Γερμανιο

Γερμανιο (Ge)

χημικό στοιχείο με σύμβολο Ge και ατομικό αριθμό 32
Ατομικός Αριθμός32
Ατομικό βάρος72.63
Μαζικός αριθμός74
Ομάδα14
Περίοδος4
Τομέαςp
πρωτόνιο32 p+
νετρόνιο42 n0
ηλεκτρόνιο32 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Ge (Γερμανιο)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
125 pm
molar volume
covalent radius
121 pm
Metallic Radius
124 pm
ionic radius
73 pm
Crystal Radius
87 pm
Van der Waals radius
211 pm
πυκνότητα
5,3234 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Γερμανιο0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmΑτομική ΑκτίναCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
electron affinity
1,232712 eV/particle
ενέργεια ιονισμού
7,899435 eV/particle
ενέργεια ιονισμού of Ge (Γερμανιο)
ενθαλπία εξάτμισης
328 kJ/mol
enthalpy of fusion
36,8 kJ/mol
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
372 kJ/mol
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 8, 18, 4
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: Ge (Γερμανιο)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο4
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: Ge (Γερμανιο)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[Ar] 3d10 4s2 4p2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Ge (Γερμανιο)
Orbital Diagram of Ge (Γερμανιο)
Αριθμός οξείδωσης-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
Ηλεκτραρνητικότητα
2.01
Electrophilicity Index
1,5636638275958255 eV/particle
fundamental state of matter
φάση της ύληςΣτερεά
gaseous state of matter
Σημείο βρασμού
3.106,15 K
Σημείο τήξης
1.211,4 K
critical pressure
critical temperature
9.802,15 K
triple point
Εμφάνιση
χρώμα
Γκρι
Εμφάνισηgrayish-white
δείκτης διάθλασης
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
60,2 W/(m K)
Θερμική διαστολή
0,000006 1/K
molar heat capacity
23,222 J/(mol K)
Ειδική θερμοχωρητικότητα
heat capacity ratio
electrical properties
typeSemiconductor
ηλεκτρική αγωγιμότητα
0,002 MS/m
Αντιστασιμότητα
0,0005 m Ω
Υπεραγωγιμότητα
Μαγνητισμός
typediamagnetic
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
-0,0000000015 m³/Kg
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
-0,000000000109 m³/mol
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
-0,00000798
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
Θερμοκρασία Νεέλ
δομή
Κρυσταλλικό σύστημαFace Centered Cubic (DIA)
lattice constant
5,66 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
6 MPa
Συμπιεστότητα
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
ταχύτητα του ήχου
5.400 m/s
classification
ΚατηγορίαΜεταλλοειδή, Metalloids
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number84
Mendeleev Number89
Pettifor Number84
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
polarizability
40 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
354 a₀
allotrope
Neutron cross section
2,2
Neutron Mass Absorption
0,0011
Κβαντικός αριθμός3P0
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Germanium

Stable Isotopes4
Unstable Isotopes29
Natural Isotopes5
Isotopic Composition7436.52%7436.52%7227.45%7227.45%7020.52%7020.52%737.76%737.76%767.75%767.75%

58Ge

Μαζικός αριθμός58
αριθμός νετρονίων26
σχετική ατομική μάζα
57,991863 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης
parity+

decay modeΈνταση
2p (2-proton emission)

59Ge

Μαζικός αριθμός59
αριθμός νετρονίων27
σχετική ατομική μάζα
58,982426 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
13,3 ± 1,7 ms
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2015
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)93%
2p (2-proton emission)0.2%

60Ge

Μαζικός αριθμός60
αριθμός νετρονίων28
σχετική ατομική μάζα
59,970445 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
21 ± 6 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2005
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)100%
2p (2-proton emission)14%

61Ge

Μαζικός αριθμός61
αριθμός νετρονίων29
σχετική ατομική μάζα
60,963725 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
40,7 ± 0,4 ms
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1987
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)87%

62Ge

Μαζικός αριθμός62
αριθμός νετρονίων30
σχετική ατομική μάζα
61,954761 ± 0,00015 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
82,5 ± 1,4 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1991
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

63Ge

Μαζικός αριθμός63
αριθμός νετρονίων31
σχετική ατομική μάζα
62,949628 ± 0,00004 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
153,6 ± 1,1 ms
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1991
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

64Ge

Μαζικός αριθμός64
αριθμός νετρονίων32
σχετική ατομική μάζα
63,941689912 ± 0,000004 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
63,7 ± 2,5 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1972
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

65Ge

Μαζικός αριθμός65
αριθμός νετρονίων33
σχετική ατομική μάζα
64,939368136 ± 0,000002323 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
30,9 ± 0,5 s
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1972
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.011%

66Ge

Μαζικός αριθμός66
αριθμός νετρονίων34
σχετική ατομική μάζα
65,933862124 ± 0,000002577 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,26 ± 0,05 h
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1950
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

67Ge

Μαζικός αριθμός67
αριθμός νετρονίων35
σχετική ατομική μάζα
66,932716999 ± 0,000004636 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
18,9 ± 0,3 m
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1950
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

68Ge

Μαζικός αριθμός68
αριθμός νετρονίων36
σχετική ατομική μάζα
67,928095305 ± 0,000002014 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
271,05 ± 0,08 d
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1948
parity+

decay modeΈνταση
ϵ (electron capture)100%

69Ge

Μαζικός αριθμός69
αριθμός νετρονίων37
σχετική ατομική μάζα
68,927964467 ± 0,000001414 Da
g-factor
0,294 ± 0,0028
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
39,05 ± 0,1 h
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
0,114 ± 0,007
ημερομηνία ανακάλυψης1938
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

70Ge

Μαζικός αριθμός70
αριθμός νετρονίων38
σχετική ατομική μάζα
69,924248542 ± 0,00000088 Da
g-factor
0
natural abundance
20,52 ± 0,19
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1923
parity+

71Ge

Μαζικός αριθμός71
αριθμός νετρονίων39
σχετική ατομική μάζα
70,92495212 ± 0,000000874 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
11,43 ± 0,03 d
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1941
parity-

decay modeΈνταση
ϵ (electron capture)100%

72Ge

Μαζικός αριθμός72
αριθμός νετρονίων40
σχετική ατομική μάζα
71,922075824 ± 0,000000081 Da
g-factor
0
natural abundance
27,45 ± 0,15
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1923
parity+

73Ge

Μαζικός αριθμός73
αριθμός νετρονίων41
σχετική ατομική μάζα
72,923458954 ± 0,000000061 Da
g-factor
-0,19516444444444 ± 0,000011111111111111
natural abundance
7,76 ± 0,08
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
-0,196 ± 0,001
ημερομηνία ανακάλυψης1933
parity+

74Ge

Μαζικός αριθμός74
αριθμός νετρονίων42
σχετική ατομική μάζα
73,92117776 ± 0,000000013 Da
g-factor
0
natural abundance
36,52 ± 0,12
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1923
parity+

75Ge

Μαζικός αριθμός75
αριθμός νετρονίων43
σχετική ατομική μάζα
74,92285837 ± 0,000000055 Da
g-factor
1,018 ± 0,01
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
82,78 ± 0,04 m
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1939
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

76Ge

Μαζικός αριθμός76
αριθμός νετρονίων44
σχετική ατομική μάζα
75,921402725 ± 0,000000019 Da
g-factor
0
natural abundance
7,75 ± 0,12
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,88 ± 0,08 Zy
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1933
parity+

decay modeΈνταση
(double β decay)100%

77Ge

Μαζικός αριθμός77
αριθμός νετρονίων45
σχετική ατομική μάζα
76,923549843 ± 0,000000056 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
11,211 ± 0,003 h
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1939
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

78Ge

Μαζικός αριθμός78
αριθμός νετρονίων46
σχετική ατομική μάζα
77,922852911 ± 0,000003795 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
88 ± 1 m
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1953
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

79Ge

Μαζικός αριθμός79
αριθμός νετρονίων47
σχετική ατομική μάζα
78,925359506 ± 0,000039893 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
18,98 ± 0,03 s
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1970
parity

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

80Ge

Μαζικός αριθμός80
αριθμός νετρονίων48
σχετική ατομική μάζα
79,925350773 ± 0,000002205 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
29,5 ± 0,4 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1972
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

81Ge

Μαζικός αριθμός81
αριθμός νετρονίων49
σχετική ατομική μάζα
80,928832941 ± 0,000002205 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
9 ± 2 s
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1972
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

82Ge

Μαζικός αριθμός82
αριθμός νετρονίων50
σχετική ατομική μάζα
81,929774031 ± 0,000002405 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,31 ± 0,19 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1972
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

83Ge

Μαζικός αριθμός83
αριθμός νετρονίων51
σχετική ατομική μάζα
82,9345391 ± 0,000002604 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,85 ± 0,06 s
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1972
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

84Ge

Μαζικός αριθμός84
αριθμός νετρονίων52
σχετική ατομική μάζα
83,93757509 ± 0,000003403 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
951 ± 9 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1972
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)10.6%

85Ge

Μαζικός αριθμός85
αριθμός νετρονίων53
σχετική ατομική μάζα
84,942969658 ± 0,000004003 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
495 ± 5 ms
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1991
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17.2%
2n (2-neutron emission)

86Ge

Μαζικός αριθμός86
αριθμός νετρονίων54
σχετική ατομική μάζα
85,946967 ± 0,00047 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
221,6 ± 11 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1994
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)45%

87Ge

Μαζικός αριθμός87
αριθμός νετρονίων55
σχετική ατομική μάζα
86,953204 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
103 ± 4 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1997
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

88Ge

Μαζικός αριθμός88
αριθμός νετρονίων56
σχετική ατομική μάζα
87,957574 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
61 ± 6 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1997
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

89Ge

Μαζικός αριθμός89
αριθμός νετρονίων57
σχετική ατομική μάζα
88,96453 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1997
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

90Ge

Μαζικός αριθμός90
αριθμός νετρονίων58
σχετική ατομική μάζα
89,969436 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Germanium element

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόClemens Winkler
μέρος ανακάλυψηςGermany
ημερομηνία ανακάλυψης1886
ΕτυμολογίαLatin: Germania (Germany).
pronunciationjer-MAY-ni-em (Αγγλικά)

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
1,5 mg/kg
natural abundance (ωκεανός)
0,00005 mg/L
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
natural abundance (Μετεωροειδής)
0,0021 %
natural abundance (Ήλιος)
0,00002 %
Abundance in Universe
0,00002 %

Nuclear Screening Constants

1s0.7063
2p3.9178
2s8.6352
3d15.7487
3p14.9864
3s14.2103
4p25.2196
4s23.9564