Nobelium

Nobelium (No)

chemický prvok s protónovým číslom 102
Protónové číslo102
Atómová hmotnosť259
Nukleónové číslo248
Skupina
Perióda7
Orbitálf
protón102 p+
Neutrón146 n0
elektrón102 e-
Animated Bohrov model atómu of No (Nobelium)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
Mólový objem
Covalent Radius
176 pm
Metallic Radius
iónový polomer
110 pm
Crystal Radius
124 pm
Van der Waalsov polomer
246 pm
density
9,9 g/cm³

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
ionization energy
ionization energy of No (Nobelium)
Merné skupenské teplo varu
merné skupenské teplo topenia
Štandardná zlučovacia entalpia
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 32, 32, 8, 2
Bohrov model atómu: No (Nobelium)
Valenčný elektrón2
Lewis structure: No (Nobelium)
electron configuration[Rn] 5f14 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 7s2
Enhanced Bohrov model atómu of No (Nobelium)
Orbital Diagram of No (Nobelium)
Oxidačné číslo2, 3
Elektronegativita
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
Teplota topenia
1 100,15 K
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Bezfarebný
podoba
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
Molárna tepelná kapacita
Tepelná kapacita
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
type
Merná vodivosť
Merný elektrický odpor
supravodivosť
Magnetizmus
type
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústava ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Materiálová tvrdosť
bulk modulus
shear modulus
Youngov modul
Poissonova konštanta
rýchlosť zvuku
classification
KategóriaAktinoidy, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number46
Mendeleev Number40
Pettifor Number35
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
110 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Kvantové číslo1S0
Priestorová grupa ()

Isotopes of Nobelium

Stabilné izotopy0
Nestabilné izotopy17
Natural Isotopes0

248No

Nukleónové číslo248
neutrónové číslo146
Relatívna atómová hmotnosť
248,086623 ± 0,000241 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2003
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)

249No

Nukleónové číslo249
neutrónové číslo147
Relatívna atómová hmotnosť
249,087802 ± 0,0003 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
57 ± 12 us
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2003
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

250No

Nukleónové číslo250
neutrónové číslo148
Relatívna atómová hmotnosť
250,087565 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,08 ± 0,27 us
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2003
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

251No

Nukleónové číslo251
neutrónové číslo149
Relatívna atómová hmotnosť
251,088942 ± 0,000194 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
800 ± 10 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1967
parity+

decay modeintensity
α (α emission)83%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)0.3%

252No

Nukleónové číslo252
neutrónové číslo150
Relatívna atómová hmotnosť
252,08896607 ± 0,000009975 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,467 ± 0,016 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1967
parity+

decay modeintensity
α (α emission)67.6%
SF (spontaneous fission)31.3%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)1.1%

253No

Nukleónové číslo253
neutrónové číslo151
Relatívna atómová hmotnosť
253,09056278 ± 0,00000742 Da
g-factor
-0,11777777777778 ± 0,017777777777778
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,57 ± 0,02 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
5,9 ± 1,7
dátum objavu1967
parity-

decay modeintensity
α (α emission)55%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)

254No

Nukleónové číslo254
neutrónové číslo152
Relatívna atómová hmotnosť
254,090954211 ± 0,000010367 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
51,2 ± 0,4 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1966
parity+

decay modeintensity
α (α emission)90%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)10%
SF (spontaneous fission)0.17%

255No

Nukleónové číslo255
neutrónové číslo153
Relatívna atómová hmotnosť
255,093196439 ± 0,000015079 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,52 ± 0,18 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1967
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)70%
α (α emission)30%

256No

Nukleónové číslo256
neutrónové číslo154
Relatívna atómová hmotnosť
256,094281912 ± 0,000008103 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,91 ± 0,05 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1963
parity+

decay modeintensity
α (α emission)99.45%
SF (spontaneous fission)0.55%
ϵ (electron capture)

257No

Nukleónové číslo257
neutrónové číslo155
Relatívna atómová hmotnosť
257,096884203 ± 0,000006652 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
24,5 ± 0,5 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1967
parity+

decay modeintensity
α (α emission)85%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)15%
SF (spontaneous fission)

258No

Nukleónové číslo258
neutrónové číslo156
Relatívna atómová hmotnosť
258,098205 ± 0,000107 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,23 ± 0,12 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1989
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

259No

Nukleónové číslo259
neutrónové číslo157
Relatívna atómová hmotnosť
259,100998364 ± 0,000006829 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
58 ± 5 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1973
parity+

decay modeintensity
α (α emission)75%
ϵ (electron capture)25%
SF (spontaneous fission)10%

260No

Nukleónové číslo260
neutrónové číslo158
Relatívna atómová hmotnosť
260,102641 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
106 ± 8 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1985
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%

261No

Nukleónové číslo261
neutrónové číslo159
Relatívna atómová hmotnosť
261,105696 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity

decay modeintensity
α (α emission)

262No

Nukleónové číslo262
neutrónové číslo160
Relatívna atómová hmotnosť
262,107463 ± 0,000387 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1988
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

263No

Nukleónové číslo263
neutrónové číslo161
Relatívna atómová hmotnosť
263,110714 ± 0,000526 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

264No

Nukleónové číslo264
neutrónové číslo162
Relatívna atómová hmotnosť
264,112734 ± 0,000634 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Electron shell 102 Nobelium

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaNobel Institute for Physics
miesto nálezuSweden
dátum objavu1957
etymológiaNamed in honor of Alfred Nobel, who invented dynamite and founded Nobel prize.
pronunciationno-BELL-i-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
natural abundance (Oceán)
natural abundance (Ľudské telo)
0 %
natural abundance (Meteoroid)
0 %
natural abundance (Slnko)
0 %
Množstvo vo vesmíre
0 %

Nuclear Screening Constants