Heli

Heli (He)

nguyên tố hóa học của nguyên tử số 2
Số nguyên tử2
Nguyên tử khối4.002602
số khối4
Nhóm18
Chu kỳ1
Phân lớps
Prô ton2 p+
Nơ tron2 n0
Electrons2 e-
Animated Mô hình Bohr of He (Heli)

Các tính chất

tính chất vật lý
bán kính nguyên tử
120 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
46 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Bán kính van der Waals
140 pm
mật độ
0,000164 g/cm³
năng lượng
proton affinity
177,8 kJ/mol
Ái lực điện tử
ionization energy
24,587387936 eV/particle
ionization energy of He (Heli)
Nhiệt bay hơi
0,08 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
standard enthalpy of formation
Electrons
Vỏ điện tử2
Mô hình Bohr: He (Heli)
Electron hóa trị2
Cấu trúc Lewis: He (Heli)
Cấu hình electron1s2
Enhanced Mô hình Bohr of He (Heli)
Orbital Diagram of He (Heli)
trạng thái oxy hóa
độ âm điện
Electrophilicity
0,0674191963846371 eV/particle
Phases
trạng thái vật chấtKhí
Gas PhaseMonoatomic
Nhiệt độ sôi
4,222 K
Nhiệt độ nóng chảy
critical pressure
0,22746 MPa
critical temperature
5,195 K
điểm ba trạng thái
2,177 K
5,043 kPa
Visual
màu sắc
Không màu
appearancecolorless gas, exhibiting a red-orange glow when placed in a high-voltage electric field
chiết suất
1,000035
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
0,152 W/(m K)
Độ giãn nở nhiệt
molar heat capacity
20,786 J/(mol K)
Nhiệt dung
5,193 J/(g⋅K)
heat capacity ratio5/3
electrical properties
type
dẫn điện
điện trở suất
Siêu dẫn
từ học
typediamagnetic
Độ cảm từ (Mass)
-0,0000000059 m³/Kg
Độ cảm từ (Molar)
-0,0000000000236 m³/mol
Độ cảm từ (Volume)
-0,00000000105
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thểLập phương tâm mặt (HEX)
lattice constant
3,57 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Độ cứng
Mô đun khối
Modul ngang
mô đun Young
Hệ số Poisson
tốc độ âm thanh
970 m/s
phân loại
Danh mụcKhí trơ, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number1
Mendeleev Number112
Pettifor Number1
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt classificationatmophile
other
Gas Basicity
148,5 kJ/mol
Dipole Polarizability
1,38375 ± 0,00002 a₀
C6 Dispersion Coefficient
1,42 a₀
Allotropes
Neutron cross section
0,007
Neutron Mass Absorption
0,00001
Số lượng tử1S0
space group225 (Fm_3m)

Đồng vị của Heli

Các đồng vị bền2
Các đồng vị không bền6
Radioactive Isotopes6

3He

natural abundance
0,0002 ± 0,0002
relative atomic mass
3,01602932197 ± 0,00000000006 Da
số khối3
g-factor
-4,25525062 ± 0,00000006
chu kỳ bán rã
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1934
parity+

4He

natural abundance
99,9998 ± 0,0002
relative atomic mass
4,00260325413 ± 0,00000000016 Da
số khối4
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1908
parity+

5He

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
5,012057224 ± 0,00002147 Da
số khối5
g-factor
chu kỳ bán rã
602 ± 22 ys
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1937
parity-

5He Decay Modes
decay modeintensity
n (neutron emission)100%

6He

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
6,018885889 ± 0,000000057 Da
số khối6
g-factor
0
chu kỳ bán rã
806,92 ± 0,24 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1936
parity+

6He Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β d (β-delayed deuteron emission)0.000278%

7He

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
7,027990652 ± 0,000008115 Da
số khối7
g-factor
chu kỳ bán rã
2,51 ± 0,07 zs
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1967
parity

7He Decay Modes
decay modeintensity
n (neutron emission)100%

8He

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
8,033934388 ± 0,000000095 Da
số khối8
g-factor
0
chu kỳ bán rã
119,5 ± 1,5 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1965
parity+

8He Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)16%
β t (β-delayed triton emission)0.9%

9He

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
9,043946414 ± 0,000050259 Da
số khối9
g-factor
chu kỳ bán rã
2,5 ± 2,3 zs
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1987
parity

9He Decay Modes
decay modeintensity
n (neutron emission)100%

10He

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
10,052815306 ± 0,000099676 Da
số khối10
g-factor
0
chu kỳ bán rã
260 ± 40 ys
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1994
parity+

10He Decay Modes
decay modeintensity
2n (2-neutron emission)100%
Helium discharge tube

lịch sử

được phát hiện bởiSir William Ramsey, Nils Langet, P.T.Cleve
nơi khám pháScotland/Sweden
ngày khám phá1895
từ nguyên họcGreek: hêlios (sun).
cách phát âmHEE-li-em (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
0,008 mg/kg
Abundance in Oceans
0,000007 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
Abundance in Sun
23 %
Hàm lượng trong vũ trụ
23 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3125