Mendelevium

Mendelevium (Md)

grundämne
Atomnummer101
Atommassa258
masstal244
Grupp
Period7
Blockf
Protoner101 p+
Neutroner143 n0
Electrons101 e-
Animated Bohrs atommodell of Md (Mendelevium)

Egenskaper

atomradie
molvolym
kovalent radie
173 pm
Metallic Radius
ionic radius
109,5 pm
Crystal Radius
123,5 pm
Van der Waalsradie
246 pm
densitet
10,3 g/cm³
energi
proton affinity
Elektronaffinitet
joniseringsenergi
joniseringsenergi of Md (Mendelevium)
ångbildningsvärme
smältvärme
Bildningsentalpi
Electrons
electron shell2, 8, 18, 32, 31, 8, 2
Bohrs atommodell: Md (Mendelevium)
valenselektron2
Elektronformel: Md (Mendelevium)
elektronkonfiguration[Rn] 5f13 7s2
Enhanced Bohrs atommodell of Md (Mendelevium)
Orbital Diagram of Md (Mendelevium)
oxidationstal2, 3
elektronegativitet
Electrophilicity
Phases
aggregationstillståndFast
Gas Phase
Kokpunkt
Smältpunkt
1 100,15 K
critical pressure
critical temperature
trippelpunkt
Visual
färg
Färglös
appearance
Brytningsindex
materialegenskap
Värmeledningsförmåga
termisk expansion
molar heat capacity
Specifik värmekapacitet
heat capacity ratio
electrical properties
type
elektrisk konduktivitet
resistivitet
supraledare
magnetism
type
magnetisk susceptibilitet (Mass)
magnetisk susceptibilitet (Molar)
magnetisk susceptibilitet (Volume)
magnetic ordering
Curiepunkten
Néel temperature
Structure
Kristallstruktur ()
Gitterkonstant
Lattice Angles
mekanisk materialegenskap
hårdhet
Kompressibilitet
skjuvmodul
Young's modulus
Poissons konstant
ljudhastighet
klassificering
KategoriAktinider, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number45
Mendeleev Number38
Pettifor Number36
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
övrigt
Gas Basicity
Dipole Polarizability
109 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Träffyta
Neutron Mass Absorption
kvanttal2F7/2
rymdgrupp ()

Mendeleviumisotoper

Stabila isotoper0
Instabila isotoper19
Radioactive Isotopes19

244Md

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
244,081157 ± 0,000402 Da
masstal244
g-factor
Halveringstid
0,36 ± 0,14 s
Spinn3
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2020
Paritet+

244Md Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ SF (β+-delayed fission)14%

245Md

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
245,080864 ± 0,000279 Da
masstal245
g-factor
Halveringstid
0,38 ± 0,1 s
Spinn7/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1996
Paritet-

245Md Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

246Md

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
246,081713 ± 0,000279 Da
masstal246
g-factor
Halveringstid
0,92 ± 0,18 s
Spinn1
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1996
Paritet-

246Md Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)100%

247Md

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
247,08152 ± 0,000223 Da
masstal247
g-factor
Halveringstid
1,19 ± 0,09 s
Spinn7/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1981
Paritet-

247Md Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)0.1%

248Md

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
248,082607 ± 0,000198 Da
masstal248
g-factor
Halveringstid
7 ± 3 s
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1973
Paritet

248Md Decay Modes
decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)80%
α (α emission)20%
β+ SF (β+-delayed fission)0.05%

249Md

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
249,082857155 ± 0,000176516 Da
masstal249
g-factor
Halveringstid
25,6 ± 0,9 s
Spinn7/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1973
Paritet-

249Md Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)75%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

250Md

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
250,084164934 ± 0,000097606 Da
masstal250
g-factor
Halveringstid
54 ± 4 s
Spinn2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1973
Paritet-

250Md Decay Modes
decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
α (α emission)7%
β+ SF (β+-delayed fission)0.026%

251Md

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
251,084774287 ± 0,00002031 Da
masstal251
g-factor
Halveringstid
4,21 ± 0,23 m
Spinn7/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1973
Paritet-

251Md Decay Modes
decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)10%

252Md

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
252,086385 ± 0,000098 Da
masstal252
g-factor
Halveringstid
2,3 ± 0,8 m
Spinn1
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1973
Paritet+

252Md Decay Modes
decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

253Md

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
253,087143 ± 0,000034 Da
masstal253
g-factor
Halveringstid
12 ± 8 m
Spinn7/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1992
Paritet-

253Md Decay Modes
decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.7%

254Md

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
254,08959 ± 0,000107 Da
masstal254
g-factor
0
Halveringstid
10 ± 3 m
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1970
Paritet-

254Md Decay Modes
decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

255Md

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
255,091081702 ± 0,000005976 Da
masstal255
g-factor
Halveringstid
27 ± 2 m
Spinn7/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1958
Paritet-

255Md Decay Modes
decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
α (α emission)7%
SF (spontaneous fission)%

256Md

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
256,093888 ± 0,000133 Da
masstal256
g-factor
Halveringstid
77,7 ± 1,8 m
Spinn1
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1955
Paritet-

256Md Decay Modes
decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90.8%
α (α emission)9.2%
SF (spontaneous fission)3%

257Md

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
257,095537343 ± 0,000001683 Da
masstal257
g-factor
Halveringstid
5,52 ± 0,05 h
Spinn7/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1965
Paritet-

257Md Decay Modes
decay modeIntensitet
ϵ (electron capture)85%
α (α emission)15%
SF (spontaneous fission)%

258Md

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
258,098433634 ± 0,000003729 Da
masstal258
g-factor
Halveringstid
51,59 ± 0,29 d
Spinn8
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1970
Paritet-

258Md Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.0015%
β (β decay)0.0015%

259Md

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
259,100445 ± 0,000108 Da
masstal259
g-factor
Halveringstid
1,6 ± 0,06 h
Spinn7/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1982
Paritet-

259Md Decay Modes
decay modeIntensitet
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)%

260Md

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
260,10365 ± 0,000339 Da
masstal260
g-factor
Halveringstid
27,8 ± 0,8 d
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1989
Paritet

260Md Decay Modes
decay modeIntensitet
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)5%
ϵ (electron capture)5%
β (β decay)3.5%

261Md

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
261,105828 ± 0,000546 Da
masstal261
g-factor
Halveringstid
Spinn7/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet-

261Md Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)%

262Md

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
262,109144 ± 0,000481 Da
masstal262
g-factor
Halveringstid
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet

262Md Decay Modes
decay modeIntensitet
SF (spontaneous fission)%
α (α emission)%
Electron shell 101 Mendelevium.svg

historia

upptäckare eller uppfinnareG.T.Seaborg, S.G.Tompson, A.Ghiorso, K.Street Jr.
fyndplatsUnited States
upptäcktsdatum1955
etymologiNamed in honor of the scientist Dmitri Ivanovitch Mendeleyev, who devised the periodic table.
uttalmen-deh-LEE-vi-em (engelska)

Sources

Förekomst
Abundance in Earth's crust
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants