Neptunyum

Neptunyum (Np)

Yapay olarak elde edilen, atom numarası 93, atom ağırlığı 239 olan, radyoaktif bir element
Atom numarası93
Atom ağırlığı237
Kütle numarası219
Grup
Periyot7
Blokf
proton93 p+
nötron126 n0
elektron93 e-
Animated Bohr modeli of Np (Neptunyum)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
175 pm
molar volume
Kovalent Yarıçapı
171 pm
Metallic Radius
ionic radius
110 pm
Crystal Radius
124 pm
Van der Waals radius
239 pm
yoğunluk
20,2 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Neptunyum0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmAtom YarıçapıKovalent YarıçapıMetallic RadiusVan der Waals radius

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
Elektron ilgisi
iyonlaşma enerjisi
iyonlaşma enerjisi of Np (Neptunyum)
Buharlaşma ısısı
336 kJ/mol
enthalpy of fusion
9,6 kJ/mol
standard enthalpy of formation
464,8 kJ/mol
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 18, 32, 22, 9, 2
Bohr modeli: Np (Neptunyum)
Değerlik elektron2
Lewis yapısı: Np (Neptunyum)
electron configuration[Rn] 5f4 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f4 6d1 7s2
Enhanced Bohr modeli of Np (Neptunyum)
Orbital Diagram of Np (Neptunyum)
Yükseltgenme seviyesi2, 3, 4, 5, 6, 7
Elektronegatiflik
1.3
Electrophilicity Index
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıKatı
gaseous state of matter
Kaynama noktası
Ergime noktası
917,15 K
critical pressure
critical temperature
Üçlü nokta
appearance
renk
Gümüşi
appearancesilvery metallic
Kırılma indisi
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
Genleşme
molar ısı kapasitesi
Isı kapasitesi
Isı sığası oranı
electrical properties
typeConductor
Elektriksel iletkenlik
0,83 MS/m
Özdirenç
0,0000012 m Ω
Süperiletken
mıknatıslık
type
Manyetik alınganlık (Mass)
Manyetik alınganlık (Molar)
Manyetik alınganlık (Volume)
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısıBasit ortorombik (ORC)
Kafes sabiti
4,72 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
Bulk modülü
shear modulus
Young katsayısı
Poisson's ratio
Ses hızı
sınıflandırma
KategoriAktinit, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number37
Mendeleev Number22
Pettifor Number44
Geochemical Class
Goldschmidt sınıflandırmasısynthetic

other

Gas Basicity
Kutuplanabilirlik
151 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Nötron tesir kesiti
180
Neutron Mass Absorption
Kuantum sayısı6L11/2
Uzay grubu62 (Pnma)

Neptünyum izotopları

Kararlı izotoplar0
Kararsız izotoplar27
Natural Isotopes0

219Np

Kütle numarası219
nötron numarası126
Bağıl atom kütlesi
219,031601865 ± 0,000098732 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
570 ± 450 us
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2015
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

220Np

Kütle numarası220
nötron numarası127
Bağıl atom kütlesi
220,03271628 ± 0,000032977 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
29 ± 11 ns
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2019
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

221Np

Kütle numarası221
nötron numarası128
Bağıl atom kütlesi
221,03211 ± 0,000215 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)

222Np

Kütle numarası222
nötron numarası129
Bağıl atom kütlesi
222,033574706 ± 0,000040849 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
480 ± 190 ns
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2020
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

223Np

Kütle numarası223
nötron numarası130
Bağıl atom kütlesi
223,03291334 ± 0,000088956 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,5 ± 0,8 us
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2017
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

224Np

Kütle numarası224
nötron numarası131
Bağıl atom kütlesi
224,03438803 ± 0,000031052 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
48 ± 19 us
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2018
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

225Np

Kütle numarası225
nötron numarası132
Bağıl atom kütlesi
225,033943422 ± 0,000098355 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
6,5 ± 3,5 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1994
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

226Np

Kütle numarası226
nötron numarası133
Bağıl atom kütlesi
226,035230364 ± 0,000109568 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
35 ± 10 ms
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1990
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

227Np

Kütle numarası227
nötron numarası134
Bağıl atom kütlesi
227,034975012 ± 0,000082651 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
510 ± 60 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1990
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

