Ποσeιδωνιο

Ποσeιδωνιο (Np)

chemical element with the atomic number of 93 and symbol Np
Ατομικός Αριθμός93
Ατομικό βάρος237
Μαζικός αριθμός219
Ομάδα
Περίοδος7
Τομέαςf
πρωτόνιο93 p+
νετρόνιο126 n0
ηλεκτρόνιο93 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Np (Ποσeιδωνιο)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
175 pm
molar volume
covalent radius
171 pm
Metallic Radius
ionic radius
110 pm
Crystal Radius
124 pm
Van der Waals radius
239 pm
πυκνότητα
20,2 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Ποσeιδωνιο0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmΑτομική ΑκτίναCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
electron affinity
ενέργεια ιονισμού
ενέργεια ιονισμού of Np (Ποσeιδωνιο)
ενθαλπία εξάτμισης
336 kJ/mol
enthalpy of fusion
9,6 kJ/mol
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
464,8 kJ/mol
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 8, 18, 32, 22, 9, 2
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: Np (Ποσeιδωνιο)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο2
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: Np (Ποσeιδωνιο)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[Rn] 5f4 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f4 6d1 7s2
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Np (Ποσeιδωνιο)
Orbital Diagram of Np (Ποσeιδωνιο)
Αριθμός οξείδωσης2, 3, 4, 5, 6, 7
Ηλεκτραρνητικότητα
1.3
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
φάση της ύληςΣτερεά
gaseous state of matter
Σημείο βρασμού
Σημείο τήξης
917,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Εμφάνιση
χρώμα
Silver
Εμφάνισηsilvery metallic
δείκτης διάθλασης
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
Θερμική διαστολή
molar heat capacity
Ειδική θερμοχωρητικότητα
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
ηλεκτρική αγωγιμότητα
0,83 MS/m
Αντιστασιμότητα
0,0000012 m Ω
Υπεραγωγιμότητα
Μαγνητισμός
type
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
Θερμοκρασία Νεέλ
δομή
Κρυσταλλικό σύστημαSimple Orthorhombic (ORC)
lattice constant
4,72 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
Συμπιεστότητα
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
ταχύτητα του ήχου
classification
ΚατηγορίαΑκτινίδες, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number37
Mendeleev Number22
Pettifor Number44
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
151 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
180
Neutron Mass Absorption
Κβαντικός αριθμός6L11/2
space group62 (Pnma)

Isotopes of Neptunium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes27
Natural Isotopes0

219Np

Μαζικός αριθμός219
αριθμός νετρονίων126
σχετική ατομική μάζα
219,031601865 ± 0,000098732 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
570 ± 450 us
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2015
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

220Np

Μαζικός αριθμός220
αριθμός νετρονίων127
σχετική ατομική μάζα
220,03271628 ± 0,000032977 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
29 ± 11 ns
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2019
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

221Np

Μαζικός αριθμός221
αριθμός νετρονίων128
σχετική ατομική μάζα
221,03211 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)

222Np

Μαζικός αριθμός222
αριθμός νετρονίων129
σχετική ατομική μάζα
222,033574706 ± 0,000040849 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
480 ± 190 ns
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2020
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

223Np

Μαζικός αριθμός223
αριθμός νετρονίων130
σχετική ατομική μάζα
223,03291334 ± 0,000088956 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,5 ± 0,8 us
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2017
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

224Np

Μαζικός αριθμός224
αριθμός νετρονίων131
σχετική ατομική μάζα
224,03438803 ± 0,000031052 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
48 ± 19 us
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2018
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

225Np

Μαζικός αριθμός225
αριθμός νετρονίων132
σχετική ατομική μάζα
225,033943422 ± 0,000098355 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
6,5 ± 3,5 ms
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1994
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

226Np

Μαζικός αριθμός226
αριθμός νετρονίων133
σχετική ατομική μάζα
226,035230364 ± 0,000109568 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
35 ± 10 ms
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1990
parity

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

227Np

Μαζικός αριθμός227
αριθμός νετρονίων134
σχετική ατομική μάζα
227,034975012 ± 0,000082651 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
510 ± 60 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1990
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

228Np

Μαζικός αριθμός228
αριθμός νετρονίων135
σχετική ατομική μάζα
228,036313 ± 0,000108 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
61,4 ± 1,4 s
Σπιν4
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1994
parity+

decay modeΈνταση
ϵ (electron capture)59%
α (α emission)41%
β+ SF (β+-delayed fission)0.012%

229Np

Μαζικός αριθμός229
αριθμός νετρονίων136
σχετική ατομική μάζα
229,036287269 ± 0,000108618 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4 ± 0,18 m
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1968
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)68%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

230Np

Μαζικός αριθμός230
αριθμός νετρονίων137
σχετική ατομική μάζα
230,03782806 ± 0,000059051 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,6 ± 0,3 m
Σπιν4
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1968
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)97%
α (α emission)3%

231Np

Μαζικός αριθμός231
αριθμός νετρονίων138
σχετική ατομική μάζα
231,038243598 ± 0,000054916 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
48,8 ± 0,2 m
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1950
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98%
α (α emission)2%

232Np

Μαζικός αριθμός232
αριθμός νετρονίων139
σχετική ατομική μάζα
232,040107 ± 0,000107 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
14,7 ± 0,3 m
Σπιν5
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1950
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

233Np

Μαζικός αριθμός233
αριθμός νετρονίων140
σχετική ατομική μάζα
233,040739421 ± 0,000054729 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
36,2 ± 0,1 m
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1950
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0007%

234Np

Μαζικός αριθμός234
αριθμός νετρονίων141
σχετική ατομική μάζα
234,042893245 ± 0,000009014 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,4 ± 0,1 d
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1949
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

235Np

Μαζικός αριθμός235
αριθμός νετρονίων142
σχετική ατομική μάζα
235,044061518 ± 0,00000149 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
396,1 ± 1,2 d
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1949
parity+

decay modeΈνταση
ϵ (electron capture)99.9974%
α (α emission)0.0026%

236Np

Μαζικός αριθμός236
αριθμός νετρονίων143
σχετική ατομική μάζα
236,046568296 ± 0,000054129 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
153 ± 5 ky
Σπιν6
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1949
parity-

decay modeΈνταση
ϵ (electron capture)86.3%
β (β decay)13.5%
α (α emission)0.16%

237Np

Μαζικός αριθμός237
αριθμός νετρονίων144
σχετική ατομική μάζα
237,04817164 ± 0,000001201 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,144 ± 0,007 My
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
3,886 ± 0,006
ημερομηνία ανακάλυψης1948
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)2%
30Mg4%

238Np

Μαζικός αριθμός238
αριθμός νετρονίων145
σχετική ατομική μάζα
238,050944603 ± 0,00000122 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,099 ± 0,002 d
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1949
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

239Np

Μαζικός αριθμός239
αριθμός νετρονίων146
σχετική ατομική μάζα
239,052937538 ± 0,000001406 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,356 ± 0,003 d
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1940
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
α (α emission)

240Np

Μαζικός αριθμός240
αριθμός νετρονίων147
σχετική ατομική μάζα
240,056163778 ± 0,000018284 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
61,9 ± 0,2 m
Σπιν5
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1953
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

241Np

Μαζικός αριθμός241
αριθμός νετρονίων148
σχετική ατομική μάζα
241,058309671 ± 0,00010736 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
13,9 ± 0,2 m
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1959
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
α (α emission)

242Np

Μαζικός αριθμός242
αριθμός νετρονίων149
σχετική ατομική μάζα
242,061639548 ± 0,000214712 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,2 ± 0,2 m
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1979
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

243Np

Μαζικός αριθμός243
αριθμός νετρονίων150
σχετική ατομική μάζα
243,064204 ± 0,000034 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,85 ± 0,15 m
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1979
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

244Np

Μαζικός αριθμός244
αριθμός νετρονίων151
σχετική ατομική μάζα
244,067891 ± 0,000107 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,29 ± 0,16 m
Σπιν7
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1987
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

245Np

Μαζικός αριθμός245
αριθμός νετρονίων152
σχετική ατομική μάζα
245,070693 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)
Neptunium2

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόE.M. McMillan, P.H. Abelson
μέρος ανακάλυψηςUnited States
ημερομηνία ανακάλυψης1940
ΕτυμολογίαNamed for the planet Neptune.
pronunciationnep-TOO-ni-em (Αγγλικά)

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ωκεανός)
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
0 %
natural abundance (Μετεωροειδής)
0 %
natural abundance (Ήλιος)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants