Mendelevyum

Mendelevyum (Md)

chemical element with the atomic number of 101 and symbol Md
Atom numarası101
Atom ağırlığı258
Kütle numarası244
Grup
Periyot7
Blokf
proton101 p+
nötron143 n0
elektron101 e-
Animated Bohr modeli of Md (Mendelevyum)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
molar volume
Kovalent Yarıçapı
173 pm
Metallic Radius
ionic radius
109,5 pm
Crystal Radius
123,5 pm
Van der Waals radius
246 pm
yoğunluk
10,3 g/cm³

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
Elektron ilgisi
iyonlaşma enerjisi
iyonlaşma enerjisi of Md (Mendelevyum)
Buharlaşma ısısı
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 18, 32, 31, 8, 2
Bohr modeli: Md (Mendelevyum)
Değerlik elektron2
Lewis yapısı: Md (Mendelevyum)
electron configuration[Rn] 5f13 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f13 7s2
Enhanced Bohr modeli of Md (Mendelevyum)
Orbital Diagram of Md (Mendelevyum)
Yükseltgenme seviyesi2, 3
Elektronegatiflik
Electrophilicity Index
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıKatı
gaseous state of matter
Kaynama noktası
Ergime noktası
1.100,15 K
critical pressure
critical temperature
Üçlü nokta
appearance
renk
Renksiz
appearance
Kırılma indisi
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
Genleşme
molar ısı kapasitesi
Isı kapasitesi
Isı sığası oranı
electrical properties
type
Elektriksel iletkenlik
Özdirenç
Süperiletken
mıknatıslık
type
Manyetik alınganlık (Mass)
Manyetik alınganlık (Molar)
Manyetik alınganlık (Volume)
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısı ()
Kafes sabiti
Lattice Angles
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
Bulk modülü
shear modulus
Young katsayısı
Poisson's ratio
Ses hızı
sınıflandırma
KategoriAktinit, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number45
Mendeleev Number38
Pettifor Number36
Geochemical Class
Goldschmidt sınıflandırmasısynthetic

other

Gas Basicity
Kutuplanabilirlik
109 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Nötron tesir kesiti
Neutron Mass Absorption
Kuantum sayısı2F7/2
Uzay grubu ()

Mendelyum izotopları

Kararlı izotoplar0
Kararsız izotoplar19
Natural Isotopes0

244Md

Kütle numarası244
nötron numarası143
Bağıl atom kütlesi
244,081157 ± 0,000402 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
0,36 ± 0,14 s
spin3
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2020
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ SF (β+-delayed fission)14%

245Md

Kütle numarası245
nötron numarası144
Bağıl atom kütlesi
245,080864 ± 0,000279 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
0,38 ± 0,1 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1996
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

246Md

Kütle numarası246
nötron numarası145
Bağıl atom kütlesi
246,081713 ± 0,000279 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
0,92 ± 0,18 s
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1996
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

247Md

Kütle numarası247
nötron numarası146
Bağıl atom kütlesi
247,08152 ± 0,000223 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,19 ± 0,09 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1981
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)0.1%

248Md

Kütle numarası248
nötron numarası147
Bağıl atom kütlesi
248,082607 ± 0,000198 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
7 ± 3 s
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1973
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)80%
α (α emission)20%
β+ SF (β+-delayed fission)0.05%

249Md

Kütle numarası249
nötron numarası148
Bağıl atom kütlesi
249,082857155 ± 0,000176516 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
25,6 ± 0,9 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1973
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)75%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

250Md

Kütle numarası250
nötron numarası149
Bağıl atom kütlesi
250,084164934 ± 0,000097606 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
54 ± 4 s
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1973
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
α (α emission)7%
β+ SF (β+-delayed fission)0.026%

251Md

Kütle numarası251
nötron numarası150
Bağıl atom kütlesi
251,084774287 ± 0,00002031 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4,21 ± 0,23 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1973
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)10%

252Md

Kütle numarası252
nötron numarası151
Bağıl atom kütlesi
252,086385 ± 0,000098 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,3 ± 0,8 m
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1973
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

253Md

Kütle numarası253
nötron numarası152
Bağıl atom kütlesi
253,087143 ± 0,000034 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
12 ± 8 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1992
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.7%

254Md

Kütle numarası254
nötron numarası153
Bağıl atom kütlesi
254,08959 ± 0,000107 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
10 ± 3 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1970
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

255Md

Kütle numarası255
nötron numarası154
Bağıl atom kütlesi
255,091081702 ± 0,000005976 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
27 ± 2 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1958
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
α (α emission)7%
SF (spontaneous fission)

256Md

Kütle numarası256
nötron numarası155
Bağıl atom kütlesi
256,093888 ± 0,000133 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
77,7 ± 1,8 m
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1955
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90.8%
α (α emission)9.2%
SF (spontaneous fission)3%

257Md

Kütle numarası257
nötron numarası156
Bağıl atom kütlesi
257,095537343 ± 0,000001683 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
5,52 ± 0,05 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1965
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
ϵ (electron capture)85%
α (α emission)15%
SF (spontaneous fission)

258Md

Kütle numarası258
nötron numarası157
Bağıl atom kütlesi
258,098433634 ± 0,000003729 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
51,59 ± 0,29 d
spin8
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1970
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.0015%
β (β decay)0.0015%

259Md

Kütle numarası259
nötron numarası158
Bağıl atom kütlesi
259,100445 ± 0,000108 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,6 ± 0,06 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1982
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

260Md

Kütle numarası260
nötron numarası159
Bağıl atom kütlesi
260,10365 ± 0,000339 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
27,8 ± 0,8 d
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1989
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)5%
ϵ (electron capture)5%
β (β decay)3.5%

261Md

Kütle numarası261
nötron numarası160
Bağıl atom kütlesi
261,105828 ± 0,000546 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)

262Md

Kütle numarası262
nötron numarası161
Bağıl atom kütlesi
262,109144 ± 0,000481 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
SF (spontaneous fission)
α (α emission)
Electron shell 101 Mendelevium

tarih

kâşifi ya da mucidiG.T.Seaborg, S.G.Tompson, A.Ghiorso, K.Street Jr.
keşif yeriUnited States
keşif veya buluş tarihi1955
köken bilimiNamed in honor of the scientist Dmitri Ivanovitch Mendeleyev, who devised the periodic table.
telaffuzumen-deh-LEE-vi-em (İngilizce)

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
doğadaki bolluk (okyanus)
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
0 %
doğadaki bolluk (meteoroid)
0 %
doğadaki bolluk (Güneş)
0 %
Evrendeki bulunulabilirliği
0 %

Nuclear Screening Constants