ลิเทียม

ลิเทียม (Li)

chemical element with symbol Li and atomic number 3
เลขอะตอม3
มวลอะตอม6.94
เลขมวล7
หมู่1
คาบ2
บล็อกs
โปรตอน3 p+
นิวตรอน4 n0
อิเล็กตรอน3 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Li (ลิเทียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
145 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
133 pm
Metallic Radius
123 pm
ionic radius
59 pm
Crystal Radius
73 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
182 pm
ความหนาแน่น
0.534 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: ลิเทียม0102030405060708090100110120130140150160170180190pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
0.618049 eV/particle
ionization energy
5.391714761 eV/particle
ionization energy of Li (ลิเทียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
148 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
2.89 kJ/mol
standard enthalpy of formation
159.3 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 1
แบบจำลองของบอร์: Li (ลิเทียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน1
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Li (ลิเทียม)
electron configuration[He] 2s1
1s2 2s1
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Li (ลิเทียม)
Orbital Diagram of Li (ลิเทียม)
สถานะออกซิเดชัน0, 1
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
0.98
Electrophilicity Index
0.9457422835847783 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
1,615.15 K
จุดหลอมเหลว
453.65 K
critical pressure
67 MPa
critical temperature
3,223.15 K
triple point
appearance
สี
สีเงิน
appearancesilvery-white
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
84.8 W/(m K)
thermal expansion
0.000046 1/K
molar heat capacity
24.86 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
3.582 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
11 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000009400000000002 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000256 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000000178 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0000137
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกศูนย์กลางของลูกบาศก์ (BCC)
lattice constant
3.49 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
0.6 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
11 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
4.2 GPa
Young's modulus
4.9 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
6,000 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะแอลคาไล, Alkali metals
CAS GroupIA
IUPAC GroupIA
Glawe Number12
Mendeleev Number1
Pettifor Number12
Geochemical Classalkali metal
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
164.1125 ± 0.0005 a₀
C6 Dispersion Coefficient
1,392 a₀
allotrope
Neutron cross section
71
Neutron Mass Absorption
quantum number2S1/2
space group229 (Im_3m)

Isotopes of Lithium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร2
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร9
Natural Isotopes2
Isotopic Composition795.15%795.15%64.85%64.85%

3Li

เลขมวล3
เลขนิวตรอน0
น้ำหนักอะตอม
3.030775 ± 0.002147 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)

4Li

เลขมวล4
เลขนิวตรอน1
น้ำหนักอะตอม
4.027185561 ± 0.000227733 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
91 ± 9 ys
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1965
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)100%

5Li

เลขมวล5
เลขนิวตรอน2
น้ำหนักอะตอม
5.0125378 ± 0.000053677 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
370 ± 30 ys
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1941
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)100%

6Li

เลขมวล6
เลขนิวตรอน3
น้ำหนักอะตอม
6.01512288742 ± 0.00000000155 Da
g-factor
0.822043 ± 0.000003
natural abundance
4.85 ± 1.71
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน1
nuclear quadrupole moment
-0.000806 ± 0.000006
ถูกค้นพบเมื่อ1921
parity+

7Li

เลขมวล7
เลขนิวตรอน4
น้ำหนักอะตอม
7.01600343426 ± 0.0000000045 Da
g-factor
2.170938 ± 0.000008
natural abundance
95.15 ± 1.71
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
-0.04 ± 0.0003
ถูกค้นพบเมื่อ1921
parity-

8Li

เลขมวล8
เลขนิวตรอน5
น้ำหนักอะตอม
8.022486244 ± 0.00000005 Da
g-factor
0.82675 ± 0.00001
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
838.7 ± 0.3 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
0.0314 ± 0.0002
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
βα (β-delayed α emission)100%

9Li

เลขมวล9
เลขนิวตรอน6
น้ำหนักอะตอม
9.026790191 ± 0.0000002 Da
g-factor
2.2911066666667 ± 0.00004
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
178.2 ± 0.4 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
-0.0304 ± 0.0002
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)50.5%

10Li

เลขมวล10
เลขนิวตรอน7
น้ำหนักอะตอม
10.035483453 ± 0.000013656 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2 ± 0.5 zs
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity-

decay modeintensity
n (neutron emission)100%

11Li

เลขมวล11
เลขนิวตรอน8
น้ำหนักอะตอม
11.043723581 ± 0.00000066 Da
g-factor
2.4474 ± 0.00013333333333333
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
8.75 ± 0.06 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
-0.0333 ± 0.0005
ถูกค้นพบเมื่อ1966
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)86.3%
2n (2-neutron emission)4.1%
3n (3-neutron emission)1.9%
βα (β-delayed α emission)1.7%
β d (β-delayed deuteron emission)0.013%
β t (β-delayed triton emission)0.0093%

12Li

เลขมวล12
เลขนิวตรอน9
น้ำหนักอะตอม
12.052613942 ± 0.000032213 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2008
parity-

decay modeintensity
n (neutron emission)

13Li

เลขมวล13
เลขนิวตรอน10
น้ำหนักอะตอม
13.061171503 ± 0.00007515 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.3 ± 1.2 zs
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2008
parity-

decay modeintensity
2n (2-neutron emission)100%
Lithium paraffin

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Johann Arfwedson
สถานที่ค้นพบSweden
ถูกค้นพบเมื่อ1817
ศัพทมูลวิทยาGreek: lithos (stone).
pronunciationLITH-i-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
natural abundance (มหาสมุทร)
0.18 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
0.000003 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.00017 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.000000006 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0000006 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3094
2s1.7208

alias

 • Li

การแปล

 • เยอรมันLithium
 • ฝรั่งเศสlithium
 • อังกฤษlithium
 • อิตาลีlitio
 • นอร์เวย์บุคมอลlitium
 • โปแลนด์lit
 • เอสเปรันโตlitio
 • รัสเซียлитий
 • สเปนlitio
 • ดัตช์lithium
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • แอฟริกานส์litium
 • คุชราตલિથિયમ
 • อัมฮาราሊቲየም
 • อารากอนlitio
 • อาหรับليثيوم
 • อัสตูเรียสlitiu
 • อาเซอร์ไบจานlitium
 • เบลารุสлітый
 • บัลแกเรียлитий
 • บังกลาলিথিয়াম
 • เบรตันlitiom
 • บอสเนียlitij
 • คาตาลันliti
 • เชอโรกีᎵᏘᎥᎻ
 • เคิร์ดตอนกลางلیسیۆم
 • คอร์ซิกาlitiu
 • เช็กlithium
 • ชูวัชлити
 • เวลส์lithiwm
 • เดนมาร์กlithium
 • กรีกλίθιο
 • เอสโตเนียliitium
 • บาสก์litio
 • เปอร์เซียلیتیم
 • ฟินแลนด์litium
 • แฟโรlithium
 • ฟริเซียนเหนือliitsium
 • ฟรูลีliti
 • ฟริเซียนตะวันตกlitium
 • ไอริชlitiam
 • กาลิเซียlitio
 • กัวรานีlitio
 • มานซ์litçhey
 • จีนแคะLithium
 • ฮาวายlikiuma
 • ฮิบรูליתיום
 • ฮินดีलिथियम
 • ฮินดีฟิจิlithium
 • โครเอเชียlitij
 • ซอร์เบียตอนบนlitium
 • เฮติครีโอลlityòm
 • ฮังการีlítium
 • อาร์เมเนียլիթիում
 • อินเตอร์ลิงกัวlithium
 • อินโดนีเซียlitium
 • อีโดlitio
 • ไอซ์แลนด์litín
 • ญี่ปุ่นリチウム
 • โลชบันroksodna
 • ชวาlitium
 • จอร์เจียლითიუმი
 • กันนาดาಲಿಥಿಯಮ್
 • เกาหลี리튬
 • โคโลญLithium
 • เคิร์ดlîtyûm
 • โกมิлитий
 • ละตินlithium
 • ลักเซมเบิร์กLithium
 • ลิกูเรียlittio
 • ลิงกาลาlitu
 • ลิทัวเนียlitis
 • ลัตเวียlitijs
 • มาซิโดเนียлитиум
 • มาลายาลัมലിഥിയം
 • มราฐีलिथियम
 • มารีตะวันตกлитий
 • มาเลย์litium
 • พม่าလီသီယမ်
 • เยอรมันต่ำLithium
 • เนปาลलिथियम
 • เนวาร์लिथियम
 • นอร์เวย์นีนอสก์litium
 • อ็อกซิตันliti
 • ปัญจาบਲਿਥੀਅਮ
 • ปาเปียเมนโตlithium
 • พีดมอนต์litio
 • ลาฮ์นดาلیتھیم
 • พอนติกλίθιον
 • โปรตุเกสlítio
 • เคชวาlityu
 • โรมาเนียlitiu
 • สันสกฤตलीथियम्
 • ซาคาлитиум
 • เซอร์โบ-โครเอเชียlitij
 • สิงหลලිතියම්
 • สโลวักlítium
 • สโลวีเนียlitij
 • แอลเบเนียlitiumi
 • เซอร์เบียлитијум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Lithium
 • ซุนดาlitium
 • สวีเดนlitium
 • สวาฮีลีlithi
 • ทมิฬஇலித்தியம்
 • เตลูกูలిథియం
 • ตากาล็อกlityo
 • ตุรกีlityum
 • ตาตาร์Литий
 • อุยกูร์لىتىي
 • ยูเครนлітій
 • อูรดูسنگصر
 • อุซเบกlitiy
 • เวปส์litii
 • เวียดนามliti
 • วอลลูนlitiom
 • วาเรย์lityo
 • คัลมืยค์литион
 • ยิดดิชליטיום
 • โยรูบาlithium
 • จีน
 • อังกฤษ (แคนาดา)lithium
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)lithium
 • เยอรมัน (สวิตเซอร์แลนด์)Lithium
 • โปรตุเกส (บราซิล)lítio
 • กวางตุ้ง
 • คาซัคлитий
 • เซบูlitio
 • โอดิยาଲିଥିୟମ
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (จีน)
 • กีกูยูlithium
 • จีนมินหนานlî-sò͘
 • โซมาลีliithiyaam
 • จีนคลาสสิก
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)літ
 • อาโรมาเนียlithiu
 • ซิซิลีlitiu
 • สกอตส์lithium
 • คีร์กีซлитий
 • cdo
 • ลิมเบิร์กLithium
 • เกลิกสกอตlitium
 • ลอมบาร์ดlitio
 • มอลตาlitju
 • บาลีलिथियम
 • จีนกั้น
 • มองโกเลียлити
 • โภชปุรีलिथियम
 • ทิเบตརྡོ་རྫས།
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาlitio
 • จีนอู๋
 • ololitium
 • azbلیتیوم
 • เขมรលីចូម
 • kbplɩtɩyɔm
 • โชนาlithium
 • เมเกรเลียლითიუმი
 • จีน (ไต้หวัน)
 • ทาจิกлитий
 • hywՂիթիոն
 • จีน (ตัวย่อ)
 • ซาร์เดญาlìtiu
 • สันตาลีᱞᱤᱛᱷᱤᱭᱚᱢ
 • จีน (สิงคโปร์)
 • จีน (มาเลเซีย)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • เวเนโต้litio
 • อาหรับโมร็อกโกليثيوم
 • บัชคีร์литий
 • อัสสัมলিথিয়াম
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์ليثيوم
 • พัชโตليتيوم
 • บิกอลlityo
 • lldlitie
 • คอร์นิชlithiom
 • มณีปุระꯂꯤꯊꯤꯌꯝ
 • เอียร์ซยาлитий
 • บาหลีlitium
 • มาเลย์ (อาหรับ)ليتيوم
 • ทาเชลีห์ทalityum
 • บูเรียตлити
 • ไซลีเซียlit
 • แคชเมียร์لیٖتھِیَم
 • blkလီတီယမ်
 • เกาหลี (เกาหลีเหนือ)리티움
 • สินธิلتھيئم
 • ซูลูumThanya
 • ทุมบูกาLithyamu
 • โอโรโมLitiyeemii