ლიტიუმი

ლიტიუმი (Li)

chemical element with symbol Li and atomic number 3
Atomic Number3
Atomic Weight6.94
mass number7
Group1
Period2
Blocks
პროტონი3 p+
ნეიტრონი4 n0
ელექტრონი3 e-
Animated ბორის მოდელი of Li (ლიტიუმი)

Physical Property

ატომის რადიუსი
145 pm
მოლური მოცულობა
კოვალენტური რადიუსი
133 pm
Metallic Radius
123 pm
იონური რადიუსი
59 pm
Crystal Radius
73 pm
Van der Waals radius
182 pm
density
0,534 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: ლიტიუმი020406080100120140160180200pmატომის რადიუსიკოვალენტური რადიუსიMetallic RadiusVan der Waals radius

Chemical Property

ენერგია
proton affinity
electron affinity
0,618049 eV/particle
ionization energy
5,391714761 eV/particle
ionization energy of Li (ლიტიუმი)
აორთქლების კუთრი სითბო
148 kJ/mol
დნობის კუთრი სითბო
2,89 kJ/mol
standard enthalpy of formation
159,3 kJ/mol
ელექტრონი
electron shell2, 1
ბორის მოდელი: Li (ლიტიუმი)
valence electron1
Lewis structure: Li (ლიტიუმი)
electron configuration[He] 2s1
1s2 2s1
Enhanced ბორის მოდელი of Li (ლიტიუმი)
Orbital Diagram of Li (ლიტიუმი)
ჟანგვის რიცხვი0, 1
ელექტროუარყოფითობა
0.98
Electrophilicity Index
0,9457422835847783 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
1 615,15 K
Melting Point
453,65 K
critical pressure
67 MPa
critical temperature
3 223,15 K
triple point
appearance
ფერი
Silver
appearancesilvery-white
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
84,8 W/(m K)
thermal expansion
0,000046 1/K
molar heat capacity
24,86 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
3,582 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
11 MS/m
electrical resistivity
0,00000009400000000002 m Ω
ზეგამტარობა
magnetism
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0,0000000256 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0,000000000178 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0,0000137
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
სტრუქტურა
Crystal StructureBody Centered Cubic (BCC)
lattice constant
3,49 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
სიმტკიცე
0,6 MPa
bulk modulus
11 GPa
shear modulus
4,2 GPa
Young's modulus
4,9 GPa
პუასონის კოეფიციენტი
speed of sound
6 000 m/s
კლასიფიცირება
CategoryAlkali metals, Alkali metals
CAS GroupIA
IUPAC GroupIA
Glawe Number12
Mendeleev Number1
Pettifor Number12
Geochemical Classalkali metal
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
164,1125 ± 0,0005 a₀
C6 Dispersion Coefficient
1 392 a₀
allotrope
Neutron cross section
71
Neutron Mass Absorption
quantum number2S1/2
space group229 (Im_3m)

Isotopes of Lithium

Stable Isotopes2
Unstable Isotopes9
Natural Isotopes2
Isotopic Composition795.15%795.15%64.85%64.85%

3Li

mass number3
neutron number0
relative atomic mass
3,030775 ± 0,002147 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
p (proton emission)

4Li

mass number4
neutron number1
relative atomic mass
4,027185561 ± 0,000227733 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
91 ± 9 ys
სპინი2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1965
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
p (proton emission)100%

5Li

mass number5
neutron number2
relative atomic mass
5,0125378 ± 0,000053677 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
370 ± 30 ys
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1941
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
p (proton emission)100%

6Li

mass number6
neutron number3
relative atomic mass
6,01512288742 ± 0,00000000155 Da
g-factor
0,822043 ± 0,000003
natural abundance
4,85 ± 1,71
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი1
nuclear quadrupole moment
-0,000806 ± 0,000006
აღმოჩენის თარიღი1921
parity+

7Li

mass number7
neutron number4
relative atomic mass
7,01600343426 ± 0,0000000045 Da
g-factor
2,170938 ± 0,000008
natural abundance
95,15 ± 1,71
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
-0,04 ± 0,0003
აღმოჩენის თარიღი1921
parity-

8Li

mass number8
neutron number5
relative atomic mass
8,022486244 ± 0,00000005 Da
g-factor
0,82675 ± 0,00001
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
838,7 ± 0,3 ms
სპინი2
nuclear quadrupole moment
0,0314 ± 0,0002
აღმოჩენის თარიღი1935
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
βα (β-delayed α emission)100%

9Li

mass number9
neutron number6
relative atomic mass
9,026790191 ± 0,0000002 Da
g-factor
2,2911066666667 ± 0,00004
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
178,2 ± 0,4 ms
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
-0,0304 ± 0,0002
აღმოჩენის თარიღი1951
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)50.5%

10Li

mass number10
neutron number7
relative atomic mass
10,035483453 ± 0,000013656 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2 ± 0,5 zs
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1975
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
n (neutron emission)100%

11Li

mass number11
neutron number8
relative atomic mass
11,043723581 ± 0,00000066 Da
g-factor
2,4474 ± 0,00013333333333333
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
8,75 ± 0,06 ms
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
-0,0333 ± 0,0005
აღმოჩენის თარიღი1966
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)86.3%
2n (2-neutron emission)4.1%
3n (3-neutron emission)1.9%
βα (β-delayed α emission)1.7%
β d (β-delayed deuteron emission)0.013%
β t (β-delayed triton emission)0.0093%

12Li

mass number12
neutron number9
relative atomic mass
12,052613942 ± 0,000032213 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2008
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
n (neutron emission)

13Li

mass number13
neutron number10
relative atomic mass
13,061171503 ± 0,00007515 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,3 ± 1,2 zs
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2008
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
2n (2-neutron emission)100%
Lithium paraffin

ისტორია

აღმომჩენიJohann Arfwedson
location of discoverySweden
აღმოჩენის თარიღი1817
ეტიმოლოგიაGreek: lithos (stone).
pronunciationLITH-i-em (ინგლისური)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ოკეანე)
0,18 mg/L
natural abundance (human body)
0,000003 %
natural abundance (მეტეოროიდი)
0,00017 %
natural abundance (მზე)
0,000000006 %
Abundance in Universe
0,0000006 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3094
2s1.7208