Mendelevij

Mendelevij (Md)

chemical element with the atomic number of 101 and symbol Md
Vrstno število101
Atomska teža258
Masno število244
Skupina
Perioda7
Blokf
proton101 p+
nevtron143 n0
elektron101 e-
Animated Bohrov model atoma of Md (Mendelevij)

Fizikalna Lastnost

Atomski Polmer
Molarna prostornina
Kovalentni Polmer
173 pm
Metallic Radius
Ionski polmer
109,5 pm
Crystal Radius
123,5 pm
Van der Waalsov polmer
246 pm
density
10,3 g/cm³

Kemijska Lastnost

energija
proton affinity
Elektronska afiniteta
ionization energy
ionization energy of Md (Mendelevij)
Izparilna toplota
talilna toplota
Standardna tvorbena entalpija
elektron
Elektronska lupina2, 8, 18, 32, 31, 8, 2
Bohrov model atoma: Md (Mendelevij)
valence electron2
Lewis structure: Md (Mendelevij)
elektronska konfiguracija[Rn] 5f13 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f13 7s2
Enhanced Bohrov model atoma of Md (Mendelevij)
Orbital Diagram of Md (Mendelevij)
Oksidacijsko stanje2, 3
Elektronegativnost
Electrophilicity Index
osnovno agregatno stanje
phase of matterTrdnina
plinasto agregatno stanje
Vrelišče
Tališče
1.100,15 K
critical pressure
kritična temperatura
Trojna točka
appearance
barva
Brezbarven
appearance
Lomni količnik
thermodynamic material property
Toplotna prevodnost
thermal expansion
molar heat capacity
Toplotna kapaciteta
Adiabatni eksponent
electrical properties
type
Električna prevodnost
Specifična upornost
Superprevodnost
Magnetizem
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curiejeva temperatura
Néelova temperatura
struktura
Kristalna struktura ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Trdota
Stisljivostni modul
Strižni modul
Young's modulus
Poissonovo število
hitrost zvoka
klasifikacija
KategorijaAktinoidi, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number45
Mendeleev Number38
Pettifor Number36
Geochemical Class
Goldschmidtovo razvrščanje elementovsynthetic

other

Gas Basicity
Polarizabilnost
109 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Kvantno število2F7/2
Prostorska skupina ()

Isotopes of Mendelevium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes19
Natural Isotopes0

244Md

Masno število244
nevtronsko število143
relative atomic mass
244,081157 ± 0,000402 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
0,36 ± 0,14 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2020
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ SF (β+-delayed fission)14%

245Md

Masno število245
nevtronsko število144
relative atomic mass
245,080864 ± 0,000279 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
0,38 ± 0,1 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1996
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

246Md

Masno število246
nevtronsko število145
relative atomic mass
246,081713 ± 0,000279 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
0,92 ± 0,18 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1996
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)100%

247Md

Masno število247
nevtronsko število146
relative atomic mass
247,08152 ± 0,000223 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,19 ± 0,09 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1981
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)0.1%

248Md

Masno število248
nevtronsko število147
relative atomic mass
248,082607 ± 0,000198 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
7 ± 3 s
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1973
Parnost

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)80%
α (α emission)20%
β+ SF (β+-delayed fission)0.05%

249Md

Masno število249
nevtronsko število148
relative atomic mass
249,082857155 ± 0,000176516 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
25,6 ± 0,9 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1973
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)75%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

250Md

Masno število250
nevtronsko število149
relative atomic mass
250,084164934 ± 0,000097606 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
54 ± 4 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1973
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
α (α emission)7%
β+ SF (β+-delayed fission)0.026%

251Md

Masno število251
nevtronsko število150
relative atomic mass
251,084774287 ± 0,00002031 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
4,21 ± 0,23 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1973
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)10%

252Md

Masno število252
nevtronsko število151
relative atomic mass
252,086385 ± 0,000098 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,3 ± 0,8 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1973
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

253Md

Masno število253
nevtronsko število152
relative atomic mass
253,087143 ± 0,000034 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
12 ± 8 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1992
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.7%

254Md

Masno število254
nevtronsko število153
relative atomic mass
254,08959 ± 0,000107 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
10 ± 3 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1970
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

255Md

Masno število255
nevtronsko število154
relative atomic mass
255,091081702 ± 0,000005976 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
27 ± 2 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1958
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
α (α emission)7%
SF (spontaneous fission)

256Md

Masno število256
nevtronsko število155
relative atomic mass
256,093888 ± 0,000133 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
77,7 ± 1,8 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1955
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90.8%
α (α emission)9.2%
SF (spontaneous fission)3%

257Md

Masno število257
nevtronsko število156
relative atomic mass
257,095537343 ± 0,000001683 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
5,52 ± 0,05 h
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1965
Parnost-

decay modeJakost
ϵ (electron capture)85%
α (α emission)15%
SF (spontaneous fission)

258Md

Masno število258
nevtronsko število157
relative atomic mass
258,098433634 ± 0,000003729 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
51,59 ± 0,29 d
Spin8
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1970
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.0015%
β (β decay)0.0015%

259Md

Masno število259
nevtronsko število158
relative atomic mass
259,100445 ± 0,000108 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,6 ± 0,06 h
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1982
Parnost-

decay modeJakost
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

260Md

Masno število260
nevtronsko število159
relative atomic mass
260,10365 ± 0,000339 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
27,8 ± 0,8 d
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1989
Parnost

decay modeJakost
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)5%
ϵ (electron capture)5%
β (β decay)3.5%

261Md

Masno število261
nevtronsko število160
relative atomic mass
261,105828 ± 0,000546 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)

262Md

Masno število262
nevtronsko število161
relative atomic mass
262,109144 ± 0,000481 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost

decay modeJakost
SF (spontaneous fission)
α (α emission)
Electron shell 101 Mendelevium

zgodovina

odkritelj ali izumiteljG.T.Seaborg, S.G.Tompson, A.Ghiorso, K.Street Jr.
nahajališčeUnited States
datum odkritja1955
etimologijaNamed in honor of the scientist Dmitri Ivanovitch Mendeleyev, who devised the periodic table.
pronunciationmen-deh-LEE-vi-em (angleščina)

vir

Výskyt
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ocean)
natural abundance (človeško telo)
0 %
natural abundance (Meteoroid)
0 %
natural abundance (Sonce)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants