Neptun

Neptun (Np)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa93
Masa atomowa237
liczba masowa219
Grupa
Okres7
Blokf
Protony93 p+
Neutrony126 n0
Elektrony93 e-
Neptunium2.jpg Animated Model atomu Bohra of Np (Neptun) Enhanced Model atomu Bohra of Np (Neptun) Model atomu Bohra: Np (Neptun) Orbital Diagram of Np (Neptun)

Właściwości

Promień atomowy
175 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
171 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
110 pm
Crystal Radius
124 pm
promień van der Waalsa
239 pm
gęstość
20,2 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
ciepło parowania
336 kJ/mol
ciepło topnienia
9,6 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
464,8 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 22, 9, 2
elektron walencyjny6
konfiguracja elektronowa[Rn] 5f4 6d1 7s2
stopień utlenienia2, 3, 4, 5, 6, 7
elektroujemność
1.3
Electrophilicity
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
Temperatura topnienia
917,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Srebrny
appearancesilvery metallic
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
0,83 MS/m
rezystywność
0,0000012 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
type
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznySimple Orthorhombic (ORC)
Stała sieci krystalicznej
4,72 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaAktynowce, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number37
Mendeleev Number22
Pettifor Number44
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
151 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
180
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe6L11/2
grupa przestrzenna62 (Pnma)

Isotopes of Neptunium

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy27
Radioactive Isotopes27

219Np

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
219,031601865 ± 0,000098732 Da
liczba masowa219
g-factor
czas połowicznego rozpadu
570 ± 450 us
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2015
parzystość-

219Np Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

220Np

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
220,03271628 ± 0,000032977 Da
liczba masowa220
g-factor
czas połowicznego rozpadu
29 ± 11 ns
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2019
parzystość-

220Np Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

221Np

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
221,03211 ± 0,000215 Da
liczba masowa221
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

221Np Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%

222Np

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
222,033574706 ± 0,000040849 Da
liczba masowa222
g-factor
czas połowicznego rozpadu
480 ± 190 ns
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2020
parzystość-

222Np Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

223Np

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
223,03291334 ± 0,000088956 Da
liczba masowa223
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,5 ± 0,8 us
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2017
parzystość-

223Np Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

224Np

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
224,03438803 ± 0,000031052 Da
liczba masowa224
g-factor
czas połowicznego rozpadu
48 ± 19 us
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość-

224Np Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

225Np

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
225,033943422 ± 0,000098355 Da
liczba masowa225
g-factor
czas połowicznego rozpadu
6,5 ± 3,5 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość-

225Np Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

226Np

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
226,035230364 ± 0,000109568 Da
liczba masowa226
g-factor
czas połowicznego rozpadu
35 ± 10 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1990
parzystość

226Np Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

227Np

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
227,034975012 ± 0,000082651 Da
liczba masowa227
g-factor
czas połowicznego rozpadu
510 ± 60 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1990
parzystość+

227Np Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

228Np

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
228,036313 ± 0,000108 Da
liczba masowa228
g-factor
czas połowicznego rozpadu
61,4 ± 1,4 s
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

228Np Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)59%
α (α emission)41%
β+ SF (β+-delayed fission)0.012%

229Np

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
229,036287269 ± 0,000108618 Da
liczba masowa229
g-factor
czas połowicznego rozpadu
4 ± 0,18 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1968
parzystość+

229Np Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)68%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

230Np

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
230,03782806 ± 0,000059051 Da
liczba masowa230
g-factor
czas połowicznego rozpadu
4,6 ± 0,3 m
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1968
parzystość+

230Np Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)97%
α (α emission)3%

231Np

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
231,038243598 ± 0,000054916 Da
liczba masowa231
g-factor
czas połowicznego rozpadu
48,8 ± 0,2 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1950
parzystość+

231Np Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98%
α (α emission)2%

232Np

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
232,040107 ± 0,000107 Da
liczba masowa232
g-factor
czas połowicznego rozpadu
14,7 ± 0,3 m
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1950
parzystość-

232Np Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

233Np

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
233,040739421 ± 0,000054729 Da
liczba masowa233
g-factor
czas połowicznego rozpadu
36,2 ± 0,1 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1950
parzystość+

233Np Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0007%

234Np

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
234,042893245 ± 0,000009014 Da
liczba masowa234
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
4,4 ± 0,1 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1949
parzystość+

234Np Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

235Np

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
235,044061518 ± 0,00000149 Da
liczba masowa235
g-factor
czas połowicznego rozpadu
396,1 ± 1,2 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1949
parzystość+

235Np Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)99.9974%
α (α emission)0.0026%

236Np

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
236,046568296 ± 0,000054129 Da
liczba masowa236
g-factor
czas połowicznego rozpadu
153 ± 5 ky
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1949
parzystość-

236Np Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)86.3%
β (β decay)13.5%
α (α emission)0.16%

237Np

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
237,04817164 ± 0,000001201 Da
liczba masowa237
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,144 ± 0,007 My
spin5/2
nuclear quadrupole moment
3,886 ± 0,006
data odkrycia1948
parzystość+

237Np Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)2%
30Mg4%

238Np

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
238,050944603 ± 0,00000122 Da
liczba masowa238
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,099 ± 0,002 d
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1949
parzystość+

238Np Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

239Np

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
239,052937538 ± 0,000001406 Da
liczba masowa239
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,356 ± 0,003 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1940
parzystość+

239Np Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
α (α emission)%

240Np

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
240,056163778 ± 0,000018284 Da
liczba masowa240
g-factor
czas połowicznego rozpadu
61,9 ± 0,2 m
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1953
parzystość+

240Np Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

241Np

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
241,058309671 ± 0,00010736 Da
liczba masowa241
g-factor
czas połowicznego rozpadu
13,9 ± 0,2 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1959
parzystość+

241Np Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
α (α emission)%

242Np

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
242,061639548 ± 0,000214712 Da
liczba masowa242
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,2 ± 0,2 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1979
parzystość+

242Np Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

243Np

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
243,064204 ± 0,000034 Da
liczba masowa243
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,85 ± 0,15 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1979
parzystość+

243Np Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

244Np

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
244,067891 ± 0,000107 Da
liczba masowa244
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,29 ± 0,16 m
spin7
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość-

244Np Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

245Np

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
245,070693 ± 0,000215 Da
liczba masowa245
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

245Np Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%

historia

odkrywca lub wynalazcaE.M. McMillan, P.H. Abelson
miejsce odkryciaUnited States
data odkrycia1940
etymologiaNamed for the planet Neptune.
wymowanep-TOO-ni-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants