Нептунијум

Нептунијум (Np)

chemical element with the atomic number of 93 and symbol Np
Атомски број93
Атомска маса237
Масени број219
Група
Периода7
Блокf
протон93 p+
неутрон126 n0
електрон93 e-
Animated Боров модел атома of Np (Нептунијум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
175 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
171 pm
Metallic Radius
ionic radius
110 pm
Crystal Radius
124 pm
Ван дер Валсов радијус
239 pm
густина
20,2 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Нептунијум0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
енергија јонизације
енергија јонизације of Np (Нептунијум)
Топлота испаравања
336 kJ/mol
топлота топљења
9,6 kJ/mol
топлотни ефекат хемијске реакције
464,8 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 32, 22, 9, 2
Боров модел атома: Np (Нептунијум)
Валентни електрони2
Lewis structure: Np (Нептунијум)
електронска конфигурација[Rn] 5f4 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f4 6d1 7s2
Enhanced Боров модел атома of Np (Нептунијум)
Orbital Diagram of Np (Нептунијум)
оксидациони број2, 3, 4, 5, 6, 7
електронегативност
1.3
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
Температура топљења
917,15 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Сребрена
appearancesilvery metallic
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
molar heat capacity
Специфична топлота
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
0,83 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,0000012 m Ω
Суперпроводност
магнетизам
type
Magnetna susceptibilnost (Mass)
Magnetna susceptibilnost (Molar)
Magnetna susceptibilnost (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураПроста Орторомбна (ORC)
lattice constant
4,72 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
тврдоћа
модул стишљивости
shear modulus
Јангов модул
Пуасонов однос
брзина звука
класификација
КатегоријаАктиноиди, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number37
Mendeleev Number22
Pettifor Number44
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

остало

Gas Basicity
polarizability
151 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
180
Neutron Mass Absorption
квантни број6L11/2
кристалографска група62 (Pnma)

Isotopes of Neptunium

Стабилни изотопи0
Нестабилни изотопи27
Natural Isotopes0

219Np

Масени број219
неутронски број126
атомска тежина
219,031601865 ± 0,000098732 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
570 ± 450 us
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2015
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

220Np

Масени број220
неутронски број127
атомска тежина
220,03271628 ± 0,000032977 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
29 ± 11 ns
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића2019
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

221Np

Масени број221
неутронски број128
атомска тежина
221,03211 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)

222Np

Масени број222
неутронски број129
атомска тежина
222,033574706 ± 0,000040849 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
480 ± 190 ns
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића2020
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

223Np

Масени број223
неутронски број130
атомска тежина
223,03291334 ± 0,000088956 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,5 ± 0,8 us
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2017
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

224Np

Масени број224
неутронски број131
атомска тежина
224,03438803 ± 0,000031052 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
48 ± 19 us
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића2018
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

225Np

Масени број225
неутронски број132
атомска тежина
225,033943422 ± 0,000098355 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
6,5 ± 3,5 ms
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1994
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

226Np

Масени број226
неутронски број133
атомска тежина
226,035230364 ± 0,000109568 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
35 ± 10 ms
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића1990
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

227Np

Масени број227
неутронски број134
атомска тежина
227,034975012 ± 0,000082651 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
510 ± 60 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1990
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

228Np

Масени број228
неутронски број135
атомска тежина
228,036313 ± 0,000108 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
61,4 ± 1,4 s
Спин4
nuclear quadrupole moment
датум открића1994
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)59%
α (α emission)41%
β+ SF (β+-delayed fission)0.012%

229Np

Масени број229
неутронски број136
атомска тежина
229,036287269 ± 0,000108618 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4 ± 0,18 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1968
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)68%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

230Np

Масени број230
неутронски број137
атомска тежина
230,03782806 ± 0,000059051 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,6 ± 0,3 m
Спин4
nuclear quadrupole moment
датум открића1968
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)97%
α (α emission)3%

231Np

Масени број231
неутронски број138
атомска тежина
231,038243598 ± 0,000054916 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
48,8 ± 0,2 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1950
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98%
α (α emission)2%

232Np

Масени број232
неутронски број139
атомска тежина
232,040107 ± 0,000107 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
14,7 ± 0,3 m
Спин5
nuclear quadrupole moment
датум открића1950
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

233Np

Масени број233
неутронски број140
атомска тежина
233,040739421 ± 0,000054729 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
36,2 ± 0,1 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1950
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0007%

234Np

Масени број234
неутронски број141
атомска тежина
234,042893245 ± 0,000009014 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,4 ± 0,1 d
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1949
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

235Np

Масени број235
неутронски број142
атомска тежина
235,044061518 ± 0,00000149 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
396,1 ± 1,2 d
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1949
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)99.9974%
α (α emission)0.0026%

236Np

Масени број236
неутронски број143
атомска тежина
236,046568296 ± 0,000054129 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
153 ± 5 ky
Спин6
nuclear quadrupole moment
датум открића1949
parity-

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)86.3%
β (β decay)13.5%
α (α emission)0.16%

237Np

Масени број237
неутронски број144
атомска тежина
237,04817164 ± 0,000001201 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,144 ± 0,007 My
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
3,886 ± 0,006
датум открића1948
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)2%
30Mg4%

238Np

Масени број238
неутронски број145
атомска тежина
238,050944603 ± 0,00000122 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,099 ± 0,002 d
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1949
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

239Np

Масени број239
неутронски број146
атомска тежина
239,052937538 ± 0,000001406 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,356 ± 0,003 d
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1940
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
α (α emission)

240Np

Масени број240
неутронски број147
атомска тежина
240,056163778 ± 0,000018284 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
61,9 ± 0,2 m
Спин5
nuclear quadrupole moment
датум открића1953
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

241Np

Масени број241
неутронски број148
атомска тежина
241,058309671 ± 0,00010736 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
13,9 ± 0,2 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1959
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
α (α emission)

242Np

Масени број242
неутронски број149
атомска тежина
242,061639548 ± 0,000214712 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,2 ± 0,2 m
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1979
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

243Np

Масени број243
неутронски број150
атомска тежина
243,064204 ± 0,000034 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,85 ± 0,15 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1979
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

244Np

Масени број244
неутронски број151
атомска тежина
244,067891 ± 0,000107 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,29 ± 0,16 m
Спин7
nuclear quadrupole moment
датум открића1987
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

245Np

Масени број245
неутронски број152
атомска тежина
245,070693 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
Neptunium2

историја

откриоE.M. McMillan, P.H. Abelson
место открићаUnited States
датум открића1940
етимологијаNamed for the planet Neptune.
изговорnep-TOO-ni-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
присутност у природи (океан)
присутност у природи (људско тело)
0 %
присутност у природи (метеороид)
0 %
присутност у природи (Сунце)
0 %
Заступљеност у Космосу
0 %

Nuclear Screening Constants