Litij

Litij (Li)

chemical element with symbol Li and atomic number 3
Vrstno število3
Atomska teža6.94
Masno število7
Skupina1
Perioda2
Bloks
proton3 p+
nevtron4 n0
elektron3 e-
Animated Bohrov model atoma of Li (Litij)

Fizikalna Lastnost

Atomski Polmer
145 pm
Molarna prostornina
Kovalentni Polmer
133 pm
Metallic Radius
123 pm
Ionski polmer
59 pm
Crystal Radius
73 pm
Van der Waalsov polmer
182 pm
density
0,534 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Litij0102030405060708090100110120130140150160170180190pmAtomski PolmerKovalentni PolmerMetallic RadiusVan der Waalsov polmer

Kemijska Lastnost

energija
proton affinity
Elektronska afiniteta
0,618049 eV/particle
ionization energy
5,391714761 eV/particle
ionization energy of Li (Litij)
Izparilna toplota
148 kJ/mol
talilna toplota
2,89 kJ/mol
Standardna tvorbena entalpija
159,3 kJ/mol
elektron
Elektronska lupina2, 1
Bohrov model atoma: Li (Litij)
valence electron1
Lewis structure: Li (Litij)
elektronska konfiguracija[He] 2s1
1s2 2s1
Enhanced Bohrov model atoma of Li (Litij)
Orbital Diagram of Li (Litij)
Oksidacijsko stanje0, 1
Elektronegativnost
0.98
Electrophilicity Index
0,9457422835847783 eV/particle
osnovno agregatno stanje
phase of matterTrdnina
plinasto agregatno stanje
Vrelišče
1.615,15 K
Tališče
453,65 K
critical pressure
67 MPa
kritična temperatura
3.223,15 K
Trojna točka
appearance
barva
Silver
appearancesilvery-white
Lomni količnik
thermodynamic material property
Toplotna prevodnost
84,8 W/(m K)
thermal expansion
0,000046 1/K
molar heat capacity
24,86 J/(mol K)
Toplotna kapaciteta
3,582 J/(g⋅K)
Adiabatni eksponent
electrical properties
typeConductor
Električna prevodnost
11 MS/m
Specifična upornost
0,00000009400000000002 m Ω
Superprevodnost
Magnetizem
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0,0000000256 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0,000000000178 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0,0000137
magnetic ordering
Curiejeva temperatura
Néelova temperatura
struktura
Kristalna strukturaTelesno centrirana kubična (BCC)
lattice constant
3,49 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Trdota
0,6 MPa
Stisljivostni modul
11 GPa
Strižni modul
4,2 GPa
Young's modulus
4,9 GPa
Poissonovo število
hitrost zvoka
6.000 m/s
klasifikacija
KategorijaAlkalijske kovine, Alkali metals
CAS GroupIA
IUPAC GroupIA
Glawe Number12
Mendeleev Number1
Pettifor Number12
Geochemical Classalkali metal
Goldschmidtovo razvrščanje elementovlitophile

other

Gas Basicity
Polarizabilnost
164,1125 ± 0,0005 a₀
C6 Dispersion Coefficient
1.392 a₀
allotrope
Neutron cross section
71
Neutron Mass Absorption
Kvantno število2S1/2
Prostorska skupina229 (Im_3m)

Isotopes of Lithium

Stable Isotopes2
Unstable Isotopes9
Natural Isotopes2
Isotopic Composition795.15%795.15%64.85%64.85%

3Li

Masno število3
nevtronsko število0
relative atomic mass
3,030775 ± 0,002147 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost-

decay modeJakost
p (proton emission)

4Li

Masno število4
nevtronsko število1
relative atomic mass
4,027185561 ± 0,000227733 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
91 ± 9 ys
Spin2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1965
Parnost-

decay modeJakost
p (proton emission)100%

5Li

Masno število5
nevtronsko število2
relative atomic mass
5,0125378 ± 0,000053677 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
370 ± 30 ys
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1941
Parnost-

decay modeJakost
p (proton emission)100%

6Li

Masno število6
nevtronsko število3
relative atomic mass
6,01512288742 ± 0,00000000155 Da
g-factor
0,822043 ± 0,000003
natural abundance
4,85 ± 1,71
radioaktivnoststabilen izotop
Razpolovni časNot Radioactive ☢️
Spin1
nuclear quadrupole moment
−0,000806 ± 0,000006
datum odkritja1921
Parnost+

7Li

Masno število7
nevtronsko število4
relative atomic mass
7,01600343426 ± 0,0000000045 Da
g-factor
2,170938 ± 0,000008
natural abundance
95,15 ± 1,71
radioaktivnoststabilen izotop
Razpolovni časNot Radioactive ☢️
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
−0,04 ± 0,0003
datum odkritja1921
Parnost-

8Li

Masno število8
nevtronsko število5
relative atomic mass
8,022486244 ± 0,00000005 Da
g-factor
0,82675 ± 0,00001
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
838,7 ± 0,3 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
0,0314 ± 0,0002
datum odkritja1935
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
βα (β-delayed α emission)100%

9Li

Masno število9
nevtronsko število6
relative atomic mass
9,026790191 ± 0,0000002 Da
g-factor
2,2911066666667 ± 0,00004
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
178,2 ± 0,4 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
−0,0304 ± 0,0002
datum odkritja1951
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)50.5%

10Li

Masno število10
nevtronsko število7
relative atomic mass
10,035483453 ± 0,000013656 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2 ± 0,5 zs
Spin1
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1975
Parnost-

decay modeJakost
n (neutron emission)100%

11Li

Masno število11
nevtronsko število8
relative atomic mass
11,043723581 ± 0,00000066 Da
g-factor
2,4474 ± 0,00013333333333333
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
8,75 ± 0,06 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
−0,0333 ± 0,0005
datum odkritja1966
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)86.3%
2n (2-neutron emission)4.1%
3n (3-neutron emission)1.9%
βα (β-delayed α emission)1.7%
β d (β-delayed deuteron emission)0.013%
β t (β-delayed triton emission)0.0093%

12Li

Masno število12
nevtronsko število9
relative atomic mass
12,052613942 ± 0,000032213 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin1
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2008
Parnost-

decay modeJakost
n (neutron emission)

13Li

Masno število13
nevtronsko število10
relative atomic mass
13,061171503 ± 0,00007515 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
3,3 ± 1,2 zs
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2008
Parnost-

decay modeJakost
2n (2-neutron emission)100%
Lithium paraffin

zgodovina

odkritelj ali izumiteljJohann Arfwedson
nahajališčeSweden
datum odkritja1817
etimologijaGreek: lithos (stone).
pronunciationLITH-i-em (angleščina)

vir

Výskyt
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ocean)
0,18 mg/L
natural abundance (človeško telo)
0,000003 %
natural abundance (Meteoroid)
0,00017 %
natural abundance (Sonce)
0,000000006 %
Abundance in Universe
0,0000006 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3094
2s1.7208