Lityum

Lityum (Li)

sembolü Li atom numarası 3 olan kimyasal element
Atom numarası3
Atom ağırlığı6.94
Kütle numarası7
Grup1
Periyot2
Bloks
proton3 p+
nötron4 n0
elektron3 e-
Animated Bohr modeli of Li (Lityum)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
145 pm
molar volume
Kovalent Yarıçapı
133 pm
Metallic Radius
123 pm
ionic radius
59 pm
Crystal Radius
73 pm
Van der Waals radius
182 pm
yoğunluk
0,534 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Lityum020406080100120140160180200pmAtom YarıçapıKovalent YarıçapıMetallic RadiusVan der Waals radius

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
Elektron ilgisi
0,618049 eV/particle
iyonlaşma enerjisi
5,391714761 eV/particle
iyonlaşma enerjisi of Li (Lityum)
Buharlaşma ısısı
148 kJ/mol
enthalpy of fusion
2,89 kJ/mol
standard enthalpy of formation
159,3 kJ/mol
elektron
Elektron kabuğu2, 1
Bohr modeli: Li (Lityum)
Değerlik elektron1
Lewis yapısı: Li (Lityum)
electron configuration[He] 2s1
1s2 2s1
Enhanced Bohr modeli of Li (Lityum)
Orbital Diagram of Li (Lityum)
Yükseltgenme seviyesi0, 1
Elektronegatiflik
0.98
Electrophilicity Index
0,9457422835847783 eV/particle
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıKatı
gaseous state of matter
Kaynama noktası
1.615,15 K
Ergime noktası
453,65 K
critical pressure
67 MPa
critical temperature
3.223,15 K
Üçlü nokta
appearance
renk
Gümüşi
appearancesilvery-white
Kırılma indisi
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
84,8 W/(m K)
Genleşme
0,000046 1/K
molar ısı kapasitesi
24,86 J/(mol K)
Isı kapasitesi
3,582 J/(g⋅K)
Isı sığası oranı
electrical properties
typeConductor
Elektriksel iletkenlik
11 MS/m
Özdirenç
0,00000009400000000002 m Ω
Süperiletken
mıknatıslık
typeparamagnetic
Manyetik alınganlık (Mass)
0,0000000256 m³/Kg
Manyetik alınganlık (Molar)
0,000000000178 m³/mol
Manyetik alınganlık (Volume)
0,0000137
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısıHacim merkezli kübik (BCC)
Kafes sabiti
3,49 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
0,6 MPa
Bulk modülü
11 GPa
shear modulus
4,2 GPa
Young katsayısı
4,9 GPa
Poisson's ratio
Ses hızı
6.000 m/s
sınıflandırma
KategoriAlkali metal, Alkali metals
CAS GroupIA
IUPAC GroupIA
Glawe Number12
Mendeleev Number1
Pettifor Number12
Geochemical Classalkali metal
Goldschmidt sınıflandırmasılitophile

other

Gas Basicity
Kutuplanabilirlik
164,1125 ± 0,0005 a₀
C6 Dispersion Coefficient
1.392 a₀
allotrope
Nötron tesir kesiti
71
Neutron Mass Absorption
Kuantum sayısı2S1/2
Uzay grubu229 (Im_3m)

Lityum izotopları

Kararlı izotoplar2
Kararsız izotoplar9
Natural Isotopes2
Isotopic Composition795.15%795.15%64.85%64.85%

3Li

Kütle numarası3
nötron numarası0
Bağıl atom kütlesi
3,030775 ± 0,002147 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
p (proton emission)

4Li

Kütle numarası4
nötron numarası1
Bağıl atom kütlesi
4,027185561 ± 0,000227733 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
91 ± 9 ys
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1965
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
p (proton emission)100%

5Li

Kütle numarası5
nötron numarası2
Bağıl atom kütlesi
5,0125378 ± 0,000053677 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
370 ± 30 ys
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1941
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
p (proton emission)100%

6Li

Kütle numarası6
nötron numarası3
Bağıl atom kütlesi
6,01512288742 ± 0,00000000155 Da
g-factor
0,822043 ± 0,000003
doğadaki bolluk
4,85 ± 1,71
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin1
nuclear quadrupole moment
-0,000806 ± 0,000006
keşif veya buluş tarihi1921
Dönüşümçarpanı+

7Li

Kütle numarası7
nötron numarası4
Bağıl atom kütlesi
7,01600343426 ± 0,0000000045 Da
g-factor
2,170938 ± 0,000008
doğadaki bolluk
95,15 ± 1,71
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,04 ± 0,0003
keşif veya buluş tarihi1921
Dönüşümçarpanı-

8Li

Kütle numarası8
nötron numarası5
Bağıl atom kütlesi
8,022486244 ± 0,00000005 Da
g-factor
0,82675 ± 0,00001
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
838,7 ± 0,3 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
0,0314 ± 0,0002
keşif veya buluş tarihi1935
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
βα (β-delayed α emission)100%

9Li

Kütle numarası9
nötron numarası6
Bağıl atom kütlesi
9,026790191 ± 0,0000002 Da
g-factor
2,2911066666667 ± 0,00004
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
178,2 ± 0,4 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,0304 ± 0,0002
keşif veya buluş tarihi1951
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)50.5%

10Li

Kütle numarası10
nötron numarası7
Bağıl atom kütlesi
10,035483453 ± 0,000013656 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2 ± 0,5 zs
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1975
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
n (neutron emission)100%

11Li

Kütle numarası11
nötron numarası8
Bağıl atom kütlesi
11,043723581 ± 0,00000066 Da
g-factor
2,4474 ± 0,00013333333333333
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
8,75 ± 0,06 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,0333 ± 0,0005
keşif veya buluş tarihi1966
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)86.3%
2n (2-neutron emission)4.1%
3n (3-neutron emission)1.9%
βα (β-delayed α emission)1.7%
β d (β-delayed deuteron emission)0.013%
β t (β-delayed triton emission)0.0093%

12Li

Kütle numarası12
nötron numarası9
Bağıl atom kütlesi
12,052613942 ± 0,000032213 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2008
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
n (neutron emission)

13Li

Kütle numarası13
nötron numarası10
Bağıl atom kütlesi
13,061171503 ± 0,00007515 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,3 ± 1,2 zs
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2008
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
2n (2-neutron emission)100%
Lithium paraffin

tarih

kâşifi ya da mucidiJohann Arfwedson
keşif yeriSweden
keşif veya buluş tarihi1817
köken bilimiGreek: lithos (stone).
telaffuzuLITH-i-em (İngilizce)

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
doğadaki bolluk (okyanus)
0,18 mg/L
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
0,000003 %
doğadaki bolluk (meteoroid)
0,00017 %
doğadaki bolluk (Güneş)
0,000000006 %
Evrendeki bulunulabilirliği
0,0000006 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3094
2s1.7208