Hélium

Hélium (He)

chemický prvok s protónovým číslom 2
Protónové číslo2
Atómová hmotnosť4.002602
Nukleónové číslo4
Skupina18
Perióda1
Orbitáls
protón2 p+
Neutrón2 n0
elektrón2 e-
Animated Bohrov model atómu of He (Hélium)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
120 pm
Mólový objem
Covalent Radius
46 pm
Metallic Radius
iónový polomer
Crystal Radius
Van der Waalsov polomer
140 pm
density
0,000164 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Hélium0102030405060708090100110120130140pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
177,8 kJ/mol
electron affinity
ionization energy
24,587387936 eV/particle
ionization energy of He (Hélium)
Merné skupenské teplo varu
0,08 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
Štandardná zlučovacia entalpia
elektrón
Elektrónový obal2
Bohrov model atómu: He (Hélium)
Valenčný elektrón2
Lewis structure: He (Hélium)
electron configuration1s2
Enhanced Bohrov model atómu of He (Hélium)
Orbital Diagram of He (Hélium)
Oxidačné číslo
Elektronegativita
Electrophilicity Index
0,0674191963846371 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterPlyny
gaseous state of matterMonoatomic
Teplota varu
4,222 K
Teplota topenia
critical pressure
0,22746 MPa
critical temperature
5,195 K
Trojný bod
2,177 K
5,043 kPa
podoba
farba
Bezfarebný
podobacolorless gas, exhibiting a red-orange glow when placed in a high-voltage electric field
Index lomu
1,000035
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
0,152 W/(m K)
Tepelná rozťažnosť
Molárna tepelná kapacita
20,786 J/(mol K)
Tepelná kapacita
5,193 J/(g⋅K)
Poissonova konštanta (termodynamika)5/3
electrical properties
type
Merná vodivosť
Merný elektrický odpor
supravodivosť
Magnetizmus
typediamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
-0,0000000059 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
-0,0000000000236 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
-0,00000000105
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaTvárovo-centrovaný kockový (HEX)
lattice constant
3,57 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Materiálová tvrdosť
bulk modulus
shear modulus
Youngov modul
Poissonova konštanta
rýchlosť zvuku
970 m/s
classification
KategóriaVzácne plyny, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number1
Mendeleev Number112
Pettifor Number1
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt classificationatmophile

other

Gas Basicity
148,5 kJ/mol
polarizability
1,38375 ± 0,00002 a₀
C6 Dispersion Coefficient
1,42 a₀
allotrope
Neutron cross section
0,007
Neutron Mass Absorption
0,00001
Kvantové číslo1S0
Priestorová grupa225 (Fm_3m)

Isotopes of Helium

Stabilné izotopy2
Nestabilné izotopy6
Natural Isotopes2
Isotopic Composition4100.00%4100.00%30.00%30.00%

3He

Nukleónové číslo3
neutrónové číslo1
Relatívna atómová hmotnosť
3,01602932197 ± 0,00000000006 Da
g-factor
-4,25525062 ± 0,00000006
natural abundance
0,0002 ± 0,0002
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1934
parity+

4He

Nukleónové číslo4
neutrónové číslo2
Relatívna atómová hmotnosť
4,00260325413 ± 0,00000000016 Da
g-factor
0
natural abundance
99,9998 ± 0,0002
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1908
parity+

5He

Nukleónové číslo5
neutrónové číslo3
Relatívna atómová hmotnosť
5,012057224 ± 0,00002147 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
602 ± 22 ys
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1937
parity-

decay modeintensity
n (neutron emission)100%

6He

Nukleónové číslo6
neutrónové číslo4
Relatívna atómová hmotnosť
6,018885889 ± 0,000000057 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
806,92 ± 0,24 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1936
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β d (β-delayed deuteron emission)0.000278%

7He

Nukleónové číslo7
neutrónové číslo5
Relatívna atómová hmotnosť
7,027990652 ± 0,000008115 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,51 ± 0,07 zs
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1967
parity

decay modeintensity
n (neutron emission)100%

8He

Nukleónové číslo8
neutrónové číslo6
Relatívna atómová hmotnosť
8,033934388 ± 0,000000095 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
119,5 ± 1,5 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1965
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)16%
β t (β-delayed triton emission)0.9%

9He

Nukleónové číslo9
neutrónové číslo7
Relatívna atómová hmotnosť
9,043946414 ± 0,000050259 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,5 ± 2,3 zs
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1987
parity

decay modeintensity
n (neutron emission)100%

10He

Nukleónové číslo10
neutrónové číslo8
Relatívna atómová hmotnosť
10,052815306 ± 0,000099676 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
260 ± 40 ys
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1994
parity+

decay modeintensity
2n (2-neutron emission)100%
Helium discharge tube

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaSir William Ramsey, Nils Langet, P.T.Cleve
miesto nálezuScotland/Sweden
dátum objavu1895
etymológiaGreek: hêlios (sun).
pronunciationHEE-li-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
0,008 mg/kg
natural abundance (Oceán)
0,000007 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
natural abundance (Meteoroid)
natural abundance (Slnko)
23 %
Množstvo vo vesmíre
23 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3125