Lit

Lit (Li)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa3
Masa atomowa6.94
liczba masowa7
Grupa1
Okres2
Bloks
Protony3 p+
Neutrony4 n0
Elektrony3 e-
Animated Model atomu Bohra of Li (Lit)

Właściwości

Promień atomowy
145 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
133 pm
Metallic Radius
123 pm
Promień jonowy
59 pm
Crystal Radius
73 pm
promień van der Waalsa
182 pm
gęstość
0,534 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
0,618049 eV/particle
potencjał jonizacyjny
5,391714761 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Li (Lit)
ciepło parowania
148 kJ/mol
ciepło topnienia
2,89 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
159,3 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 1
Model atomu Bohra: Li (Lit)
elektron walencyjny1
Lewis structure: Li (Lit)
konfiguracja elektronowa[He] 2s1
Enhanced Model atomu Bohra of Li (Lit)
Orbital Diagram of Li (Lit)
stopień utlenienia0, 1
elektroujemność
0.98
Electrophilicity
0,9457422835847783 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
1 615,15 K
Temperatura topnienia
453,65 K
ciśnienie krytyczne
67 MPa
Temperatura krytyczna
3 223,15 K
punkt potrójny
Visual
barwa
Srebrny
appearancesilvery-white
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
84,8 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
0,000046 1/K
molar heat capacity
24,86 J/(mol K)
Ciepło właściwe
3,582 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
11 MS/m
rezystywność
0,00000009400000000002 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,0000000256 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,000000000178 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,0000137
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznyBody Centered Cubic (BCC)
Stała sieci krystalicznej
3,49 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
0,6 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
11 GPa
moduł Kirchhoffa
4,2 GPa
moduł Younga
4,9 GPa
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
6 000 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale alkaliczne, Alkali metals
CAS GroupIA
IUPAC GroupIA
Glawe Number12
Mendeleev Number1
Pettifor Number12
Geochemical Classalkali metal
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
164,1125 ± 0,0005 a₀
C6 Dispersion Coefficient
1 392 a₀
Allotropes
Przekrój czynny
71
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe2S1/2
grupa przestrzenna229 (Im_3m)

Isotopes of Lithium

Stabilne izotopy2
Niestabilne izotopy9
Radioactive Isotopes8

3Li

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
3,030775 ± 0,002147 Da
liczba masowa3
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

3Li Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%

4Li

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
4,027185561 ± 0,000227733 Da
liczba masowa4
g-factor
czas połowicznego rozpadu
91 ± 9 ys
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1965
parzystość-

4Li Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)100%

5Li

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
5,0125378 ± 0,000053677 Da
liczba masowa5
g-factor
czas połowicznego rozpadu
370 ± 30 ys
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1941
parzystość-

5Li Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)100%

6Li

abundancja naturalna
4,85 ± 1,71
względna masa atomowa
6,01512288742 ± 0,00000000155 Da
liczba masowa6
g-factor
0,822043 ± 0,000003
czas połowicznego rozpadu
spin1
nuclear quadrupole moment
-0,000806 ± 0,000006
data odkrycia1921
parzystość+

7Li

abundancja naturalna
95,15 ± 1,71
względna masa atomowa
7,01600343426 ± 0,0000000045 Da
liczba masowa7
g-factor
2,170938 ± 0,000008
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,04 ± 0,0003
data odkrycia1921
parzystość-

8Li

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
8,022486244 ± 0,00000005 Da
liczba masowa8
g-factor
0,82675 ± 0,00001
czas połowicznego rozpadu
838,7 ± 0,3 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
0,0314 ± 0,0002
data odkrycia1935
parzystość+

8Li Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
βα (β-delayed α emission)100%

9Li

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
9,026790191 ± 0,0000002 Da
liczba masowa9
g-factor
2,2911066666667 ± 0,00004
czas połowicznego rozpadu
178,2 ± 0,4 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,0304 ± 0,0002
data odkrycia1951
parzystość-

9Li Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)50.5%

10Li

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
10,035483453 ± 0,000013656 Da
liczba masowa10
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2 ± 0,5 zs
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1975
parzystość-

10Li Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
n (neutron emission)100%

11Li

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
11,043723581 ± 0,00000066 Da
liczba masowa11
g-factor
2,4474 ± 0,00013333333333333
czas połowicznego rozpadu
8,75 ± 0,06 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,0333 ± 0,0005
data odkrycia1966
parzystość-

11Li Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)86.3%
2n (2-neutron emission)4.1%
3n (3-neutron emission)1.9%
βα (β-delayed α emission)1.7%
β d (β-delayed deuteron emission)0.013%
β t (β-delayed triton emission)0.0093%

12Li

abundancja naturalna
względna masa atomowa
12,052613942 ± 0,000032213 Da
liczba masowa12
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2008
parzystość-

12Li Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
n (neutron emission)%

13Li

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
13,061171503 ± 0,00007515 Da
liczba masowa13
g-factor
czas połowicznego rozpadu
3,3 ± 1,2 zs
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2008
parzystość-

13Li Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
2n (2-neutron emission)100%
Lithium paraffin.jpg

historia

odkrywca lub wynalazcaJohann Arfwedson
miejsce odkryciaSweden
data odkrycia1817
etymologiaGreek: lithos (stone).
wymowaLITH-i-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
Abundance in Oceans
0,18 mg/L
Abundance in Human Body
0,000003 %
Abundance in Meteor
0,00017 %
Abundance in Sun
0,000000006 %
Ilość we Wszechświecie
0,0000006 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3094
2s1.7208