Mendelevium

Mendelevium (Md)

grundämne
Atomnummer101
Atommassa258
masstal244
Grupp
Period7
Blockf
proton101 p+
neutron143 n0
elektron101 e-
Animated Bohrs atommodell of Md (Mendelevium)

Fysisk Egenskap

Atomradie
molvolym
Kovalent Radie
173 pm
Metallic Radius
ionic radius
109,5 pm
Crystal Radius
123,5 pm
Van der Waalsradie
246 pm
densitet
10,3 g/cm³

Kemisk Egenskap

energi
proton affinity
Elektronaffinitet
joniseringsenergi
joniseringsenergi of Md (Mendelevium)
ångbildningsvärme
smältvärme
Bildningsentalpi
elektron
electron shell2, 8, 18, 32, 31, 8, 2
Bohrs atommodell: Md (Mendelevium)
valenselektron2
Elektronformel: Md (Mendelevium)
elektronkonfiguration[Rn] 5f13 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f13 7s2
Enhanced Bohrs atommodell of Md (Mendelevium)
Orbital Diagram of Md (Mendelevium)
oxidationstal2, 3
elektronegativitet
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
aggregationstillståndFast
gaseous state of matter
Kokpunkt
Smältpunkt
1 100,15 K
critical pressure
critical temperature
trippelpunkt
appearance
färg
Färglös
appearance
Brytningsindex
materialegenskap
Värmeledningsförmåga
termisk expansion
molar heat capacity
Specifik värmekapacitet
heat capacity ratio
electrical properties
type
elektrisk konduktivitet
resistivitet
supraledare
magnetism
type
magnetisk susceptibilitet (Mass)
magnetisk susceptibilitet (Molar)
magnetisk susceptibilitet (Volume)
magnetic ordering
Curiepunkten
Néel temperature
struktur
Kristallstruktur ()
Gitterkonstant
Lattice Angles
mekanisk materialegenskap
hårdhet
Kompressibilitet
skjuvmodul
Young's modulus
Poissons konstant
ljudhastighet
klassificering
KategoriAktinider, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number45
Mendeleev Number38
Pettifor Number36
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

övrigt

Gas Basicity
Polariserbarhet
109 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Träffyta
Neutron Mass Absorption
kvanttal2F7/2
rymdgrupp ()

Mendeleviumisotoper

Stabila isotoper0
Instabila isotoper19
Natural Isotopes0

244Md

masstal244
neutrontal143
relative atomic mass
244,081157 ± 0,000402 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
0,36 ± 0,14 s
Spinn3
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2020
Paritet+

decay modeIntensitet
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ SF (β+-delayed fission)14%

245Md

masstal245
neutrontal144
relative atomic mass
245,080864 ± 0,000279 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
0,38 ± 0,1 s
Spinn7/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1996
Paritet-

decay modeIntensitet
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

246Md

masstal246
neutrontal145
relative atomic mass
246,081713 ± 0,000279 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
0,92 ± 0,18 s
Spinn1
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1996
Paritet-

decay modeIntensitet
α (α emission)100%

247Md

masstal247
neutrontal146
relative atomic mass
247,08152 ± 0,000223 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
1,19 ± 0,09 s
Spinn7/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1981
Paritet-

decay modeIntensitet
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)0.1%

248Md

masstal248
neutrontal147
relative atomic mass
248,082607 ± 0,000198 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
7 ± 3 s
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1973
Paritet

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)80%
α (α emission)20%
β+ SF (β+-delayed fission)0.05%

249Md

masstal249
neutrontal148
relative atomic mass
249,082857155 ± 0,000176516 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
25,6 ± 0,9 s
Spinn7/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1973
Paritet-

decay modeIntensitet
α (α emission)75%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

250Md

masstal250
neutrontal149
relative atomic mass
250,084164934 ± 0,000097606 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
54 ± 4 s
Spinn2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1973
Paritet-

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
α (α emission)7%
β+ SF (β+-delayed fission)0.026%

251Md

masstal251
neutrontal150
relative atomic mass
251,084774287 ± 0,00002031 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
4,21 ± 0,23 m
Spinn7/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1973
Paritet-

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)10%

252Md

masstal252
neutrontal151
relative atomic mass
252,086385 ± 0,000098 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
2,3 ± 0,8 m
Spinn1
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1973
Paritet+

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

253Md

masstal253
neutrontal152
relative atomic mass
253,087143 ± 0,000034 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
12 ± 8 m
Spinn7/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1992
Paritet-

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.7%

254Md

masstal254
neutrontal153
relative atomic mass
254,08959 ± 0,000107 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
10 ± 3 m
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1970
Paritet-

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

255Md

masstal255
neutrontal154
relative atomic mass
255,091081702 ± 0,000005976 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
27 ± 2 m
Spinn7/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1958
Paritet-

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
α (α emission)7%
SF (spontaneous fission)

256Md

masstal256
neutrontal155
relative atomic mass
256,093888 ± 0,000133 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
77,7 ± 1,8 m
Spinn1
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1955
Paritet-

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90.8%
α (α emission)9.2%
SF (spontaneous fission)3%

257Md

masstal257
neutrontal156
relative atomic mass
257,095537343 ± 0,000001683 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
5,52 ± 0,05 h
Spinn7/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1965
Paritet-

decay modeIntensitet
ϵ (electron capture)85%
α (α emission)15%
SF (spontaneous fission)

258Md

masstal258
neutrontal157
relative atomic mass
258,098433634 ± 0,000003729 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
51,59 ± 0,29 d
Spinn8
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1970
Paritet-

decay modeIntensitet
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.0015%
β (β decay)0.0015%

259Md

masstal259
neutrontal158
relative atomic mass
259,100445 ± 0,000108 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
1,6 ± 0,06 h
Spinn7/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1982
Paritet-

decay modeIntensitet
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

260Md

masstal260
neutrontal159
relative atomic mass
260,10365 ± 0,000339 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
27,8 ± 0,8 d
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1989
Paritet

decay modeIntensitet
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)5%
ϵ (electron capture)5%
β (β decay)3.5%

261Md

masstal261
neutrontal160
relative atomic mass
261,105828 ± 0,000546 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn7/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet-

decay modeIntensitet
α (α emission)

262Md

masstal262
neutrontal161
relative atomic mass
262,109144 ± 0,000481 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet

decay modeIntensitet
SF (spontaneous fission)
α (α emission)
Electron shell 101 Mendelevium

historia

upptäckare eller uppfinnareG.T.Seaborg, S.G.Tompson, A.Ghiorso, K.Street Jr.
fyndplatsUnited States
upptäcktsdatum1955
etymologiNamed in honor of the scientist Dmitri Ivanovitch Mendeleyev, who devised the periodic table.
uttalmen-deh-LEE-vi-em (engelska)

källa

Förekomst
Abundance in Earth's crust
natural abundance (världshav)
natural abundance (människokropp)
0 %
natural abundance (meteoroid)
0 %
natural abundance (Solen)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants