Германијум

Германијум (Ge)

Хемијски елемент
Атомски број32
Атомска маса72.63
Масени број74
Група14
Периода4
Блокp
протон32 p+
неутрон42 n0
електрон32 e-
Animated Боров модел атома of Ge (Германијум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
125 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
121 pm
Metallic Radius
124 pm
ionic radius
73 pm
Crystal Radius
87 pm
Ван дер Валсов радијус
211 pm
густина
5,3234 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Германијум0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
1,232712 eV/particle
енергија јонизације
7,899435 eV/particle
енергија јонизације of Ge (Германијум)
Топлота испаравања
328 kJ/mol
топлота топљења
36,8 kJ/mol
топлотни ефекат хемијске реакције
372 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 4
Боров модел атома: Ge (Германијум)
Валентни електрони4
Lewis structure: Ge (Германијум)
електронска конфигурација[Ar] 3d10 4s2 4p2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2
Enhanced Боров модел атома of Ge (Германијум)
Orbital Diagram of Ge (Германијум)
оксидациони број-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
електронегативност
2.01
Electrophilicity Index
1,5636638275958255 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
3.106,15 K
Температура топљења
1.211,4 K
critical pressure
critical temperature
9.802,15 K
тројна тачка
appearance
боја
Сива
appearancegrayish-white
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
60,2 W/(m K)
Termička dilatacija
0,000006 1/K
molar heat capacity
23,222 J/(mol K)
Специфична топлота
heat capacity ratio
electrical properties
typeSemiconductor
електрична проводљивост
0,002 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,0005 m Ω
Суперпроводност
магнетизам
typediamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
-0,0000000015 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
-0,000000000109 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
-0,00000798
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураПовршинскицентрична Кубична (DIA)
lattice constant
5,66 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
тврдоћа
6 MPa
модул стишљивости
shear modulus
Јангов модул
Пуасонов однос
брзина звука
5.400 m/s
класификација
КатегоријаМеталоиди, Metalloids
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number84
Mendeleev Number89
Pettifor Number84
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

остало

Gas Basicity
polarizability
40 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
354 a₀
allotrope
neutronski udarni presjek
2,2
Neutron Mass Absorption
0,0011
квантни број3P0
кристалографска група225 (Fm_3m)

Isotopes of Germanium

Стабилни изотопи4
Нестабилни изотопи29
Natural Isotopes5
Isotopic Composition7436.52%7436.52%7227.45%7227.45%7020.52%7020.52%737.76%737.76%767.75%767.75%

58Ge

Масени број58
неутронски број26
атомска тежина
57,991863 ± 0,000537 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
2p (2-proton emission)

59Ge

Масени број59
неутронски број27
атомска тежина
58,982426 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
13,3 ± 1,7 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2015
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)93%
2p (2-proton emission)0.2%

60Ge

Масени број60
неутронски број28
атомска тежина
59,970445 ± 0,000322 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
21 ± 6 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2005
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)100%
2p (2-proton emission)14%

61Ge

Масени број61
неутронски број29
атомска тежина
60,963725 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
40,7 ± 0,4 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1987
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)87%

62Ge

Масени број62
неутронски број30
атомска тежина
61,954761 ± 0,00015 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
82,5 ± 1,4 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1991
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

63Ge

Масени број63
неутронски број31
атомска тежина
62,949628 ± 0,00004 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
153,6 ± 1,1 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1991
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

64Ge

Масени број64
неутронски број32
атомска тежина
63,941689912 ± 0,000004 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
63,7 ± 2,5 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1972
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

65Ge

Масени број65
неутронски број33
атомска тежина
64,939368136 ± 0,000002323 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
30,9 ± 0,5 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1972
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.011%

66Ge

Масени број66
неутронски број34
атомска тежина
65,933862124 ± 0,000002577 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,26 ± 0,05 h
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1950
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

67Ge

Масени број67
неутронски број35
атомска тежина
66,932716999 ± 0,000004636 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
18,9 ± 0,3 m
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1950
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

68Ge

Масени број68
неутронски број36
атомска тежина
67,928095305 ± 0,000002014 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
271,05 ± 0,08 d
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1948
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

69Ge

Масени број69
неутронски број37
атомска тежина
68,927964467 ± 0,000001414 Da
g-factor
0,294 ± 0,0028
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
39,05 ± 0,1 h
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
0,114 ± 0,007
датум открића1938
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

70Ge

Масени број70
неутронски број38
атомска тежина
69,924248542 ± 0,00000088 Da
g-factor
0
присутност у природи
20,52 ± 0,19
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1923
parity+

71Ge

Масени број71
неутронски број39
атомска тежина
70,92495212 ± 0,000000874 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
11,43 ± 0,03 d
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1941
parity-

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

72Ge

Масени број72
неутронски број40
атомска тежина
71,922075824 ± 0,000000081 Da
g-factor
0
присутност у природи
27,45 ± 0,15
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1923
parity+

73Ge

Масени број73
неутронски број41
атомска тежина
72,923458954 ± 0,000000061 Da
g-factor
-0,19516444444444 ± 0,000011111111111111
присутност у природи
7,76 ± 0,08
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
-0,196 ± 0,001
датум открића1933
parity+

74Ge

Масени број74
неутронски број42
атомска тежина
73,92117776 ± 0,000000013 Da
g-factor
0
присутност у природи
36,52 ± 0,12
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1923
parity+

75Ge

Масени број75
неутронски број43
атомска тежина
74,92285837 ± 0,000000055 Da
g-factor
1,018 ± 0,01
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
82,78 ± 0,04 m
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1939
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

76Ge

Масени број76
неутронски број44
атомска тежина
75,921402725 ± 0,000000019 Da
g-factor
0
присутност у природи
7,75 ± 0,12
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,88 ± 0,08 Zy
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1933
parity+

начин распадаинтензитет
(double β decay)100%

77Ge

Масени број77
неутронски број45
атомска тежина
76,923549843 ± 0,000000056 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
11,211 ± 0,003 h
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1939
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

78Ge

Масени број78
неутронски број46
атомска тежина
77,922852911 ± 0,000003795 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
88 ± 1 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1953
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

79Ge

Масени број79
неутронски број47
атомска тежина
78,925359506 ± 0,000039893 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
18,98 ± 0,03 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1970
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

80Ge

Масени број80
неутронски број48
атомска тежина
79,925350773 ± 0,000002205 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
29,5 ± 0,4 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1972
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

81Ge

Масени број81
неутронски број49
атомска тежина
80,928832941 ± 0,000002205 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
9 ± 2 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1972
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

82Ge

Масени број82
неутронски број50
атомска тежина
81,929774031 ± 0,000002405 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,31 ± 0,19 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1972
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

83Ge

Масени број83
неутронски број51
атомска тежина
82,9345391 ± 0,000002604 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,85 ± 0,06 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1972
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

84Ge

Масени број84
неутронски број52
атомска тежина
83,93757509 ± 0,000003403 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
951 ± 9 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1972
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)10.6%

85Ge

Масени број85
неутронски број53
атомска тежина
84,942969658 ± 0,000004003 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
495 ± 5 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1991
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17.2%
2n (2-neutron emission)

86Ge

Масени број86
неутронски број54
атомска тежина
85,946967 ± 0,00047 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
221,6 ± 11 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1994
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)45%

87Ge

Масени број87
неутронски број55
атомска тежина
86,953204 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
103 ± 4 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1997
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

88Ge

Масени број88
неутронски број56
атомска тежина
87,957574 ± 0,000429 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
61 ± 6 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1997
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

89Ge

Масени број89
неутронски број57
атомска тежина
88,96453 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1997
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

90Ge

Масени број90
неутронски број58
атомска тежина
89,969436 ± 0,000537 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Germanium element

историја

откриоClemens Winkler
место открићаGermany
датум открића1886
етимологијаLatin: Germania (Germany).
изговорjer-MAY-ni-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
1,5 mg/kg
присутност у природи (океан)
0,00005 mg/L
присутност у природи (људско тело)
присутност у природи (метеороид)
0,0021 %
присутност у природи (Сунце)
0,00002 %
Заступљеност у Космосу
0,00002 %

Nuclear Screening Constants

1s0.7063
2p3.9178
2s8.6352
3d15.7487
3p14.9864
3s14.2103
4p25.2196
4s23.9564