Μεντελεβιο

Μεντελεβιο (Md)

chemical element with the atomic number of 101 and symbol Md
Ατομικός Αριθμός101
Ατομικό βάρος258
Μαζικός αριθμός244
Ομάδα
Περίοδος7
Τομέαςf
πρωτόνιο101 p+
νετρόνιο143 n0
ηλεκτρόνιο101 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Md (Μεντελεβιο)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
molar volume
covalent radius
173 pm
Metallic Radius
ionic radius
109,5 pm
Crystal Radius
123,5 pm
Van der Waals radius
246 pm
πυκνότητα
10,3 g/cm³

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
electron affinity
ενέργεια ιονισμού
ενέργεια ιονισμού of Md (Μεντελεβιο)
ενθαλπία εξάτμισης
enthalpy of fusion
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 8, 18, 32, 31, 8, 2
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: Md (Μεντελεβιο)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο2
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: Md (Μεντελεβιο)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[Rn] 5f13 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f13 7s2
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Md (Μεντελεβιο)
Orbital Diagram of Md (Μεντελεβιο)
Αριθμός οξείδωσης2, 3
Ηλεκτραρνητικότητα
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
φάση της ύληςΣτερεά
gaseous state of matter
Σημείο βρασμού
Σημείο τήξης
1.100,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Εμφάνιση
χρώμα
Colorless
Εμφάνιση
δείκτης διάθλασης
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
Θερμική διαστολή
molar heat capacity
Ειδική θερμοχωρητικότητα
heat capacity ratio
electrical properties
type
ηλεκτρική αγωγιμότητα
Αντιστασιμότητα
Υπεραγωγιμότητα
Μαγνητισμός
type
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
Θερμοκρασία Νεέλ
δομή
Κρυσταλλικό σύστημα ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
Συμπιεστότητα
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
ταχύτητα του ήχου
classification
ΚατηγορίαΑκτινίδες, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number45
Mendeleev Number38
Pettifor Number36
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
109 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Κβαντικός αριθμός2F7/2
space group ()

Isotopes of Mendelevium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes19
Natural Isotopes0

244Md

Μαζικός αριθμός244
αριθμός νετρονίων143
σχετική ατομική μάζα
244,081157 ± 0,000402 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
0,36 ± 0,14 s
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2020
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ SF (β+-delayed fission)14%

245Md

Μαζικός αριθμός245
αριθμός νετρονίων144
σχετική ατομική μάζα
245,080864 ± 0,000279 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
0,38 ± 0,1 s
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1996
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

246Md

Μαζικός αριθμός246
αριθμός νετρονίων145
σχετική ατομική μάζα
246,081713 ± 0,000279 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
0,92 ± 0,18 s
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1996
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

247Md

Μαζικός αριθμός247
αριθμός νετρονίων146
σχετική ατομική μάζα
247,08152 ± 0,000223 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,19 ± 0,09 s
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1981
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)0.1%

248Md

Μαζικός αριθμός248
αριθμός νετρονίων147
σχετική ατομική μάζα
248,082607 ± 0,000198 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
7 ± 3 s
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1973
parity

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)80%
α (α emission)20%
β+ SF (β+-delayed fission)0.05%

249Md

Μαζικός αριθμός249
αριθμός νετρονίων148
σχετική ατομική μάζα
249,082857155 ± 0,000176516 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
25,6 ± 0,9 s
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1973
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)75%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

250Md

Μαζικός αριθμός250
αριθμός νετρονίων149
σχετική ατομική μάζα
250,084164934 ± 0,000097606 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
54 ± 4 s
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1973
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
α (α emission)7%
β+ SF (β+-delayed fission)0.026%

251Md

Μαζικός αριθμός251
αριθμός νετρονίων150
σχετική ατομική μάζα
251,084774287 ± 0,00002031 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,21 ± 0,23 m
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1973
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)10%

252Md

Μαζικός αριθμός252
αριθμός νετρονίων151
σχετική ατομική μάζα
252,086385 ± 0,000098 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,3 ± 0,8 m
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1973
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

253Md

Μαζικός αριθμός253
αριθμός νετρονίων152
σχετική ατομική μάζα
253,087143 ± 0,000034 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
12 ± 8 m
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1992
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.7%

254Md

Μαζικός αριθμός254
αριθμός νετρονίων153
σχετική ατομική μάζα
254,08959 ± 0,000107 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
10 ± 3 m
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1970
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

255Md

Μαζικός αριθμός255
αριθμός νετρονίων154
σχετική ατομική μάζα
255,091081702 ± 0,000005976 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
27 ± 2 m
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1958
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
α (α emission)7%
SF (spontaneous fission)

256Md

Μαζικός αριθμός256
αριθμός νετρονίων155
σχετική ατομική μάζα
256,093888 ± 0,000133 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
77,7 ± 1,8 m
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1955
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90.8%
α (α emission)9.2%
SF (spontaneous fission)3%

257Md

Μαζικός αριθμός257
αριθμός νετρονίων156
σχετική ατομική μάζα
257,095537343 ± 0,000001683 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
5,52 ± 0,05 h
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1965
parity-

decay modeΈνταση
ϵ (electron capture)85%
α (α emission)15%
SF (spontaneous fission)

258Md

Μαζικός αριθμός258
αριθμός νετρονίων157
σχετική ατομική μάζα
258,098433634 ± 0,000003729 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
51,59 ± 0,29 d
Σπιν8
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1970
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.0015%
β (β decay)0.0015%

259Md

Μαζικός αριθμός259
αριθμός νετρονίων158
σχετική ατομική μάζα
259,100445 ± 0,000108 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,6 ± 0,06 h
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1982
parity-

decay modeΈνταση
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

260Md

Μαζικός αριθμός260
αριθμός νετρονίων159
σχετική ατομική μάζα
260,10365 ± 0,000339 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
27,8 ± 0,8 d
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1989
parity

decay modeΈνταση
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)5%
ϵ (electron capture)5%
β (β decay)3.5%

261Md

Μαζικός αριθμός261
αριθμός νετρονίων160
σχετική ατομική μάζα
261,105828 ± 0,000546 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)

262Md

Μαζικός αριθμός262
αριθμός νετρονίων161
σχετική ατομική μάζα
262,109144 ± 0,000481 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity

decay modeΈνταση
SF (spontaneous fission)
α (α emission)
Electron shell 101 Mendelevium

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόG.T.Seaborg, S.G.Tompson, A.Ghiorso, K.Street Jr.
μέρος ανακάλυψηςUnited States
ημερομηνία ανακάλυψης1955
ΕτυμολογίαNamed in honor of the scientist Dmitri Ivanovitch Mendeleyev, who devised the periodic table.
pronunciationmen-deh-LEE-vi-em (Αγγλικά)

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ωκεανός)
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
0 %
natural abundance (Μετεωροειδής)
0 %
natural abundance (Ήλιος)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants