Neptunij

Neptunij (Np)

chemical element with the atomic number of 93 and symbol Np
Vrstno število93
Atomska teža237
Masno število219
Skupina
Perioda7
Blokf
proton93 p+
nevtron126 n0
elektron93 e-
Animated Bohrov model atoma of Np (Neptunij)

Fizikalna Lastnost

Atomski Polmer
175 pm
Molarna prostornina
Kovalentni Polmer
171 pm
Metallic Radius
Ionski polmer
110 pm
Crystal Radius
124 pm
Van der Waalsov polmer
239 pm
density
20,2 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Neptunij0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmAtomski PolmerKovalentni PolmerMetallic RadiusVan der Waalsov polmer

Kemijska Lastnost

energija
proton affinity
Elektronska afiniteta
ionization energy
ionization energy of Np (Neptunij)
Izparilna toplota
336 kJ/mol
talilna toplota
9,6 kJ/mol
Standardna tvorbena entalpija
464,8 kJ/mol
elektron
Elektronska lupina2, 8, 18, 32, 22, 9, 2
Bohrov model atoma: Np (Neptunij)
valence electron2
Lewis structure: Np (Neptunij)
elektronska konfiguracija[Rn] 5f4 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f4 6d1 7s2
Enhanced Bohrov model atoma of Np (Neptunij)
Orbital Diagram of Np (Neptunij)
Oksidacijsko stanje2, 3, 4, 5, 6, 7
Elektronegativnost
1.3
Electrophilicity Index
osnovno agregatno stanje
phase of matterTrdnina
plinasto agregatno stanje
Vrelišče
Tališče
917,15 K
critical pressure
kritična temperatura
Trojna točka
appearance
barva
Silver
appearancesilvery metallic
Lomni količnik
thermodynamic material property
Toplotna prevodnost
thermal expansion
molar heat capacity
Toplotna kapaciteta
Adiabatni eksponent
electrical properties
typeConductor
Električna prevodnost
0,83 MS/m
Specifična upornost
0,0000012 m Ω
Superprevodnost
Magnetizem
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curiejeva temperatura
Néelova temperatura
struktura
Kristalna strukturaPrimitivna ortorombska (ORC)
lattice constant
4,72 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Trdota
Stisljivostni modul
Strižni modul
Young's modulus
Poissonovo število
hitrost zvoka
klasifikacija
KategorijaAktinoidi, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number37
Mendeleev Number22
Pettifor Number44
Geochemical Class
Goldschmidtovo razvrščanje elementovsynthetic

other

Gas Basicity
Polarizabilnost
151 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
180
Neutron Mass Absorption
Kvantno število6L11/2
Prostorska skupina62 (Pnma)

Isotopes of Neptunium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes27
Natural Isotopes0

219Np

Masno število219
nevtronsko število126
relative atomic mass
219,031601865 ± 0,000098732 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
570 ± 450 us
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2015
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)100%

220Np

Masno število220
nevtronsko število127
relative atomic mass
220,03271628 ± 0,000032977 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
29 ± 11 ns
Spin1
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2019
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)100%

221Np

Masno število221
nevtronsko število128
relative atomic mass
221,03211 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)

222Np

Masno število222
nevtronsko število129
relative atomic mass
222,033574706 ± 0,000040849 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
480 ± 190 ns
Spin1
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2020
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)100%

223Np

Masno število223
nevtronsko število130
relative atomic mass
223,03291334 ± 0,000088956 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,5 ± 0,8 us
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2017
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)100%

224Np

Masno število224
nevtronsko število131
relative atomic mass
224,03438803 ± 0,000031052 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
48 ± 19 us
Spin2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2018
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)100%

225Np

Masno število225
nevtronsko število132
relative atomic mass
225,033943422 ± 0,000098355 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
6,5 ± 3,5 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1994
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

226Np

Masno število226
nevtronsko število133
relative atomic mass
226,035230364 ± 0,000109568 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
35 ± 10 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1990
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

227Np

Masno število227
nevtronsko število134
relative atomic mass
227,034975012 ± 0,000082651 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
510 ± 60 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1990
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

228Np

Masno število228
nevtronsko število135
relative atomic mass
228,036313 ± 0,000108 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
61,4 ± 1,4 s
Spin4
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1994
Parnost+

decay modeJakost
ϵ (electron capture)59%
α (α emission)41%
β+ SF (β+-delayed fission)0.012%

229Np

Masno število229
nevtronsko število136
relative atomic mass
229,036287269 ± 0,000108618 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
4 ± 0,18 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1968
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)68%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

230Np

Masno število230
nevtronsko število137
relative atomic mass
230,03782806 ± 0,000059051 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
4,6 ± 0,3 m
Spin4
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1968
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)97%
α (α emission)3%

231Np

Masno število231
nevtronsko število138
relative atomic mass
231,038243598 ± 0,000054916 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
48,8 ± 0,2 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1950
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98%
α (α emission)2%

232Np

Masno število232
nevtronsko število139
relative atomic mass
232,040107 ± 0,000107 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
14,7 ± 0,3 m
Spin5
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1950
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

233Np

Masno število233
nevtronsko število140
relative atomic mass
233,040739421 ± 0,000054729 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
36,2 ± 0,1 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1950
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0007%

234Np

Masno število234
nevtronsko število141
relative atomic mass
234,042893245 ± 0,000009014 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
4,4 ± 0,1 d
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1949
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

235Np

Masno število235
nevtronsko število142
relative atomic mass
235,044061518 ± 0,00000149 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
396,1 ± 1,2 d
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1949
Parnost+

decay modeJakost
ϵ (electron capture)99.9974%
α (α emission)0.0026%

236Np

Masno število236
nevtronsko število143
relative atomic mass
236,046568296 ± 0,000054129 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
153 ± 5 ky
Spin6
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1949
Parnost-

decay modeJakost
ϵ (electron capture)86.3%
β (β decay)13.5%
α (α emission)0.16%

237Np

Masno število237
nevtronsko število144
relative atomic mass
237,04817164 ± 0,000001201 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,144 ± 0,007 My
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
3,886 ± 0,006
datum odkritja1948
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)2%
30Mg4%

238Np

Masno število238
nevtronsko število145
relative atomic mass
238,050944603 ± 0,00000122 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,099 ± 0,002 d
Spin2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1949
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

239Np

Masno število239
nevtronsko število146
relative atomic mass
239,052937538 ± 0,000001406 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,356 ± 0,003 d
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1940
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
α (α emission)

240Np

Masno število240
nevtronsko število147
relative atomic mass
240,056163778 ± 0,000018284 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
61,9 ± 0,2 m
Spin5
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1953
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

241Np

Masno število241
nevtronsko število148
relative atomic mass
241,058309671 ± 0,00010736 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
13,9 ± 0,2 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1959
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
α (α emission)

242Np

Masno število242
nevtronsko število149
relative atomic mass
242,061639548 ± 0,000214712 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,2 ± 0,2 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1979
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

243Np

Masno število243
nevtronsko število150
relative atomic mass
243,064204 ± 0,000034 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,85 ± 0,15 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1979
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

244Np

Masno število244
nevtronsko število151
relative atomic mass
244,067891 ± 0,000107 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,29 ± 0,16 m
Spin7
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1987
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

245Np

Masno število245
nevtronsko število152
relative atomic mass
245,070693 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)
Neptunium2

zgodovina

odkritelj ali izumiteljE.M. McMillan, P.H. Abelson
nahajališčeUnited States
datum odkritja1940
etimologijaNamed for the planet Neptune.
pronunciationnep-TOO-ni-em (angleščina)

vir

Výskyt
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ocean)
natural abundance (človeško telo)
0 %
natural abundance (Meteoroid)
0 %
natural abundance (Sonce)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants