נובליום

נובליום (No)

יסוד כימי בעל המספר האטומי 102
מספר אטומי102
מסה אטומי259
מספר מסה248
קבוצה
מחזור7
חסוםf
פרוטון102 p+
נייטרון146 n0
אלקטרון102 e-
Animated מודל האטום של בוהר of No (נובליום)

תכונה פיזיקלית

רדיוס אטומי
נפח מולרי
רדיוס קוולנטי
176 pm
Metallic Radius
רדיוס יוני
110 pm
Crystal Radius
124 pm
רדיוס ואן דר ואלס
246 pm
צפיפות
9.9 g/cm³

תכונה כימית

אנרגיה
proton affinity
זיקה אלקטרונית
אנרגיה ליינון
אנרגיה ליינון of No (נובליום)
אנתלפיית אידוי
enthalpy of fusion
אנתלפיית התהוות סטנדרטית
אלקטרון
קליפת אלקטרונים2, 8, 18, 32, 32, 8, 2
מודל האטום של בוהר: No (נובליום)
אלקטרון ערכיות2
מבנה לואיס: No (נובליום)
מבנה אלקטרונים[Rn] 5f14 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 7s2
Enhanced מודל האטום של בוהר of No (נובליום)
Orbital Diagram of No (נובליום)
דרגת חמצון2, 3
אלקטרושליליות
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
פאזת החומרמוצק
gaseous state of matter
נקודת רתיחה
נקודת התכה
1,100.15 K
critical pressure
critical temperature
נקודה משולשת
appearance
צבע
ללא צבע
appearance
מקדם שבירה
תכונה של חומר
מוליכות חום
התפשטות תרמית
קיבול חום מולרי
קיבול חום סגולי
יחס קיבולי החום
electrical properties
type
מוליכות חשמלית סגולית
התנגדות חשמלית סגולית
מוליכות-על
מגנטיות
type
סוספטיביליות מגנטית (Mass)
סוספטיביליות מגנטית (Molar)
סוספטיביליות מגנטית (Volume)
סדר מגנטי
טמפרטורת קירי
Néel temperature
מבנה
מבנה גבישי ()
פרמטר סריג
Lattice Angles
תכונה מכנית של חומר
קשיות
מודול הנפח
מודול הגזירה
מודול יאנג
מקדם פואסון
מהירות הקול
מיון
קטגוריהאקטינידים, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number46
Mendeleev Number40
Pettifor Number35
Geochemical Class
סיווג גולדשמידטsynthetic

other

Gas Basicity
פולריזביליות
110 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
חתך פעולה
Neutron Mass Absorption
מספר קוונטי1S0
חבורת סימטריות מרחבית ()

Isotopes of Nobelium

איזוטופים יציבים0
איזוטופים לא יציבים17
Natural Isotopes0

248No

מספר מסה248
מספר הנייטרונים146
משקל אטומי
248.086623 ± 0.000241 Da
g-factor
0
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
ספין0
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה2003
זוגיות+

decay modeעוצמה
SF (spontaneous fission)

249No

מספר מסה249
מספר הנייטרונים147
משקל אטומי
249.087802 ± 0.0003 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
57 ± 12 us
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה2003
זוגיות+

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

250No

מספר מסה250
מספר הנייטרונים148
משקל אטומי
250.087565 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
5.08 ± 0.27 us
ספין0
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה2003
זוגיות+

decay modeעוצמה
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

251No

מספר מסה251
מספר הנייטרונים149
משקל אטומי
251.088942 ± 0.000194 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
800 ± 10 ms
ספין7/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1967
זוגיות+

decay modeעוצמה
α (α emission)83%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)0.3%

252No

מספר מסה252
מספר הנייטרונים150
משקל אטומי
252.08896607 ± 0.000009975 Da
g-factor
0
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
2.467 ± 0.016 s
ספין0
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1967
זוגיות+

decay modeעוצמה
α (α emission)67.6%
SF (spontaneous fission)31.3%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)1.1%

253No

מספר מסה253
מספר הנייטרונים151
משקל אטומי
253.09056278 ± 0.00000742 Da
g-factor
‎-0.11777777777778 ± 0.017777777777778
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
1.57 ± 0.02 m
ספין9/2
nuclear quadrupole moment
5.9 ± 1.7
תאריך גילוי או המצאה1967
זוגיות-

decay modeעוצמה
α (α emission)55%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)

254No

מספר מסה254
מספר הנייטרונים152
משקל אטומי
254.090954211 ± 0.000010367 Da
g-factor
0
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
51.2 ± 0.4 s
ספין0
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1966
זוגיות+

decay modeעוצמה
α (α emission)90%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)10%
SF (spontaneous fission)0.17%

255No

מספר מסה255
מספר הנייטרונים153
משקל אטומי
255.093196439 ± 0.000015079 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
3.52 ± 0.18 m
ספין1/2
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1967
זוגיות+

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)70%
α (α emission)30%

256No

מספר מסה256
מספר הנייטרונים154
משקל אטומי
256.094281912 ± 0.000008103 Da
g-factor
0
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
2.91 ± 0.05 s
ספין0
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1963
זוגיות+

decay modeעוצמה
α (α emission)99.45%
SF (spontaneous fission)0.55%
ϵ (electron capture)

257No

מספר מסה257
מספר הנייטרונים155
משקל אטומי
257.096884203 ± 0.000006652 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
24.5 ± 0.5 s
ספין3/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1967
זוגיות+

decay modeעוצמה
α (α emission)85%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)15%
SF (spontaneous fission)

258No

מספר מסה258
מספר הנייטרונים156
משקל אטומי
258.098205 ± 0.000107 Da
g-factor
0
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
1.23 ± 0.12 ms
ספין0
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1989
זוגיות+

decay modeעוצמה
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

259No

מספר מסה259
מספר הנייטרונים157
משקל אטומי
259.100998364 ± 0.000006829 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
58 ± 5 m
ספין9/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1973
זוגיות+

decay modeעוצמה
α (α emission)75%
ϵ (electron capture)25%
SF (spontaneous fission)10%

260No

מספר מסה260
מספר הנייטרונים158
משקל אטומי
260.102641 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
106 ± 8 ms
ספין0
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1985
זוגיות+

decay modeעוצמה
SF (spontaneous fission)100%

261No

מספר מסה261
מספר הנייטרונים159
משקל אטומי
261.105696 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
ספין
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה
זוגיות

decay modeעוצמה
α (α emission)

262No

מספר מסה262
מספר הנייטרונים160
משקל אטומי
262.107463 ± 0.000387 Da
g-factor
0
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
ספין0
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1988
זוגיות+

decay modeעוצמה
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

263No

מספר מסה263
מספר הנייטרונים161
משקל אטומי
263.110714 ± 0.000526 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
ספין
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה
זוגיות

decay modeעוצמה
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

264No

מספר מסה264
מספר הנייטרונים162
משקל אטומי
264.112734 ± 0.000634 Da
g-factor
0
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
ספין0
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה
זוגיות+

decay modeעוצמה
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Electron shell 102 Nobelium

היסטוריה

מגלה או ממציאNobel Institute for Physics
מקום גילויSweden
תאריך גילוי או המצאה1957
אטימולוגיהNamed in honor of Alfred Nobel, who invented dynamite and founded Nobel prize.
הגייהno-BELL-i-em (אנגלית)

מקור

שכיחות
Abundance in Earth's crust
natural abundance (אוקיינוס)
natural abundance (גוף האדם)
0 %
natural abundance (מטאורואיד)
0 %
natural abundance (השמש)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants