Protaktinium

Protaktinium (Pa)

chemický prvek s atomovým číslem 91
Atomové číslo91
Atomová hmotnost231.03588
Nukleonové číslo231
Skupina
Perioda7
Blokf
proton91 p+
neutron140 n0
elektron91 e-
Animated Bohrův model atomu of Pa (Protaktinium)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
180 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
169 pm
Metallic Radius
iontový poloměr
104 pm
Crystal Radius
118 pm
Van der Waalsův poloměr
243 pm
hustota
15,4 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Protaktinium0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
Ionizační energie
Ionizační energie of Pa (Protaktinium)
měrné skupenské teplo varu
481,2 kJ/mol
měrné skupenské teplo tání
16,7 kJ/mol
standardní slučovací entalpie
563 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 32, 20, 9, 2
Bohrův model atomu: Pa (Protaktinium)
Valenční elektron2
Lewis structure: Pa (Protaktinium)
elektronová konfigurace[Rn] 5f2 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f2 6d1 7s2
Enhanced Bohrův model atomu of Pa (Protaktinium)
Orbital Diagram of Pa (Protaktinium)
Oxidační číslo2, 3, 4, 5
elektronegativita
1.5
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
Teplota tání
1 845,15 K
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Stříbrná
vzhledbright, silvery metallic luster
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
teplotní roztažnost
Molární tepelná kapacita
Měrná tepelná kapacita
Poissonova konstanta
electrical properties
typeConductor
konduktivita
5,6 MS/m
rezistivita
0,00000018 m Ω
supravodivost
1,41 K
magnetismus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,0000000325 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,000000007509 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,0004995
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustavaTetragonální (TET)
lattice constant
3,92 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
tvrdost
stlačitelnost
modul pružnosti ve smyku
modul pružnosti v tahu
Poissonova konstanta
rychlost zvuku
klasifikace
KategorieAktinoidy, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number35
Mendeleev Number18
Pettifor Number46
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůlitophile

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
154 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Účinný průřez
200
Neutron Mass Absorption
kvantové číslo4K11/2
space group139 (I4/mmm)

Izotopy protaktinia

Stabilní izotopy0
Nestabilní izotopy31
Natural Isotopes1

211Pa

Nukleonové číslo211
neutronové číslo120
relativní atomová hmotnost
211,023674036 ± 0,000074581 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
6 ± 3 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2006
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
p (proton emission)

212Pa

Nukleonové číslo212
neutronové číslo121
relativní atomová hmotnost
212,023184819 ± 0,000094047 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5,8 ± 1,9 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu1997
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

213Pa

Nukleonové číslo213
neutronové číslo122
relativní atomová hmotnost
213,021099644 ± 0,000061374 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
7,4 ± 2,4 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1995
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

214Pa

Nukleonové číslo214
neutronové číslo123
relativní atomová hmotnost
214,020891055 ± 0,00008718 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
17 ± 3 ms
spin7
nuclear quadrupole moment
datum objevu1995
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

215Pa

Nukleonové číslo215
neutronové číslo124
relativní atomová hmotnost
215,019113955 ± 0,000088513 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
14 ± 2 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1979
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

216Pa

Nukleonové číslo216
neutronové číslo125
relativní atomová hmotnost
216,019134633 ± 0,000026459 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
105 ± 12 ms
spin5
nuclear quadrupole moment
datum objevu1972
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

217Pa

Nukleonové číslo217
neutronové číslo126
relativní atomová hmotnost
217,018309024 ± 0,000013417 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,8 ± 0,2 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1968
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β (β decay)

218Pa

Nukleonové číslo218
neutronové číslo127
relativní atomová hmotnost
218,020021133 ± 0,000019158 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
108 ± 5 us
spin8
nuclear quadrupole moment
datum objevu1979
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

219Pa

Nukleonové číslo219
neutronové číslo128
relativní atomová hmotnost
219,019949909 ± 0,000074831 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
56 ± 9 ns
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2005
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

220Pa

Nukleonové číslo220
neutronové číslo129
relativní atomová hmotnost
220,021769753 ± 0,000015732 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
0,85 ± 0,06 us
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu2005
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

221Pa

Nukleonové číslo221
neutronové číslo130
relativní atomová hmotnost
221,021873393 ± 0,000063746 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5,9 ± 1,7 us
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1983
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

222Pa

Nukleonové číslo222
neutronové číslo131
relativní atomová hmotnost
222,023687064 ± 0,000092975 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,8 ± 0,2 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1970
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

223Pa

Nukleonové číslo223
neutronové číslo132
relativní atomová hmotnost
223,023980414 ± 0,000081193 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5,3 ± 0,3 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1970
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

224Pa

Nukleonové číslo224
neutronové číslo133
relativní atomová hmotnost
224,025617286 ± 0,000008145 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
844 ± 19 ms
spin5
nuclear quadrupole moment
datum objevu1958
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

225Pa

Nukleonové číslo225
neutronové číslo134
relativní atomová hmotnost
225,026147927 ± 0,000087887 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,71 ± 0,1 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1958
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

226Pa

Nukleonové číslo226
neutronové číslo135
relativní atomová hmotnost
226,027948217 ± 0,000012037 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,8 ± 0,2 m
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1949
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)74%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)26%

227Pa

Nukleonové číslo227
neutronové číslo136
relativní atomová hmotnost
227,028803586 ± 0,000007797 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
38,3 ± 0,3 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1948
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)85%
ϵ (electron capture)15%

228Pa

Nukleonové číslo228
neutronové číslo137
relativní atomová hmotnost
228,031050758 ± 0,000004659 Da
g-factor
1,1666666666667 ± 0,16666666666667
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
22 ± 1 h
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu1948
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.15%
α (α emission)1.85%

229Pa

Nukleonové číslo229
neutronové číslo138
relativní atomová hmotnost
229,032095585 ± 0,000003521 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,55 ± 0,04 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1949
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)99.51%
α (α emission)0.49%

230Pa

Nukleonové číslo230
neutronové číslo139
relativní atomová hmotnost
230,034539717 ± 0,000003261 Da
g-factor
1 ± 0,1
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
17,4 ± 0,5 d
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1948
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)92.2%
β (β decay)7.8%
α (α emission)0.0032%

231Pa

Nukleonové číslo231
neutronové číslo140
relativní atomová hmotnost
231,0358825 ± 0,000001901 Da
g-factor
1,3266666666667 ± 0,013333333333333
natural abundance
100
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
32,65 ± 0,2 ky
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-1,72 ± 0,05
datum objevu1918
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)3%
24Ne (heavy cluster emission)13.4%
23F9.9%

232Pa

Nukleonové číslo232
neutronové číslo141
relativní atomová hmotnost
232,038590205 ± 0,000008206 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,32 ± 0,02 d
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1949
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)

233Pa

Nukleonové číslo233
neutronové číslo142
relativní atomová hmotnost
233,040246535 ± 0,000001433 Da
g-factor
2,6666666666667 ± 0,46666666666667
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
26,975 ± 0,013 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-3 ± 0,4
datum objevu1938
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

234Pa

Nukleonové číslo234
neutronové číslo143
relativní atomová hmotnost
234,043305555 ± 0,000004395 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
6,7 ± 0,05 h
spin4
nuclear quadrupole moment
datum objevu1913
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

235Pa

Nukleonové číslo235
neutronové číslo144
relativní atomová hmotnost
235,045399 ± 0,000015 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
24,4 ± 0,2 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1950
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

236Pa

Nukleonové číslo236
neutronové číslo145
relativní atomová hmotnost
236,048668 ± 0,000015 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
9,1 ± 0,1 m
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1963
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)6%

237Pa

Nukleonové číslo237
neutronové číslo146
relativní atomová hmotnost
237,051023 ± 0,000014 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
8,7 ± 0,2 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1954
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

238Pa

Nukleonové číslo238
neutronové číslo147
relativní atomová hmotnost
238,054637 ± 0,000017 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,28 ± 0,09 m
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu1968
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)2.6%

239Pa

Nukleonové číslo239
neutronové číslo148
relativní atomová hmotnost
239,05726 ± 0,00021 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,8 ± 0,5 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1995
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

240Pa

Nukleonové číslo240
neutronové číslo149
relativní atomová hmotnost
240,061203 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)

241Pa

Nukleonové číslo241
neutronové číslo150
relativní atomová hmotnost
241,064134 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
Protactinium-233

dějiny

objevitel nebo vynálezceFredrich Soddy, John Cranston, Otto Hahn, Lise Meitner
místo objevu/vynálezuEngland/France
datum objevu1917
etymologieGreek: proto and actinium (parent of actinium); it forms actinium when it radioactively decays.
výslovnostPRO-tak-tin-eh-em (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
0,0000014 mg/kg
natural abundance (oceán)
0,00000000005 mg/L
natural abundance (lidské tělo)
0 %
natural abundance (meteoroid)
natural abundance (Slunce)
Hojnost ve vesmíru
0 %

Nuclear Screening Constants