Lithi, Liti

Lithi, Liti (Li)

nguyên tố hóa học của nguyên tử số 3, một kim loại màu trắng bạc mềm
Số nguyên tử3
Nguyên tử khối6.94
số khối7
Nhóm1
Chu kỳ2
Phân lớps
Prô ton3 p+
Nơ tron4 n0
Electrons3 e-
Animated Mô hình Bohr of Li (Lithi, Liti)

Các tính chất

bán kính nguyên tử
145 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
133 pm
Metallic Radius
123 pm
ionic radius
59 pm
Crystal Radius
73 pm
Bán kính van der Waals
182 pm
mật độ
0,534 g/cm³
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
0,618049 eV/particle
ionization energy
5,391714761 eV/particle
ionization energy of Li (Lithi, Liti)
Nhiệt bay hơi
148 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
2,89 kJ/mol
standard enthalpy of formation
159,3 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 1
Mô hình Bohr: Li (Lithi, Liti)
Electron hóa trị1
Cấu trúc Lewis: Li (Lithi, Liti)
Cấu hình electron[He] 2s1
Enhanced Mô hình Bohr of Li (Lithi, Liti)
Orbital Diagram of Li (Lithi, Liti)
trạng thái oxy hóa0, 1
độ âm điện
0.98
Electrophilicity
0,9457422835847783 eV/particle
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
1.615,15 K
Nhiệt độ nóng chảy
453,65 K
critical pressure
67 MPa
critical temperature
3.223,15 K
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Bạc
appearancesilvery-white
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
84,8 W/(m K)
Độ giãn nở nhiệt
0,000046 1/K
molar heat capacity
24,86 J/(mol K)
Nhiệt dung
3,582 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
dẫn điện
11 MS/m
điện trở suất
0,00000009400000000002 m Ω
Siêu dẫn
từ học
typeparamagnetic
Độ cảm từ (Mass)
0,0000000256 m³/Kg
Độ cảm từ (Molar)
0,000000000178 m³/mol
Độ cảm từ (Volume)
0,0000137
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thểLập phương tâm khối (BCC)
lattice constant
3,49 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Độ cứng
0,6 MPa
Mô đun khối
11 GPa
Modul ngang
4,2 GPa
mô đun Young
4,9 GPa
Hệ số Poisson
tốc độ âm thanh
6.000 m/s
phân loại
Danh mụcKim loại kiềm, Alkali metals
CAS GroupIA
IUPAC GroupIA
Glawe Number12
Mendeleev Number1
Pettifor Number12
Geochemical Classalkali metal
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
164,1125 ± 0,0005 a₀
C6 Dispersion Coefficient
1.392 a₀
Allotropes
Neutron cross section
71
Neutron Mass Absorption
Số lượng tử2S1/2
space group229 (Im_3m)

Đồng vị của Liti

Các đồng vị bền2
Các đồng vị không bền9
Radioactive Isotopes8

3Li

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
3,030775 ± 0,002147 Da
số khối3
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity-

3Li Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

4Li

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
4,027185561 ± 0,000227733 Da
số khối4
g-factor
chu kỳ bán rã
91 ± 9 ys
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1965
parity-

4Li Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)100%

5Li

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
5,0125378 ± 0,000053677 Da
số khối5
g-factor
chu kỳ bán rã
370 ± 30 ys
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1941
parity-

5Li Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)100%

6Li

natural abundance
4,85 ± 1,71
relative atomic mass
6,01512288742 ± 0,00000000155 Da
số khối6
g-factor
0,822043 ± 0,000003
chu kỳ bán rã
Spin1
nuclear quadrupole moment
-0,000806 ± 0,000006
ngày khám phá1921
parity+

7Li

natural abundance
95,15 ± 1,71
relative atomic mass
7,01600343426 ± 0,0000000045 Da
số khối7
g-factor
2,170938 ± 0,000008
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,04 ± 0,0003
ngày khám phá1921
parity-

8Li

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
8,022486244 ± 0,00000005 Da
số khối8
g-factor
0,82675 ± 0,00001
chu kỳ bán rã
838,7 ± 0,3 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
0,0314 ± 0,0002
ngày khám phá1935
parity+

8Li Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
βα (β-delayed α emission)100%

9Li

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
9,026790191 ± 0,0000002 Da
số khối9
g-factor
2,2911066666667 ± 0,00004
chu kỳ bán rã
178,2 ± 0,4 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,0304 ± 0,0002
ngày khám phá1951
parity-

9Li Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)50.5%

10Li

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
10,035483453 ± 0,000013656 Da
số khối10
g-factor
chu kỳ bán rã
2 ± 0,5 zs
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1975
parity-

10Li Decay Modes
decay modeintensity
n (neutron emission)100%

11Li

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
11,043723581 ± 0,00000066 Da
số khối11
g-factor
2,4474 ± 0,00013333333333333
chu kỳ bán rã
8,75 ± 0,06 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,0333 ± 0,0005
ngày khám phá1966
parity-

11Li Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)86.3%
2n (2-neutron emission)4.1%
3n (3-neutron emission)1.9%
βα (β-delayed α emission)1.7%
β d (β-delayed deuteron emission)0.013%
β t (β-delayed triton emission)0.0093%

12Li

natural abundance
relative atomic mass
12,052613942 ± 0,000032213 Da
số khối12
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2008
parity-

12Li Decay Modes
decay modeintensity
n (neutron emission)%

13Li

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
13,061171503 ± 0,00007515 Da
số khối13
g-factor
chu kỳ bán rã
3,3 ± 1,2 zs
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2008
parity-

13Li Decay Modes
decay modeintensity
2n (2-neutron emission)100%
Lithium paraffin.jpg

lịch sử

được phát hiện bởiJohann Arfwedson
nơi khám pháSweden
ngày khám phá1817
từ nguyên họcGreek: lithos (stone).
cách phát âmLITH-i-em (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
Abundance in Oceans
0,18 mg/L
Abundance in Human Body
0,000003 %
Abundance in Meteor
0,00017 %
Abundance in Sun
0,000000006 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0,0000006 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3094
2s1.7208