เมนเดลีเวียม

เมนเดลีเวียม (Md)

chemical element with the atomic number of 101
เลขอะตอม101
มวลอะตอม258
เลขมวล244
หมู่
คาบ7
บล็อกf
โปรตอน101 p+
นิวตรอน143 n0
Electrons101 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Md (เมนเดลีเวียม)

คุณสมบัติ

รัศมีอะตอม
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
173 pm
Metallic Radius
ionic radius
109.5 pm
Crystal Radius
123.5 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
246 pm
ความหนาแน่น
10.3 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ionization energy of Md (เมนเดลีเวียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 31, 8, 2
แบบจำลองของบอร์: Md (เมนเดลีเวียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Md (เมนเดลีเวียม)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Rn] 5f13 7s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Md (เมนเดลีเวียม)
Orbital Diagram of Md (เมนเดลีเวียม)
สถานะออกซิเดชัน2, 3
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
Electrophilicity
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
จุดหลอมเหลว
1,100.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
ไม่มีสี
appearance
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึก ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทแอกทิไนด, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number45
Mendeleev Number38
Pettifor Number36
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
109 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
quantum number2F7/2
space group ()

Isotopes of Mendelevium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร19
Radioactive Isotopes19

244Md

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
244.081157 ± 0.000402 Da
เลขมวล244
g-factor
ครึ่งชีวิต
0.36 ± 0.14 s
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2020
parity+

244Md Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ SF (β+-delayed fission)14%

245Md

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
245.080864 ± 0.000279 Da
เลขมวล245
g-factor
ครึ่งชีวิต
0.38 ± 0.1 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1996
parity-

245Md Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

246Md

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
246.081713 ± 0.000279 Da
เลขมวล246
g-factor
ครึ่งชีวิต
0.92 ± 0.18 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1996
parity-

246Md Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

247Md

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
247.08152 ± 0.000223 Da
เลขมวล247
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.19 ± 0.09 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity-

247Md Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)0.1%

248Md

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
248.082607 ± 0.000198 Da
เลขมวล248
g-factor
ครึ่งชีวิต
7 ± 3 s
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity

248Md Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)80%
α (α emission)20%
β+ SF (β+-delayed fission)0.05%

249Md

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
249.082857155 ± 0.000176516 Da
เลขมวล249
g-factor
ครึ่งชีวิต
25.6 ± 0.9 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity-

249Md Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)75%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

250Md

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
250.084164934 ± 0.000097606 Da
เลขมวล250
g-factor
ครึ่งชีวิต
54 ± 4 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity-

250Md Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
α (α emission)7%
β+ SF (β+-delayed fission)0.026%

251Md

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
251.084774287 ± 0.00002031 Da
เลขมวล251
g-factor
ครึ่งชีวิต
4.21 ± 0.23 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity-

251Md Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)10%

252Md

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
252.086385 ± 0.000098 Da
เลขมวล252
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.3 ± 0.8 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity+

252Md Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

253Md

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
253.087143 ± 0.000034 Da
เลขมวล253
g-factor
ครึ่งชีวิต
12 ± 8 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity-

253Md Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.7%

254Md

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
254.08959 ± 0.000107 Da
เลขมวล254
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
10 ± 3 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity-

254Md Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

255Md

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
255.091081702 ± 0.000005976 Da
เลขมวล255
g-factor
ครึ่งชีวิต
27 ± 2 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1958
parity-

255Md Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
α (α emission)7%
SF (spontaneous fission)%

256Md

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
256.093888 ± 0.000133 Da
เลขมวล256
g-factor
ครึ่งชีวิต
77.7 ± 1.8 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity-

256Md Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90.8%
α (α emission)9.2%
SF (spontaneous fission)3%

257Md

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
257.095537343 ± 0.000001683 Da
เลขมวล257
g-factor
ครึ่งชีวิต
5.52 ± 0.05 h
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1965
parity-

257Md Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)85%
α (α emission)15%
SF (spontaneous fission)%

258Md

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
258.098433634 ± 0.000003729 Da
เลขมวล258
g-factor
ครึ่งชีวิต
51.59 ± 0.29 d
สปิน8
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity-

258Md Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.0015%
β (β decay)0.0015%

259Md

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
259.100445 ± 0.000108 Da
เลขมวล259
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.6 ± 0.06 h
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity-

259Md Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)%

260Md

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
260.10365 ± 0.000339 Da
เลขมวล260
g-factor
ครึ่งชีวิต
27.8 ± 0.8 d
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity

260Md Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)5%
ϵ (electron capture)5%
β (β decay)3.5%

261Md

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
261.105828 ± 0.000546 Da
เลขมวล261
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

261Md Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%

262Md

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
262.109144 ± 0.000481 Da
เลขมวล262
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

262Md Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)%
α (α emission)%
Electron shell 101 Mendelevium.svg

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์G.T.Seaborg, S.G.Tompson, A.Ghiorso, K.Street Jr.
สถานที่ค้นพบUnited States
ถูกค้นพบเมื่อ1955
ศัพทมูลวิทยาNamed in honor of the scientist Dmitri Ivanovitch Mendeleyev, who devised the periodic table.
pronunciationmen-deh-LEE-vi-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0 %

Nuclear Screening Constants