Nobelij

Nobelij (No)

chemical element with the atomic number of 102 and symbol No
Vrstno število102
Atomska teža259
Masno število248
Skupina
Perioda7
Blokf
proton102 p+
nevtron146 n0
elektron102 e-
Animated Bohrov model atoma of No (Nobelij)

Fizikalna Lastnost

Atomski Polmer
Molarna prostornina
Kovalentni Polmer
176 pm
Metallic Radius
Ionski polmer
110 pm
Crystal Radius
124 pm
Van der Waalsov polmer
246 pm
density
9,9 g/cm³

Kemijska Lastnost

energija
proton affinity
Elektronska afiniteta
ionization energy
ionization energy of No (Nobelij)
Izparilna toplota
talilna toplota
Standardna tvorbena entalpija
elektron
Elektronska lupina2, 8, 18, 32, 32, 8, 2
Bohrov model atoma: No (Nobelij)
valence electron2
Lewis structure: No (Nobelij)
elektronska konfiguracija[Rn] 5f14 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 7s2
Enhanced Bohrov model atoma of No (Nobelij)
Orbital Diagram of No (Nobelij)
Oksidacijsko stanje2, 3
Elektronegativnost
Electrophilicity Index
osnovno agregatno stanje
phase of matterTrdnina
plinasto agregatno stanje
Vrelišče
Tališče
1.100,15 K
critical pressure
kritična temperatura
Trojna točka
appearance
barva
Brezbarven
appearance
Lomni količnik
thermodynamic material property
Toplotna prevodnost
thermal expansion
molar heat capacity
Toplotna kapaciteta
Adiabatni eksponent
electrical properties
type
Električna prevodnost
Specifična upornost
Superprevodnost
Magnetizem
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curiejeva temperatura
Néelova temperatura
struktura
Kristalna struktura ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Trdota
Stisljivostni modul
Strižni modul
Young's modulus
Poissonovo število
hitrost zvoka
klasifikacija
KategorijaAktinoidi, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number46
Mendeleev Number40
Pettifor Number35
Geochemical Class
Goldschmidtovo razvrščanje elementovsynthetic

other

Gas Basicity
Polarizabilnost
110 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Kvantno število1S0
Prostorska skupina ()

Isotopes of Nobelium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes17
Natural Isotopes0

248No

Masno število248
nevtronsko število146
relative atomic mass
248,086623 ± 0,000241 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja2003
Parnost+

decay modeJakost
SF (spontaneous fission)

249No

Masno število249
nevtronsko število147
relative atomic mass
249,087802 ± 0,0003 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
57 ± 12 us
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2003
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

250No

Masno število250
nevtronsko število148
relative atomic mass
250,087565 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
5,08 ± 0,27 us
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja2003
Parnost+

decay modeJakost
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

251No

Masno število251
nevtronsko število149
relative atomic mass
251,088942 ± 0,000194 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
800 ± 10 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1967
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)83%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)0.3%

252No

Masno število252
nevtronsko število150
relative atomic mass
252,08896607 ± 0,000009975 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,467 ± 0,016 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1967
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)67.6%
SF (spontaneous fission)31.3%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)1.1%

253No

Masno število253
nevtronsko število151
relative atomic mass
253,09056278 ± 0,00000742 Da
g-factor
−0,11777777777778 ± 0,017777777777778
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,57 ± 0,02 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
5,9 ± 1,7
datum odkritja1967
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)55%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)

254No

Masno število254
nevtronsko število152
relative atomic mass
254,090954211 ± 0,000010367 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
51,2 ± 0,4 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1966
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)90%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)10%
SF (spontaneous fission)0.17%

255No

Masno število255
nevtronsko število153
relative atomic mass
255,093196439 ± 0,000015079 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
3,52 ± 0,18 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1967
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)70%
α (α emission)30%

256No

Masno število256
nevtronsko število154
relative atomic mass
256,094281912 ± 0,000008103 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,91 ± 0,05 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1963
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)99.45%
SF (spontaneous fission)0.55%
ϵ (electron capture)

257No

Masno število257
nevtronsko število155
relative atomic mass
257,096884203 ± 0,000006652 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
24,5 ± 0,5 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1967
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)85%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)15%
SF (spontaneous fission)

258No

Masno število258
nevtronsko število156
relative atomic mass
258,098205 ± 0,000107 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,23 ± 0,12 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1989
Parnost+

decay modeJakost
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

259No

Masno število259
nevtronsko število157
relative atomic mass
259,100998364 ± 0,000006829 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
58 ± 5 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1973
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)75%
ϵ (electron capture)25%
SF (spontaneous fission)10%

260No

Masno število260
nevtronsko število158
relative atomic mass
260,102641 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
106 ± 8 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1985
Parnost+

decay modeJakost
SF (spontaneous fission)100%

261No

Masno število261
nevtronsko število159
relative atomic mass
261,105696 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)

262No

Masno število262
nevtronsko število160
relative atomic mass
262,107463 ± 0,000387 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1988
Parnost+

decay modeJakost
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

263No

Masno število263
nevtronsko število161
relative atomic mass
263,110714 ± 0,000526 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

264No

Masno število264
nevtronsko število162
relative atomic mass
264,112734 ± 0,000634 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Electron shell 102 Nobelium

zgodovina

odkritelj ali izumiteljNobel Institute for Physics
nahajališčeSweden
datum odkritja1957
etimologijaNamed in honor of Alfred Nobel, who invented dynamite and founded Nobel prize.
pronunciationno-BELL-i-em (angleščina)

vir

Výskyt
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ocean)
natural abundance (človeško telo)
0 %
natural abundance (Meteoroid)
0 %
natural abundance (Sonce)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants