Nobelyum

Nobelyum (No)

chemical element with the atomic number of 102 and symbol No
Atom numarası102
Atom ağırlığı259
Kütle numarası248
Grup
Periyot7
Blokf
proton102 p+
nötron146 n0
elektron102 e-
Animated Bohr modeli of No (Nobelyum)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
molar volume
Kovalent Yarıçapı
176 pm
Metallic Radius
ionic radius
110 pm
Crystal Radius
124 pm
Van der Waals radius
246 pm
yoğunluk
9,9 g/cm³

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
Elektron ilgisi
iyonlaşma enerjisi
iyonlaşma enerjisi of No (Nobelyum)
Buharlaşma ısısı
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 18, 32, 32, 8, 2
Bohr modeli: No (Nobelyum)
Değerlik elektron2
Lewis yapısı: No (Nobelyum)
electron configuration[Rn] 5f14 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 7s2
Enhanced Bohr modeli of No (Nobelyum)
Orbital Diagram of No (Nobelyum)
Yükseltgenme seviyesi2, 3
Elektronegatiflik
Electrophilicity Index
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıKatı
gaseous state of matter
Kaynama noktası
Ergime noktası
1.100,15 K
critical pressure
critical temperature
Üçlü nokta
appearance
renk
Renksiz
appearance
Kırılma indisi
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
Genleşme
molar ısı kapasitesi
Isı kapasitesi
Isı sığası oranı
electrical properties
type
Elektriksel iletkenlik
Özdirenç
Süperiletken
mıknatıslık
type
Manyetik alınganlık (Mass)
Manyetik alınganlık (Molar)
Manyetik alınganlık (Volume)
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısı ()
Kafes sabiti
Lattice Angles
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
Bulk modülü
shear modulus
Young katsayısı
Poisson's ratio
Ses hızı
sınıflandırma
KategoriAktinit, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number46
Mendeleev Number40
Pettifor Number35
Geochemical Class
Goldschmidt sınıflandırmasısynthetic

other

Gas Basicity
Kutuplanabilirlik
110 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Nötron tesir kesiti
Neutron Mass Absorption
Kuantum sayısı1S0
Uzay grubu ()

Nobelyum izotopları

Kararlı izotoplar0
Kararsız izotoplar17
Natural Isotopes0

248No

Kütle numarası248
nötron numarası146
Bağıl atom kütlesi
248,086623 ± 0,000241 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2003
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
SF (spontaneous fission)

249No

Kütle numarası249
nötron numarası147
Bağıl atom kütlesi
249,087802 ± 0,0003 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
57 ± 12 us
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2003
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

250No

Kütle numarası250
nötron numarası148
Bağıl atom kütlesi
250,087565 ± 0,000215 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
5,08 ± 0,27 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2003
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

251No

Kütle numarası251
nötron numarası149
Bağıl atom kütlesi
251,088942 ± 0,000194 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
800 ± 10 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1967
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)83%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)0.3%

252No

Kütle numarası252
nötron numarası150
Bağıl atom kütlesi
252,08896607 ± 0,000009975 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,467 ± 0,016 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1967
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)67.6%
SF (spontaneous fission)31.3%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)1.1%

253No

Kütle numarası253
nötron numarası151
Bağıl atom kütlesi
253,09056278 ± 0,00000742 Da
g-factor
-0,11777777777778 ± 0,017777777777778
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,57 ± 0,02 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
5,9 ± 1,7
keşif veya buluş tarihi1967
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)55%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)

254No

Kütle numarası254
nötron numarası152
Bağıl atom kütlesi
254,090954211 ± 0,000010367 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
51,2 ± 0,4 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1966
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)90%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)10%
SF (spontaneous fission)0.17%

255No

Kütle numarası255
nötron numarası153
Bağıl atom kütlesi
255,093196439 ± 0,000015079 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,52 ± 0,18 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1967
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)70%
α (α emission)30%

256No

Kütle numarası256
nötron numarası154
Bağıl atom kütlesi
256,094281912 ± 0,000008103 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,91 ± 0,05 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1963
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)99.45%
SF (spontaneous fission)0.55%
ϵ (electron capture)

257No

Kütle numarası257
nötron numarası155
Bağıl atom kütlesi
257,096884203 ± 0,000006652 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
24,5 ± 0,5 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1967
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)85%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)15%
SF (spontaneous fission)

258No

Kütle numarası258
nötron numarası156
Bağıl atom kütlesi
258,098205 ± 0,000107 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,23 ± 0,12 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1989
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

259No

Kütle numarası259
nötron numarası157
Bağıl atom kütlesi
259,100998364 ± 0,000006829 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
58 ± 5 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1973
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)75%
ϵ (electron capture)25%
SF (spontaneous fission)10%

260No

Kütle numarası260
nötron numarası158
Bağıl atom kütlesi
260,102641 ± 0,000215 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
106 ± 8 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1985
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
SF (spontaneous fission)100%

261No

Kütle numarası261
nötron numarası159
Bağıl atom kütlesi
261,105696 ± 0,000215 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)

262No

Kütle numarası262
nötron numarası160
Bağıl atom kütlesi
262,107463 ± 0,000387 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1988
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

263No

Kütle numarası263
nötron numarası161
Bağıl atom kütlesi
263,110714 ± 0,000526 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

264No

Kütle numarası264
nötron numarası162
Bağıl atom kütlesi
264,112734 ± 0,000634 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Electron shell 102 Nobelium

tarih

kâşifi ya da mucidiNobel Institute for Physics
keşif yeriSweden
keşif veya buluş tarihi1957
köken bilimiNamed in honor of Alfred Nobel, who invented dynamite and founded Nobel prize.
telaffuzuno-BELL-i-em (İngilizce)

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
doğadaki bolluk (okyanus)
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
0 %
doğadaki bolluk (meteoroid)
0 %
doğadaki bolluk (Güneş)
0 %
Evrendeki bulunulabilirliği
0 %

Nuclear Screening Constants