ฮีเลียม

ฮีเลียม (He)

chemical element with symbol He and atomic number 2
เลขอะตอม2
มวลอะตอม4.002602
เลขมวล4
หมู่18
คาบ1
บล็อกs
โปรตอน2 p+
นิวตรอน2 n0
Electrons2 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of He (ฮีเลียม)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
120 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
46 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
รัศมีวานเดอร์วาลส์
140 pm
ความหนาแน่น
0.000164 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
177.8 kJ/mol
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
24.587387936 eV/particle
ionization energy of He (ฮีเลียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
0.08 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2
แบบจำลองของบอร์: He (ฮีเลียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: He (ฮีเลียม)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน1s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of He (ฮีเลียม)
Orbital Diagram of He (ฮีเลียม)
สถานะออกซิเดชัน
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
Electrophilicity
0.0674191963846371 eV/particle
Phases
phase of matterก๊าซ
Gas PhaseMonoatomic
จุดเดือด
4.222 K
จุดหลอมเหลว
critical pressure
0.22746 MPa
critical temperature
5.195 K
triple point
2.177 K
5.043 kPa
Visual
สี
ไม่มีสี
appearancecolorless gas, exhibiting a red-orange glow when placed in a high-voltage electric field
ดรรชนีหักเห
1.000035
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
0.152 W/(m K)
thermal expansion
molar heat capacity
20.786 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
5.193 J/(g⋅K)
heat capacity ratio5/3
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.0000000059 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.0000000000236 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.00000000105
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกหน้ากึ่งกลางลูกบาศก์ (HEX)
lattice constant
3.57 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
970 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทก๊าซมีตระกูล, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number1
Mendeleev Number112
Pettifor Number1
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt classificationatmophile
other
Gas Basicity
148.5 kJ/mol
Dipole Polarizability
1.38375 ± 0.00002 a₀
C6 Dispersion Coefficient
1.42 a₀
Allotropes
Neutron cross section
0.007
Neutron Mass Absorption
0.00001
quantum number1S0
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Helium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร2
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร6
Radioactive Isotopes6

3He

natural abundance
0.0002 ± 0.0002
น้ำหนักอะตอม
3.01602932197 ± 0.00000000006 Da
เลขมวล3
g-factor
-4.25525062 ± 0.00000006
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

4He

natural abundance
99.9998 ± 0.0002
น้ำหนักอะตอม
4.00260325413 ± 0.00000000016 Da
เลขมวล4
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1908
parity+

5He

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
5.012057224 ± 0.00002147 Da
เลขมวล5
g-factor
ครึ่งชีวิต
602 ± 22 ys
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity-

5He Decay Modes
decay modeintensity
n (neutron emission)100%

6He

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
6.018885889 ± 0.000000057 Da
เลขมวล6
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
806.92 ± 0.24 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1936
parity+

6He Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β d (β-delayed deuteron emission)0.000278%

7He

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
7.027990652 ± 0.000008115 Da
เลขมวล7
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.51 ± 0.07 zs
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity

7He Decay Modes
decay modeintensity
n (neutron emission)100%

8He

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
8.033934388 ± 0.000000095 Da
เลขมวล8
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
119.5 ± 1.5 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1965
parity+

8He Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)16%
β t (β-delayed triton emission)0.9%

9He

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
9.043946414 ± 0.000050259 Da
เลขมวล9
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.5 ± 2.3 zs
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity

9He Decay Modes
decay modeintensity
n (neutron emission)100%

10He

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
10.052815306 ± 0.000099676 Da
เลขมวล10
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
260 ± 40 ys
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

10He Decay Modes
decay modeintensity
2n (2-neutron emission)100%
Helium discharge tube

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Sir William Ramsey, Nils Langet, P.T.Cleve
สถานที่ค้นพบScotland/Sweden
ถูกค้นพบเมื่อ1895
ศัพทมูลวิทยาGreek: hêlios (sun).
pronunciationHEE-li-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.008 mg/kg
Abundance in Oceans
0.000007 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
Abundance in Sun
23 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
23 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3125