ჰელიუმი

ჰელიუმი (He)

chemical element with symbol He and atomic number 2; rare gas
Atomic Number2
Atomic Weight4.002602
mass number4
Group18
Period1
Blocks
პროტონი2 p+
ნეიტრონი2 n0
ელექტრონი2 e-
Animated ბორის მოდელი of He (ჰელიუმი)

Physical Property

ატომის რადიუსი
120 pm
მოლური მოცულობა
კოვალენტური რადიუსი
46 pm
Metallic Radius
იონური რადიუსი
Crystal Radius
Van der Waals radius
140 pm
density
0,000164 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: ჰელიუმი0102030405060708090100110120130140pmატომის რადიუსიკოვალენტური რადიუსიMetallic RadiusVan der Waals radius

Chemical Property

ენერგია
proton affinity
177,8 kJ/mol
electron affinity
ionization energy
24,587387936 eV/particle
ionization energy of He (ჰელიუმი)
აორთქლების კუთრი სითბო
0,08 kJ/mol
დნობის კუთრი სითბო
standard enthalpy of formation
ელექტრონი
electron shell2
ბორის მოდელი: He (ჰელიუმი)
valence electron2
Lewis structure: He (ჰელიუმი)
electron configuration1s2
Enhanced ბორის მოდელი of He (ჰელიუმი)
Orbital Diagram of He (ჰელიუმი)
ჟანგვის რიცხვი
ელექტროუარყოფითობა
Electrophilicity Index
0,0674191963846371 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterGas
gaseous state of matterMonoatomic
Boiling Point
4,222 K
Melting Point
critical pressure
0,22746 MPa
critical temperature
5,195 K
triple point
2,177 K
5,043 kPa
appearance
ფერი
Colorless
appearancecolorless gas, exhibiting a red-orange glow when placed in a high-voltage electric field
refractive index
1,000035
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
0,152 W/(m K)
thermal expansion
molar heat capacity
20,786 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
5,193 J/(g⋅K)
heat capacity ratio5/3
electrical properties
type
electrical conductivity
electrical resistivity
ზეგამტარობა
magnetism
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0,0000000059 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0,0000000000236 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0,00000000105
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
სტრუქტურა
Crystal StructureFace Centered Cubic (HEX)
lattice constant
3,57 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
სიმტკიცე
bulk modulus
shear modulus
Young's modulus
პუასონის კოეფიციენტი
speed of sound
970 m/s
კლასიფიცირება
CategoryNoble gases, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number1
Mendeleev Number112
Pettifor Number1
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt classificationatmophile

other

Gas Basicity
148,5 kJ/mol
polarizability
1,38375 ± 0,00002 a₀
C6 Dispersion Coefficient
1,42 a₀
allotrope
Neutron cross section
0,007
Neutron Mass Absorption
0,00001
quantum number1S0
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Helium

Stable Isotopes2
Unstable Isotopes6
Natural Isotopes2
Isotopic Composition4100.00%4100.00%30.00%30.00%

3He

mass number3
neutron number1
relative atomic mass
3,01602932197 ± 0,00000000006 Da
g-factor
-4,25525062 ± 0,00000006
natural abundance
0,0002 ± 0,0002
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1934
parity+

4He

mass number4
neutron number2
relative atomic mass
4,00260325413 ± 0,00000000016 Da
g-factor
0
natural abundance
99,9998 ± 0,0002
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1908
parity+

5He

mass number5
neutron number3
relative atomic mass
5,012057224 ± 0,00002147 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
602 ± 22 ys
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1937
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
n (neutron emission)100%

6He

mass number6
neutron number4
relative atomic mass
6,018885889 ± 0,000000057 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
806,92 ± 0,24 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1936
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β d (β-delayed deuteron emission)0.000278%

7He

mass number7
neutron number5
relative atomic mass
7,027990652 ± 0,000008115 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,51 ± 0,07 zs
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1967
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
n (neutron emission)100%

8He

mass number8
neutron number6
relative atomic mass
8,033934388 ± 0,000000095 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
119,5 ± 1,5 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1965
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)16%
β t (β-delayed triton emission)0.9%

9He

mass number9
neutron number7
relative atomic mass
9,043946414 ± 0,000050259 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,5 ± 2,3 zs
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1987
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
n (neutron emission)100%

10He

mass number10
neutron number8
relative atomic mass
10,052815306 ± 0,000099676 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
260 ± 40 ys
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1994
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
2n (2-neutron emission)100%
Helium discharge tube

ისტორია

აღმომჩენიSir William Ramsey, Nils Langet, P.T.Cleve
location of discoveryScotland/Sweden
აღმოჩენის თარიღი1895
ეტიმოლოგიაGreek: hêlios (sun).
pronunciationHEE-li-em (ინგლისური)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
0,008 mg/kg
natural abundance (ოკეანე)
0,000007 mg/L
natural abundance (human body)
natural abundance (მეტეოროიდი)
natural abundance (მზე)
23 %
Abundance in Universe
23 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3125