Νομπελιο

Νομπελιο (No)

kemia elemento kun simbolo No kaj atomnumero 102
Ατομικός Αριθμός102
Ατομικό βάρος259
Μαζικός αριθμός248
Ομάδα
Περίοδος7
Τομέαςf
πρωτόνιο102 p+
νετρόνιο146 n0
ηλεκτρόνιο102 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of No (Νομπελιο)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
molar volume
covalent radius
176 pm
Metallic Radius
ionic radius
110 pm
Crystal Radius
124 pm
Van der Waals radius
246 pm
πυκνότητα
9,9 g/cm³

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
electron affinity
ενέργεια ιονισμού
ενέργεια ιονισμού of No (Νομπελιο)
ενθαλπία εξάτμισης
enthalpy of fusion
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 8, 18, 32, 32, 8, 2
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: No (Νομπελιο)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο2
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: No (Νομπελιο)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[Rn] 5f14 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 7s2
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of No (Νομπελιο)
Orbital Diagram of No (Νομπελιο)
Αριθμός οξείδωσης2, 3
Ηλεκτραρνητικότητα
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
φάση της ύληςΣτερεά
gaseous state of matter
Σημείο βρασμού
Σημείο τήξης
1.100,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Εμφάνιση
χρώμα
Colorless
Εμφάνιση
δείκτης διάθλασης
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
Θερμική διαστολή
molar heat capacity
Ειδική θερμοχωρητικότητα
heat capacity ratio
electrical properties
type
ηλεκτρική αγωγιμότητα
Αντιστασιμότητα
Υπεραγωγιμότητα
Μαγνητισμός
type
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
Θερμοκρασία Νεέλ
δομή
Κρυσταλλικό σύστημα ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
Συμπιεστότητα
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
ταχύτητα του ήχου
classification
ΚατηγορίαΑκτινίδες, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number46
Mendeleev Number40
Pettifor Number35
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
110 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Κβαντικός αριθμός1S0
space group ()

Isotopes of Nobelium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes17
Natural Isotopes0

248No

Μαζικός αριθμός248
αριθμός νετρονίων146
σχετική ατομική μάζα
248,086623 ± 0,000241 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2003
parity+

decay modeΈνταση
SF (spontaneous fission)

249No

Μαζικός αριθμός249
αριθμός νετρονίων147
σχετική ατομική μάζα
249,087802 ± 0,0003 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
57 ± 12 us
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2003
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

250No

Μαζικός αριθμός250
αριθμός νετρονίων148
σχετική ατομική μάζα
250,087565 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
5,08 ± 0,27 us
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2003
parity+

decay modeΈνταση
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

251No

Μαζικός αριθμός251
αριθμός νετρονίων149
σχετική ατομική μάζα
251,088942 ± 0,000194 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
800 ± 10 ms
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1967
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)83%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)0.3%

252No

Μαζικός αριθμός252
αριθμός νετρονίων150
σχετική ατομική μάζα
252,08896607 ± 0,000009975 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,467 ± 0,016 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1967
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)67.6%
SF (spontaneous fission)31.3%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)1.1%

253No

Μαζικός αριθμός253
αριθμός νετρονίων151
σχετική ατομική μάζα
253,09056278 ± 0,00000742 Da
g-factor
-0,11777777777778 ± 0,017777777777778
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,57 ± 0,02 m
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
5,9 ± 1,7
ημερομηνία ανακάλυψης1967
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)55%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)

254No

Μαζικός αριθμός254
αριθμός νετρονίων152
σχετική ατομική μάζα
254,090954211 ± 0,000010367 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
51,2 ± 0,4 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1966
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)90%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)10%
SF (spontaneous fission)0.17%

255No

Μαζικός αριθμός255
αριθμός νετρονίων153
σχετική ατομική μάζα
255,093196439 ± 0,000015079 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,52 ± 0,18 m
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1967
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)70%
α (α emission)30%

256No

Μαζικός αριθμός256
αριθμός νετρονίων154
σχετική ατομική μάζα
256,094281912 ± 0,000008103 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,91 ± 0,05 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1963
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)99.45%
SF (spontaneous fission)0.55%
ϵ (electron capture)

257No

Μαζικός αριθμός257
αριθμός νετρονίων155
σχετική ατομική μάζα
257,096884203 ± 0,000006652 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
24,5 ± 0,5 s
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1967
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)85%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)15%
SF (spontaneous fission)

258No

Μαζικός αριθμός258
αριθμός νετρονίων156
σχετική ατομική μάζα
258,098205 ± 0,000107 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,23 ± 0,12 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1989
parity+

decay modeΈνταση
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

259No

Μαζικός αριθμός259
αριθμός νετρονίων157
σχετική ατομική μάζα
259,100998364 ± 0,000006829 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
58 ± 5 m
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1973
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)75%
ϵ (electron capture)25%
SF (spontaneous fission)10%

260No

Μαζικός αριθμός260
αριθμός νετρονίων158
σχετική ατομική μάζα
260,102641 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
106 ± 8 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1985
parity+

decay modeΈνταση
SF (spontaneous fission)100%

261No

Μαζικός αριθμός261
αριθμός νετρονίων159
σχετική ατομική μάζα
261,105696 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity

decay modeΈνταση
α (α emission)

262No

Μαζικός αριθμός262
αριθμός νετρονίων160
σχετική ατομική μάζα
262,107463 ± 0,000387 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1988
parity+

decay modeΈνταση
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

263No

Μαζικός αριθμός263
αριθμός νετρονίων161
σχετική ατομική μάζα
263,110714 ± 0,000526 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity

decay modeΈνταση
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

264No

Μαζικός αριθμός264
αριθμός νετρονίων162
σχετική ατομική μάζα
264,112734 ± 0,000634 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Electron shell 102 Nobelium

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόNobel Institute for Physics
μέρος ανακάλυψηςSweden
ημερομηνία ανακάλυψης1957
ΕτυμολογίαNamed in honor of Alfred Nobel, who invented dynamite and founded Nobel prize.
pronunciationno-BELL-i-em (Αγγλικά)

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ωκεανός)
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
0 %
natural abundance (Μετεωροειδής)
0 %
natural abundance (Ήλιος)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants