Nobel

Nobel (No)

102. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa102
Masa atomowa259
liczba masowa248
Grupa
Okres7
Blokf
Protony102 p+
Neutrony146 n0
Elektrony102 e-
Animated Model atomu Bohra of No (Nobel)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
objętość molowa
Promień walencyjny
176 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
110 pm
Crystal Radius
124 pm
promień van der Waalsa
246 pm
gęstość
9,9 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
potencjał jonizacyjny of No (Nobel)
ciepło parowania
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 32, 8, 2
Model atomu Bohra: No (Nobel)
elektron walencyjny2
Lewis structure: No (Nobel)
konfiguracja elektronowa[Rn] 5f14 7s2
Enhanced Model atomu Bohra of No (Nobel)
Orbital Diagram of No (Nobel)
stopień utlenienia2, 3
elektroujemność
Electrophilicity
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
Temperatura topnienia
1 100,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Bezbarwny
appearance
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
type
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficzny ()
Stała sieci krystalicznej
Lattice Angles
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaAktynowce, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number46
Mendeleev Number40
Pettifor Number35
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
110 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe1S0
grupa przestrzenna ()

Isotopes of Nobelium

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy17
Radioactive Isotopes16

248No

abundancja naturalna
względna masa atomowa
248,086623 ± 0,000241 Da
liczba masowa248
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2003
parzystość+

248No Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)%

249No

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
249,087802 ± 0,0003 Da
liczba masowa249
g-factor
czas połowicznego rozpadu
57 ± 12 us
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2003
parzystość+

249No Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)%

250No

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
250,087565 ± 0,000215 Da
liczba masowa250
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
5,08 ± 0,27 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2003
parzystość+

250No Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

251No

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
251,088942 ± 0,000194 Da
liczba masowa251
g-factor
czas połowicznego rozpadu
800 ± 10 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość+

251No Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)83%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
SF (spontaneous fission)0.3%

252No

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
252,08896607 ± 0,000009975 Da
liczba masowa252
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
2,467 ± 0,016 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1967
parzystość+

252No Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)67.6%
SF (spontaneous fission)31.3%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)1.1%

253No

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
253,09056278 ± 0,00000742 Da
liczba masowa253
g-factor
-0,11777777777778 ± 0,017777777777778
czas połowicznego rozpadu
1,57 ± 0,02 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
5,9 ± 1,7
data odkrycia1967
parzystość-

253No Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)55%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
SF (spontaneous fission)%

254No

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
254,090954211 ± 0,000010367 Da
liczba masowa254
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
51,2 ± 0,4 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1966
parzystość+

254No Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)90%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)10%
SF (spontaneous fission)0.17%

255No

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
255,093196439 ± 0,000015079 Da
liczba masowa255
g-factor
czas połowicznego rozpadu
3,52 ± 0,18 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1967
parzystość+

255No Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)70%
α (α emission)30%

256No

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
256,094281912 ± 0,000008103 Da
liczba masowa256
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
2,91 ± 0,05 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1963
parzystość+

256No Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)99.45%
SF (spontaneous fission)0.55%
ϵ (electron capture)%

257No

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
257,096884203 ± 0,000006652 Da
liczba masowa257
g-factor
czas połowicznego rozpadu
24,5 ± 0,5 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość+

257No Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)85%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)15%
SF (spontaneous fission)%

258No

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
258,098205 ± 0,000107 Da
liczba masowa258
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
1,23 ± 0,12 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1989
parzystość+

258No Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)%

259No

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
259,100998364 ± 0,000006829 Da
liczba masowa259
g-factor
czas połowicznego rozpadu
58 ± 5 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1973
parzystość+

259No Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)75%
ϵ (electron capture)25%
SF (spontaneous fission)10%

260No

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
260,102641 ± 0,000215 Da
liczba masowa260
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
106 ± 8 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1985
parzystość+

260No Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)100%

261No

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
261,105696 ± 0,000215 Da
liczba masowa261
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

261No Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%

262No

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
262,107463 ± 0,000387 Da
liczba masowa262
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1988
parzystość+

262No Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)%

263No

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
263,110714 ± 0,000526 Da
liczba masowa263
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

263No Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

264No

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
264,112734 ± 0,000634 Da
liczba masowa264
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

264No Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%
Electron shell 102 Nobelium

historia

odkrywca lub wynalazcaNobel Institute for Physics
miejsce odkryciaSweden
data odkrycia1957
etymologiaNamed in honor of Alfred Nobel, who invented dynamite and founded Nobel prize.
wymowano-BELL-i-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants