Franxi

Franxi (Fr)

nguyên tố hóa học của nguyên tử số 87, một nguyên tố phóng xạ của nhóm kim loại kiềm
Số nguyên tử87
Nguyên tử khối223
số khối197
Nhóm1
Chu kỳ7
Phân lớps
Prô ton87 p+
Nơ tron110 n0
Electrons87 e-
Animated Mô hình Bohr of Fr (Franxi)

Các tính chất

tính chất vật lý
bán kính nguyên tử
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
223 pm
Metallic Radius
ionic radius
180 pm
Crystal Radius
194 pm
Bán kính van der Waals
348 pm
mật độ
1,87 g/cm³
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
ionization energy
4,0727409 eV/particle
ionization energy of Fr (Franxi)
Nhiệt bay hơi
nhiệt nóng chảy
standard enthalpy of formation
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 32, 18, 8, 1
Mô hình Bohr: Fr (Franxi)
Electron hóa trị1
Cấu trúc Lewis: Fr (Franxi)
Cấu hình electron[Rn] 7s1
Enhanced Mô hình Bohr of Fr (Franxi)
Orbital Diagram of Fr (Franxi)
trạng thái oxy hóa1
độ âm điện
0.7
Electrophilicity
0,7242688826969913 eV/particle
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
Nhiệt độ nóng chảy
294,15 K
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Bạc
appearance
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
Độ giãn nở nhiệt
molar heat capacity
Nhiệt dung
heat capacity ratio
electrical properties
type
dẫn điện
điện trở suất
Siêu dẫn
từ học
type
Độ cảm từ (Mass)
Độ cảm từ (Molar)
Độ cảm từ (Volume)
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thể (BCC)
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Độ cứng
Mô đun khối
Modul ngang
mô đun Young
Hệ số Poisson
tốc độ âm thanh
phân loại
Danh mụcKim loại kiềm, Alkali metals
CAS GroupIA
IUPAC GroupIA
Glawe Number7
Mendeleev Number6
Pettifor Number7
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
317,8 ± 2,4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Số lượng tử2S1/2
space group ()

Đồng vị của Franxi

Các đồng vị bền0
Các đồng vị không bền37
Radioactive Isotopes37

197Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
197,011008086 ± 0,000060584 Da
số khối197
g-factor
chu kỳ bán rã
2,3 ± 1,9 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2013
parity-

197Fr Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

198Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
198,010282081 ± 0,000033419 Da
số khối198
g-factor
chu kỳ bán rã
15 ± 3 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2013
parity+

198Fr Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

199Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
199,007269384 ± 0,000014734 Da
số khối199
g-factor
chu kỳ bán rã
6,6 ± 2,2 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1999
parity+

199Fr Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

200Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
200,006584666 ± 0,000032769 Da
số khối200
g-factor
chu kỳ bán rã
47,5 ± 2,8 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1995
parity+

200Fr Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ SF (β+-delayed fission)%

201Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
201,003852491 ± 0,000009747 Da
số khối201
g-factor
chu kỳ bán rã
62,8 ± 1,9 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1980
parity-

201Fr Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

202Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
202,003329637 ± 0,000006476 Da
số khối202
g-factor
1,3 ± 0,016666666666667
chu kỳ bán rã
372 ± 12 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1980
parity+

202Fr Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

203Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
203,000940867 ± 0,000006689 Da
số khối203
g-factor
0,83111111111111 ± 0,0088888888888889
chu kỳ bán rã
550 ± 10 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,47 ± 0,02
ngày khám phá1967
parity-

203Fr Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

204Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
204,000651972 ± 0,000026389 Da
số khối204
g-factor
1,33 ± 0,01
chu kỳ bán rã
1,75 ± 0,26 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
-0,141 ± 0,009
ngày khám phá1964
parity+

204Fr Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)96%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

205Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
204,998593854 ± 0,000008399 Da
số khối205
g-factor
0,84444444444444 ± 0,0066666666666667
chu kỳ bán rã
3,9 ± 0,07 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,305 ± 0,018
ngày khám phá1964
parity-

205Fr Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)98.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)1.5%

206Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
205,998661441 ± 0,000029856 Da
số khối206
g-factor
1,3233333333333 ± 0,016666666666667
chu kỳ bán rã
Spin3
nuclear quadrupole moment
-0,354 ± 0,009
ngày khám phá1964
parity+

206Fr Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)88.4%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)11.6%

207Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
206,99694145 ± 0,000018847 Da
số khối207
g-factor
0,86 ± 0,0088888888888889
chu kỳ bán rã
14,8 ± 0,1 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,24 ± 0,02
ngày khám phá1964
parity-

207Fr Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)95%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

208Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
207,997139082 ± 0,000012514 Da
số khối208
g-factor
0,67285714285714 ± 0,0057142857142857
chu kỳ bán rã
59,1 ± 0,3 s
Spin7
nuclear quadrupole moment
0,052 ± 0,011
ngày khám phá1964
parity+

208Fr Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)11%

209Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
208,995939701 ± 0,000012349 Da
số khối209
g-factor
0,87333333333333 ± 0,011111111111111
chu kỳ bán rã
50,5 ± 0,7 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,26 ± 0,02
ngày khám phá1964
parity-

209Fr Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)11%

210Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
209,996410596 ± 0,000014407 Da
số khối210
g-factor
0,73 ± 0,0083333333333333
chu kỳ bán rã
3,18 ± 0,06 m
Spin6
nuclear quadrupole moment
0,21 ± 0,02
ngày khám phá1964
parity+

210Fr Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)71%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

211Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
210,995555189 ± 0,000012872 Da
số khối211
g-factor
0,88222222222222 ± 0,011111111111111
chu kỳ bán rã
3,1 ± 0,02 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,21 ± 0,02
ngày khám phá1964
parity-

211Fr Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)87%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)13%

212Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
211,99622542 ± 0,000009419 Da
số khối212
g-factor
0,918 ± 0,01
chu kỳ bán rã
20 ± 0,6 m
Spin5
nuclear quadrupole moment
-0,1 ± 0,002
ngày khám phá1950
parity+

212Fr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)57%
α (α emission)43%

213Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
212,99618441 ± 0,000005053 Da
số khối213
g-factor
0,88666666666667 ± 0,0022222222222222
chu kỳ bán rã
34,14 ± 0,06 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,138 ± 0,003
ngày khám phá1964
parity-

213Fr Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)99.44%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.56%

214Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
213,998971193 ± 0,000009145 Da
số khối214
g-factor
0,241 ± 0,016
chu kỳ bán rã
5,51 ± 0,13 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1967
parity-

214Fr Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

215Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
215,000341534 ± 0,000007585 Da
số khối215
g-factor
chu kỳ bán rã
90 ± 4 ns
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1970
parity-

215Fr Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

216Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
216,003189523 ± 0,00000448 Da
số khối216
g-factor
chu kỳ bán rã
700 ± 20 ns
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1970
parity-

216Fr Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

217Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
217,00463198 ± 0,000007011 Da
số khối217
g-factor
chu kỳ bán rã
22 ± 5 us
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1968
parity-

217Fr Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

218Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
218,00757862 ± 0,000004546 Da
số khối218
g-factor
chu kỳ bán rã
1,4 ± 0,5 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1949
parity-

218Fr Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

219Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
219,009250664 ± 0,00000738 Da
số khối219
g-factor
chu kỳ bán rã
22,5 ± 1,7 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
-1,19 ± 0,02
ngày khám phá1948
parity-

219Fr Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

220Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
220,012326789 ± 0,000004324 Da
số khối220
g-factor
-0,66 ± 0,01
chu kỳ bán rã
27,4 ± 0,3 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,487 ± 0,008
ngày khám phá1948
parity+

220Fr Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β (β decay)0.35%

221Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
221,014253714 ± 0,000005245 Da
số khối221
g-factor
0,628 ± 0,008
chu kỳ bán rã
4,801 ± 0,005 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
-1,02 ± 0,03
ngày khám phá1947
parity-

221Fr Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β (β decay)0.0048%
14C8.8%

222Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
222,017582615 ± 0,000008 Da
số khối222
g-factor
0,315 ± 0,005
chu kỳ bán rã
14,2 ± 0,3 m
Spin2
nuclear quadrupole moment
0,51 ± 0,04
ngày khám phá1975
parity-

222Fr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

223Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
223,019734241 ± 0,000002073 Da
số khối223
g-factor
0,77333333333333 ± 0,0066666666666667
chu kỳ bán rã
22 ± 0,07 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,18 ± 0,02
ngày khám phá1939
parity-

223Fr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)0.006%

224Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
224,023348096 ± 0,000012 Da
số khối224
g-factor
0,4 ± 0,01
chu kỳ bán rã
3,33 ± 0,1 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,523 ± 0,009
ngày khám phá1969
parity-

224Fr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

225Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
225,025572466 ± 0,000012847 Da
số khối225
g-factor
0,70666666666667 ± 0,0066666666666667
chu kỳ bán rã
3,95 ± 0,14 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,33 ± 0,02
ngày khám phá1969
parity-

225Fr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

226Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
226,029544512 ± 0,000006688 Da
số khối226
g-factor
0,0712 ± 0,0014
chu kỳ bán rã
48,5 ± 0,7 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
-1,37 ± 0,03
ngày khám phá1969
parity-

226Fr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

227Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
227,031865413 ± 0,000006332 Da
số khối227
g-factor
2,98 ± 0,04
chu kỳ bán rã
2,47 ± 0,03 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1972
parity+

227Fr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

228Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
228,035839433 ± 0,000007226 Da
số khối228
g-factor
-0,38 ± 0,005
chu kỳ bán rã
38 ± 1 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
2,41 ± 0,06
ngày khám phá1972
parity-

228Fr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

229Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
229,038291443 ± 0,000005368 Da
số khối229
g-factor
chu kỳ bán rã
50,2 ± 0,4 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1975
parity+

229Fr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

230Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
230,042390787 ± 0,000007022 Da
số khối230
g-factor
chu kỳ bán rã
19,1 ± 0,5 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1987
parity+

230Fr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

231Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
231,045175353 ± 0,0000083 Da
số khối231
g-factor
chu kỳ bán rã
17,6 ± 0,6 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1985
parity+

231Fr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

232Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
232,049461219 ± 0,000015 Da
số khối232
g-factor
chu kỳ bán rã
5,5 ± 0,6 s
Spin5
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1990
parity

232Fr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)%

233Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
233,052517833 ± 0,000021 Da
số khối233
g-factor
chu kỳ bán rã
900 ± 100 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2010
parity+

233Fr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
Electron shell 087 francium

lịch sử

được phát hiện bởiMarguerite Derey
nơi khám pháFrance
ngày khám phá1939
từ nguyên họcNamed for France, the nation of its discovery.
cách phát âmFRAN-si-em (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
Abundance in Sun
Hàm lượng trong vũ trụ
0 %

Nuclear Screening Constants