Neptunium

Neptunium (Np)

grundämne
Atomnummer93
Atommassa237
masstal219
Grupp
Period7
Blockf
proton93 p+
neutron126 n0
elektron93 e-
Animated Bohrs atommodell of Np (Neptunium)

Fysisk Egenskap

Atomradie
175 pm
molvolym
Kovalent Radie
171 pm
Metallic Radius
ionic radius
110 pm
Crystal Radius
124 pm
Van der Waalsradie
239 pm
densitet
20,2 g/cm³
Grundämnenas Atomära Egenskaper: Neptunium0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmAtomradieKovalent RadieMetallic RadiusVan der Waalsradie

Kemisk Egenskap

energi
proton affinity
Elektronaffinitet
joniseringsenergi
joniseringsenergi of Np (Neptunium)
ångbildningsvärme
336 kJ/mol
smältvärme
9,6 kJ/mol
Bildningsentalpi
464,8 kJ/mol
elektron
electron shell2, 8, 18, 32, 22, 9, 2
Bohrs atommodell: Np (Neptunium)
valenselektron2
Elektronformel: Np (Neptunium)
elektronkonfiguration[Rn] 5f4 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f4 6d1 7s2
Enhanced Bohrs atommodell of Np (Neptunium)
Orbital Diagram of Np (Neptunium)
oxidationstal2, 3, 4, 5, 6, 7
elektronegativitet
1.3
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
aggregationstillståndFast
gaseous state of matter
Kokpunkt
Smältpunkt
917,15 K
critical pressure
critical temperature
trippelpunkt
appearance
färg
Silver
appearancesilvery metallic
Brytningsindex
materialegenskap
Värmeledningsförmåga
termisk expansion
molar heat capacity
Specifik värmekapacitet
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
elektrisk konduktivitet
0,83 MS/m
resistivitet
0,0000012 m Ω
supraledare
magnetism
type
magnetisk susceptibilitet (Mass)
magnetisk susceptibilitet (Molar)
magnetisk susceptibilitet (Volume)
magnetic ordering
Curiepunkten
Néel temperature
struktur
KristallstrukturEnkelt ortorombiskt (ORC)
Gitterkonstant
4,72 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mekanisk materialegenskap
hårdhet
Kompressibilitet
skjuvmodul
Young's modulus
Poissons konstant
ljudhastighet
klassificering
KategoriAktinider, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number37
Mendeleev Number22
Pettifor Number44
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

övrigt

Gas Basicity
Polariserbarhet
151 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Träffyta
180
Neutron Mass Absorption
kvanttal6L11/2
rymdgrupp62 (Pnma)

Neptuniumisotoper

Stabila isotoper0
Instabila isotoper27
Natural Isotopes0

219Np

masstal219
neutrontal126
relative atomic mass
219,031601865 ± 0,000098732 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
570 ± 450 us
Spinn9/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2015
Paritet-

decay modeIntensitet
α (α emission)100%

220Np

masstal220
neutrontal127
relative atomic mass
220,03271628 ± 0,000032977 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
29 ± 11 ns
Spinn1
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2019
Paritet-

decay modeIntensitet
α (α emission)100%

221Np

masstal221
neutrontal128
relative atomic mass
221,03211 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn9/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet-

decay modeIntensitet
α (α emission)

222Np

masstal222
neutrontal129
relative atomic mass
222,033574706 ± 0,000040849 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
480 ± 190 ns
Spinn1
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2020
Paritet-

decay modeIntensitet
α (α emission)100%

223Np

masstal223
neutrontal130
relative atomic mass
223,03291334 ± 0,000088956 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
2,5 ± 0,8 us
Spinn9/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2017
Paritet-

decay modeIntensitet
α (α emission)100%

224Np

masstal224
neutrontal131
relative atomic mass
224,03438803 ± 0,000031052 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
48 ± 19 us
Spinn2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2018
Paritet-

decay modeIntensitet
α (α emission)100%

225Np

masstal225
neutrontal132
relative atomic mass
225,033943422 ± 0,000098355 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
6,5 ± 3,5 ms
Spinn9/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1994
Paritet-

decay modeIntensitet
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

226Np

masstal226
neutrontal133
relative atomic mass
226,035230364 ± 0,000109568 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
35 ± 10 ms
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1990
Paritet

decay modeIntensitet
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

227Np

masstal227
neutrontal134
relative atomic mass
227,034975012 ± 0,000082651 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
510 ± 60 ms
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1990
Paritet+

decay modeIntensitet
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

228Np

masstal228
neutrontal135
relative atomic mass
228,036313 ± 0,000108 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
61,4 ± 1,4 s
Spinn4
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1994
Paritet+

decay modeIntensitet
ϵ (electron capture)59%
α (α emission)41%
β+ SF (β+-delayed fission)0.012%

229Np

masstal229
neutrontal136
relative atomic mass
229,036287269 ± 0,000108618 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
4 ± 0,18 m
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1968
Paritet+

decay modeIntensitet
α (α emission)68%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

230Np

masstal230
neutrontal137
relative atomic mass
230,03782806 ± 0,000059051 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
4,6 ± 0,3 m
Spinn4
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1968
Paritet+

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)97%
α (α emission)3%

231Np

masstal231
neutrontal138
relative atomic mass
231,038243598 ± 0,000054916 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
48,8 ± 0,2 m
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1950
Paritet+

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98%
α (α emission)2%

232Np

masstal232
neutrontal139
relative atomic mass
232,040107 ± 0,000107 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
14,7 ± 0,3 m
Spinn5
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1950
Paritet-

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

233Np

masstal233
neutrontal140
relative atomic mass
233,040739421 ± 0,000054729 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
36,2 ± 0,1 m
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1950
Paritet+

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0007%

234Np

masstal234
neutrontal141
relative atomic mass
234,042893245 ± 0,000009014 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
4,4 ± 0,1 d
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1949
Paritet+

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

235Np

masstal235
neutrontal142
relative atomic mass
235,044061518 ± 0,00000149 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
396,1 ± 1,2 d
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1949
Paritet+

decay modeIntensitet
ϵ (electron capture)99.9974%
α (α emission)0.0026%

236Np

masstal236
neutrontal143
relative atomic mass
236,046568296 ± 0,000054129 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
153 ± 5 ky
Spinn6
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1949
Paritet-

decay modeIntensitet
ϵ (electron capture)86.3%
β (β decay)13.5%
α (α emission)0.16%

237Np

masstal237
neutrontal144
relative atomic mass
237,04817164 ± 0,000001201 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
2,144 ± 0,007 My
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
3,886 ± 0,006
upptäcktsdatum1948
Paritet+

decay modeIntensitet
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)2%
30Mg4%

238Np

masstal238
neutrontal145
relative atomic mass
238,050944603 ± 0,00000122 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
2,099 ± 0,002 d
Spinn2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1949
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)100%

239Np

masstal239
neutrontal146
relative atomic mass
239,052937538 ± 0,000001406 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
2,356 ± 0,003 d
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1940
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)100%
α (α emission)

240Np

masstal240
neutrontal147
relative atomic mass
240,056163778 ± 0,000018284 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
61,9 ± 0,2 m
Spinn5
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1953
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)100%

241Np

masstal241
neutrontal148
relative atomic mass
241,058309671 ± 0,00010736 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
13,9 ± 0,2 m
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1959
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)100%
α (α emission)

242Np

masstal242
neutrontal149
relative atomic mass
242,061639548 ± 0,000214712 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
2,2 ± 0,2 m
Spinn1
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1979
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)100%

243Np

masstal243
neutrontal150
relative atomic mass
243,064204 ± 0,000034 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
1,85 ± 0,15 m
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1979
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)100%

244Np

masstal244
neutrontal151
relative atomic mass
244,067891 ± 0,000107 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
2,29 ± 0,16 m
Spinn7
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1987
Paritet-

decay modeIntensitet
β (β decay)100%

245Np

masstal245
neutrontal152
relative atomic mass
245,070693 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)
Neptunium2

historia

upptäckare eller uppfinnareE.M. McMillan, P.H. Abelson
fyndplatsUnited States
upptäcktsdatum1940
etymologiNamed for the planet Neptune.
uttalnep-TOO-ni-em (engelska)

källa

Förekomst
Abundance in Earth's crust
natural abundance (världshav)
natural abundance (människokropp)
0 %
natural abundance (meteoroid)
0 %
natural abundance (Solen)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants