Протоактинијум

Протоактинијум (Pa)

element with symbol Pa and atomic number of 91
Атомски број91
Атомска маса231.03588
Масени број231
Група
Периода7
Блокf
протон91 p+
неутрон140 n0
електрон91 e-
Animated Боров модел атома of Pa (Протоактинијум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
180 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
169 pm
Metallic Radius
ionic radius
104 pm
Crystal Radius
118 pm
Ван дер Валсов радијус
243 pm
густина
15,4 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Протоактинијум0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
енергија јонизације
енергија јонизације of Pa (Протоактинијум)
Топлота испаравања
481,2 kJ/mol
топлота топљења
16,7 kJ/mol
топлотни ефекат хемијске реакције
563 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 32, 20, 9, 2
Боров модел атома: Pa (Протоактинијум)
Валентни електрони2
Lewis structure: Pa (Протоактинијум)
електронска конфигурација[Rn] 5f2 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f2 6d1 7s2
Enhanced Боров модел атома of Pa (Протоактинијум)
Orbital Diagram of Pa (Протоактинијум)
оксидациони број2, 3, 4, 5
електронегативност
1.5
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
Температура топљења
1.845,15 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Сребрена
appearancebright, silvery metallic luster
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
molar heat capacity
Специфична топлота
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
5,6 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,00000018 m Ω
Суперпроводност
1,41 K
магнетизам
typeparamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
0,0000000325 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
0,000000007509 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
0,0004995
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураПросторноцентрична Тетрагонална (TET)
lattice constant
3,92 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
тврдоћа
модул стишљивости
shear modulus
Јангов модул
Пуасонов однос
брзина звука
класификација
КатегоријаАктиноиди, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number35
Mendeleev Number18
Pettifor Number46
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationlitophile

остало

Gas Basicity
polarizability
154 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
200
Neutron Mass Absorption
квантни број4K11/2
кристалографска група139 (I4/mmm)

Isotopes of Protactinium

Стабилни изотопи0
Нестабилни изотопи31
Natural Isotopes1

211Pa

Масени број211
неутронски број120
атомска тежина
211,023674036 ± 0,000074581 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
6 ± 3 ms
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2006
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
p (proton emission)

212Pa

Масени број212
неутронски број121
атомска тежина
212,023184819 ± 0,000094047 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,8 ± 1,9 ms
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1997
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

213Pa

Масени број213
неутронски број122
атомска тежина
213,021099644 ± 0,000061374 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
7,4 ± 2,4 ms
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1995
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

214Pa

Масени број214
неутронски број123
атомска тежина
214,020891055 ± 0,00008718 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
17 ± 3 ms
Спин7
nuclear quadrupole moment
датум открића1995
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

215Pa

Масени број215
неутронски број124
атомска тежина
215,019113955 ± 0,000088513 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
14 ± 2 ms
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1979
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

216Pa

Масени број216
неутронски број125
атомска тежина
216,019134633 ± 0,000026459 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
105 ± 12 ms
Спин5
nuclear quadrupole moment
датум открића1972
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

217Pa

Масени број217
неутронски број126
атомска тежина
217,018309024 ± 0,000013417 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,8 ± 0,2 ms
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1968
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β (β decay)

218Pa

Масени број218
неутронски број127
атомска тежина
218,020021133 ± 0,000019158 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
108 ± 5 us
Спин8
nuclear quadrupole moment
датум открића1979
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

219Pa

Масени број219
неутронски број128
атомска тежина
219,019949909 ± 0,000074831 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
56 ± 9 ns
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2005
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

220Pa

Масени број220
неутронски број129
атомска тежина
220,021769753 ± 0,000015732 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
0,85 ± 0,06 us
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића2005
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

221Pa

Масени број221
неутронски број130
атомска тежина
221,021873393 ± 0,000063746 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,9 ± 1,7 us
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1983
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

222Pa

Масени број222
неутронски број131
атомска тежина
222,023687064 ± 0,000092975 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,8 ± 0,2 ms
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1970
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

223Pa

Масени број223
неутронски број132
атомска тежина
223,023980414 ± 0,000081193 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,3 ± 0,3 ms
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1970
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

224Pa

Масени број224
неутронски број133
атомска тежина
224,025617286 ± 0,000008145 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
844 ± 19 ms
Спин5
nuclear quadrupole moment
датум открића1958
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

225Pa

Масени број225
неутронски број134
атомска тежина
225,026147927 ± 0,000087887 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,71 ± 0,1 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1958
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

226Pa

Масени број226
неутронски број135
атомска тежина
226,027948217 ± 0,000012037 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,8 ± 0,2 m
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1949
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)74%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)26%

227Pa

Масени број227
неутронски број136
атомска тежина
227,028803586 ± 0,000007797 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
38,3 ± 0,3 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1948
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)85%
ϵ (electron capture)15%

228Pa

Масени број228
неутронски број137
атомска тежина
228,031050758 ± 0,000004659 Da
g-factor
1,1666666666667 ± 0,16666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
22 ± 1 h
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1948
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.15%
α (α emission)1.85%

229Pa

Масени број229
неутронски број138
атомска тежина
229,032095585 ± 0,000003521 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,55 ± 0,04 d
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1949
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)99.51%
α (α emission)0.49%

230Pa

Масени број230
неутронски број139
атомска тежина
230,034539717 ± 0,000003261 Da
g-factor
1 ± 0,1
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
17,4 ± 0,5 d
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1948
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)92.2%
β (β decay)7.8%
α (α emission)0.0032%

231Pa

Масени број231
неутронски број140
атомска тежина
231,0358825 ± 0,000001901 Da
g-factor
1,3266666666667 ± 0,013333333333333
присутност у природи
100
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
32,65 ± 0,2 ky
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
-1,72 ± 0,05
датум открића1918
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)3%
24Ne (heavy cluster emission)13.4%
23F9.9%

232Pa

Масени број232
неутронски број141
атомска тежина
232,038590205 ± 0,000008206 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,32 ± 0,02 d
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1949
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)

233Pa

Масени број233
неутронски број142
атомска тежина
233,040246535 ± 0,000001433 Da
g-factor
2,6666666666667 ± 0,46666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
26,975 ± 0,013 d
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
-3 ± 0,4
датум открића1938
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

234Pa

Масени број234
неутронски број143
атомска тежина
234,043305555 ± 0,000004395 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
6,7 ± 0,05 h
Спин4
nuclear quadrupole moment
датум открића1913
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

235Pa

Масени број235
неутронски број144
атомска тежина
235,045399 ± 0,000015 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
24,4 ± 0,2 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1950
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

236Pa

Масени број236
неутронски број145
атомска тежина
236,048668 ± 0,000015 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
9,1 ± 0,1 m
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1963
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)6%

237Pa

Масени број237
неутронски број146
атомска тежина
237,051023 ± 0,000014 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
8,7 ± 0,2 m
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1954
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

238Pa

Масени број238
неутронски број147
атомска тежина
238,054637 ± 0,000017 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,28 ± 0,09 m
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1968
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)2.6%

239Pa

Масени број239
неутронски број148
атомска тежина
239,05726 ± 0,00021 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,8 ± 0,5 h
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1995
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

240Pa

Масени број240
неутронски број149
атомска тежина
240,061203 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)

241Pa

Масени број241
неутронски број150
атомска тежина
241,064134 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
Protactinium-233

историја

откриоFredrich Soddy, John Cranston, Otto Hahn, Lise Meitner
место открићаEngland/France
датум открића1917
етимологијаGreek: proto and actinium (parent of actinium); it forms actinium when it radioactively decays.
изговорPRO-tak-tin-eh-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
0,0000014 mg/kg
присутност у природи (океан)
0,00000000005 mg/L
присутност у природи (људско тело)
0 %
присутност у природи (метеороид)
присутност у природи (Сунце)
Заступљеност у Космосу
0 %

Nuclear Screening Constants