Nobeli

Nobeli (No)

chemical element with the atomic number of 102
Số nguyên tử102
Nguyên tử khối259
số khối248
Nhóm
Chu kỳ7
Phân lớpf
Prô ton102 p+
Nơ tron146 n0
Electrons102 e-
Animated Mô hình Bohr of No (Nobeli)

Các tính chất

tính chất vật lý
bán kính nguyên tử
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
176 pm
Metallic Radius
ionic radius
110 pm
Crystal Radius
124 pm
Bán kính van der Waals
246 pm
mật độ
9,9 g/cm³
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
ionization energy
ionization energy of No (Nobeli)
Nhiệt bay hơi
nhiệt nóng chảy
standard enthalpy of formation
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 32, 32, 8, 2
Mô hình Bohr: No (Nobeli)
Electron hóa trị2
Cấu trúc Lewis: No (Nobeli)
Cấu hình electron[Rn] 5f14 7s2
Enhanced Mô hình Bohr of No (Nobeli)
Orbital Diagram of No (Nobeli)
trạng thái oxy hóa2, 3
độ âm điện
Electrophilicity
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
Nhiệt độ nóng chảy
1.100,15 K
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Không màu
appearance
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
Độ giãn nở nhiệt
molar heat capacity
Nhiệt dung
heat capacity ratio
electrical properties
type
dẫn điện
điện trở suất
Siêu dẫn
từ học
type
Độ cảm từ (Mass)
Độ cảm từ (Molar)
Độ cảm từ (Volume)
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thể ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Độ cứng
Mô đun khối
Modul ngang
mô đun Young
Hệ số Poisson
tốc độ âm thanh
phân loại
Danh mụcNhóm Actini, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number46
Mendeleev Number40
Pettifor Number35
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
110 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Số lượng tử1S0
space group ()

Đồng vị của Nobeli

Các đồng vị bền0
Các đồng vị không bền17
Radioactive Isotopes16

248No

natural abundance
relative atomic mass
248,086623 ± 0,000241 Da
số khối248
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2003
parity+

248No Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)%

249No

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
249,087802 ± 0,0003 Da
số khối249
g-factor
chu kỳ bán rã
57 ± 12 us
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2003
parity+

249No Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)%

250No

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
250,087565 ± 0,000215 Da
số khối250
g-factor
0
chu kỳ bán rã
5,08 ± 0,27 us
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2003
parity+

250No Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

251No

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
251,088942 ± 0,000194 Da
số khối251
g-factor
chu kỳ bán rã
800 ± 10 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1967
parity+

251No Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)83%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
SF (spontaneous fission)0.3%

252No

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
252,08896607 ± 0,000009975 Da
số khối252
g-factor
0
chu kỳ bán rã
2,467 ± 0,016 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1967
parity+

252No Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)67.6%
SF (spontaneous fission)31.3%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)1.1%

253No

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
253,09056278 ± 0,00000742 Da
số khối253
g-factor
-0,11777777777778 ± 0,017777777777778
chu kỳ bán rã
1,57 ± 0,02 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
5,9 ± 1,7
ngày khám phá1967
parity-

253No Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)55%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
SF (spontaneous fission)%

254No

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
254,090954211 ± 0,000010367 Da
số khối254
g-factor
0
chu kỳ bán rã
51,2 ± 0,4 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1966
parity+

254No Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)90%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)10%
SF (spontaneous fission)0.17%

255No

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
255,093196439 ± 0,000015079 Da
số khối255
g-factor
chu kỳ bán rã
3,52 ± 0,18 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1967
parity+

255No Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)70%
α (α emission)30%

256No

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
256,094281912 ± 0,000008103 Da
số khối256
g-factor
0
chu kỳ bán rã
2,91 ± 0,05 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1963
parity+

256No Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)99.45%
SF (spontaneous fission)0.55%
ϵ (electron capture)%

257No

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
257,096884203 ± 0,000006652 Da
số khối257
g-factor
chu kỳ bán rã
24,5 ± 0,5 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1967
parity+

257No Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)85%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)15%
SF (spontaneous fission)%

258No

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
258,098205 ± 0,000107 Da
số khối258
g-factor
0
chu kỳ bán rã
1,23 ± 0,12 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1989
parity+

258No Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)%

259No

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
259,100998364 ± 0,000006829 Da
số khối259
g-factor
chu kỳ bán rã
58 ± 5 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1973
parity+

259No Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)75%
ϵ (electron capture)25%
SF (spontaneous fission)10%

260No

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
260,102641 ± 0,000215 Da
số khối260
g-factor
0
chu kỳ bán rã
106 ± 8 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1985
parity+

260No Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%

261No

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
261,105696 ± 0,000215 Da
số khối261
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity

261No Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%

262No

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
262,107463 ± 0,000387 Da
số khối262
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1988
parity+

262No Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)%

263No

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
263,110714 ± 0,000526 Da
số khối263
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity

263No Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

264No

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
264,112734 ± 0,000634 Da
số khối264
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá
parity+

264No Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%
Electron shell 102 Nobelium

lịch sử

được phát hiện bởiNobel Institute for Physics
nơi khám pháSweden
ngày khám phá1957
từ nguyên họcNamed in honor of Alfred Nobel, who invented dynamite and founded Nobel prize.
cách phát âmno-BELL-i-em (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0 %

Nuclear Screening Constants