Germanium

Germanium (Ge)

chemický prvek s protonovým číslem 32
Atomové číslo32
Atomová hmotnost72.63
Nukleonové číslo74
Skupina14
Perioda4
Blokp
proton32 p+
neutron42 n0
elektron32 e-
Animated Bohrův model atomu of Ge (Germanium)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
125 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
121 pm
Metallic Radius
124 pm
iontový poloměr
73 pm
Crystal Radius
87 pm
Van der Waalsův poloměr
211 pm
hustota
5,3234 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Germanium0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
1,232712 eV/particle
Ionizační energie
7,899435 eV/particle
Ionizační energie of Ge (Germanium)
měrné skupenské teplo varu
328 kJ/mol
měrné skupenské teplo tání
36,8 kJ/mol
standardní slučovací entalpie
372 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 4
Bohrův model atomu: Ge (Germanium)
Valenční elektron4
Lewis structure: Ge (Germanium)
elektronová konfigurace[Ar] 3d10 4s2 4p2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2
Enhanced Bohrův model atomu of Ge (Germanium)
Orbital Diagram of Ge (Germanium)
Oxidační číslo-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
elektronegativita
2.01
Electrophilicity Index
1,5636638275958255 eV/particle
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
3 106,15 K
Teplota tání
1 211,4 K
critical pressure
critical temperature
9 802,15 K
trojný bod
vzhled
barva
Šedá
vzhledgrayish-white
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
60,2 W/(m K)
teplotní roztažnost
0,000006 1/K
Molární tepelná kapacita
23,222 J/(mol K)
Měrná tepelná kapacita
Poissonova konstanta
electrical properties
typeSemiconductor
konduktivita
0,002 MS/m
rezistivita
0,0005 m Ω
supravodivost
magnetismus
typediamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
-0,0000000015 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
-0,000000000109 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
-0,00000798
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustavaKrychlová plošně centrovaná (DIA)
lattice constant
5,66 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
tvrdost
6 MPa
stlačitelnost
modul pružnosti ve smyku
modul pružnosti v tahu
Poissonova konstanta
rychlost zvuku
5 400 m/s
klasifikace
KategoriePolokovy, Metalloids
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number84
Mendeleev Number89
Pettifor Number84
Geochemical Class
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůchalcophile

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
40 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
354 a₀
allotrope
Účinný průřez
2,2
Neutron Mass Absorption
0,0011
kvantové číslo3P0
space group225 (Fm_3m)

Izotopy germania

Stabilní izotopy4
Nestabilní izotopy29
Natural Isotopes5
Isotopic Composition7436.52%7436.52%7227.45%7227.45%7020.52%7020.52%737.76%737.76%767.75%767.75%

58Ge

Nukleonové číslo58
neutronové číslo26
relativní atomová hmotnost
57,991863 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
2p (2-proton emission)

59Ge

Nukleonové číslo59
neutronové číslo27
relativní atomová hmotnost
58,982426 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
13,3 ± 1,7 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2015
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)93%
2p (2-proton emission)0.2%

60Ge

Nukleonové číslo60
neutronové číslo28
relativní atomová hmotnost
59,970445 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
21 ± 6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2005
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)100%
2p (2-proton emission)14%

61Ge

Nukleonové číslo61
neutronové číslo29
relativní atomová hmotnost
60,963725 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
40,7 ± 0,4 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1987
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)87%

62Ge

Nukleonové číslo62
neutronové číslo30
relativní atomová hmotnost
61,954761 ± 0,00015 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
82,5 ± 1,4 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1991
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

63Ge

Nukleonové číslo63
neutronové číslo31
relativní atomová hmotnost
62,949628 ± 0,00004 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
153,6 ± 1,1 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1991
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

64Ge

Nukleonové číslo64
neutronové číslo32
relativní atomová hmotnost
63,941689912 ± 0,000004 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
63,7 ± 2,5 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1972
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

65Ge

Nukleonové číslo65
neutronové číslo33
relativní atomová hmotnost
64,939368136 ± 0,000002323 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
30,9 ± 0,5 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1972
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.011%

66Ge

Nukleonové číslo66
neutronové číslo34
relativní atomová hmotnost
65,933862124 ± 0,000002577 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,26 ± 0,05 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1950
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

67Ge

Nukleonové číslo67
neutronové číslo35
relativní atomová hmotnost
66,932716999 ± 0,000004636 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
18,9 ± 0,3 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1950
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

68Ge

Nukleonové číslo68
neutronové číslo36
relativní atomová hmotnost
67,928095305 ± 0,000002014 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
271,05 ± 0,08 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1948
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)100%

69Ge

Nukleonové číslo69
neutronové číslo37
relativní atomová hmotnost
68,927964467 ± 0,000001414 Da
g-factor
0,294 ± 0,0028
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
39,05 ± 0,1 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,114 ± 0,007
datum objevu1938
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

70Ge

Nukleonové číslo70
neutronové číslo38
relativní atomová hmotnost
69,924248542 ± 0,00000088 Da
g-factor
0
natural abundance
20,52 ± 0,19
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1923
Narušení P-symetrie+

71Ge

Nukleonové číslo71
neutronové číslo39
relativní atomová hmotnost
70,92495212 ± 0,000000874 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
11,43 ± 0,03 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1941
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)100%

72Ge

Nukleonové číslo72
neutronové číslo40
relativní atomová hmotnost
71,922075824 ± 0,000000081 Da
g-factor
0
natural abundance
27,45 ± 0,15
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1923
Narušení P-symetrie+

73Ge

Nukleonové číslo73
neutronové číslo41
relativní atomová hmotnost
72,923458954 ± 0,000000061 Da
g-factor
-0,19516444444444 ± 0,000011111111111111
natural abundance
7,76 ± 0,08
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,196 ± 0,001
datum objevu1933
Narušení P-symetrie+

74Ge

Nukleonové číslo74
neutronové číslo42
relativní atomová hmotnost
73,92117776 ± 0,000000013 Da
g-factor
0
natural abundance
36,52 ± 0,12
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1923
Narušení P-symetrie+

75Ge

Nukleonové číslo75
neutronové číslo43
relativní atomová hmotnost
74,92285837 ± 0,000000055 Da
g-factor
1,018 ± 0,01
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
82,78 ± 0,04 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1939
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

76Ge

Nukleonové číslo76
neutronové číslo44
relativní atomová hmotnost
75,921402725 ± 0,000000019 Da
g-factor
0
natural abundance
7,75 ± 0,12
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,88 ± 0,08 Zy
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1933
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
(double β decay)100%

77Ge

Nukleonové číslo77
neutronové číslo45
relativní atomová hmotnost
76,923549843 ± 0,000000056 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
11,211 ± 0,003 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1939
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

78Ge

Nukleonové číslo78
neutronové číslo46
relativní atomová hmotnost
77,922852911 ± 0,000003795 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
88 ± 1 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1953
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

79Ge

Nukleonové číslo79
neutronové číslo47
relativní atomová hmotnost
78,925359506 ± 0,000039893 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
18,98 ± 0,03 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1970
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

80Ge

Nukleonové číslo80
neutronové číslo48
relativní atomová hmotnost
79,925350773 ± 0,000002205 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
29,5 ± 0,4 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1972
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

81Ge

Nukleonové číslo81
neutronové číslo49
relativní atomová hmotnost
80,928832941 ± 0,000002205 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
9 ± 2 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1972
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

82Ge

Nukleonové číslo82
neutronové číslo50
relativní atomová hmotnost
81,929774031 ± 0,000002405 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,31 ± 0,19 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1972
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

83Ge

Nukleonové číslo83
neutronové číslo51
relativní atomová hmotnost
82,9345391 ± 0,000002604 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,85 ± 0,06 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1972
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

84Ge

Nukleonové číslo84
neutronové číslo52
relativní atomová hmotnost
83,93757509 ± 0,000003403 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
951 ± 9 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1972
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)10.6%

85Ge

Nukleonové číslo85
neutronové číslo53
relativní atomová hmotnost
84,942969658 ± 0,000004003 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
495 ± 5 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1991
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17.2%
2n (2-neutron emission)

86Ge

Nukleonové číslo86
neutronové číslo54
relativní atomová hmotnost
85,946967 ± 0,00047 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
221,6 ± 11 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1994
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)45%

87Ge

Nukleonové číslo87
neutronové číslo55
relativní atomová hmotnost
86,953204 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
103 ± 4 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1997
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

88Ge

Nukleonové číslo88
neutronové číslo56
relativní atomová hmotnost
87,957574 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
61 ± 6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1997
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

89Ge

Nukleonové číslo89
neutronové číslo57
relativní atomová hmotnost
88,96453 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1997
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

90Ge

Nukleonové číslo90
neutronové číslo58
relativní atomová hmotnost
89,969436 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2010
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Germanium element

dějiny

objevitel nebo vynálezceClemens Winkler
místo objevu/vynálezuGermany
datum objevu1886
etymologieLatin: Germania (Germany).
výslovnostjer-MAY-ni-em (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
1,5 mg/kg
natural abundance (oceán)
0,00005 mg/L
natural abundance (lidské tělo)
natural abundance (meteoroid)
0,0021 %
natural abundance (Slunce)
0,00002 %
Hojnost ve vesmíru
0,00002 %

Nuclear Screening Constants

1s0.7063
2p3.9178
2s8.6352
3d15.7487
3p14.9864
3s14.2103
4p25.2196
4s23.9564