เนปทูเนียม

เนปทูเนียม (Np)

chemical element with the atomic number of 93
เลขอะตอม93
มวลอะตอม237
เลขมวล219
หมู่
คาบ7
บล็อกf
โปรตอน93 p+
นิวตรอน126 n0
Electrons93 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Np (เนปทูเนียม)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
175 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
171 pm
Metallic Radius
ionic radius
110 pm
Crystal Radius
124 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
239 pm
ความหนาแน่น
20.2 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ionization energy of Np (เนปทูเนียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
336 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
9.6 kJ/mol
standard enthalpy of formation
464.8 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 22, 9, 2
แบบจำลองของบอร์: Np (เนปทูเนียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Np (เนปทูเนียม)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Rn] 5f4 6d1 7s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Np (เนปทูเนียม)
Orbital Diagram of Np (เนปทูเนียม)
สถานะออกซิเดชัน2, 3, 4, 5, 6, 7
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.3
Electrophilicity
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
จุดหลอมเหลว
917.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
สีเงิน
appearancesilvery metallic
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.83 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.0000012 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกออร์โธรอมบิกแบบง่าย (ORC)
lattice constant
4.72 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทแอกทิไนด, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number37
Mendeleev Number22
Pettifor Number44
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
151 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
180
Neutron Mass Absorption
quantum number6L11/2
space group62 (Pnma)

Isotopes of Neptunium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร27
Radioactive Isotopes27

219Np

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
219.031601865 ± 0.000098732 Da
เลขมวล219
g-factor
ครึ่งชีวิต
570 ± 450 us
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2015
parity-

219Np Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

220Np

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
220.03271628 ± 0.000032977 Da
เลขมวล220
g-factor
ครึ่งชีวิต
29 ± 11 ns
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2019
parity-

220Np Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

221Np

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
221.03211 ± 0.000215 Da
เลขมวล221
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

221Np Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%

222Np

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
222.033574706 ± 0.000040849 Da
เลขมวล222
g-factor
ครึ่งชีวิต
480 ± 190 ns
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2020
parity-

222Np Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

223Np

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
223.03291334 ± 0.000088956 Da
เลขมวล223
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.5 ± 0.8 us
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2017
parity-

223Np Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

224Np

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
224.03438803 ± 0.000031052 Da
เลขมวล224
g-factor
ครึ่งชีวิต
48 ± 19 us
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity-

224Np Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

225Np

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
225.033943422 ± 0.000098355 Da
เลขมวล225
g-factor
ครึ่งชีวิต
6.5 ± 3.5 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity-

225Np Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

226Np

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
226.035230364 ± 0.000109568 Da
เลขมวล226
g-factor
ครึ่งชีวิต
35 ± 10 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1990
parity

226Np Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

227Np

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
227.034975012 ± 0.000082651 Da
เลขมวล227
g-factor
ครึ่งชีวิต
510 ± 60 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1990
parity+

227Np Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

228Np

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
228.036313 ± 0.000108 Da
เลขมวล228
g-factor
ครึ่งชีวิต
61.4 ± 1.4 s
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

228Np Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)59%
α (α emission)41%
β+ SF (β+-delayed fission)0.012%

229Np

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
229.036287269 ± 0.000108618 Da
เลขมวล229
g-factor
ครึ่งชีวิต
4 ± 0.18 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity+

229Np Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)68%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

230Np

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
230.03782806 ± 0.000059051 Da
เลขมวล230
g-factor
ครึ่งชีวิต
4.6 ± 0.3 m
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity+

230Np Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)97%
α (α emission)3%

231Np

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
231.038243598 ± 0.000054916 Da
เลขมวล231
g-factor
ครึ่งชีวิต
48.8 ± 0.2 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

231Np Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98%
α (α emission)2%

232Np

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
232.040107 ± 0.000107 Da
เลขมวล232
g-factor
ครึ่งชีวิต
14.7 ± 0.3 m
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity-

232Np Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

233Np

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
233.040739421 ± 0.000054729 Da
เลขมวล233
g-factor
ครึ่งชีวิต
36.2 ± 0.1 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

233Np Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0007%

234Np

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
234.042893245 ± 0.000009014 Da
เลขมวล234
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
4.4 ± 0.1 d
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

234Np Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

235Np

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
235.044061518 ± 0.00000149 Da
เลขมวล235
g-factor
ครึ่งชีวิต
396.1 ± 1.2 d
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

235Np Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)99.9974%
α (α emission)0.0026%

236Np

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
236.046568296 ± 0.000054129 Da
เลขมวล236
g-factor
ครึ่งชีวิต
153 ± 5 ky
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity-

236Np Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)86.3%
β (β decay)13.5%
α (α emission)0.16%

237Np

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
237.04817164 ± 0.000001201 Da
เลขมวล237
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.144 ± 0.007 My
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
3.886 ± 0.006
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

237Np Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)2%
30Mg4%

238Np

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
238.050944603 ± 0.00000122 Da
เลขมวล238
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.099 ± 0.002 d
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

238Np Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

239Np

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
239.052937538 ± 0.000001406 Da
เลขมวล239
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.356 ± 0.003 d
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity+

239Np Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)%

240Np

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
240.056163778 ± 0.000018284 Da
เลขมวล240
g-factor
ครึ่งชีวิต
61.9 ± 0.2 m
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1953
parity+

240Np Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

241Np

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
241.058309671 ± 0.00010736 Da
เลขมวล241
g-factor
ครึ่งชีวิต
13.9 ± 0.2 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1959
parity+

241Np Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)%

242Np

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
242.061639548 ± 0.000214712 Da
เลขมวล242
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.2 ± 0.2 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity+

242Np Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

243Np

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
243.064204 ± 0.000034 Da
เลขมวล243
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.85 ± 0.15 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity+

243Np Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

244Np

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
244.067891 ± 0.000107 Da
เลขมวล244
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.29 ± 0.16 m
สปิน7
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity-

244Np Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

245Np

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
245.070693 ± 0.000215 Da
เลขมวล245
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

245Np Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
Neptunium2

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์E.M. McMillan, P.H. Abelson
สถานที่ค้นพบUnited States
ถูกค้นพบเมื่อ1940
ศัพทมูลวิทยาNamed for the planet Neptune.
pronunciationnep-TOO-ni-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0 %

Nuclear Screening Constants