Neptun

Neptun (Np)

93. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa93
Masa atomowa237
liczba masowa219
Grupa
Okres7
Blokf
proton93 p+
neutron126 n0
elektron93 e-
Animated Model atomu Bohra of Np (Neptun)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
175 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
171 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
110 pm
Crystal Radius
124 pm
promień van der Waalsa
239 pm
gęstość
20,2 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Neptun0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
potencjał jonizacyjny of Np (Neptun)
ciepło parowania
336 kJ/mol
ciepło topnienia
9,6 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
464,8 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 22, 9, 2
Model atomu Bohra: Np (Neptun)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Np (Neptun)
konfiguracja elektronowa[Rn] 5f4 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f4 6d1 7s2
Enhanced Model atomu Bohra of Np (Neptun)
Orbital Diagram of Np (Neptun)
stopień utlenienia2, 3, 4, 5, 6, 7
elektroujemność
1.3
Electrophilicity Index
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
Temperatura topnienia
917,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Srebrny
appearancesilvery metallic
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
0,83 MS/m
rezystywność
0,0000012 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
type
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznySimple Orthorhombic (ORC)
Stała sieci krystalicznej
4,72 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaAktynowce, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number37
Mendeleev Number22
Pettifor Number44
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
151 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
180
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe6L11/2
grupa przestrzenna62 (Pnma)

Isotopes of Neptunium

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy27
Natural Isotopes0

219Np

liczba masowa219
liczba neutronów126
względna masa atomowa
219,031601865 ± 0,000098732 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
570 ± 450 us
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2015
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

220Np

liczba masowa220
liczba neutronów127
względna masa atomowa
220,03271628 ± 0,000032977 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
29 ± 11 ns
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2019
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

221Np

liczba masowa221
liczba neutronów128
względna masa atomowa
221,03211 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)

222Np

liczba masowa222
liczba neutronów129
względna masa atomowa
222,033574706 ± 0,000040849 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
480 ± 190 ns
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2020
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

223Np

liczba masowa223
liczba neutronów130
względna masa atomowa
223,03291334 ± 0,000088956 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,5 ± 0,8 us
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2017
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

224Np

liczba masowa224
liczba neutronów131
względna masa atomowa
224,03438803 ± 0,000031052 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
48 ± 19 us
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

225Np

liczba masowa225
liczba neutronów132
względna masa atomowa
225,033943422 ± 0,000098355 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6,5 ± 3,5 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

226Np

liczba masowa226
liczba neutronów133
względna masa atomowa
226,035230364 ± 0,000109568 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
35 ± 10 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1990
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

227Np

liczba masowa227
liczba neutronów134
względna masa atomowa
227,034975012 ± 0,000082651 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
510 ± 60 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1990
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

228Np

liczba masowa228
liczba neutronów135
względna masa atomowa
228,036313 ± 0,000108 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
61,4 ± 1,4 s
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)59%
α (α emission)41%
β+ SF (β+-delayed fission)0.012%

229Np

liczba masowa229
liczba neutronów136
względna masa atomowa
229,036287269 ± 0,000108618 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4 ± 0,18 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1968
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)68%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

230Np

liczba masowa230
liczba neutronów137
względna masa atomowa
230,03782806 ± 0,000059051 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,6 ± 0,3 m
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1968
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)97%
α (α emission)3%

231Np

liczba masowa231
liczba neutronów138
względna masa atomowa
231,038243598 ± 0,000054916 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
48,8 ± 0,2 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1950
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98%
α (α emission)2%

232Np

liczba masowa232
liczba neutronów139
względna masa atomowa
232,040107 ± 0,000107 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
14,7 ± 0,3 m
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1950
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

233Np

liczba masowa233
liczba neutronów140
względna masa atomowa
233,040739421 ± 0,000054729 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
36,2 ± 0,1 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1950
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0007%

234Np

liczba masowa234
liczba neutronów141
względna masa atomowa
234,042893245 ± 0,000009014 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,4 ± 0,1 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1949
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

235Np

liczba masowa235
liczba neutronów142
względna masa atomowa
235,044061518 ± 0,00000149 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
396,1 ± 1,2 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1949
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)99.9974%
α (α emission)0.0026%

236Np

liczba masowa236
liczba neutronów143
względna masa atomowa
236,046568296 ± 0,000054129 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
153 ± 5 ky
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1949
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)86.3%
β (β decay)13.5%
α (α emission)0.16%

237Np

liczba masowa237
liczba neutronów144
względna masa atomowa
237,04817164 ± 0,000001201 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,144 ± 0,007 My
spin5/2
nuclear quadrupole moment
3,886 ± 0,006
data odkrycia1948
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)2%
30Mg4%

238Np

liczba masowa238
liczba neutronów145
względna masa atomowa
238,050944603 ± 0,00000122 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,099 ± 0,002 d
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1949
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

239Np

liczba masowa239
liczba neutronów146
względna masa atomowa
239,052937538 ± 0,000001406 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,356 ± 0,003 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1940
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
α (α emission)

240Np

liczba masowa240
liczba neutronów147
względna masa atomowa
240,056163778 ± 0,000018284 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
61,9 ± 0,2 m
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1953
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

241Np

liczba masowa241
liczba neutronów148
względna masa atomowa
241,058309671 ± 0,00010736 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
13,9 ± 0,2 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1959
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
α (α emission)

242Np

liczba masowa242
liczba neutronów149
względna masa atomowa
242,061639548 ± 0,000214712 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,2 ± 0,2 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1979
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

243Np

liczba masowa243
liczba neutronów150
względna masa atomowa
243,064204 ± 0,000034 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,85 ± 0,15 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1979
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

244Np

liczba masowa244
liczba neutronów151
względna masa atomowa
244,067891 ± 0,000107 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,29 ± 0,16 m
spin7
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

245Np

liczba masowa245
liczba neutronów152
względna masa atomowa
245,070693 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
Neptunium2

historia

odkrywca lub wynalazcaE.M. McMillan, P.H. Abelson
miejsce odkryciaUnited States
data odkrycia1940
etymologiaNamed for the planet Neptune.
wymowanep-TOO-ni-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
abundancja naturalna (ocean)
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0 %
abundancja naturalna (meteoroid)
0 %
abundancja naturalna (Słońce)
0 %
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants