Mendelevium

Mendelevium (Md)

chemický prvok s protónovým číslom 101
Protónové číslo101
Atómová hmotnosť258
Nukleónové číslo244
Skupina
Perióda7
Orbitálf
protón101 p+
Neutrón143 n0
elektrón101 e-
Animated Bohrov model atómu of Md (Mendelevium)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
Mólový objem
Covalent Radius
173 pm
Metallic Radius
iónový polomer
109,5 pm
Crystal Radius
123,5 pm
Van der Waalsov polomer
246 pm
density
10,3 g/cm³

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
ionization energy
ionization energy of Md (Mendelevium)
Merné skupenské teplo varu
merné skupenské teplo topenia
Štandardná zlučovacia entalpia
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 32, 31, 8, 2
Bohrov model atómu: Md (Mendelevium)
Valenčný elektrón2
Lewis structure: Md (Mendelevium)
electron configuration[Rn] 5f13 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f13 7s2
Enhanced Bohrov model atómu of Md (Mendelevium)
Orbital Diagram of Md (Mendelevium)
Oxidačné číslo2, 3
Elektronegativita
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
Teplota topenia
1 100,15 K
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Bezfarebný
podoba
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
Molárna tepelná kapacita
Tepelná kapacita
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
type
Merná vodivosť
Merný elektrický odpor
supravodivosť
Magnetizmus
type
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústava ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Materiálová tvrdosť
bulk modulus
shear modulus
Youngov modul
Poissonova konštanta
rýchlosť zvuku
classification
KategóriaAktinoidy, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number45
Mendeleev Number38
Pettifor Number36
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
109 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Kvantové číslo2F7/2
Priestorová grupa ()

Isotopes of Mendelevium

Stabilné izotopy0
Nestabilné izotopy19
Natural Isotopes0

244Md

Nukleónové číslo244
neutrónové číslo143
Relatívna atómová hmotnosť
244,081157 ± 0,000402 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
0,36 ± 0,14 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2020
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ SF (β+-delayed fission)14%

245Md

Nukleónové číslo245
neutrónové číslo144
Relatívna atómová hmotnosť
245,080864 ± 0,000279 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
0,38 ± 0,1 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1996
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

246Md

Nukleónové číslo246
neutrónové číslo145
Relatívna atómová hmotnosť
246,081713 ± 0,000279 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
0,92 ± 0,18 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1996
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

247Md

Nukleónové číslo247
neutrónové číslo146
Relatívna atómová hmotnosť
247,08152 ± 0,000223 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,19 ± 0,09 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1981
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)0.1%

248Md

Nukleónové číslo248
neutrónové číslo147
Relatívna atómová hmotnosť
248,082607 ± 0,000198 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
7 ± 3 s
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1973
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)80%
α (α emission)20%
β+ SF (β+-delayed fission)0.05%

249Md

Nukleónové číslo249
neutrónové číslo148
Relatívna atómová hmotnosť
249,082857155 ± 0,000176516 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
25,6 ± 0,9 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1973
parity-

decay modeintensity
α (α emission)75%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

250Md

Nukleónové číslo250
neutrónové číslo149
Relatívna atómová hmotnosť
250,084164934 ± 0,000097606 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
54 ± 4 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1973
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
α (α emission)7%
β+ SF (β+-delayed fission)0.026%

251Md

Nukleónové číslo251
neutrónové číslo150
Relatívna atómová hmotnosť
251,084774287 ± 0,00002031 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,21 ± 0,23 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1973
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)10%

252Md

Nukleónové číslo252
neutrónové číslo151
Relatívna atómová hmotnosť
252,086385 ± 0,000098 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,3 ± 0,8 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1973
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

253Md

Nukleónové číslo253
neutrónové číslo152
Relatívna atómová hmotnosť
253,087143 ± 0,000034 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
12 ± 8 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1992
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.7%

254Md

Nukleónové číslo254
neutrónové číslo153
Relatívna atómová hmotnosť
254,08959 ± 0,000107 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
10 ± 3 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1970
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

255Md

Nukleónové číslo255
neutrónové číslo154
Relatívna atómová hmotnosť
255,091081702 ± 0,000005976 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
27 ± 2 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1958
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
α (α emission)7%
SF (spontaneous fission)

256Md

Nukleónové číslo256
neutrónové číslo155
Relatívna atómová hmotnosť
256,093888 ± 0,000133 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
77,7 ± 1,8 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1955
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90.8%
α (α emission)9.2%
SF (spontaneous fission)3%

257Md

Nukleónové číslo257
neutrónové číslo156
Relatívna atómová hmotnosť
257,095537343 ± 0,000001683 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,52 ± 0,05 h
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1965
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)85%
α (α emission)15%
SF (spontaneous fission)

258Md

Nukleónové číslo258
neutrónové číslo157
Relatívna atómová hmotnosť
258,098433634 ± 0,000003729 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
51,59 ± 0,29 d
Spin8
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1970
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.0015%
β (β decay)0.0015%

259Md

Nukleónové číslo259
neutrónové číslo158
Relatívna atómová hmotnosť
259,100445 ± 0,000108 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,6 ± 0,06 h
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1982
parity-

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

260Md

Nukleónové číslo260
neutrónové číslo159
Relatívna atómová hmotnosť
260,10365 ± 0,000339 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
27,8 ± 0,8 d
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1989
parity

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)5%
ϵ (electron capture)5%
β (β decay)3.5%

261Md

Nukleónové číslo261
neutrónové číslo160
Relatívna atómová hmotnosť
261,105828 ± 0,000546 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity-

decay modeintensity
α (α emission)

262Md

Nukleónové číslo262
neutrónové číslo161
Relatívna atómová hmotnosť
262,109144 ± 0,000481 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)
α (α emission)
Electron shell 101 Mendelevium

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaG.T.Seaborg, S.G.Tompson, A.Ghiorso, K.Street Jr.
miesto nálezuUnited States
dátum objavu1955
etymológiaNamed in honor of the scientist Dmitri Ivanovitch Mendeleyev, who devised the periodic table.
pronunciationmen-deh-LEE-vi-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
natural abundance (Oceán)
natural abundance (Ľudské telo)
0 %
natural abundance (Meteoroid)
0 %
natural abundance (Slnko)
0 %
Množstvo vo vesmíre
0 %

Nuclear Screening Constants