Fransiyum

Fransiyum (Fr)

sembolü Fr, atom numarası 87 olan kimyasal element
Atom numarası87
Atom ağırlığı223
Kütle numarası197
Grup1
Periyot7
Bloks
proton87 p+
nötron110 n0
elektron87 e-
Animated Bohr modeli of Fr (Fransiyum)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
molar volume
Kovalent Yarıçapı
223 pm
Metallic Radius
ionic radius
180 pm
Crystal Radius
194 pm
Van der Waals radius
348 pm
yoğunluk
1,87 g/cm³

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
Elektron ilgisi
iyonlaşma enerjisi
4,0727409 eV/particle
iyonlaşma enerjisi of Fr (Fransiyum)
Buharlaşma ısısı
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 18, 32, 18, 8, 1
Bohr modeli: Fr (Fransiyum)
Değerlik elektron1
Lewis yapısı: Fr (Fransiyum)
electron configuration[Rn] 7s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s1
Enhanced Bohr modeli of Fr (Fransiyum)
Orbital Diagram of Fr (Fransiyum)
Yükseltgenme seviyesi1
Elektronegatiflik
0.7
Electrophilicity Index
0,7242688826969913 eV/particle
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıKatı
gaseous state of matter
Kaynama noktası
Ergime noktası
294,15 K
critical pressure
critical temperature
Üçlü nokta
appearance
renk
Gümüşi
appearance
Kırılma indisi
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
Genleşme
molar ısı kapasitesi
Isı kapasitesi
Isı sığası oranı
electrical properties
type
Elektriksel iletkenlik
Özdirenç
Süperiletken
mıknatıslık
type
Manyetik alınganlık (Mass)
Manyetik alınganlık (Molar)
Manyetik alınganlık (Volume)
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısı (BCC)
Kafes sabiti
Lattice Angles
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
Bulk modülü
shear modulus
Young katsayısı
Poisson's ratio
Ses hızı
sınıflandırma
KategoriAlkali metal, Alkali metals
CAS GroupIA
IUPAC GroupIA
Glawe Number7
Mendeleev Number6
Pettifor Number7
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt sınıflandırmasısynthetic

other

Gas Basicity
Kutuplanabilirlik
317,8 ± 2,4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Nötron tesir kesiti
Neutron Mass Absorption
Kuantum sayısı2S1/2
Uzay grubu ()

Fransiyum izotopları

Kararlı izotoplar0
Kararsız izotoplar37
Natural Isotopes0

197Fr

Kütle numarası197
nötron numarası110
Bağıl atom kütlesi
197,011008086 ± 0,000060584 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,3 ± 1,9 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2013
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

198Fr

Kütle numarası198
nötron numarası111
Bağıl atom kütlesi
198,010282081 ± 0,000033419 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
15 ± 3 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2013
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

199Fr

Kütle numarası199
nötron numarası112
Bağıl atom kütlesi
199,007269384 ± 0,000014734 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
6,6 ± 2,2 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1999
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

200Fr

Kütle numarası200
nötron numarası113
Bağıl atom kütlesi
200,006584666 ± 0,000032769 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
47,5 ± 2,8 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1995
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ SF (β+-delayed fission)

201Fr

Kütle numarası201
nötron numarası114
Bağıl atom kütlesi
201,003852491 ± 0,000009747 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
62,8 ± 1,9 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1980
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

202Fr

Kütle numarası202
nötron numarası115
Bağıl atom kütlesi
202,003329637 ± 0,000006476 Da
g-factor
1,3 ± 0,016666666666667
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
372 ± 12 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1980
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

203Fr

Kütle numarası203
nötron numarası116
Bağıl atom kütlesi
203,000940867 ± 0,000006689 Da
g-factor
0,83111111111111 ± 0,0088888888888889
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
550 ± 10 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,47 ± 0,02
keşif veya buluş tarihi1967
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

204Fr

Kütle numarası204
nötron numarası117
Bağıl atom kütlesi
204,000651972 ± 0,000026389 Da
g-factor
1,33 ± 0,01
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,75 ± 0,26 s
spin3
nuclear quadrupole moment
-0,141 ± 0,009
keşif veya buluş tarihi1964
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)96%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

205Fr

Kütle numarası205
nötron numarası118
Bağıl atom kütlesi
204,998593854 ± 0,000008399 Da
g-factor
0,84444444444444 ± 0,0066666666666667
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,9 ± 0,07 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,305 ± 0,018
keşif veya buluş tarihi1964
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)98.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)1.5%

206Fr

Kütle numarası206
nötron numarası119
Bağıl atom kütlesi
205,998661441 ± 0,000029856 Da
g-factor
1,3233333333333 ± 0,016666666666667
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin3
nuclear quadrupole moment
-0,354 ± 0,009
keşif veya buluş tarihi1964
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)88.4%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)11.6%

207Fr

Kütle numarası207
nötron numarası120
Bağıl atom kütlesi
206,99694145 ± 0,000018847 Da
g-factor
0,86 ± 0,0088888888888889
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
14,8 ± 0,1 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,24 ± 0,02
keşif veya buluş tarihi1964
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)95%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

208Fr

Kütle numarası208
nötron numarası121
Bağıl atom kütlesi
207,997139082 ± 0,000012514 Da
g-factor
0,67285714285714 ± 0,0057142857142857
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
59,1 ± 0,3 s
spin7
nuclear quadrupole moment
0,052 ± 0,011
keşif veya buluş tarihi1964
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)11%

209Fr

Kütle numarası209
nötron numarası122
Bağıl atom kütlesi
208,995939701 ± 0,000012349 Da
g-factor
0,87333333333333 ± 0,011111111111111
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
50,5 ± 0,7 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,26 ± 0,02
keşif veya buluş tarihi1964
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)11%

210Fr

Kütle numarası210
nötron numarası123
Bağıl atom kütlesi
209,996410596 ± 0,000014407 Da
g-factor
0,73 ± 0,0083333333333333
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,18 ± 0,06 m
spin6
nuclear quadrupole moment
0,21 ± 0,02
keşif veya buluş tarihi1964
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)71%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

211Fr

Kütle numarası211
nötron numarası124
Bağıl atom kütlesi
210,995555189 ± 0,000012872 Da
g-factor
0,88222222222222 ± 0,011111111111111
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,1 ± 0,02 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,21 ± 0,02
keşif veya buluş tarihi1964
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)87%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)13%

212Fr

Kütle numarası212
nötron numarası125
Bağıl atom kütlesi
211,99622542 ± 0,000009419 Da
g-factor
0,918 ± 0,01
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
20 ± 0,6 m
spin5
nuclear quadrupole moment
-0,1 ± 0,002
keşif veya buluş tarihi1950
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)57%
α (α emission)43%

213Fr

Kütle numarası213
nötron numarası126
Bağıl atom kütlesi
212,99618441 ± 0,000005053 Da
g-factor
0,88666666666667 ± 0,0022222222222222
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
34,14 ± 0,06 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,138 ± 0,003
keşif veya buluş tarihi1964
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)99.44%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.56%

214Fr

Kütle numarası214
nötron numarası127
Bağıl atom kütlesi
213,998971193 ± 0,000009145 Da
g-factor
0,241 ± 0,016
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
5,51 ± 0,13 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1967
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

215Fr

Kütle numarası215
nötron numarası128
Bağıl atom kütlesi
215,000341534 ± 0,000007585 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
90 ± 4 ns
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1970
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

216Fr

Kütle numarası216
nötron numarası129
Bağıl atom kütlesi
216,003189523 ± 0,00000448 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
700 ± 20 ns
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1970
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

217Fr

Kütle numarası217
nötron numarası130
Bağıl atom kütlesi
217,00463198 ± 0,000007011 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
22 ± 5 us
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1968
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

218Fr

Kütle numarası218
nötron numarası131
Bağıl atom kütlesi
218,00757862 ± 0,000004546 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,4 ± 0,5 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1949
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

219Fr

Kütle numarası219
nötron numarası132
Bağıl atom kütlesi
219,009250664 ± 0,00000738 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
22,5 ± 1,7 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-1,19 ± 0,02
keşif veya buluş tarihi1948
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

220Fr

Kütle numarası220
nötron numarası133
Bağıl atom kütlesi
220,012326789 ± 0,000004324 Da
g-factor
-0,66 ± 0,01
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
27,4 ± 0,3 s
spin1
nuclear quadrupole moment
0,487 ± 0,008
keşif veya buluş tarihi1948
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
β (β decay)0.35%

221Fr

Kütle numarası221
nötron numarası134
Bağıl atom kütlesi
221,014253714 ± 0,000005245 Da
g-factor
0,628 ± 0,008
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4,801 ± 0,005 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-1,02 ± 0,03
keşif veya buluş tarihi1947
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
β (β decay)0.0048%
14C8.8%

222Fr

Kütle numarası222
nötron numarası135
Bağıl atom kütlesi
222,017582615 ± 0,000008 Da
g-factor
0,315 ± 0,005
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
14,2 ± 0,3 m
spin2
nuclear quadrupole moment
0,51 ± 0,04
keşif veya buluş tarihi1975
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

223Fr

Kütle numarası223
nötron numarası136
Bağıl atom kütlesi
223,019734241 ± 0,000002073 Da
g-factor
0,77333333333333 ± 0,0066666666666667
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
22 ± 0,07 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,18 ± 0,02
keşif veya buluş tarihi1939
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
α (α emission)0.006%

224Fr

Kütle numarası224
nötron numarası137
Bağıl atom kütlesi
224,023348096 ± 0,000012 Da
g-factor
0,4 ± 0,01
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,33 ± 0,1 m
spin1
nuclear quadrupole moment
0,523 ± 0,009
keşif veya buluş tarihi1969
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

225Fr

Kütle numarası225
nötron numarası138
Bağıl atom kütlesi
225,025572466 ± 0,000012847 Da
g-factor
0,70666666666667 ± 0,0066666666666667
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,95 ± 0,14 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,33 ± 0,02
keşif veya buluş tarihi1969
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

226Fr

Kütle numarası226
nötron numarası139
Bağıl atom kütlesi
226,029544512 ± 0,000006688 Da
g-factor
0,0712 ± 0,0014
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
48,5 ± 0,7 s
spin1
nuclear quadrupole moment
-1,37 ± 0,03
keşif veya buluş tarihi1969
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

227Fr

Kütle numarası227
nötron numarası140
Bağıl atom kütlesi
227,031865413 ± 0,000006332 Da
g-factor
2,98 ± 0,04
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,47 ± 0,03 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1972
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

228Fr

Kütle numarası228
nötron numarası141
Bağıl atom kütlesi
228,035839433 ± 0,000007226 Da
g-factor
-0,38 ± 0,005
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
38 ± 1 s
spin2
nuclear quadrupole moment
2,41 ± 0,06
keşif veya buluş tarihi1972
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

229Fr

Kütle numarası229
nötron numarası142
Bağıl atom kütlesi
229,038291443 ± 0,000005368 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
50,2 ± 0,4 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1975
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

230Fr

Kütle numarası230
nötron numarası143
Bağıl atom kütlesi
230,042390787 ± 0,000007022 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
19,1 ± 0,5 s
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1987
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

231Fr

Kütle numarası231
nötron numarası144
Bağıl atom kütlesi
231,045175353 ± 0,0000083 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
17,6 ± 0,6 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1985
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

232Fr

Kütle numarası232
nötron numarası145
Bağıl atom kütlesi
232,049461219 ± 0,000015 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
5,5 ± 0,6 s
spin5
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1990
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)

233Fr

Kütle numarası233
nötron numarası146
Bağıl atom kütlesi
233,052517833 ± 0,000021 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
900 ± 100 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2010
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
Electron shell 087 francium

tarih

kâşifi ya da mucidiMarguerite Derey
keşif yeriFrance
keşif veya buluş tarihi1939
köken bilimiNamed for France, the nation of its discovery.
telaffuzuFRAN-si-em (İngilizce)

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
doğadaki bolluk (okyanus)
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
0 %
doğadaki bolluk (meteoroid)
doğadaki bolluk (Güneş)
Evrendeki bulunulabilirliği
0 %

Nuclear Screening Constants