Нобелијум

Нобелијум (No)

chemical element with the atomic number of 102 and symbol No
Атомски број102
Атомска маса259
Масени број248
Група
Периода7
Блокf
протон102 p+
неутрон146 n0
електрон102 e-
Animated Боров модел атома of No (Нобелијум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
молска запремина
Ковалентни радијус
176 pm
Metallic Radius
ionic radius
110 pm
Crystal Radius
124 pm
Ван дер Валсов радијус
246 pm
густина
9,9 g/cm³

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
енергија јонизације
енергија јонизације of No (Нобелијум)
Топлота испаравања
топлота топљења
топлотни ефекат хемијске реакције
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 32, 32, 8, 2
Боров модел атома: No (Нобелијум)
Валентни електрони2
Lewis structure: No (Нобелијум)
електронска конфигурација[Rn] 5f14 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 7s2
Enhanced Боров модел атома of No (Нобелијум)
Orbital Diagram of No (Нобелијум)
оксидациони број2, 3
електронегативност
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
Температура топљења
1.100,15 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Безбојни
appearance
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
molar heat capacity
Специфична топлота
heat capacity ratio
electrical properties
type
електрична проводљивост
Električna otpornost i provodnost
Суперпроводност
магнетизам
type
Magnetna susceptibilnost (Mass)
Magnetna susceptibilnost (Molar)
Magnetna susceptibilnost (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структура ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
тврдоћа
модул стишљивости
shear modulus
Јангов модул
Пуасонов однос
брзина звука
класификација
КатегоријаАктиноиди, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number46
Mendeleev Number40
Pettifor Number35
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

остало

Gas Basicity
polarizability
110 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
Neutron Mass Absorption
квантни број1S0
кристалографска група ()

Isotopes of Nobelium

Стабилни изотопи0
Нестабилни изотопи17
Natural Isotopes0

248No

Масени број248
неутронски број146
атомска тежина
248,086623 ± 0,000241 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2003
parity+

начин распадаинтензитет
SF (spontaneous fission)

249No

Масени број249
неутронски број147
атомска тежина
249,087802 ± 0,0003 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
57 ± 12 us
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2003
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

250No

Масени број250
неутронски број148
атомска тежина
250,087565 ± 0,000215 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,08 ± 0,27 us
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2003
parity+

начин распадаинтензитет
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

251No

Масени број251
неутронски број149
атомска тежина
251,088942 ± 0,000194 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
800 ± 10 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1967
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)83%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)0.3%

252No

Масени број252
неутронски број150
атомска тежина
252,08896607 ± 0,000009975 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,467 ± 0,016 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1967
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)67.6%
SF (spontaneous fission)31.3%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)1.1%

253No

Масени број253
неутронски број151
атомска тежина
253,09056278 ± 0,00000742 Da
g-factor
-0,11777777777778 ± 0,017777777777778
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,57 ± 0,02 m
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
5,9 ± 1,7
датум открића1967
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)55%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)

254No

Масени број254
неутронски број152
атомска тежина
254,090954211 ± 0,000010367 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
51,2 ± 0,4 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1966
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)90%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)10%
SF (spontaneous fission)0.17%

255No

Масени број255
неутронски број153
атомска тежина
255,093196439 ± 0,000015079 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,52 ± 0,18 m
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1967
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)70%
α (α emission)30%

256No

Масени број256
неутронски број154
атомска тежина
256,094281912 ± 0,000008103 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,91 ± 0,05 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1963
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)99.45%
SF (spontaneous fission)0.55%
ϵ (electron capture)

257No

Масени број257
неутронски број155
атомска тежина
257,096884203 ± 0,000006652 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
24,5 ± 0,5 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1967
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)85%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)15%
SF (spontaneous fission)

258No

Масени број258
неутронски број156
атомска тежина
258,098205 ± 0,000107 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,23 ± 0,12 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1989
parity+

начин распадаинтензитет
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

259No

Масени број259
неутронски број157
атомска тежина
259,100998364 ± 0,000006829 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
58 ± 5 m
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1973
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)75%
ϵ (electron capture)25%
SF (spontaneous fission)10%

260No

Масени број260
неутронски број158
атомска тежина
260,102641 ± 0,000215 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
106 ± 8 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1985
parity+

начин распадаинтензитет
SF (spontaneous fission)100%

261No

Масени број261
неутронски број159
атомска тежина
261,105696 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)

262No

Масени број262
неутронски број160
атомска тежина
262,107463 ± 0,000387 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1988
parity+

начин распадаинтензитет
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

263No

Масени број263
неутронски број161
атомска тежина
263,110714 ± 0,000526 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

264No

Масени број264
неутронски број162
атомска тежина
264,112734 ± 0,000634 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Electron shell 102 Nobelium

историја

откриоNobel Institute for Physics
место открићаSweden
датум открића1957
етимологијаNamed in honor of Alfred Nobel, who invented dynamite and founded Nobel prize.
изговорno-BELL-i-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
присутност у природи (океан)
присутност у природи (људско тело)
0 %
присутност у природи (метеороид)
0 %
присутност у природи (Сунце)
0 %
Заступљеност у Космосу
0 %

Nuclear Screening Constants