เนปทูเนียม

เนปทูเนียม (Np)

chemical element with the atomic number of 93 and symbol Np
เลขอะตอม93
มวลอะตอม237
เลขมวล219
หมู่
คาบ7
บล็อกf
โปรตอน93 p+
นิวตรอน126 n0
อิเล็กตรอน93 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Np (เนปทูเนียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
175 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
171 pm
Metallic Radius
ionic radius
110 pm
Crystal Radius
124 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
239 pm
ความหนาแน่น
20.2 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: เนปทูเนียม0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ionization energy of Np (เนปทูเนียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
336 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
9.6 kJ/mol
standard enthalpy of formation
464.8 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 22, 9, 2
แบบจำลองของบอร์: Np (เนปทูเนียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Np (เนปทูเนียม)
electron configuration[Rn] 5f4 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f4 6d1 7s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Np (เนปทูเนียม)
Orbital Diagram of Np (เนปทูเนียม)
สถานะออกซิเดชัน2, 3, 4, 5, 6, 7
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.3
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
จุดหลอมเหลว
917.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
สีเงิน
appearancesilvery metallic
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.83 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.0000012 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกออร์โธรอมบิกแบบง่าย (ORC)
lattice constant
4.72 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทแอกทิไนด, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number37
Mendeleev Number22
Pettifor Number44
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
151 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
180
Neutron Mass Absorption
quantum number6L11/2
space group62 (Pnma)

Isotopes of Neptunium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร27
Natural Isotopes0

219Np

เลขมวล219
เลขนิวตรอน126
น้ำหนักอะตอม
219.031601865 ± 0.000098732 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
570 ± 450 us
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2015
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

220Np

เลขมวล220
เลขนิวตรอน127
น้ำหนักอะตอม
220.03271628 ± 0.000032977 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
29 ± 11 ns
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2019
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

221Np

เลขมวล221
เลขนิวตรอน128
น้ำหนักอะตอม
221.03211 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

decay modeintensity
α (α emission)

222Np

เลขมวล222
เลขนิวตรอน129
น้ำหนักอะตอม
222.033574706 ± 0.000040849 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
480 ± 190 ns
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2020
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

223Np

เลขมวล223
เลขนิวตรอน130
น้ำหนักอะตอม
223.03291334 ± 0.000088956 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.5 ± 0.8 us
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2017
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

224Np

เลขมวล224
เลขนิวตรอน131
น้ำหนักอะตอม
224.03438803 ± 0.000031052 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
48 ± 19 us
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

225Np

เลขมวล225
เลขนิวตรอน132
น้ำหนักอะตอม
225.033943422 ± 0.000098355 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6.5 ± 3.5 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

226Np

เลขมวล226
เลขนิวตรอน133
น้ำหนักอะตอม
226.035230364 ± 0.000109568 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
35 ± 10 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1990
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

227Np

เลขมวล227
เลขนิวตรอน134
น้ำหนักอะตอม
227.034975012 ± 0.000082651 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
510 ± 60 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1990
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

228Np

เลขมวล228
เลขนิวตรอน135
น้ำหนักอะตอม
228.036313 ± 0.000108 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
61.4 ± 1.4 s
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)59%
α (α emission)41%
β+ SF (β+-delayed fission)0.012%

229Np

เลขมวล229
เลขนิวตรอน136
น้ำหนักอะตอม
229.036287269 ± 0.000108618 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4 ± 0.18 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity+

decay modeintensity
α (α emission)68%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

230Np

เลขมวล230
เลขนิวตรอน137
น้ำหนักอะตอม
230.03782806 ± 0.000059051 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.6 ± 0.3 m
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)97%
α (α emission)3%

231Np

เลขมวล231
เลขนิวตรอน138
น้ำหนักอะตอม
231.038243598 ± 0.000054916 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
48.8 ± 0.2 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98%
α (α emission)2%

232Np

เลขมวล232
เลขนิวตรอน139
น้ำหนักอะตอม
232.040107 ± 0.000107 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
14.7 ± 0.3 m
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

233Np

เลขมวล233
เลขนิวตรอน140
น้ำหนักอะตอม
233.040739421 ± 0.000054729 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
36.2 ± 0.1 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0007%

234Np

เลขมวล234
เลขนิวตรอน141
น้ำหนักอะตอม
234.042893245 ± 0.000009014 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.4 ± 0.1 d
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

235Np

เลขมวล235
เลขนิวตรอน142
น้ำหนักอะตอม
235.044061518 ± 0.00000149 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
396.1 ± 1.2 d
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)99.9974%
α (α emission)0.0026%

236Np

เลขมวล236
เลขนิวตรอน143
น้ำหนักอะตอม
236.046568296 ± 0.000054129 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
153 ± 5 ky
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)86.3%
β (β decay)13.5%
α (α emission)0.16%

237Np

เลขมวล237
เลขนิวตรอน144
น้ำหนักอะตอม
237.04817164 ± 0.000001201 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.144 ± 0.007 My
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
3.886 ± 0.006
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)2%
30Mg4%

238Np

เลขมวล238
เลขนิวตรอน145
น้ำหนักอะตอม
238.050944603 ± 0.00000122 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.099 ± 0.002 d
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

239Np

เลขมวล239
เลขนิวตรอน146
น้ำหนักอะตอม
239.052937538 ± 0.000001406 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.356 ± 0.003 d
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)

240Np

เลขมวล240
เลขนิวตรอน147
น้ำหนักอะตอม
240.056163778 ± 0.000018284 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
61.9 ± 0.2 m
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1953
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

241Np

เลขมวล241
เลขนิวตรอน148
น้ำหนักอะตอม
241.058309671 ± 0.00010736 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
13.9 ± 0.2 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1959
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)

242Np

เลขมวล242
เลขนิวตรอน149
น้ำหนักอะตอม
242.061639548 ± 0.000214712 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.2 ± 0.2 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

243Np

เลขมวล243
เลขนิวตรอน150
น้ำหนักอะตอม
243.064204 ± 0.000034 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.85 ± 0.15 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

244Np

เลขมวล244
เลขนิวตรอน151
น้ำหนักอะตอม
244.067891 ± 0.000107 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.29 ± 0.16 m
สปิน7
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

245Np

เลขมวล245
เลขนิวตรอน152
น้ำหนักอะตอม
245.070693 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
Neptunium2

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์E.M. McMillan, P.H. Abelson
สถานที่ค้นพบUnited States
ถูกค้นพบเมื่อ1940
ศัพทมูลวิทยาNamed for the planet Neptune.
pronunciationnep-TOO-ni-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
natural abundance (มหาสมุทร)
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
0 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0 %

Nuclear Screening Constants

alias

 • Np
 • element 93
 • 93Np

การแปล

 • ฝรั่งเศสneptunium
 • อังกฤษneptunium
 • นอร์เวย์บุคมอลneptunium
 • เยอรมันNeptunium
 • อิตาลีnettunio
 • ดัตช์neptunium
 • นอร์เวย์นีนอสก์neptunium
 • เดนมาร์กneptunium
 • สวีเดนneptunium
 • อัมฮาราኔፕቲዩኒየም
 • อาหรับنبتونيوم
 • อาเซอร์ไบจานNeptunium
 • เบลารุสНептуній
 • บัลแกเรียнептуний
 • บังกลาনেপচুনিয়াম
 • บอสเนียneptunij
 • คาตาลันneptuni
 • เชอโรกีᏁᏩᏚᏂᎥᎻ
 • คอร์ซิกาNettuniu
 • เช็กneptunium
 • ชูวัชНептуни
 • เวลส์Neptwniwm
 • กรีกποσειδώνιο
 • เอสเปรันโตneptunio
 • สเปนneptunio
 • เอสโตเนียneptuunium
 • บาสก์neptunio
 • เปอร์เซียنپتونیوم
 • ฟินแลนด์neptunium
 • ฟรูลีNetuni
 • ไอริชneiptiúiniam
 • กาลิเซียNeptunio
 • มานซ์Nepçhunium
 • จีนแคะneptunium
 • ฮิบรูנפטוניום
 • ฮินดีฟิจิNeptunium
 • โครเอเชียneptunij
 • เฮติครีโอลNeptinyòm
 • ฮังการีneptúnium
 • อาร์เมเนียնեպտունիում
 • อินเตอร์ลิงกัวneptunium
 • อินโดนีเซียneptunium
 • อีโดneptunio
 • ญี่ปุ่นネプツニウム
 • โลชบันjinmrneptuni
 • ชวาNeptunium
 • กันนาดาನೆಪ್ಚೂನಿಯಮ್
 • เกาหลี넵투늄
 • โกมิНептуний
 • ละตินneptunium
 • ลักเซมเบิร์กNeptunium
 • ลิกูเรียNettunnio
 • ลิทัวเนียneptūnis
 • ลัตเวียneptūnijs
 • มาลายาลัมനെപ്റ്റ്യൂണിയം
 • มราฐีनेप्चूनियम
 • มารีตะวันตกНептуний
 • มาเลย์Neptunium
 • พม่าနပ်ကျူနီယမ်
 • nahTlāloctepoztli
 • เยอรมันต่ำNeptunium
 • โปแลนด์neptun
 • ลาฮ์นดาنیپچونیم
 • โปรตุเกสneptúnio
 • เคชวาNeptunyu
 • โรมาเนียneptuniu
 • รัสเซียнептуний
 • ซาคาНептуниум
 • ซิซิลีnittuniu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียNeptunijum
 • สโลวักneptúnium
 • สโลวีเนียneptunij
 • เซอร์เบียнептунијум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Neptunium
 • สวาฮีลีneptuni
 • ตุรกีneptünyum
 • อุยกูร์نېپتونىي
 • ยูเครนнептуній
 • อูรดูنیپچونیئم
 • เวปส์Neptunii
 • เวียดนามneptuni
 • วาเรย์Neptunyo
 • คัลมืยค์Нептуниүм
 • โยรูบาNẹ́ptúníọ̀m
 • จีน
 • จอร์เจียნეპტუნიუმი
 • ไอซ์แลนด์neptúnín
 • เซบูNeptunyo
 • มาซิโดเนียнептуниум
 • เคิร์ดตอนกลางنێپتوونیۆم
 • เบรตันNeptuniom
 • คาซัคНептуний
 • คุชราตનેપ્ચ્યુનીયમ
 • โอดิยาନେପ୍‌ଚୁନିଅମ
 • ทมิฬநெப்டூனியம்
 • อ็อกซิตันneptuni
 • พีดมอนต์Netuni
 • ตาตาร์Нептуний
 • ฮินดีनेप्टूनियम
 • เนวาร์नेप्टुनियम
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)Нэптун
 • กวางตุ้ง
 • แอลเบเนียNeptuni (element kimik)
 • อุซเบกNeptuniy
 • จีน (จีน)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • อาโรมาเนียNeptuniu
 • คีร์กีซНептуний
 • เนปาลनेप्ट्युनियम
 • ลิมเบิร์กNeptunium
 • แฟโรNeptunium
 • สันสกฤตनेप्टुनियम
 • มอลตาnettunju
 • เกลิกสกอตNeiptiunium
 • เตลูกูనెప్ట్యూనియం
 • cdoNeptunium
 • จีนมินหนานNeptunium
 • อัสตูเรียสNeptuniu
 • บาลีनेप्टुनियम
 • โภชปุรีनेप्चुनियम
 • ทิเบตནེབ་ཊུ་ནིམ།
 • จีน (เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (มาเลเซีย)
 • จีน (สิงคโปร์)
 • โปรตุเกส (บราซิล)netúnio
 • จีนคลาสสิก
 • ตากาล็อกNeptunyo
 • kbpNɛptʊnɩyɔm
 • แอฟริกานส์Neptunium
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาnetunio
 • ฟริเซียนเหนือNeptuunium
 • oloNeptunii
 • โวลาพึคneptunin
 • มองโกเลียнептуни
 • ทาจิกНептуний
 • จีนอู๋
 • ซาร์เดญาNetùniu
 • บัชคีร์Нептуний
 • อาหรับโมร็อกโกنيپتونيوم
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์نبتونيوم
 • พัชโตنېپټونيوم
 • คอร์นิชNeptuniom
 • บาหลีNéptunium