Lit

Lit (Li)

trzeci pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa3
Masa atomowa6.94
liczba masowa7
Grupa1
Okres2
Bloks
proton3 p+
neutron4 n0
elektron3 e-
Animated Model atomu Bohra of Li (Lit)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
145 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
133 pm
Metallic Radius
123 pm
Promień jonowy
59 pm
Crystal Radius
73 pm
promień van der Waalsa
182 pm
gęstość
0,534 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Lit0102030405060708090100110120130140150160170180190pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
0,618049 eV/particle
potencjał jonizacyjny
5,391714761 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Li (Lit)
ciepło parowania
148 kJ/mol
ciepło topnienia
2,89 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
159,3 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 1
Model atomu Bohra: Li (Lit)
elektron walencyjny1
Lewis structure: Li (Lit)
konfiguracja elektronowa[He] 2s1
1s2 2s1
Enhanced Model atomu Bohra of Li (Lit)
Orbital Diagram of Li (Lit)
stopień utlenienia0, 1
elektroujemność
0.98
Electrophilicity Index
0,9457422835847783 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
1 615,15 K
Temperatura topnienia
453,65 K
ciśnienie krytyczne
67 MPa
Temperatura krytyczna
3 223,15 K
punkt potrójny
appearance
barwa
Srebrny
appearancesilvery-white
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
84,8 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
0,000046 1/K
molar heat capacity
24,86 J/(mol K)
Ciepło właściwe
3,582 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
11 MS/m
rezystywność
0,00000009400000000002 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,0000000256 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,000000000178 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,0000137
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznyBody Centered Cubic (BCC)
Stała sieci krystalicznej
3,49 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
0,6 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
11 GPa
moduł Kirchhoffa
4,2 GPa
moduł Younga
4,9 GPa
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
6 000 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale alkaliczne, Alkali metals
CAS GroupIA
IUPAC GroupIA
Glawe Number12
Mendeleev Number1
Pettifor Number12
Geochemical Classalkali metal
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
164,1125 ± 0,0005 a₀
C6 Dispersion Coefficient
1 392 a₀
allotrope
Przekrój czynny
71
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe2S1/2
grupa przestrzenna229 (Im_3m)

Isotopes of Lithium

Stabilne izotopy2
Niestabilne izotopy9
Natural Isotopes2
Isotopic Composition795.15%795.15%64.85%64.85%

3Li

liczba masowa3
liczba neutronów0
względna masa atomowa
3,030775 ± 0,002147 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)

4Li

liczba masowa4
liczba neutronów1
względna masa atomowa
4,027185561 ± 0,000227733 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
91 ± 9 ys
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1965
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)100%

5Li

liczba masowa5
liczba neutronów2
względna masa atomowa
5,0125378 ± 0,000053677 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
370 ± 30 ys
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1941
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)100%

6Li

liczba masowa6
liczba neutronów3
względna masa atomowa
6,01512288742 ± 0,00000000155 Da
g-factor
0,822043 ± 0,000003
abundancja naturalna
4,85 ± 1,71
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin1
nuclear quadrupole moment
-0,000806 ± 0,000006
data odkrycia1921
parzystość+

7Li

liczba masowa7
liczba neutronów4
względna masa atomowa
7,01600343426 ± 0,0000000045 Da
g-factor
2,170938 ± 0,000008
abundancja naturalna
95,15 ± 1,71
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,04 ± 0,0003
data odkrycia1921
parzystość-

8Li

liczba masowa8
liczba neutronów5
względna masa atomowa
8,022486244 ± 0,00000005 Da
g-factor
0,82675 ± 0,00001
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
838,7 ± 0,3 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
0,0314 ± 0,0002
data odkrycia1935
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
βα (β-delayed α emission)100%

9Li

liczba masowa9
liczba neutronów6
względna masa atomowa
9,026790191 ± 0,0000002 Da
g-factor
2,2911066666667 ± 0,00004
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
178,2 ± 0,4 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,0304 ± 0,0002
data odkrycia1951
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)50.5%

10Li

liczba masowa10
liczba neutronów7
względna masa atomowa
10,035483453 ± 0,000013656 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2 ± 0,5 zs
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1975
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
n (neutron emission)100%

11Li

liczba masowa11
liczba neutronów8
względna masa atomowa
11,043723581 ± 0,00000066 Da
g-factor
2,4474 ± 0,00013333333333333
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8,75 ± 0,06 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,0333 ± 0,0005
data odkrycia1966
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)86.3%
2n (2-neutron emission)4.1%
3n (3-neutron emission)1.9%
βα (β-delayed α emission)1.7%
β d (β-delayed deuteron emission)0.013%
β t (β-delayed triton emission)0.0093%

12Li

liczba masowa12
liczba neutronów9
względna masa atomowa
12,052613942 ± 0,000032213 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2008
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
n (neutron emission)

13Li

liczba masowa13
liczba neutronów10
względna masa atomowa
13,061171503 ± 0,00007515 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,3 ± 1,2 zs
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2008
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
2n (2-neutron emission)100%
Lithium paraffin

historia

odkrywca lub wynalazcaJohann Arfwedson
miejsce odkryciaSweden
data odkrycia1817
etymologiaGreek: lithos (stone).
wymowaLITH-i-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
abundancja naturalna (ocean)
0,18 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0,000003 %
abundancja naturalna (meteoroid)
0,00017 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,000000006 %
Ilość we Wszechświecie
0,0000006 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3094
2s1.7208