German

German (Ge)

32. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa32
Masa atomowa72.63
liczba masowa74
Grupa14
Okres4
Blokp
proton32 p+
neutron42 n0
elektron32 e-
Animated Model atomu Bohra of Ge (German)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
125 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
121 pm
Metallic Radius
124 pm
Promień jonowy
73 pm
Crystal Radius
87 pm
promień van der Waalsa
211 pm
gęstość
5,3234 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: German0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
1,232712 eV/particle
potencjał jonizacyjny
7,899435 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Ge (German)
ciepło parowania
328 kJ/mol
ciepło topnienia
36,8 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
372 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 4
Model atomu Bohra: Ge (German)
elektron walencyjny4
Lewis structure: Ge (German)
konfiguracja elektronowa[Ar] 3d10 4s2 4p2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2
Enhanced Model atomu Bohra of Ge (German)
Orbital Diagram of Ge (German)
stopień utlenienia-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
elektroujemność
2.01
Electrophilicity Index
1,5636638275958255 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
3 106,15 K
Temperatura topnienia
1 211,4 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
9 802,15 K
punkt potrójny
appearance
barwa
Szary
appearancegrayish-white
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
60,2 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
0,000006 1/K
molar heat capacity
23,222 J/(mol K)
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeSemiconductor
konduktywność
0,002 MS/m
rezystywność
0,0005 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typediamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
-0,0000000015 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
-0,000000000109 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
-0,00000798
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznyFace Centered Cubic (DIA)
Stała sieci krystalicznej
5,66 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
6 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
5 400 m/s
klasyfikowanie
KategoriaPółmetale, Metalloids
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number84
Mendeleev Number89
Pettifor Number84
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
40 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
354 a₀
allotrope
Przekrój czynny
2,2
Neutron Mass Absorption
0,0011
liczby kwantowe3P0
grupa przestrzenna225 (Fm_3m)

Isotopes of Germanium

Stabilne izotopy4
Niestabilne izotopy29
Natural Isotopes5
Isotopic Composition7436.52%7436.52%7227.45%7227.45%7020.52%7020.52%737.76%737.76%767.75%767.75%

58Ge

liczba masowa58
liczba neutronów26
względna masa atomowa
57,991863 ± 0,000537 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
2p (2-proton emission)

59Ge

liczba masowa59
liczba neutronów27
względna masa atomowa
58,982426 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
13,3 ± 1,7 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2015
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)93%
2p (2-proton emission)0.2%

60Ge

liczba masowa60
liczba neutronów28
względna masa atomowa
59,970445 ± 0,000322 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
21 ± 6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2005
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)100%
2p (2-proton emission)14%

61Ge

liczba masowa61
liczba neutronów29
względna masa atomowa
60,963725 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
40,7 ± 0,4 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)87%

62Ge

liczba masowa62
liczba neutronów30
względna masa atomowa
61,954761 ± 0,00015 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
82,5 ± 1,4 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1991
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

63Ge

liczba masowa63
liczba neutronów31
względna masa atomowa
62,949628 ± 0,00004 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
153,6 ± 1,1 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1991
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

64Ge

liczba masowa64
liczba neutronów32
względna masa atomowa
63,941689912 ± 0,000004 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
63,7 ± 2,5 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1972
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

65Ge

liczba masowa65
liczba neutronów33
względna masa atomowa
64,939368136 ± 0,000002323 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
30,9 ± 0,5 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1972
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.011%

66Ge

liczba masowa66
liczba neutronów34
względna masa atomowa
65,933862124 ± 0,000002577 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,26 ± 0,05 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1950
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

67Ge

liczba masowa67
liczba neutronów35
względna masa atomowa
66,932716999 ± 0,000004636 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
18,9 ± 0,3 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1950
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

68Ge

liczba masowa68
liczba neutronów36
względna masa atomowa
67,928095305 ± 0,000002014 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
271,05 ± 0,08 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1948
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

69Ge

liczba masowa69
liczba neutronów37
względna masa atomowa
68,927964467 ± 0,000001414 Da
g-factor
0,294 ± 0,0028
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
39,05 ± 0,1 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,114 ± 0,007
data odkrycia1938
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

70Ge

liczba masowa70
liczba neutronów38
względna masa atomowa
69,924248542 ± 0,00000088 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
20,52 ± 0,19
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1923
parzystość+

71Ge

liczba masowa71
liczba neutronów39
względna masa atomowa
70,92495212 ± 0,000000874 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
11,43 ± 0,03 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1941
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

72Ge

liczba masowa72
liczba neutronów40
względna masa atomowa
71,922075824 ± 0,000000081 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
27,45 ± 0,15
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1923
parzystość+

73Ge

liczba masowa73
liczba neutronów41
względna masa atomowa
72,923458954 ± 0,000000061 Da
g-factor
-0,19516444444444 ± 0,000011111111111111
abundancja naturalna
7,76 ± 0,08
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,196 ± 0,001
data odkrycia1933
parzystość+

74Ge

liczba masowa74
liczba neutronów42
względna masa atomowa
73,92117776 ± 0,000000013 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
36,52 ± 0,12
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1923
parzystość+

75Ge

liczba masowa75
liczba neutronów43
względna masa atomowa
74,92285837 ± 0,000000055 Da
g-factor
1,018 ± 0,01
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
82,78 ± 0,04 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1939
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

76Ge

liczba masowa76
liczba neutronów44
względna masa atomowa
75,921402725 ± 0,000000019 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
7,75 ± 0,12
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,88 ± 0,08 Zy
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1933
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
(double β decay)100%

77Ge

liczba masowa77
liczba neutronów45
względna masa atomowa
76,923549843 ± 0,000000056 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
11,211 ± 0,003 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1939
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

78Ge

liczba masowa78
liczba neutronów46
względna masa atomowa
77,922852911 ± 0,000003795 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
88 ± 1 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1953
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

79Ge

liczba masowa79
liczba neutronów47
względna masa atomowa
78,925359506 ± 0,000039893 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
18,98 ± 0,03 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1970
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

80Ge

liczba masowa80
liczba neutronów48
względna masa atomowa
79,925350773 ± 0,000002205 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
29,5 ± 0,4 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1972
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

81Ge

liczba masowa81
liczba neutronów49
względna masa atomowa
80,928832941 ± 0,000002205 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
9 ± 2 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1972
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

82Ge

liczba masowa82
liczba neutronów50
względna masa atomowa
81,929774031 ± 0,000002405 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,31 ± 0,19 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1972
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

83Ge

liczba masowa83
liczba neutronów51
względna masa atomowa
82,9345391 ± 0,000002604 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,85 ± 0,06 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1972
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

84Ge

liczba masowa84
liczba neutronów52
względna masa atomowa
83,93757509 ± 0,000003403 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
951 ± 9 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1972
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)10.6%

85Ge

liczba masowa85
liczba neutronów53
względna masa atomowa
84,942969658 ± 0,000004003 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
495 ± 5 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1991
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17.2%
2n (2-neutron emission)

86Ge

liczba masowa86
liczba neutronów54
względna masa atomowa
85,946967 ± 0,00047 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
221,6 ± 11 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1994
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)45%

87Ge

liczba masowa87
liczba neutronów55
względna masa atomowa
86,953204 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
103 ± 4 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

88Ge

liczba masowa88
liczba neutronów56
względna masa atomowa
87,957574 ± 0,000429 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
61 ± 6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1997
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

89Ge

liczba masowa89
liczba neutronów57
względna masa atomowa
88,96453 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

90Ge

liczba masowa90
liczba neutronów58
względna masa atomowa
89,969436 ± 0,000537 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Germanium element

historia

odkrywca lub wynalazcaClemens Winkler
miejsce odkryciaGermany
data odkrycia1886
etymologiaLatin: Germania (Germany).
wymowajer-MAY-ni-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
1,5 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
0,00005 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
abundancja naturalna (meteoroid)
0,0021 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,00002 %
Ilość we Wszechświecie
0,00002 %

Nuclear Screening Constants

1s0.7063
2p3.9178
2s8.6352
3d15.7487
3p14.9864
3s14.2103
4p25.2196
4s23.9564