Helium

Helium (He)

chemický prvek s atomovým číslem 2
Atomové číslo2
Atomová hmotnost4.002602
Nukleonové číslo4
Skupina18
Perioda1
Bloks
proton2 p+
neutron2 n0
elektron2 e-
Animated Bohrův model atomu of He (Helium)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
120 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
46 pm
Metallic Radius
iontový poloměr
Crystal Radius
Van der Waalsův poloměr
140 pm
hustota
0,000164 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Helium0102030405060708090100110120130140pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
177,8 kJ/mol
Elektronová afinita
Ionizační energie
24,587387936 eV/particle
Ionizační energie of He (Helium)
měrné skupenské teplo varu
0,08 kJ/mol
měrné skupenské teplo tání
standardní slučovací entalpie
elektron
Elektronový obal2
Bohrův model atomu: He (Helium)
Valenční elektron2
Lewis structure: He (Helium)
elektronová konfigurace1s2
Enhanced Bohrův model atomu of He (Helium)
Orbital Diagram of He (Helium)
Oxidační číslo
elektronegativita
Electrophilicity Index
0,0674191963846371 eV/particle
fundamental state of matter
skupenstvíPlyn
plynné skupenství hmotyMonoatomic
Teplota varu
4,222 K
Teplota tání
critical pressure
0,22746 MPa
critical temperature
5,195 K
trojný bod
2,177 K
5,043 kPa
vzhled
barva
Bezbarvý
vzhledcolorless gas, exhibiting a red-orange glow when placed in a high-voltage electric field
Index lomu
1,000035
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
0,152 W/(m K)
teplotní roztažnost
Molární tepelná kapacita
20,786 J/(mol K)
Měrná tepelná kapacita
5,193 J/(g⋅K)
Poissonova konstanta5/3
electrical properties
type
konduktivita
rezistivita
supravodivost
magnetismus
typediamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
-0,0000000059 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
-0,0000000000236 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
-0,00000000105
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustavaKrychlová plošně centrovaná (HEX)
lattice constant
3,57 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
tvrdost
stlačitelnost
modul pružnosti ve smyku
modul pružnosti v tahu
Poissonova konstanta
rychlost zvuku
970 m/s
klasifikace
KategorieVzácné plyny, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number1
Mendeleev Number112
Pettifor Number1
Geochemical Classvolatile
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůatmophile

ostatní

Gas Basicity
148,5 kJ/mol
Polarizovatelnost
1,38375 ± 0,00002 a₀
C6 Dispersion Coefficient
1,42 a₀
allotrope
Účinný průřez
0,007
Neutron Mass Absorption
0,00001
kvantové číslo1S0
space group225 (Fm_3m)

Izotopy helia

Stabilní izotopy2
Nestabilní izotopy6
Natural Isotopes2
Isotopic Composition4100.00%4100.00%30.00%30.00%

3He

Nukleonové číslo3
neutronové číslo1
relativní atomová hmotnost
3,01602932197 ± 0,00000000006 Da
g-factor
-4,25525062 ± 0,00000006
natural abundance
0,0002 ± 0,0002
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1934
Narušení P-symetrie+

4He

Nukleonové číslo4
neutronové číslo2
relativní atomová hmotnost
4,00260325413 ± 0,00000000016 Da
g-factor
0
natural abundance
99,9998 ± 0,0002
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1908
Narušení P-symetrie+

5He

Nukleonové číslo5
neutronové číslo3
relativní atomová hmotnost
5,012057224 ± 0,00002147 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
602 ± 22 ys
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1937
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
n (neutron emission)100%

6He

Nukleonové číslo6
neutronové číslo4
relativní atomová hmotnost
6,018885889 ± 0,000000057 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
806,92 ± 0,24 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1936
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β d (β-delayed deuteron emission)0.000278%

7He

Nukleonové číslo7
neutronové číslo5
relativní atomová hmotnost
7,027990652 ± 0,000008115 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,51 ± 0,07 zs
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1967
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
n (neutron emission)100%

8He

Nukleonové číslo8
neutronové číslo6
relativní atomová hmotnost
8,033934388 ± 0,000000095 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
119,5 ± 1,5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1965
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)16%
β t (β-delayed triton emission)0.9%

9He

Nukleonové číslo9
neutronové číslo7
relativní atomová hmotnost
9,043946414 ± 0,000050259 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,5 ± 2,3 zs
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1987
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
n (neutron emission)100%

10He

Nukleonové číslo10
neutronové číslo8
relativní atomová hmotnost
10,052815306 ± 0,000099676 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
260 ± 40 ys
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1994
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
2n (2-neutron emission)100%
Helium discharge tube

dějiny

objevitel nebo vynálezceSir William Ramsey, Nils Langet, P.T.Cleve
místo objevu/vynálezuScotland/Sweden
datum objevu1895
etymologieGreek: hêlios (sun).
výslovnostHEE-li-em (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
0,008 mg/kg
natural abundance (oceán)
0,000007 mg/L
natural abundance (lidské tělo)
natural abundance (meteoroid)
natural abundance (Slunce)
23 %
Hojnost ve vesmíru
23 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3125