პროტაქტინიუმი

პროტაქტინიუმი (Pa)

element with symbol Pa and atomic number of 91
Atomic Number91
Atomic Weight231.03588
mass number231
Group
Period7
Blockf
პროტონი91 p+
ნეიტრონი140 n0
ელექტრონი91 e-
Animated ბორის მოდელი of Pa (პროტაქტინიუმი)

Physical Property

ატომის რადიუსი
180 pm
მოლური მოცულობა
კოვალენტური რადიუსი
169 pm
Metallic Radius
იონური რადიუსი
104 pm
Crystal Radius
118 pm
Van der Waals radius
243 pm
density
15,4 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: პროტაქტინიუმი0255075100125150175200225250pmატომის რადიუსიკოვალენტური რადიუსიMetallic RadiusVan der Waals radius

Chemical Property

ენერგია
proton affinity
electron affinity
ionization energy
ionization energy of Pa (პროტაქტინიუმი)
აორთქლების კუთრი სითბო
481,2 kJ/mol
დნობის კუთრი სითბო
16,7 kJ/mol
standard enthalpy of formation
563 kJ/mol
ელექტრონი
electron shell2, 8, 18, 32, 20, 9, 2
ბორის მოდელი: Pa (პროტაქტინიუმი)
valence electron2
Lewis structure: Pa (პროტაქტინიუმი)
electron configuration[Rn] 5f2 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f2 6d1 7s2
Enhanced ბორის მოდელი of Pa (პროტაქტინიუმი)
Orbital Diagram of Pa (პროტაქტინიუმი)
ჟანგვის რიცხვი2, 3, 4, 5
ელექტროუარყოფითობა
1.5
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
Melting Point
1 845,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
ფერი
Silver
appearancebright, silvery metallic luster
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
5,6 MS/m
electrical resistivity
0,00000018 m Ω
ზეგამტარობა
1,41 K
magnetism
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0,0000000325 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0,000000007509 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0,0004995
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
სტრუქტურა
Crystal StructureCentered Tetragonal (TET)
lattice constant
3,92 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
სიმტკიცე
bulk modulus
shear modulus
Young's modulus
პუასონის კოეფიციენტი
speed of sound
კლასიფიცირება
CategoryActinides, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number35
Mendeleev Number18
Pettifor Number46
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
154 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
200
Neutron Mass Absorption
quantum number4K11/2
space group139 (I4/mmm)

Isotopes of Protactinium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes31
Natural Isotopes1

211Pa

mass number211
neutron number120
relative atomic mass
211,023674036 ± 0,000074581 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
6 ± 3 ms
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2006
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
p (proton emission)

212Pa

mass number212
neutron number121
relative atomic mass
212,023184819 ± 0,000094047 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
5,8 ± 1,9 ms
სპინი3
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1997
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%

213Pa

mass number213
neutron number122
relative atomic mass
213,021099644 ± 0,000061374 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
7,4 ± 2,4 ms
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1995
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%

214Pa

mass number214
neutron number123
relative atomic mass
214,020891055 ± 0,00008718 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
17 ± 3 ms
სპინი7
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1995
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%

215Pa

mass number215
neutron number124
relative atomic mass
215,019113955 ± 0,000088513 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
14 ± 2 ms
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1979
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%

216Pa

mass number216
neutron number125
relative atomic mass
216,019134633 ± 0,000026459 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
105 ± 12 ms
სპინი5
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1972
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

217Pa

mass number217
neutron number126
relative atomic mass
217,018309024 ± 0,000013417 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,8 ± 0,2 ms
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1968
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
β (β decay)

218Pa

mass number218
neutron number127
relative atomic mass
218,020021133 ± 0,000019158 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
108 ± 5 us
სპინი8
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1979
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%

219Pa

mass number219
neutron number128
relative atomic mass
219,019949909 ± 0,000074831 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
56 ± 9 ns
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2005
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

220Pa

mass number220
neutron number129
relative atomic mass
220,021769753 ± 0,000015732 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
0,85 ± 0,06 us
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2005
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

221Pa

mass number221
neutron number130
relative atomic mass
221,021873393 ± 0,000063746 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
5,9 ± 1,7 us
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1983
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%

222Pa

mass number222
neutron number131
relative atomic mass
222,023687064 ± 0,000092975 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,8 ± 0,2 ms
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1970
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%

223Pa

mass number223
neutron number132
relative atomic mass
223,023980414 ± 0,000081193 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
5,3 ± 0,3 ms
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1970
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

224Pa

mass number224
neutron number133
relative atomic mass
224,025617286 ± 0,000008145 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
844 ± 19 ms
სპინი5
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1958
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

225Pa

mass number225
neutron number134
relative atomic mass
225,026147927 ± 0,000087887 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,71 ± 0,1 s
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1958
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%

226Pa

mass number226
neutron number135
relative atomic mass
226,027948217 ± 0,000012037 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,8 ± 0,2 m
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1949
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)74%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)26%

227Pa

mass number227
neutron number136
relative atomic mass
227,028803586 ± 0,000007797 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
38,3 ± 0,3 m
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1948
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)85%
ϵ (electron capture)15%

228Pa

mass number228
neutron number137
relative atomic mass
228,031050758 ± 0,000004659 Da
g-factor
1,1666666666667 ± 0,16666666666667
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
22 ± 1 h
სპინი3
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1948
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.15%
α (α emission)1.85%

229Pa

mass number229
neutron number138
relative atomic mass
229,032095585 ± 0,000003521 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,55 ± 0,04 d
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1949
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
ϵ (electron capture)99.51%
α (α emission)0.49%

230Pa

mass number230
neutron number139
relative atomic mass
230,034539717 ± 0,000003261 Da
g-factor
1 ± 0,1
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
17,4 ± 0,5 d
სპინი2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1948
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)92.2%
β (β decay)7.8%
α (α emission)0.0032%

231Pa

mass number231
neutron number140
relative atomic mass
231,0358825 ± 0,000001901 Da
g-factor
1,3266666666667 ± 0,013333333333333
natural abundance
100
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
32,65 ± 0,2 ky
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
-1,72 ± 0,05
აღმოჩენის თარიღი1918
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)3%
24Ne (heavy cluster emission)13.4%
23F9.9%

232Pa

mass number232
neutron number141
relative atomic mass
232,038590205 ± 0,000008206 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,32 ± 0,02 d
სპინი2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1949
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)

233Pa

mass number233
neutron number142
relative atomic mass
233,040246535 ± 0,000001433 Da
g-factor
2,6666666666667 ± 0,46666666666667
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
26,975 ± 0,013 d
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
-3 ± 0,4
აღმოჩენის თარიღი1938
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

234Pa

mass number234
neutron number143
relative atomic mass
234,043305555 ± 0,000004395 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
6,7 ± 0,05 h
სპინი4
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1913
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

235Pa

mass number235
neutron number144
relative atomic mass
235,045399 ± 0,000015 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
24,4 ± 0,2 m
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1950
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

236Pa

mass number236
neutron number145
relative atomic mass
236,048668 ± 0,000015 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
9,1 ± 0,1 m
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1963
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)6%

237Pa

mass number237
neutron number146
relative atomic mass
237,051023 ± 0,000014 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
8,7 ± 0,2 m
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1954
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

238Pa

mass number238
neutron number147
relative atomic mass
238,054637 ± 0,000017 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,28 ± 0,09 m
სპინი3
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1968
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)2.6%

239Pa

mass number239
neutron number148
relative atomic mass
239,05726 ± 0,00021 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,8 ± 0,5 h
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1995
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

240Pa

mass number240
neutron number149
relative atomic mass
240,061203 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი3
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)

241Pa

mass number241
neutron number150
relative atomic mass
241,064134 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
Protactinium-233

ისტორია

აღმომჩენიFredrich Soddy, John Cranston, Otto Hahn, Lise Meitner
location of discoveryEngland/France
აღმოჩენის თარიღი1917
ეტიმოლოგიაGreek: proto and actinium (parent of actinium); it forms actinium when it radioactively decays.
pronunciationPRO-tak-tin-eh-em (ინგლისური)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
0,0000014 mg/kg
natural abundance (ოკეანე)
0,00000000005 mg/L
natural abundance (human body)
0 %
natural abundance (მეტეოროიდი)
natural abundance (მზე)
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants