เจอร์เมเนียม

เจอร์เมเนียม (Ge)

chemical element with symbol Ge and atomic number 32
เลขอะตอม32
มวลอะตอม72.63
เลขมวล74
หมู่14
คาบ4
บล็อกp
โปรตอน32 p+
นิวตรอน42 n0
Electrons32 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Ge (เจอร์เมเนียม)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
125 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
121 pm
Metallic Radius
124 pm
ionic radius
73 pm
Crystal Radius
87 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
211 pm
ความหนาแน่น
5.3234 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
1.232712 eV/particle
ionization energy
7.899435 eV/particle
ionization energy of Ge (เจอร์เมเนียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
328 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
36.8 kJ/mol
standard enthalpy of formation
372 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 4
แบบจำลองของบอร์: Ge (เจอร์เมเนียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน4
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Ge (เจอร์เมเนียม)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Ar] 3d10 4s2 4p2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Ge (เจอร์เมเนียม)
Orbital Diagram of Ge (เจอร์เมเนียม)
สถานะออกซิเดชัน-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
2.01
Electrophilicity
1.5636638275958255 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
3,106.15 K
จุดหลอมเหลว
1,211.4 K
critical pressure
critical temperature
9,802.15 K
triple point
Visual
สี
สีเทา
appearancegrayish-white
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
60.2 W/(m K)
thermal expansion
0.000006 1/K
molar heat capacity
23.222 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
typeSemiconductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.002 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.0005 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.0000000015 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.000000000109 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.00000798
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกหน้ากึ่งกลางลูกบาศก์ (DIA)
lattice constant
5.66 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
6 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
5,400 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทธาตุกึ่งโลหะ, Metalloids
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number84
Mendeleev Number89
Pettifor Number84
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
40 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
354 a₀
Allotropes
Neutron cross section
2.2
Neutron Mass Absorption
0.0011
quantum number3P0
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Germanium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร5
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร28
Radioactive Isotopes28

58Ge

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
57.991863 ± 0.000537 Da
เลขมวล58
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

58Ge Decay Modes
decay modeintensity
2p (2-proton emission)%

59Ge

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
58.982426 ± 0.000429 Da
เลขมวล59
g-factor
ครึ่งชีวิต
13.3 ± 1.7 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2015
parity-

59Ge Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)93%
2p (2-proton emission)0.2%

60Ge

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
59.970445 ± 0.000322 Da
เลขมวล60
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
21 ± 6 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2005
parity+

60Ge Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)100%
2p (2-proton emission)14%

61Ge

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
60.963725 ± 0.000322 Da
เลขมวล61
g-factor
ครึ่งชีวิต
40.7 ± 0.4 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity-

61Ge Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)87%

62Ge

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
61.954761 ± 0.00015 Da
เลขมวล62
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
82.5 ± 1.4 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1991
parity+

62Ge Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

63Ge

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
62.949628 ± 0.00004 Da
เลขมวล63
g-factor
ครึ่งชีวิต
153.6 ± 1.1 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1991
parity-

63Ge Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

64Ge

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
63.941689912 ± 0.000004 Da
เลขมวล64
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
63.7 ± 2.5 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity+

64Ge Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

65Ge

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
64.939368136 ± 0.000002323 Da
เลขมวล65
g-factor
ครึ่งชีวิต
30.9 ± 0.5 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity-

65Ge Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.011%

66Ge

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
65.933862124 ± 0.000002577 Da
เลขมวล66
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
2.26 ± 0.05 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

66Ge Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

67Ge

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
66.932716999 ± 0.000004636 Da
เลขมวล67
g-factor
ครึ่งชีวิต
18.9 ± 0.3 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity-

67Ge Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

68Ge

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
67.928095305 ± 0.000002014 Da
เลขมวล68
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
271.05 ± 0.08 d
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

68Ge Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

69Ge

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
68.927964467 ± 0.000001414 Da
เลขมวล69
g-factor
0.294 ± 0.0028
ครึ่งชีวิต
39.05 ± 0.1 h
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.114 ± 0.007
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity-

69Ge Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

70Ge

natural abundance
20.52 ± 0.19
น้ำหนักอะตอม
69.924248542 ± 0.00000088 Da
เลขมวล70
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1923
parity+

71Ge

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
70.92495212 ± 0.000000874 Da
เลขมวล71
g-factor
ครึ่งชีวิต
11.43 ± 0.03 d
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1941
parity-

71Ge Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

72Ge

natural abundance
27.45 ± 0.15
น้ำหนักอะตอม
71.922075824 ± 0.000000081 Da
เลขมวล72
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1923
parity+

73Ge

natural abundance
7.76 ± 0.08
น้ำหนักอะตอม
72.923458954 ± 0.000000061 Da
เลขมวล73
g-factor
-0.19516444444444 ± 0.000011111111111111
ครึ่งชีวิต
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
-0.196 ± 0.001
ถูกค้นพบเมื่อ1933
parity+

74Ge

natural abundance
36.52 ± 0.12
น้ำหนักอะตอม
73.92117776 ± 0.000000013 Da
เลขมวล74
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1923
parity+

75Ge

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
74.92285837 ± 0.000000055 Da
เลขมวล75
g-factor
1.018 ± 0.01
ครึ่งชีวิต
82.78 ± 0.04 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity-

75Ge Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

76Ge

natural abundanceRadioactive ☢️
7.75 ± 0.12
น้ำหนักอะตอม
75.921402725 ± 0.000000019 Da
เลขมวล76
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
1.88 ± 0.08 Zy
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1933
parity+

76Ge Decay Modes
decay modeintensity
(double β decay)100%

77Ge

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
76.923549843 ± 0.000000056 Da
เลขมวล77
g-factor
ครึ่งชีวิต
11.211 ± 0.003 h
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity+

77Ge Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

78Ge

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
77.922852911 ± 0.000003795 Da
เลขมวล78
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
88 ± 1 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1953
parity+

78Ge Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

79Ge

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
78.925359506 ± 0.000039893 Da
เลขมวล79
g-factor
ครึ่งชีวิต
18.98 ± 0.03 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity

79Ge Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

80Ge

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
79.925350773 ± 0.000002205 Da
เลขมวล80
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
29.5 ± 0.4 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity+

80Ge Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

81Ge

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
80.928832941 ± 0.000002205 Da
เลขมวล81
g-factor
ครึ่งชีวิต
9 ± 2 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity+

81Ge Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

82Ge

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
81.929774031 ± 0.000002405 Da
เลขมวล82
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
4.31 ± 0.19 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity+

82Ge Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

83Ge

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
82.9345391 ± 0.000002604 Da
เลขมวล83
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.85 ± 0.06 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity+

83Ge Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

84Ge

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
83.93757509 ± 0.000003403 Da
เลขมวล84
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
951 ± 9 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity+

84Ge Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)10.6%

85Ge

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
84.942969658 ± 0.000004003 Da
เลขมวล85
g-factor
ครึ่งชีวิต
495 ± 5 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1991
parity+

85Ge Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17.2%
2n (2-neutron emission)%

86Ge

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
85.946967 ± 0.00047 Da
เลขมวล86
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
221.6 ± 11 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

86Ge Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)45%

87Ge

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
86.953204 ± 0.000322 Da
เลขมวล87
g-factor
ครึ่งชีวิต
103 ± 4 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

87Ge Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

88Ge

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
87.957574 ± 0.000429 Da
เลขมวล88
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
61 ± 6 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

88Ge Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

89Ge

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
88.96453 ± 0.000429 Da
เลขมวล89
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

89Ge Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

90Ge

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
89.969436 ± 0.000537 Da
เลขมวล90
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

90Ge Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Germanium element

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Clemens Winkler
สถานที่ค้นพบGermany
ถูกค้นพบเมื่อ1886
ศัพทมูลวิทยาLatin: Germania (Germany).
pronunciationjer-MAY-ni-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
1.5 mg/kg
Abundance in Oceans
0.00005 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0.0021 %
Abundance in Sun
0.00002 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.00002 %

Nuclear Screening Constants

1s0.7063
2p3.9178
2s8.6352
3d15.7487
3p14.9864
3s14.2103
4p25.2196
4s23.9564