โนเบเลียม

โนเบเลียม (No)

chemical element with the atomic number of 102 and symbol No
เลขอะตอม102
มวลอะตอม259
เลขมวล248
หมู่
คาบ7
บล็อกf
โปรตอน102 p+
นิวตรอน146 n0
Electrons102 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of No (โนเบเลียม)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
176 pm
Metallic Radius
ionic radius
110 pm
Crystal Radius
124 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
246 pm
ความหนาแน่น
9.9 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ionization energy of No (โนเบเลียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 32, 8, 2
แบบจำลองของบอร์: No (โนเบเลียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: No (โนเบเลียม)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Rn] 5f14 7s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of No (โนเบเลียม)
Orbital Diagram of No (โนเบเลียม)
สถานะออกซิเดชัน2, 3
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
Electrophilicity
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
จุดหลอมเหลว
1,100.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
ไม่มีสี
appearance
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึก ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทแอกทิไนด, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number46
Mendeleev Number40
Pettifor Number35
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
110 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
quantum number1S0
space group ()

Isotopes of Nobelium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร17
Radioactive Isotopes16

248No

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
248.086623 ± 0.000241 Da
เลขมวล248
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2003
parity+

248No Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)%

249No

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
249.087802 ± 0.0003 Da
เลขมวล249
g-factor
ครึ่งชีวิต
57 ± 12 us
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2003
parity+

249No Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)%

250No

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
250.087565 ± 0.000215 Da
เลขมวล250
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
5.08 ± 0.27 us
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2003
parity+

250No Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

251No

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
251.088942 ± 0.000194 Da
เลขมวล251
g-factor
ครึ่งชีวิต
800 ± 10 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

251No Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)83%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
SF (spontaneous fission)0.3%

252No

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
252.08896607 ± 0.000009975 Da
เลขมวล252
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
2.467 ± 0.016 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

252No Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)67.6%
SF (spontaneous fission)31.3%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)1.1%

253No

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
253.09056278 ± 0.00000742 Da
เลขมวล253
g-factor
-0.11777777777778 ± 0.017777777777778
ครึ่งชีวิต
1.57 ± 0.02 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
5.9 ± 1.7
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity-

253No Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)55%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
SF (spontaneous fission)%

254No

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
254.090954211 ± 0.000010367 Da
เลขมวล254
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
51.2 ± 0.4 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1966
parity+

254No Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)90%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)10%
SF (spontaneous fission)0.17%

255No

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
255.093196439 ± 0.000015079 Da
เลขมวล255
g-factor
ครึ่งชีวิต
3.52 ± 0.18 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

255No Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)70%
α (α emission)30%

256No

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
256.094281912 ± 0.000008103 Da
เลขมวล256
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
2.91 ± 0.05 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity+

256No Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)99.45%
SF (spontaneous fission)0.55%
ϵ (electron capture)%

257No

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
257.096884203 ± 0.000006652 Da
เลขมวล257
g-factor
ครึ่งชีวิต
24.5 ± 0.5 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

257No Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)85%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)15%
SF (spontaneous fission)%

258No

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
258.098205 ± 0.000107 Da
เลขมวล258
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
1.23 ± 0.12 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity+

258No Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)%

259No

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
259.100998364 ± 0.000006829 Da
เลขมวล259
g-factor
ครึ่งชีวิต
58 ± 5 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity+

259No Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)75%
ϵ (electron capture)25%
SF (spontaneous fission)10%

260No

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
260.102641 ± 0.000215 Da
เลขมวล260
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
106 ± 8 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity+

260No Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%

261No

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
261.105696 ± 0.000215 Da
เลขมวล261
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

261No Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%

262No

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
262.107463 ± 0.000387 Da
เลขมวล262
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1988
parity+

262No Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)%

263No

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
263.110714 ± 0.000526 Da
เลขมวล263
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

263No Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

264No

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
264.112734 ± 0.000634 Da
เลขมวล264
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

264No Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%
Electron shell 102 Nobelium

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Nobel Institute for Physics
สถานที่ค้นพบSweden
ถูกค้นพบเมื่อ1957
ศัพทมูลวิทยาNamed in honor of Alfred Nobel, who invented dynamite and founded Nobel prize.
pronunciationno-BELL-i-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0 %

Nuclear Screening Constants