ลิเทียม

ลิเทียม (Li)

chemical element with symbol Li and atomic number 3
เลขอะตอม3
มวลอะตอม6.94
เลขมวล7
หมู่1
คาบ2
บล็อกs
โปรตอน3 p+
นิวตรอน4 n0
Electrons3 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Li (ลิเทียม)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
145 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
133 pm
Metallic Radius
123 pm
ionic radius
59 pm
Crystal Radius
73 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
182 pm
ความหนาแน่น
0.534 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
0.618049 eV/particle
ionization energy
5.391714761 eV/particle
ionization energy of Li (ลิเทียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
148 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
2.89 kJ/mol
standard enthalpy of formation
159.3 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 1
แบบจำลองของบอร์: Li (ลิเทียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน1
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Li (ลิเทียม)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[He] 2s1
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Li (ลิเทียม)
Orbital Diagram of Li (ลิเทียม)
สถานะออกซิเดชัน0, 1
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
0.98
Electrophilicity
0.9457422835847783 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
1,615.15 K
จุดหลอมเหลว
453.65 K
critical pressure
67 MPa
critical temperature
3,223.15 K
triple point
Visual
สี
สีเงิน
appearancesilvery-white
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
84.8 W/(m K)
thermal expansion
0.000046 1/K
molar heat capacity
24.86 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
3.582 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
11 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000009400000000002 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000256 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000000178 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0000137
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกศูนย์กลางของลูกบาศก์ (BCC)
lattice constant
3.49 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
0.6 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
11 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
4.2 GPa
Young's modulus
4.9 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
6,000 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะแอลคาไล, Alkali metals
CAS GroupIA
IUPAC GroupIA
Glawe Number12
Mendeleev Number1
Pettifor Number12
Geochemical Classalkali metal
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
164.1125 ± 0.0005 a₀
C6 Dispersion Coefficient
1,392 a₀
Allotropes
Neutron cross section
71
Neutron Mass Absorption
quantum number2S1/2
space group229 (Im_3m)

Isotopes of Lithium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร2
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร9
Radioactive Isotopes8

3Li

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
3.030775 ± 0.002147 Da
เลขมวล3
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

3Li Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

4Li

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
4.027185561 ± 0.000227733 Da
เลขมวล4
g-factor
ครึ่งชีวิต
91 ± 9 ys
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1965
parity-

4Li Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)100%

5Li

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
5.0125378 ± 0.000053677 Da
เลขมวล5
g-factor
ครึ่งชีวิต
370 ± 30 ys
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1941
parity-

5Li Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)100%

6Li

natural abundance
4.85 ± 1.71
น้ำหนักอะตอม
6.01512288742 ± 0.00000000155 Da
เลขมวล6
g-factor
0.822043 ± 0.000003
ครึ่งชีวิต
สปิน1
nuclear quadrupole moment
-0.000806 ± 0.000006
ถูกค้นพบเมื่อ1921
parity+

7Li

natural abundance
95.15 ± 1.71
น้ำหนักอะตอม
7.01600343426 ± 0.0000000045 Da
เลขมวล7
g-factor
2.170938 ± 0.000008
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
-0.04 ± 0.0003
ถูกค้นพบเมื่อ1921
parity-

8Li

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
8.022486244 ± 0.00000005 Da
เลขมวล8
g-factor
0.82675 ± 0.00001
ครึ่งชีวิต
838.7 ± 0.3 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
0.0314 ± 0.0002
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity+

8Li Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
βα (β-delayed α emission)100%

9Li

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
9.026790191 ± 0.0000002 Da
เลขมวล9
g-factor
2.2911066666667 ± 0.00004
ครึ่งชีวิต
178.2 ± 0.4 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
-0.0304 ± 0.0002
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity-

9Li Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)50.5%

10Li

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
10.035483453 ± 0.000013656 Da
เลขมวล10
g-factor
ครึ่งชีวิต
2 ± 0.5 zs
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity-

10Li Decay Modes
decay modeintensity
n (neutron emission)100%

11Li

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
11.043723581 ± 0.00000066 Da
เลขมวล11
g-factor
2.4474 ± 0.00013333333333333
ครึ่งชีวิต
8.75 ± 0.06 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
-0.0333 ± 0.0005
ถูกค้นพบเมื่อ1966
parity-

11Li Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)86.3%
2n (2-neutron emission)4.1%
3n (3-neutron emission)1.9%
βα (β-delayed α emission)1.7%
β d (β-delayed deuteron emission)0.013%
β t (β-delayed triton emission)0.0093%

12Li

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
12.052613942 ± 0.000032213 Da
เลขมวล12
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2008
parity-

12Li Decay Modes
decay modeintensity
n (neutron emission)%

13Li

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
13.061171503 ± 0.00007515 Da
เลขมวล13
g-factor
ครึ่งชีวิต
3.3 ± 1.2 zs
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2008
parity-

13Li Decay Modes
decay modeintensity
2n (2-neutron emission)100%
Lithium paraffin

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Johann Arfwedson
สถานที่ค้นพบSweden
ถูกค้นพบเมื่อ1817
ศัพทมูลวิทยาGreek: lithos (stone).
pronunciationLITH-i-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
Abundance in Oceans
0.18 mg/L
Abundance in Human Body
0.000003 %
Abundance in Meteor
0.00017 %
Abundance in Sun
0.000000006 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0000006 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3094
2s1.7208