228Np

Kütle numarası228
nötron numarası135
Bağıl atom kütlesi
228,036313 ± 0,000108 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
61,4 ± 1,4 s
spin4
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1994
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
ϵ (electron capture)59%
α (α emission)41%
β+ SF (β+-delayed fission)0.012%

229Np

Kütle numarası229
nötron numarası136
Bağıl atom kütlesi
229,036287269 ± 0,000108618 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4 ± 0,18 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1968
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)68%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

230Np

Kütle numarası230
nötron numarası137
Bağıl atom kütlesi
230,03782806 ± 0,000059051 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4,6 ± 0,3 m
spin4
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1968
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)97%
α (α emission)3%

231Np

Kütle numarası231
nötron numarası138
Bağıl atom kütlesi
231,038243598 ± 0,000054916 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
48,8 ± 0,2 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1950
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98%
α (α emission)2%

232Np

Kütle numarası232
nötron numarası139
Bağıl atom kütlesi
232,040107 ± 0,000107 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
14,7 ± 0,3 m
spin5
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1950
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

233Np

Kütle numarası233
nötron numarası140
Bağıl atom kütlesi
233,040739421 ± 0,000054729 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
36,2 ± 0,1 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1950
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0007%

234Np

Kütle numarası234
nötron numarası141
Bağıl atom kütlesi
234,042893245 ± 0,000009014 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4,4 ± 0,1 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1949
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

235Np

Kütle numarası235
nötron numarası142
Bağıl atom kütlesi
235,044061518 ± 0,00000149 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
396,1 ± 1,2 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1949
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
ϵ (electron capture)99.9974%
α (α emission)0.0026%

236Np

Kütle numarası236
nötron numarası143
Bağıl atom kütlesi
236,046568296 ± 0,000054129 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
153 ± 5 ky
spin6
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1949
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
ϵ (electron capture)86.3%
β (β decay)13.5%
α (α emission)0.16%

237Np

Kütle numarası237
nötron numarası144
Bağıl atom kütlesi
237,04817164 ± 0,000001201 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,144 ± 0,007 My
spin5/2
nuclear quadrupole moment
3,886 ± 0,006
keşif veya buluş tarihi1948
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)2%
30Mg4%

238Np

Kütle numarası238
nötron numarası145
Bağıl atom kütlesi
238,050944603 ± 0,00000122 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,099 ± 0,002 d
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1949
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

239Np

Kütle numarası239
nötron numarası146
Bağıl atom kütlesi
239,052937538 ± 0,000001406 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,356 ± 0,003 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1940
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
α (α emission)

240Np

Kütle numarası240
nötron numarası147
Bağıl atom kütlesi
240,056163778 ± 0,000018284 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
61,9 ± 0,2 m
spin5
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1953
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

241Np

Kütle numarası241
nötron numarası148
Bağıl atom kütlesi
241,058309671 ± 0,00010736 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
13,9 ± 0,2 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1959
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
α (α emission)

242Np

Kütle numarası242
nötron numarası149
Bağıl atom kütlesi
242,061639548 ± 0,000214712 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,2 ± 0,2 m
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1979
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

243Np

Kütle numarası243
nötron numarası150
Bağıl atom kütlesi
243,064204 ± 0,000034 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,85 ± 0,15 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1979
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

244Np

Kütle numarası244
nötron numarası151
Bağıl atom kütlesi
244,067891 ± 0,000107 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,29 ± 0,16 m
spin7
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1987
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

245Np

Kütle numarası245
nötron numarası152
Bağıl atom kütlesi
245,070693 ± 0,000215 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)
Neptunium2

tarih

kâşifi ya da mucidiE.M. McMillan, P.H. Abelson
keşif yeriUnited States
keşif veya buluş tarihi1940
köken bilimiNamed for the planet Neptune.
telaffuzunep-TOO-ni-em (İngilizce)

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
doğadaki bolluk (okyanus)
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
0 %
doğadaki bolluk (meteoroid)
0 %
doğadaki bolluk (Güneş)
0 %
Evrendeki bulunulabilirliği
0 %

Nuclear Screening Constants