German

German (Ge)

32. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa32
Masa atomowa72.63
liczba masowa74
Grupa14
Okres4
Blokp
Protony32 p+
Neutrony42 n0
Elektrony32 e-
Animated Model atomu Bohra of Ge (German)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
125 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
121 pm
Metallic Radius
124 pm
Promień jonowy
73 pm
Crystal Radius
87 pm
promień van der Waalsa
211 pm
gęstość
5,3234 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
1,232712 eV/particle
potencjał jonizacyjny
7,899435 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Ge (German)
ciepło parowania
328 kJ/mol
ciepło topnienia
36,8 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
372 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 4
Model atomu Bohra: Ge (German)
elektron walencyjny4
Lewis structure: Ge (German)
konfiguracja elektronowa[Ar] 3d10 4s2 4p2
Enhanced Model atomu Bohra of Ge (German)
Orbital Diagram of Ge (German)
stopień utlenienia-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
elektroujemność
2.01
Electrophilicity
1,5636638275958255 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
3 106,15 K
Temperatura topnienia
1 211,4 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
9 802,15 K
punkt potrójny
Visual
barwa
Szary
appearancegrayish-white
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
60,2 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
0,000006 1/K
molar heat capacity
23,222 J/(mol K)
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeSemiconductor
konduktywność
0,002 MS/m
rezystywność
0,0005 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typediamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
-0,0000000015 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
-0,000000000109 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
-0,00000798
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznyFace Centered Cubic (DIA)
Stała sieci krystalicznej
5,66 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
6 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
5 400 m/s
klasyfikowanie
KategoriaPółmetale, Metalloids
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number84
Mendeleev Number89
Pettifor Number84
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
40 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
354 a₀
Allotropes
Przekrój czynny
2,2
Neutron Mass Absorption
0,0011
liczby kwantowe3P0
grupa przestrzenna225 (Fm_3m)

Isotopes of Germanium

Stabilne izotopy5
Niestabilne izotopy28
Radioactive Isotopes28

58Ge

abundancja naturalna
względna masa atomowa
57,991863 ± 0,000537 Da
liczba masowa58
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

58Ge Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
2p (2-proton emission)%

59Ge

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
58,982426 ± 0,000429 Da
liczba masowa59
g-factor
czas połowicznego rozpadu
13,3 ± 1,7 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2015
parzystość-

59Ge Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)93%
2p (2-proton emission)0.2%

60Ge

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
59,970445 ± 0,000322 Da
liczba masowa60
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
21 ± 6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2005
parzystość+

60Ge Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)100%
2p (2-proton emission)14%

61Ge

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
60,963725 ± 0,000322 Da
liczba masowa61
g-factor
czas połowicznego rozpadu
40,7 ± 0,4 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość-

61Ge Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)87%

62Ge

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
61,954761 ± 0,00015 Da
liczba masowa62
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
82,5 ± 1,4 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1991
parzystość+

62Ge Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

63Ge

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
62,949628 ± 0,00004 Da
liczba masowa63
g-factor
czas połowicznego rozpadu
153,6 ± 1,1 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1991
parzystość-

63Ge Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

64Ge

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
63,941689912 ± 0,000004 Da
liczba masowa64
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
63,7 ± 2,5 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1972
parzystość+

64Ge Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

65Ge

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
64,939368136 ± 0,000002323 Da
liczba masowa65
g-factor
czas połowicznego rozpadu
30,9 ± 0,5 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1972
parzystość-

65Ge Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.011%

66Ge

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
65,933862124 ± 0,000002577 Da
liczba masowa66
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
2,26 ± 0,05 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1950
parzystość+

66Ge Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

67Ge

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
66,932716999 ± 0,000004636 Da
liczba masowa67
g-factor
czas połowicznego rozpadu
18,9 ± 0,3 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1950
parzystość-

67Ge Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

68Ge

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
67,928095305 ± 0,000002014 Da
liczba masowa68
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
271,05 ± 0,08 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1948
parzystość+

68Ge Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

69Ge

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
68,927964467 ± 0,000001414 Da
liczba masowa69
g-factor
0,294 ± 0,0028
czas połowicznego rozpadu
39,05 ± 0,1 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,114 ± 0,007
data odkrycia1938
parzystość-

69Ge Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

70Ge

abundancja naturalna
20,52 ± 0,19
względna masa atomowa
69,924248542 ± 0,00000088 Da
liczba masowa70
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1923
parzystość+

71Ge

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
70,92495212 ± 0,000000874 Da
liczba masowa71
g-factor
czas połowicznego rozpadu
11,43 ± 0,03 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1941
parzystość-

71Ge Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

72Ge

abundancja naturalna
27,45 ± 0,15
względna masa atomowa
71,922075824 ± 0,000000081 Da
liczba masowa72
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1923
parzystość+

73Ge

abundancja naturalna
7,76 ± 0,08
względna masa atomowa
72,923458954 ± 0,000000061 Da
liczba masowa73
g-factor
-0,19516444444444 ± 0,000011111111111111
czas połowicznego rozpadu
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,196 ± 0,001
data odkrycia1933
parzystość+

74Ge

abundancja naturalna
36,52 ± 0,12
względna masa atomowa
73,92117776 ± 0,000000013 Da
liczba masowa74
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1923
parzystość+

75Ge

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
74,92285837 ± 0,000000055 Da
liczba masowa75
g-factor
1,018 ± 0,01
czas połowicznego rozpadu
82,78 ± 0,04 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1939
parzystość-

75Ge Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

76Ge

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
7,75 ± 0,12
względna masa atomowa
75,921402725 ± 0,000000019 Da
liczba masowa76
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
1,88 ± 0,08 Zy
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1933
parzystość+

76Ge Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
(double β decay)100%

77Ge

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
76,923549843 ± 0,000000056 Da
liczba masowa77
g-factor
czas połowicznego rozpadu
11,211 ± 0,003 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1939
parzystość+

77Ge Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

78Ge

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
77,922852911 ± 0,000003795 Da
liczba masowa78
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
88 ± 1 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1953
parzystość+

78Ge Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

79Ge

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
78,925359506 ± 0,000039893 Da
liczba masowa79
g-factor
czas połowicznego rozpadu
18,98 ± 0,03 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1970
parzystość

79Ge Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

80Ge

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
79,925350773 ± 0,000002205 Da
liczba masowa80
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
29,5 ± 0,4 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1972
parzystość+

80Ge Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

81Ge

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
80,928832941 ± 0,000002205 Da
liczba masowa81
g-factor
czas połowicznego rozpadu
9 ± 2 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1972
parzystość+

81Ge Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

82Ge

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
81,929774031 ± 0,000002405 Da
liczba masowa82
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
4,31 ± 0,19 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1972
parzystość+

82Ge Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

83Ge

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
82,9345391 ± 0,000002604 Da
liczba masowa83
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,85 ± 0,06 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1972
parzystość+

83Ge Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

84Ge

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
83,93757509 ± 0,000003403 Da
liczba masowa84
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
951 ± 9 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1972
parzystość+

84Ge Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)10.6%

85Ge

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
84,942969658 ± 0,000004003 Da
liczba masowa85
g-factor
czas połowicznego rozpadu
495 ± 5 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1991
parzystość+

85Ge Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17.2%
2n (2-neutron emission)%

86Ge

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
85,946967 ± 0,00047 Da
liczba masowa86
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
221,6 ± 11 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1994
parzystość+

86Ge Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)45%

87Ge

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
86,953204 ± 0,000322 Da
liczba masowa87
g-factor
czas połowicznego rozpadu
103 ± 4 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość+

87Ge Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

88Ge

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
87,957574 ± 0,000429 Da
liczba masowa88
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
61 ± 6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1997
parzystość+

88Ge Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

89Ge

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
88,96453 ± 0,000429 Da
liczba masowa89
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość+

89Ge Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

90Ge

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
89,969436 ± 0,000537 Da
liczba masowa90
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

90Ge Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Germanium element

historia

odkrywca lub wynalazcaClemens Winkler
miejsce odkryciaGermany
data odkrycia1886
etymologiaLatin: Germania (Germany).
wymowajer-MAY-ni-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
1,5 mg/kg
Abundance in Oceans
0,00005 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,0021 %
Abundance in Sun
0,00002 %
Ilość we Wszechświecie
0,00002 %

Nuclear Screening Constants

1s0.7063
2p3.9178
2s8.6352
3d15.7487
3p14.9864
3s14.2103
4p25.2196
4s23.9564