Lithi, Liti

Lithi, Liti (Li)

nguyên tố hóa học của nguyên tử số 3, một kim loại màu trắng bạc mềm
Số nguyên tử3
Nguyên tử khối6.94
số khối7
Nhóm1
Chu kỳ2
Phân lớps
proton3 p+
nơtron4 n0
electron3 e-
Animated Mô hình Bohr of Li (Lithi, Liti)

Tính Chất Vật Lý

Bán Kính Nguyên Tử
145 pm
Thể tích mol
Bán Kính Liên Kết Cộng Hóa Trị
133 pm
Metallic Radius
123 pm
ionic radius
59 pm
Crystal Radius
73 pm
Bán kính van der Waals
182 pm
mật độ
0,534 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Lithi, Liti020406080100120140160180200pmBán Kính Nguyên TửBán Kính Liên Kết Cộng Hóa TrịMetallic RadiusBán kính van der Waals

Thuộc Tính Hóa Học

năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
0,618049 eV/particle
ionization energy
5,391714761 eV/particle
ionization energy of Li (Lithi, Liti)
Nhiệt bay hơi
148 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
2,89 kJ/mol
standard enthalpy of formation
159,3 kJ/mol
electron
Vỏ điện tử2, 1
Mô hình Bohr: Li (Lithi, Liti)
Electron hóa trị1
Cấu trúc Lewis: Li (Lithi, Liti)
electron configuration[He] 2s1
1s2 2s1
Enhanced Mô hình Bohr of Li (Lithi, Liti)
Orbital Diagram of Li (Lithi, Liti)
trạng thái oxy hóa0, 1
độ âm điện
0.98
Electrophilicity Index
0,9457422835847783 eV/particle
fundamental state of matter
trạng thái vật chấtRắn
gaseous state of matter
Nhiệt độ sôi
1.615,15 K
Nhiệt độ nóng chảy
453,65 K
critical pressure
67 MPa
critical temperature
3.223,15 K
điểm ba trạng thái
appearance
màu sắc
Bạc
appearancesilvery-white
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
84,8 W/(m K)
Độ giãn nở nhiệt
0,000046 1/K
molar heat capacity
24,86 J/(mol K)
Nhiệt dung
3,582 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
dẫn điện
11 MS/m
điện trở suất
0,00000009400000000002 m Ω
Siêu dẫn
từ học
typeparamagnetic
Độ cảm từ (Mass)
0,0000000256 m³/Kg
Độ cảm từ (Molar)
0,000000000178 m³/mol
Độ cảm từ (Volume)
0,0000137
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
cấu trúc
Cấu trúc tinh thểLập phương tâm khối (BCC)
lattice constant
3,49 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Độ cứng
0,6 MPa
Mô đun khối
11 GPa
Modul ngang
4,2 GPa
mô đun Young
4,9 GPa
Hệ số Poisson
tốc độ âm thanh
6.000 m/s
phân loại
Danh mụcKim loại kiềm, Alkali metals
CAS GroupIA
IUPAC GroupIA
Glawe Number12
Mendeleev Number1
Pettifor Number12
Geochemical Classalkali metal
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
164,1125 ± 0,0005 a₀
C6 Dispersion Coefficient
1.392 a₀
allotrope
Neutron cross section
71
Neutron Mass Absorption
Số lượng tử2S1/2
space group229 (Im_3m)

Đồng vị của Liti

Các đồng vị bền2
Các đồng vị không bền9
Natural Isotopes2
Isotopic Composition795.15%795.15%64.85%64.85%

3Li

số khối3
số nơtron0
relative atomic mass
3,030775 ± 0,002147 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)

4Li

số khối4
số nơtron1
relative atomic mass
4,027185561 ± 0,000227733 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
91 ± 9 ys
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1965
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)100%

5Li

số khối5
số nơtron2
relative atomic mass
5,0125378 ± 0,000053677 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
370 ± 30 ys
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1941
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)100%

6Li

số khối6
số nơtron3
relative atomic mass
6,01512288742 ± 0,00000000155 Da
g-factor
0,822043 ± 0,000003
natural abundance
4,85 ± 1,71
phóng xạstable isotope
chu kỳ bán rãNot Radioactive ☢️
Spin1
nuclear quadrupole moment
-0,000806 ± 0,000006
ngày khám phá1921
parity+

7Li

số khối7
số nơtron4
relative atomic mass
7,01600343426 ± 0,0000000045 Da
g-factor
2,170938 ± 0,000008
natural abundance
95,15 ± 1,71
phóng xạstable isotope
chu kỳ bán rãNot Radioactive ☢️
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,04 ± 0,0003
ngày khám phá1921
parity-

8Li

số khối8
số nơtron5
relative atomic mass
8,022486244 ± 0,00000005 Da
g-factor
0,82675 ± 0,00001
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
838,7 ± 0,3 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
0,0314 ± 0,0002
ngày khám phá1935
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
βα (β-delayed α emission)100%

9Li

số khối9
số nơtron6
relative atomic mass
9,026790191 ± 0,0000002 Da
g-factor
2,2911066666667 ± 0,00004
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
178,2 ± 0,4 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,0304 ± 0,0002
ngày khám phá1951
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)50.5%

10Li

số khối10
số nơtron7
relative atomic mass
10,035483453 ± 0,000013656 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
2 ± 0,5 zs
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1975
parity-

decay modeintensity
n (neutron emission)100%

11Li

số khối11
số nơtron8
relative atomic mass
11,043723581 ± 0,00000066 Da
g-factor
2,4474 ± 0,00013333333333333
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
8,75 ± 0,06 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,0333 ± 0,0005
ngày khám phá1966
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)86.3%
2n (2-neutron emission)4.1%
3n (3-neutron emission)1.9%
βα (β-delayed α emission)1.7%
β d (β-delayed deuteron emission)0.013%
β t (β-delayed triton emission)0.0093%

12Li

số khối12
số nơtron9
relative atomic mass
12,052613942 ± 0,000032213 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2008
parity-

decay modeintensity
n (neutron emission)

13Li

số khối13
số nơtron10
relative atomic mass
13,061171503 ± 0,00007515 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
3,3 ± 1,2 zs
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2008
parity-

decay modeintensity
2n (2-neutron emission)100%
Lithium paraffin

lịch sử

được phát hiện bởiJohann Arfwedson
nơi khám pháSweden
ngày khám phá1817
từ nguyên họcGreek: lithos (stone).
cách phát âmLITH-i-em (Tiếng Anh)

nguồn

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
natural abundance (đại dương)
0,18 mg/L
natural abundance (cơ thể người)
0,000003 %
natural abundance (thiên thạch)
0,00017 %
natural abundance (Mặt Trời)
0,000000006 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0,0000006 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3094
2s1.7208