Proaktyn

Proaktyn (Pa)

91. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa91
Masa atomowa231.03588
liczba masowa231
Grupa
Okres7
Blokf
proton91 p+
neutron140 n0
elektron91 e-
Animated Model atomu Bohra of Pa (Proaktyn)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
180 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
169 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
104 pm
Crystal Radius
118 pm
promień van der Waalsa
243 pm
gęstość
15,4 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Proaktyn0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
potencjał jonizacyjny of Pa (Proaktyn)
ciepło parowania
481,2 kJ/mol
ciepło topnienia
16,7 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
563 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 20, 9, 2
Model atomu Bohra: Pa (Proaktyn)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Pa (Proaktyn)
konfiguracja elektronowa[Rn] 5f2 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f2 6d1 7s2
Enhanced Model atomu Bohra of Pa (Proaktyn)
Orbital Diagram of Pa (Proaktyn)
stopień utlenienia2, 3, 4, 5
elektroujemność
1.5
Electrophilicity Index
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
Temperatura topnienia
1 845,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Srebrny
appearancebright, silvery metallic luster
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
5,6 MS/m
rezystywność
0,00000018 m Ω
nadprzewodnictwo
1,41 K
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,0000000325 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,000000007509 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,0004995
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznyCentered Tetragonal (TET)
Stała sieci krystalicznej
3,92 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaAktynowce, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number35
Mendeleev Number18
Pettifor Number46
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
154 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
200
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe4K11/2
grupa przestrzenna139 (I4/mmm)

Isotopes of Protactinium

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy31
Natural Isotopes1

211Pa

liczba masowa211
liczba neutronów120
względna masa atomowa
211,023674036 ± 0,000074581 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6 ± 3 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2006
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
p (proton emission)

212Pa

liczba masowa212
liczba neutronów121
względna masa atomowa
212,023184819 ± 0,000094047 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,8 ± 1,9 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

213Pa

liczba masowa213
liczba neutronów122
względna masa atomowa
213,021099644 ± 0,000061374 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
7,4 ± 2,4 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1995
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

214Pa

liczba masowa214
liczba neutronów123
względna masa atomowa
214,020891055 ± 0,00008718 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
17 ± 3 ms
spin7
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1995
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

215Pa

liczba masowa215
liczba neutronów124
względna masa atomowa
215,019113955 ± 0,000088513 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
14 ± 2 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1979
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

216Pa

liczba masowa216
liczba neutronów125
względna masa atomowa
216,019134633 ± 0,000026459 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
105 ± 12 ms
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1972
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

217Pa

liczba masowa217
liczba neutronów126
względna masa atomowa
217,018309024 ± 0,000013417 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,8 ± 0,2 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1968
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β (β decay)

218Pa

liczba masowa218
liczba neutronów127
względna masa atomowa
218,020021133 ± 0,000019158 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
108 ± 5 us
spin8
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1979
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

219Pa

liczba masowa219
liczba neutronów128
względna masa atomowa
219,019949909 ± 0,000074831 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
56 ± 9 ns
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2005
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

220Pa

liczba masowa220
liczba neutronów129
względna masa atomowa
220,021769753 ± 0,000015732 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
0,85 ± 0,06 us
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2005
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

221Pa

liczba masowa221
liczba neutronów130
względna masa atomowa
221,021873393 ± 0,000063746 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,9 ± 1,7 us
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1983
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

222Pa

liczba masowa222
liczba neutronów131
względna masa atomowa
222,023687064 ± 0,000092975 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,8 ± 0,2 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

223Pa

liczba masowa223
liczba neutronów132
względna masa atomowa
223,023980414 ± 0,000081193 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,3 ± 0,3 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

224Pa

liczba masowa224
liczba neutronów133
względna masa atomowa
224,025617286 ± 0,000008145 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
844 ± 19 ms
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1958
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

225Pa

liczba masowa225
liczba neutronów134
względna masa atomowa
225,026147927 ± 0,000087887 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,71 ± 0,1 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1958
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

226Pa

liczba masowa226
liczba neutronów135
względna masa atomowa
226,027948217 ± 0,000012037 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,8 ± 0,2 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1949
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)74%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)26%

227Pa

liczba masowa227
liczba neutronów136
względna masa atomowa
227,028803586 ± 0,000007797 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
38,3 ± 0,3 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1948
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)85%
ϵ (electron capture)15%

228Pa

liczba masowa228
liczba neutronów137
względna masa atomowa
228,031050758 ± 0,000004659 Da
g-factor
1,1666666666667 ± 0,16666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
22 ± 1 h
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1948
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.15%
α (α emission)1.85%

229Pa

liczba masowa229
liczba neutronów138
względna masa atomowa
229,032095585 ± 0,000003521 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,55 ± 0,04 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1949
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)99.51%
α (α emission)0.49%

230Pa

liczba masowa230
liczba neutronów139
względna masa atomowa
230,034539717 ± 0,000003261 Da
g-factor
1 ± 0,1
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
17,4 ± 0,5 d
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1948
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)92.2%
β (β decay)7.8%
α (α emission)0.0032%

231Pa

liczba masowa231
liczba neutronów140
względna masa atomowa
231,0358825 ± 0,000001901 Da
g-factor
1,3266666666667 ± 0,013333333333333
abundancja naturalna
100
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
32,65 ± 0,2 ky
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-1,72 ± 0,05
data odkrycia1918
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)3%
24Ne (heavy cluster emission)13.4%
23F9.9%

232Pa

liczba masowa232
liczba neutronów141
względna masa atomowa
232,038590205 ± 0,000008206 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,32 ± 0,02 d
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1949
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)

233Pa

liczba masowa233
liczba neutronów142
względna masa atomowa
233,040246535 ± 0,000001433 Da
g-factor
2,6666666666667 ± 0,46666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
26,975 ± 0,013 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-3 ± 0,4
data odkrycia1938
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

234Pa

liczba masowa234
liczba neutronów143
względna masa atomowa
234,043305555 ± 0,000004395 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6,7 ± 0,05 h
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1913
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

235Pa

liczba masowa235
liczba neutronów144
względna masa atomowa
235,045399 ± 0,000015 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
24,4 ± 0,2 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1950
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

236Pa

liczba masowa236
liczba neutronów145
względna masa atomowa
236,048668 ± 0,000015 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
9,1 ± 0,1 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1963
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)6%

237Pa

liczba masowa237
liczba neutronów146
względna masa atomowa
237,051023 ± 0,000014 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8,7 ± 0,2 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1954
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

238Pa

liczba masowa238
liczba neutronów147
względna masa atomowa
238,054637 ± 0,000017 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,28 ± 0,09 m
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1968
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)2.6%

239Pa

liczba masowa239
liczba neutronów148
względna masa atomowa
239,05726 ± 0,00021 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,8 ± 0,5 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1995
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

240Pa

liczba masowa240
liczba neutronów149
względna masa atomowa
240,061203 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)

241Pa

liczba masowa241
liczba neutronów150
względna masa atomowa
241,064134 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
Protactinium-233

historia

odkrywca lub wynalazcaFredrich Soddy, John Cranston, Otto Hahn, Lise Meitner
miejsce odkryciaEngland/France
data odkrycia1917
etymologiaGreek: proto and actinium (parent of actinium); it forms actinium when it radioactively decays.
wymowaPRO-tak-tin-eh-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
0,0000014 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
0,00000000005 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0 %
abundancja naturalna (meteoroid)
abundancja naturalna (Słońce)
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants