Germanyum

Germanyum (Ge)

chemical element with symbol Ge and atomic number 32
Atom numarası32
Atom ağırlığı72.63
Kütle numarası74
Grup14
Periyot4
Blokp
proton32 p+
nötron42 n0
elektron32 e-
Animated Bohr modeli of Ge (Germanyum)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
125 pm
molar volume
Kovalent Yarıçapı
121 pm
Metallic Radius
124 pm
ionic radius
73 pm
Crystal Radius
87 pm
Van der Waals radius
211 pm
yoğunluk
5,3234 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Germanyum0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmAtom YarıçapıKovalent YarıçapıMetallic RadiusVan der Waals radius

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
Elektron ilgisi
1,232712 eV/particle
iyonlaşma enerjisi
7,899435 eV/particle
iyonlaşma enerjisi of Ge (Germanyum)
Buharlaşma ısısı
328 kJ/mol
enthalpy of fusion
36,8 kJ/mol
standard enthalpy of formation
372 kJ/mol
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 18, 4
Bohr modeli: Ge (Germanyum)
Değerlik elektron4
Lewis yapısı: Ge (Germanyum)
electron configuration[Ar] 3d10 4s2 4p2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2
Enhanced Bohr modeli of Ge (Germanyum)
Orbital Diagram of Ge (Germanyum)
Yükseltgenme seviyesi-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
Elektronegatiflik
2.01
Electrophilicity Index
1,5636638275958255 eV/particle
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıKatı
gaseous state of matter
Kaynama noktası
3.106,15 K
Ergime noktası
1.211,4 K
critical pressure
critical temperature
9.802,15 K
Üçlü nokta
appearance
renk
Gri
appearancegrayish-white
Kırılma indisi
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
60,2 W/(m K)
Genleşme
0,000006 1/K
molar ısı kapasitesi
23,222 J/(mol K)
Isı kapasitesi
Isı sığası oranı
electrical properties
typeSemiconductor
Elektriksel iletkenlik
0,002 MS/m
Özdirenç
0,0005 m Ω
Süperiletken
mıknatıslık
typediamagnetic
Manyetik alınganlık (Mass)
-0,0000000015 m³/Kg
Manyetik alınganlık (Molar)
-0,000000000109 m³/mol
Manyetik alınganlık (Volume)
-0,00000798
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısıYüzey merkezli kübik (DIA)
Kafes sabiti
5,66 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
6 MPa
Bulk modülü
shear modulus
Young katsayısı
Poisson's ratio
Ses hızı
5.400 m/s
sınıflandırma
KategoriYarı metal, Metalloids
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number84
Mendeleev Number89
Pettifor Number84
Geochemical Class
Goldschmidt sınıflandırmasıchalcophile

other

Gas Basicity
Kutuplanabilirlik
40 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
354 a₀
allotrope
Nötron tesir kesiti
2,2
Neutron Mass Absorption
0,0011
Kuantum sayısı3P0
Uzay grubu225 (Fm_3m)

Germanyum izotopları

Kararlı izotoplar4
Kararsız izotoplar29
Natural Isotopes5
Isotopic Composition7436.52%7436.52%7227.45%7227.45%7020.52%7020.52%737.76%737.76%767.75%767.75%

58Ge

Kütle numarası58
nötron numarası26
Bağıl atom kütlesi
57,991863 ± 0,000537 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
2p (2-proton emission)

59Ge

Kütle numarası59
nötron numarası27
Bağıl atom kütlesi
58,982426 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
13,3 ± 1,7 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2015
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)93%
2p (2-proton emission)0.2%

60Ge

Kütle numarası60
nötron numarası28
Bağıl atom kütlesi
59,970445 ± 0,000322 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
21 ± 6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2005
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)100%
2p (2-proton emission)14%

61Ge

Kütle numarası61
nötron numarası29
Bağıl atom kütlesi
60,963725 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
40,7 ± 0,4 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1987
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)87%

62Ge

Kütle numarası62
nötron numarası30
Bağıl atom kütlesi
61,954761 ± 0,00015 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
82,5 ± 1,4 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1991
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

63Ge

Kütle numarası63
nötron numarası31
Bağıl atom kütlesi
62,949628 ± 0,00004 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
153,6 ± 1,1 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1991
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

64Ge

Kütle numarası64
nötron numarası32
Bağıl atom kütlesi
63,941689912 ± 0,000004 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
63,7 ± 2,5 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1972
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

65Ge

Kütle numarası65
nötron numarası33
Bağıl atom kütlesi
64,939368136 ± 0,000002323 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
30,9 ± 0,5 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1972
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.011%

66Ge

Kütle numarası66
nötron numarası34
Bağıl atom kütlesi
65,933862124 ± 0,000002577 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,26 ± 0,05 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1950
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

67Ge

Kütle numarası67
nötron numarası35
Bağıl atom kütlesi
66,932716999 ± 0,000004636 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
18,9 ± 0,3 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1950
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

68Ge

Kütle numarası68
nötron numarası36
Bağıl atom kütlesi
67,928095305 ± 0,000002014 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
271,05 ± 0,08 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1948
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
ϵ (electron capture)100%

69Ge

Kütle numarası69
nötron numarası37
Bağıl atom kütlesi
68,927964467 ± 0,000001414 Da
g-factor
0,294 ± 0,0028
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
39,05 ± 0,1 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,114 ± 0,007
keşif veya buluş tarihi1938
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

70Ge

Kütle numarası70
nötron numarası38
Bağıl atom kütlesi
69,924248542 ± 0,00000088 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
20,52 ± 0,19
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1923
Dönüşümçarpanı+

71Ge

Kütle numarası71
nötron numarası39
Bağıl atom kütlesi
70,92495212 ± 0,000000874 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
11,43 ± 0,03 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1941
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
ϵ (electron capture)100%

72Ge

Kütle numarası72
nötron numarası40
Bağıl atom kütlesi
71,922075824 ± 0,000000081 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
27,45 ± 0,15
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1923
Dönüşümçarpanı+

73Ge

Kütle numarası73
nötron numarası41
Bağıl atom kütlesi
72,923458954 ± 0,000000061 Da
g-factor
-0,19516444444444 ± 0,000011111111111111
doğadaki bolluk
7,76 ± 0,08
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,196 ± 0,001
keşif veya buluş tarihi1933
Dönüşümçarpanı+

74Ge

Kütle numarası74
nötron numarası42
Bağıl atom kütlesi
73,92117776 ± 0,000000013 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
36,52 ± 0,12
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1923
Dönüşümçarpanı+

75Ge

Kütle numarası75
nötron numarası43
Bağıl atom kütlesi
74,92285837 ± 0,000000055 Da
g-factor
1,018 ± 0,01
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
82,78 ± 0,04 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1939
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

76Ge

Kütle numarası76
nötron numarası44
Bağıl atom kütlesi
75,921402725 ± 0,000000019 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
7,75 ± 0,12
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,88 ± 0,08 Zy
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1933
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
(double β decay)100%

77Ge

Kütle numarası77
nötron numarası45
Bağıl atom kütlesi
76,923549843 ± 0,000000056 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
11,211 ± 0,003 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1939
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

78Ge

Kütle numarası78
nötron numarası46
Bağıl atom kütlesi
77,922852911 ± 0,000003795 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
88 ± 1 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1953
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

79Ge

Kütle numarası79
nötron numarası47
Bağıl atom kütlesi
78,925359506 ± 0,000039893 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
18,98 ± 0,03 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1970
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

80Ge

Kütle numarası80
nötron numarası48
Bağıl atom kütlesi
79,925350773 ± 0,000002205 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
29,5 ± 0,4 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1972
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

81Ge

Kütle numarası81
nötron numarası49
Bağıl atom kütlesi
80,928832941 ± 0,000002205 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
9 ± 2 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1972
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

82Ge

Kütle numarası82
nötron numarası50
Bağıl atom kütlesi
81,929774031 ± 0,000002405 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4,31 ± 0,19 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1972
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

83Ge

Kütle numarası83
nötron numarası51
Bağıl atom kütlesi
82,9345391 ± 0,000002604 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,85 ± 0,06 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1972
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

84Ge

Kütle numarası84
nötron numarası52
Bağıl atom kütlesi
83,93757509 ± 0,000003403 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
951 ± 9 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1972
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)10.6%

85Ge

Kütle numarası85
nötron numarası53
Bağıl atom kütlesi
84,942969658 ± 0,000004003 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
495 ± 5 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1991
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17.2%
2n (2-neutron emission)

86Ge

Kütle numarası86
nötron numarası54
Bağıl atom kütlesi
85,946967 ± 0,00047 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
221,6 ± 11 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1994
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)45%

87Ge

Kütle numarası87
nötron numarası55
Bağıl atom kütlesi
86,953204 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
103 ± 4 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1997
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

88Ge

Kütle numarası88
nötron numarası56
Bağıl atom kütlesi
87,957574 ± 0,000429 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
61 ± 6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1997
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

89Ge

Kütle numarası89
nötron numarası57
Bağıl atom kütlesi
88,96453 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1997
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

90Ge

Kütle numarası90
nötron numarası58
Bağıl atom kütlesi
89,969436 ± 0,000537 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2010
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Germanium element

tarih

kâşifi ya da mucidiClemens Winkler
keşif yeriGermany
keşif veya buluş tarihi1886
köken bilimiLatin: Germania (Germany).
telaffuzujer-MAY-ni-em (İngilizce)

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
1,5 mg/kg
doğadaki bolluk (okyanus)
0,00005 mg/L
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
doğadaki bolluk (meteoroid)
0,0021 %
doğadaki bolluk (Güneş)
0,00002 %
Evrendeki bulunulabilirliği
0,00002 %

Nuclear Screening Constants

1s0.7063
2p3.9178
2s8.6352
3d15.7487
3p14.9864
3s14.2103
4p25.2196
4s23.9564