เจอร์เมเนียม

เจอร์เมเนียม (Ge)

chemical element with symbol Ge and atomic number 32
เลขอะตอม32
มวลอะตอม72.63
เลขมวล74
หมู่14
คาบ4
บล็อกp
โปรตอน32 p+
นิวตรอน42 n0
อิเล็กตรอน32 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Ge (เจอร์เมเนียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
125 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
121 pm
Metallic Radius
124 pm
ionic radius
73 pm
Crystal Radius
87 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
211 pm
ความหนาแน่น
5.3234 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: เจอร์เมเนียม0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
1.232712 eV/particle
ionization energy
7.899435 eV/particle
ionization energy of Ge (เจอร์เมเนียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
328 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
36.8 kJ/mol
standard enthalpy of formation
372 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 4
แบบจำลองของบอร์: Ge (เจอร์เมเนียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน4
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Ge (เจอร์เมเนียม)
electron configuration[Ar] 3d10 4s2 4p2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Ge (เจอร์เมเนียม)
Orbital Diagram of Ge (เจอร์เมเนียม)
สถานะออกซิเดชัน-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
2.01
Electrophilicity Index
1.5636638275958255 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
3,106.15 K
จุดหลอมเหลว
1,211.4 K
critical pressure
critical temperature
9,802.15 K
triple point
appearance
สี
สีเทา
appearancegrayish-white
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
60.2 W/(m K)
thermal expansion
0.000006 1/K
molar heat capacity
23.222 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
typeSemiconductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.002 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.0005 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.0000000015 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.000000000109 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.00000798
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกหน้ากึ่งกลางลูกบาศก์ (DIA)
lattice constant
5.66 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
6 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
5,400 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทธาตุกึ่งโลหะ, Metalloids
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number84
Mendeleev Number89
Pettifor Number84
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
polarizability
40 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
354 a₀
allotrope
Neutron cross section
2.2
Neutron Mass Absorption
0.0011
quantum number3P0
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Germanium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร4
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร29
Natural Isotopes5
Isotopic Composition7436.52%7436.52%7227.45%7227.45%7020.52%7020.52%737.76%737.76%767.75%767.75%

58Ge

เลขมวล58
เลขนิวตรอน26
น้ำหนักอะตอม
57.991863 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
2p (2-proton emission)

59Ge

เลขมวล59
เลขนิวตรอน27
น้ำหนักอะตอม
58.982426 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
13.3 ± 1.7 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2015
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)93%
2p (2-proton emission)0.2%

60Ge

เลขมวล60
เลขนิวตรอน28
น้ำหนักอะตอม
59.970445 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
21 ± 6 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2005
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)100%
2p (2-proton emission)14%

61Ge

เลขมวล61
เลขนิวตรอน29
น้ำหนักอะตอม
60.963725 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
40.7 ± 0.4 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)87%

62Ge

เลขมวล62
เลขนิวตรอน30
น้ำหนักอะตอม
61.954761 ± 0.00015 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
82.5 ± 1.4 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1991
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

63Ge

เลขมวล63
เลขนิวตรอน31
น้ำหนักอะตอม
62.949628 ± 0.00004 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
153.6 ± 1.1 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1991
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

64Ge

เลขมวล64
เลขนิวตรอน32
น้ำหนักอะตอม
63.941689912 ± 0.000004 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
63.7 ± 2.5 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

65Ge

เลขมวล65
เลขนิวตรอน33
น้ำหนักอะตอม
64.939368136 ± 0.000002323 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
30.9 ± 0.5 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.011%

66Ge

เลขมวล66
เลขนิวตรอน34
น้ำหนักอะตอม
65.933862124 ± 0.000002577 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.26 ± 0.05 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

67Ge

เลขมวล67
เลขนิวตรอน35
น้ำหนักอะตอม
66.932716999 ± 0.000004636 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
18.9 ± 0.3 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

68Ge

เลขมวล68
เลขนิวตรอน36
น้ำหนักอะตอม
67.928095305 ± 0.000002014 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
271.05 ± 0.08 d
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

69Ge

เลขมวล69
เลขนิวตรอน37
น้ำหนักอะตอม
68.927964467 ± 0.000001414 Da
g-factor
0.294 ± 0.0028
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
39.05 ± 0.1 h
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.114 ± 0.007
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

70Ge

เลขมวล70
เลขนิวตรอน38
น้ำหนักอะตอม
69.924248542 ± 0.00000088 Da
g-factor
0
natural abundance
20.52 ± 0.19
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1923
parity+

71Ge

เลขมวล71
เลขนิวตรอน39
น้ำหนักอะตอม
70.92495212 ± 0.000000874 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
11.43 ± 0.03 d
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1941
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

72Ge

เลขมวล72
เลขนิวตรอน40
น้ำหนักอะตอม
71.922075824 ± 0.000000081 Da
g-factor
0
natural abundance
27.45 ± 0.15
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1923
parity+

73Ge

เลขมวล73
เลขนิวตรอน41
น้ำหนักอะตอม
72.923458954 ± 0.000000061 Da
g-factor
-0.19516444444444 ± 0.000011111111111111
natural abundance
7.76 ± 0.08
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
-0.196 ± 0.001
ถูกค้นพบเมื่อ1933
parity+

74Ge

เลขมวล74
เลขนิวตรอน42
น้ำหนักอะตอม
73.92117776 ± 0.000000013 Da
g-factor
0
natural abundance
36.52 ± 0.12
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1923
parity+

75Ge

เลขมวล75
เลขนิวตรอน43
น้ำหนักอะตอม
74.92285837 ± 0.000000055 Da
g-factor
1.018 ± 0.01
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
82.78 ± 0.04 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

76Ge

เลขมวล76
เลขนิวตรอน44
น้ำหนักอะตอม
75.921402725 ± 0.000000019 Da
g-factor
0
natural abundance
7.75 ± 0.12
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.88 ± 0.08 Zy
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1933
parity+

decay modeintensity
(double β decay)100%

77Ge

เลขมวล77
เลขนิวตรอน45
น้ำหนักอะตอม
76.923549843 ± 0.000000056 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
11.211 ± 0.003 h
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

78Ge

เลขมวล78
เลขนิวตรอน46
น้ำหนักอะตอม
77.922852911 ± 0.000003795 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
88 ± 1 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1953
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

79Ge

เลขมวล79
เลขนิวตรอน47
น้ำหนักอะตอม
78.925359506 ± 0.000039893 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
18.98 ± 0.03 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%

80Ge

เลขมวล80
เลขนิวตรอน48
น้ำหนักอะตอม
79.925350773 ± 0.000002205 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
29.5 ± 0.4 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

81Ge

เลขมวล81
เลขนิวตรอน49
น้ำหนักอะตอม
80.928832941 ± 0.000002205 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
9 ± 2 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

82Ge

เลขมวล82
เลขนิวตรอน50
น้ำหนักอะตอม
81.929774031 ± 0.000002405 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.31 ± 0.19 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

83Ge

เลขมวล83
เลขนิวตรอน51
น้ำหนักอะตอม
82.9345391 ± 0.000002604 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.85 ± 0.06 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

84Ge

เลขมวล84
เลขนิวตรอน52
น้ำหนักอะตอม
83.93757509 ± 0.000003403 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
951 ± 9 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)10.6%

85Ge

เลขมวล85
เลขนิวตรอน53
น้ำหนักอะตอม
84.942969658 ± 0.000004003 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
495 ± 5 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1991
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17.2%
2n (2-neutron emission)

86Ge

เลขมวล86
เลขนิวตรอน54
น้ำหนักอะตอม
85.946967 ± 0.00047 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
221.6 ± 11 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)45%

87Ge

เลขมวล87
เลขนิวตรอน55
น้ำหนักอะตอม
86.953204 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
103 ± 4 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

88Ge

เลขมวล88
เลขนิวตรอน56
น้ำหนักอะตอม
87.957574 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
61 ± 6 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

89Ge

เลขมวล89
เลขนิวตรอน57
น้ำหนักอะตอม
88.96453 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

90Ge

เลขมวล90
เลขนิวตรอน58
น้ำหนักอะตอม
89.969436 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Germanium element

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Clemens Winkler
สถานที่ค้นพบGermany
ถูกค้นพบเมื่อ1886
ศัพทมูลวิทยาLatin: Germania (Germany).
pronunciationjer-MAY-ni-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
1.5 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
0.00005 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.0021 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.00002 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.00002 %

Nuclear Screening Constants

1s0.7063
2p3.9178
2s8.6352
3d15.7487
3p14.9864
3s14.2103
4p25.2196
4s23.9564

alias

 • Ge

การแปล

 • นอร์เวย์บุคมอลgermanium
 • อังกฤษgermanium
 • รัสเซียгерманий
 • ฝรั่งเศสgermanium
 • อิตาลีgermanio
 • เยอรมันGermanium
 • ดัตช์germanium
 • สเปนgermanio
 • ฮังการีgermánium
 • แอฟริกานส์germanium
 • อัมฮาราጀርማኒየም
 • อารากอนChermanio
 • อาหรับجرمانيوم
 • อาเซอร์ไบจานGermanium
 • เบลารุสГерманій
 • บัลแกเรียгерманий
 • บังกลาজার্মেনিয়াম
 • เบรตันGermaniom
 • บอสเนียgermanij
 • คาตาลันgermani
 • คอร์ซิกาGermaniu
 • เช็กgermanium
 • ชูวัชГермани
 • เวลส์Germaniwm
 • เดนมาร์กgermanium
 • กรีกγερμάνιο
 • เอสเปรันโตgermaniumo
 • เอสโตเนียGermaanium
 • บาสก์germanio
 • เปอร์เซียژرمانیم
 • ฟินแลนด์germanium
 • ฟรูลีGjermani
 • ไอริชgearmáiniam
 • กาลิเซียxermanio
 • มานซ์germaanium
 • จีนแคะgermanium
 • ฮิบรูגרמניום
 • ฮินดีजर्मेनियम
 • ฮินดีฟิจิGermanium
 • โครเอเชียGermanij
 • เฮติครีโอลJèmanyòm
 • อาร์เมเนียգերմանիում
 • อินเตอร์ลิงกัวgermanium
 • อินโดนีเซียgermanium
 • อีโดgermanio
 • ไอซ์แลนด์german
 • ญี่ปุ่นゲルマニウム
 • โลชบันdotyjinme
 • ชวาGermanium
 • จอร์เจียგერმანიუმი
 • เกาหลี저마늄
 • เคิร์ดGermanyûm
 • โกมิГерманий
 • ละตินgermanium
 • ลักเซมเบิร์กGermanium
 • ลิกูเรียGermanio
 • ลิทัวเนียGermanis
 • ลัตเวียgermānijs
 • มาลายาลัมജെർമേനിയം
 • มองโกเลียгермани
 • มราฐีजर्मेनियम
 • มารีตะวันตกГерманий
 • มาเลย์Germanium
 • เยอรมันต่ำGermanium
 • นอร์เวย์นีนอสก์germanium
 • อ็อกซิตันGermani
 • ปัญจาบਜਰਮੇਨੀਅਮ
 • โปแลนด์german
 • ลาฮ์นดาجرمینیم
 • โปรตุเกสgermânio
 • เคชวาGermanyu
 • โรมาเนียgermaniu
 • ซิซิลีgirmaniu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียGermanijum
 • สโลวักGermánium
 • สโลวีเนียGermanij
 • แอลเบเนียGermaniumi
 • เซอร์เบียгерманијум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Germanium
 • สวีเดนgermanium
 • สวาฮีลีGerimani
 • ทมิฬஜேர்மானியம்
 • เตลูกูజెర్మేనియం
 • ตุรกีGermanyum
 • อุยกูร์گېرمانىي
 • ยูเครนгерманій
 • อูรดูجرمانیئم
 • อุซเบกGermaniy
 • เวปส์Germanii
 • เวียดนามgecmani
 • วาเรย์Germanyo
 • คัลมืยค์Германион
 • ยิดดิชגערמאניום
 • โยรูบาGermanium
 • จีน
 • เซบูGermanio
 • เคิร์ดตอนกลางجێرمانیۆم
 • มาซิโดเนียГерманиум
 • คาซัคГерманий
 • ฟริเซียนเหนือGermanium
 • คุชราตજર્મેનિયમ
 • โอดิยาଜର୍ମାନିଅମ
 • ตาตาร์Германий
 • พีดมอนต์Germani
 • สกอตส์germanium
 • โซมาลีJermaaniyaam
 • เนวาร์जर्मेनियम
 • กวางตุ้ง
 • จีนมินหนานGermanium
 • จีนคลาสสิก
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)герман
 • จีน (จีน)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • อาโรมาเนียGermaniu
 • เนปาลजर्मेनियम
 • คีร์กีซГерманий
 • ลิมเบิร์กGermanium
 • แฟโรGermanium
 • โปรตุเกส (บราซิล)germânio
 • สันสกฤตजर्मेनियम
 • มอลตาġermanju
 • ลอมบาร์ดGermànio
 • อัสตูเรียสXermaniu
 • เกลิกสกอตGearmainium
 • บาลีजर्मेनियम
 • ทาจิกГерманий
 • cdoGermanium
 • โภชปุรีजर्मेनियम
 • azbژرمانیوم
 • ทิเบตའཇར་མི་ནིམ།
 • ซุนดาGérmanium
 • กันนาดาಜರ್ಮೇನಿಯಮ್
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาgermanio
 • จีนอู๋
 • พม่าဂျာမန်နီယံ
 • kbpZɛrɩmanɩyɔm
 • ตากาล็อกHermaniyo
 • oloGermanium
 • ซาร์เดญาGermàniu
 • บัชคีร์Германий
 • อาหรับโมร็อกโกجيرمانيوم
 • พัชโตجرمانيوم
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์جرمانيوم
 • บิกอลHermaniyo
 • คอร์นิชGermaniom
 • บาหลีGérmanium
 • มาลากาซีZermaniôma
 • blkဇျာမေနီယမ်