Мендељевијум

Мендељевијум (Md)

chemical element with the atomic number of 101 and symbol Md
Атомски број101
Атомска маса258
Масени број244
Група
Периода7
Блокf
протон101 p+
неутрон143 n0
електрон101 e-
Animated Боров модел атома of Md (Мендељевијум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
молска запремина
Ковалентни радијус
173 pm
Metallic Radius
ionic radius
109,5 pm
Crystal Radius
123,5 pm
Ван дер Валсов радијус
246 pm
густина
10,3 g/cm³

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
енергија јонизације
енергија јонизације of Md (Мендељевијум)
Топлота испаравања
топлота топљења
топлотни ефекат хемијске реакције
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 32, 31, 8, 2
Боров модел атома: Md (Мендељевијум)
Валентни електрони2
Lewis structure: Md (Мендељевијум)
електронска конфигурација[Rn] 5f13 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f13 7s2
Enhanced Боров модел атома of Md (Мендељевијум)
Orbital Diagram of Md (Мендељевијум)
оксидациони број2, 3
електронегативност
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
Температура топљења
1.100,15 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Безбојни
appearance
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
molar heat capacity
Специфична топлота
heat capacity ratio
electrical properties
type
електрична проводљивост
Električna otpornost i provodnost
Суперпроводност
магнетизам
type
Magnetna susceptibilnost (Mass)
Magnetna susceptibilnost (Molar)
Magnetna susceptibilnost (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структура ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
тврдоћа
модул стишљивости
shear modulus
Јангов модул
Пуасонов однос
брзина звука
класификација
КатегоријаАктиноиди, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number45
Mendeleev Number38
Pettifor Number36
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

остало

Gas Basicity
polarizability
109 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
Neutron Mass Absorption
квантни број2F7/2
кристалографска група ()

Isotopes of Mendelevium

Стабилни изотопи0
Нестабилни изотопи19
Natural Isotopes0

244Md

Масени број244
неутронски број143
атомска тежина
244,081157 ± 0,000402 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
0,36 ± 0,14 s
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића2020
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ SF (β+-delayed fission)14%

245Md

Масени број245
неутронски број144
атомска тежина
245,080864 ± 0,000279 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
0,38 ± 0,1 s
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1996
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

246Md

Масени број246
неутронски број145
атомска тежина
246,081713 ± 0,000279 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
0,92 ± 0,18 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1996
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

247Md

Масени број247
неутронски број146
атомска тежина
247,08152 ± 0,000223 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,19 ± 0,09 s
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1981
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)0.1%

248Md

Масени број248
неутронски број147
атомска тежина
248,082607 ± 0,000198 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
7 ± 3 s
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића1973
parity

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)80%
α (α emission)20%
β+ SF (β+-delayed fission)0.05%

249Md

Масени број249
неутронски број148
атомска тежина
249,082857155 ± 0,000176516 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
25,6 ± 0,9 s
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1973
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)75%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

250Md

Масени број250
неутронски број149
атомска тежина
250,084164934 ± 0,000097606 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
54 ± 4 s
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1973
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
α (α emission)7%
β+ SF (β+-delayed fission)0.026%

251Md

Масени број251
неутронски број150
атомска тежина
251,084774287 ± 0,00002031 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,21 ± 0,23 m
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1973
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)10%

252Md

Масени број252
неутронски број151
атомска тежина
252,086385 ± 0,000098 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,3 ± 0,8 m
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1973
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

253Md

Масени број253
неутронски број152
атомска тежина
253,087143 ± 0,000034 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
12 ± 8 m
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1992
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.7%

254Md

Масени број254
неутронски број153
атомска тежина
254,08959 ± 0,000107 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
10 ± 3 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1970
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

255Md

Масени број255
неутронски број154
атомска тежина
255,091081702 ± 0,000005976 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
27 ± 2 m
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1958
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
α (α emission)7%
SF (spontaneous fission)

256Md

Масени број256
неутронски број155
атомска тежина
256,093888 ± 0,000133 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
77,7 ± 1,8 m
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1955
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90.8%
α (α emission)9.2%
SF (spontaneous fission)3%

257Md

Масени број257
неутронски број156
атомска тежина
257,095537343 ± 0,000001683 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,52 ± 0,05 h
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1965
parity-

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)85%
α (α emission)15%
SF (spontaneous fission)

258Md

Масени број258
неутронски број157
атомска тежина
258,098433634 ± 0,000003729 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
51,59 ± 0,29 d
Спин8
nuclear quadrupole moment
датум открића1970
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.0015%
β (β decay)0.0015%

259Md

Масени број259
неутронски број158
атомска тежина
259,100445 ± 0,000108 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,6 ± 0,06 h
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1982
parity-

начин распадаинтензитет
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

260Md

Масени број260
неутронски број159
атомска тежина
260,10365 ± 0,000339 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
27,8 ± 0,8 d
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића1989
parity

начин распадаинтензитет
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)5%
ϵ (electron capture)5%
β (β decay)3.5%

261Md

Масени број261
неутронски број160
атомска тежина
261,105828 ± 0,000546 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)

262Md

Масени број262
неутронски број161
атомска тежина
262,109144 ± 0,000481 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity

начин распадаинтензитет
SF (spontaneous fission)
α (α emission)
Electron shell 101 Mendelevium

историја

откриоG.T.Seaborg, S.G.Tompson, A.Ghiorso, K.Street Jr.
место открићаUnited States
датум открића1955
етимологијаNamed in honor of the scientist Dmitri Ivanovitch Mendeleyev, who devised the periodic table.
изговорmen-deh-LEE-vi-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
присутност у природи (океан)
присутност у природи (људско тело)
0 %
присутност у природи (метеороид)
0 %
присутност у природи (Сунце)
0 %
Заступљеност у Космосу
0 %

Nuclear Screening Constants