Neptunium

Neptunium (Np)

chemický prvok s protónovým číslom 93
Protónové číslo93
Atómová hmotnosť237
Nukleónové číslo219
Skupina
Perióda7
Orbitálf
protón93 p+
Neutrón126 n0
elektrón93 e-
Animated Bohrov model atómu of Np (Neptunium)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
175 pm
Mólový objem
Covalent Radius
171 pm
Metallic Radius
iónový polomer
110 pm
Crystal Radius
124 pm
Van der Waalsov polomer
239 pm
density
20,2 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Neptunium0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
ionization energy
ionization energy of Np (Neptunium)
Merné skupenské teplo varu
336 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
9,6 kJ/mol
Štandardná zlučovacia entalpia
464,8 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 32, 22, 9, 2
Bohrov model atómu: Np (Neptunium)
Valenčný elektrón2
Lewis structure: Np (Neptunium)
electron configuration[Rn] 5f4 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f4 6d1 7s2
Enhanced Bohrov model atómu of Np (Neptunium)
Orbital Diagram of Np (Neptunium)
Oxidačné číslo2, 3, 4, 5, 6, 7
Elektronegativita
1.3
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
Teplota topenia
917,15 K
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Strieborná
podobasilvery metallic
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
Molárna tepelná kapacita
Tepelná kapacita
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeConductor
Merná vodivosť
0,83 MS/m
Merný elektrický odpor
0,0000012 m Ω
supravodivosť
Magnetizmus
type
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaJednoduchý ortorhombický (ORC)
lattice constant
4,72 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Materiálová tvrdosť
bulk modulus
shear modulus
Youngov modul
Poissonova konštanta
rýchlosť zvuku
classification
KategóriaAktinoidy, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number37
Mendeleev Number22
Pettifor Number44
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
151 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
180
Neutron Mass Absorption
Kvantové číslo6L11/2
Priestorová grupa62 (Pnma)

Isotopes of Neptunium

Stabilné izotopy0
Nestabilné izotopy27
Natural Isotopes0

219Np

Nukleónové číslo219
neutrónové číslo126
Relatívna atómová hmotnosť
219,031601865 ± 0,000098732 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
570 ± 450 us
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2015
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

220Np

Nukleónové číslo220
neutrónové číslo127
Relatívna atómová hmotnosť
220,03271628 ± 0,000032977 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
29 ± 11 ns
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2019
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

221Np

Nukleónové číslo221
neutrónové číslo128
Relatívna atómová hmotnosť
221,03211 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity-

decay modeintensity
α (α emission)

222Np

Nukleónové číslo222
neutrónové číslo129
Relatívna atómová hmotnosť
222,033574706 ± 0,000040849 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
480 ± 190 ns
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2020
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

223Np

Nukleónové číslo223
neutrónové číslo130
Relatívna atómová hmotnosť
223,03291334 ± 0,000088956 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,5 ± 0,8 us
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2017
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

224Np

Nukleónové číslo224
neutrónové číslo131
Relatívna atómová hmotnosť
224,03438803 ± 0,000031052 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
48 ± 19 us
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2018
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

225Np

Nukleónové číslo225
neutrónové číslo132
Relatívna atómová hmotnosť
225,033943422 ± 0,000098355 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
6,5 ± 3,5 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1994
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

226Np

Nukleónové číslo226
neutrónové číslo133
Relatívna atómová hmotnosť
226,035230364 ± 0,000109568 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
35 ± 10 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1990
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

227Np

Nukleónové číslo227
neutrónové číslo134
Relatívna atómová hmotnosť
227,034975012 ± 0,000082651 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
510 ± 60 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1990
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

228Np

Nukleónové číslo228
neutrónové číslo135
Relatívna atómová hmotnosť
228,036313 ± 0,000108 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
61,4 ± 1,4 s
Spin4
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1994
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)59%
α (α emission)41%
β+ SF (β+-delayed fission)0.012%

229Np

Nukleónové číslo229
neutrónové číslo136
Relatívna atómová hmotnosť
229,036287269 ± 0,000108618 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4 ± 0,18 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1968
parity+

decay modeintensity
α (α emission)68%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

230Np

Nukleónové číslo230
neutrónové číslo137
Relatívna atómová hmotnosť
230,03782806 ± 0,000059051 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,6 ± 0,3 m
Spin4
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1968
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)97%
α (α emission)3%

231Np

Nukleónové číslo231
neutrónové číslo138
Relatívna atómová hmotnosť
231,038243598 ± 0,000054916 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
48,8 ± 0,2 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1950
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98%
α (α emission)2%

232Np

Nukleónové číslo232
neutrónové číslo139
Relatívna atómová hmotnosť
232,040107 ± 0,000107 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
14,7 ± 0,3 m
Spin5
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1950
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

233Np

Nukleónové číslo233
neutrónové číslo140
Relatívna atómová hmotnosť
233,040739421 ± 0,000054729 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
36,2 ± 0,1 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1950
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0007%

234Np

Nukleónové číslo234
neutrónové číslo141
Relatívna atómová hmotnosť
234,042893245 ± 0,000009014 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,4 ± 0,1 d
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1949
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

235Np

Nukleónové číslo235
neutrónové číslo142
Relatívna atómová hmotnosť
235,044061518 ± 0,00000149 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
396,1 ± 1,2 d
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1949
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)99.9974%
α (α emission)0.0026%

236Np

Nukleónové číslo236
neutrónové číslo143
Relatívna atómová hmotnosť
236,046568296 ± 0,000054129 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
153 ± 5 ky
Spin6
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1949
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)86.3%
β (β decay)13.5%
α (α emission)0.16%

237Np

Nukleónové číslo237
neutrónové číslo144
Relatívna atómová hmotnosť
237,04817164 ± 0,000001201 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,144 ± 0,007 My
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
3,886 ± 0,006
dátum objavu1948
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)2%
30Mg4%

238Np

Nukleónové číslo238
neutrónové číslo145
Relatívna atómová hmotnosť
238,050944603 ± 0,00000122 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,099 ± 0,002 d
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1949
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

239Np

Nukleónové číslo239
neutrónové číslo146
Relatívna atómová hmotnosť
239,052937538 ± 0,000001406 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,356 ± 0,003 d
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1940
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)

240Np

Nukleónové číslo240
neutrónové číslo147
Relatívna atómová hmotnosť
240,056163778 ± 0,000018284 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
61,9 ± 0,2 m
Spin5
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1953
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

241Np

Nukleónové číslo241
neutrónové číslo148
Relatívna atómová hmotnosť
241,058309671 ± 0,00010736 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
13,9 ± 0,2 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1959
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)

242Np

Nukleónové číslo242
neutrónové číslo149
Relatívna atómová hmotnosť
242,061639548 ± 0,000214712 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,2 ± 0,2 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1979
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

243Np

Nukleónové číslo243
neutrónové číslo150
Relatívna atómová hmotnosť
243,064204 ± 0,000034 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,85 ± 0,15 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1979
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

244Np

Nukleónové číslo244
neutrónové číslo151
Relatívna atómová hmotnosť
244,067891 ± 0,000107 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,29 ± 0,16 m
Spin7
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1987
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

245Np

Nukleónové číslo245
neutrónové číslo152
Relatívna atómová hmotnosť
245,070693 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
Neptunium2

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaE.M. McMillan, P.H. Abelson
miesto nálezuUnited States
dátum objavu1940
etymológiaNamed for the planet Neptune.
pronunciationnep-TOO-ni-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
natural abundance (Oceán)
natural abundance (Ľudské telo)
0 %
natural abundance (Meteoroid)
0 %
natural abundance (Slnko)
0 %
Množstvo vo vesmíre
0 %

Nuclear Screening Constants