Nobel

Nobel (No)

102. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa102
Masa atomowa259
liczba masowa248
Grupa
Okres7
Blokf
proton102 p+
neutron146 n0
elektron102 e-
Animated Model atomu Bohra of No (Nobel)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
objętość molowa
Promień walencyjny
176 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
110 pm
Crystal Radius
124 pm
promień van der Waalsa
246 pm
gęstość
9,9 g/cm³

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
potencjał jonizacyjny of No (Nobel)
ciepło parowania
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 32, 8, 2
Model atomu Bohra: No (Nobel)
elektron walencyjny2
Lewis structure: No (Nobel)
konfiguracja elektronowa[Rn] 5f14 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 7s2
Enhanced Model atomu Bohra of No (Nobel)
Orbital Diagram of No (Nobel)
stopień utlenienia2, 3
elektroujemność
Electrophilicity Index
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
Temperatura topnienia
1 100,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Bezbarwny
appearance
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
type
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficzny ()
Stała sieci krystalicznej
Lattice Angles
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaAktynowce, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number46
Mendeleev Number40
Pettifor Number35
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
110 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe1S0
grupa przestrzenna ()

Isotopes of Nobelium

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy17
Natural Isotopes0

248No

liczba masowa248
liczba neutronów146
względna masa atomowa
248,086623 ± 0,000241 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2003
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)

249No

liczba masowa249
liczba neutronów147
względna masa atomowa
249,087802 ± 0,0003 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
57 ± 12 us
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2003
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

250No

liczba masowa250
liczba neutronów148
względna masa atomowa
250,087565 ± 0,000215 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,08 ± 0,27 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2003
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

251No

liczba masowa251
liczba neutronów149
względna masa atomowa
251,088942 ± 0,000194 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
800 ± 10 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)83%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)0.3%

252No

liczba masowa252
liczba neutronów150
względna masa atomowa
252,08896607 ± 0,000009975 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,467 ± 0,016 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1967
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)67.6%
SF (spontaneous fission)31.3%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)1.1%

253No

liczba masowa253
liczba neutronów151
względna masa atomowa
253,09056278 ± 0,00000742 Da
g-factor
-0,11777777777778 ± 0,017777777777778
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,57 ± 0,02 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
5,9 ± 1,7
data odkrycia1967
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)55%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)

254No

liczba masowa254
liczba neutronów152
względna masa atomowa
254,090954211 ± 0,000010367 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
51,2 ± 0,4 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1966
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)90%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)10%
SF (spontaneous fission)0.17%

255No

liczba masowa255
liczba neutronów153
względna masa atomowa
255,093196439 ± 0,000015079 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,52 ± 0,18 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1967
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)70%
α (α emission)30%

256No

liczba masowa256
liczba neutronów154
względna masa atomowa
256,094281912 ± 0,000008103 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,91 ± 0,05 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1963
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)99.45%
SF (spontaneous fission)0.55%
ϵ (electron capture)

257No

liczba masowa257
liczba neutronów155
względna masa atomowa
257,096884203 ± 0,000006652 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
24,5 ± 0,5 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)85%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)15%
SF (spontaneous fission)

258No

liczba masowa258
liczba neutronów156
względna masa atomowa
258,098205 ± 0,000107 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,23 ± 0,12 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1989
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

259No

liczba masowa259
liczba neutronów157
względna masa atomowa
259,100998364 ± 0,000006829 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
58 ± 5 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1973
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)75%
ϵ (electron capture)25%
SF (spontaneous fission)10%

260No

liczba masowa260
liczba neutronów158
względna masa atomowa
260,102641 ± 0,000215 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
106 ± 8 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1985
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)100%

261No

liczba masowa261
liczba neutronów159
względna masa atomowa
261,105696 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)

262No

liczba masowa262
liczba neutronów160
względna masa atomowa
262,107463 ± 0,000387 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1988
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

263No

liczba masowa263
liczba neutronów161
względna masa atomowa
263,110714 ± 0,000526 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

264No

liczba masowa264
liczba neutronów162
względna masa atomowa
264,112734 ± 0,000634 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Electron shell 102 Nobelium

historia

odkrywca lub wynalazcaNobel Institute for Physics
miejsce odkryciaSweden
data odkrycia1957
etymologiaNamed in honor of Alfred Nobel, who invented dynamite and founded Nobel prize.
wymowano-BELL-i-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
abundancja naturalna (ocean)
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0 %
abundancja naturalna (meteoroid)
0 %
abundancja naturalna (Słońce)
0 %
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants