โพรแทกทิเนียม

โพรแทกทิเนียม (Pa)

element with symbol Pa and atomic number of 91
เลขอะตอม91
มวลอะตอม231.03588
เลขมวล231
หมู่
คาบ7
บล็อกf
โปรตอน91 p+
นิวตรอน140 n0
อิเล็กตรอน91 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Pa (โพรแทกทิเนียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
180 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
169 pm
Metallic Radius
ionic radius
104 pm
Crystal Radius
118 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
243 pm
ความหนาแน่น
15.4 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: โพรแทกทิเนียม0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ionization energy of Pa (โพรแทกทิเนียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
481.2 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
16.7 kJ/mol
standard enthalpy of formation
563 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 20, 9, 2
แบบจำลองของบอร์: Pa (โพรแทกทิเนียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Pa (โพรแทกทิเนียม)
electron configuration[Rn] 5f2 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f2 6d1 7s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Pa (โพรแทกทิเนียม)
Orbital Diagram of Pa (โพรแทกทิเนียม)
สถานะออกซิเดชัน2, 3, 4, 5
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.5
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
จุดหลอมเหลว
1,845.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
สีเงิน
appearancebright, silvery metallic luster
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
5.6 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000018 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
1.41 K
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000325 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000007509 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0004995
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกCentered Tetragonal (TET)
lattice constant
3.92 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทแอกทิไนด, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number35
Mendeleev Number18
Pettifor Number46
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
154 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
200
Neutron Mass Absorption
quantum number4K11/2
space group139 (I4/mmm)

Isotopes of Protactinium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร31
Natural Isotopes1

211Pa

เลขมวล211
เลขนิวตรอน120
น้ำหนักอะตอม
211.023674036 ± 0.000074581 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6 ± 3 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2006
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
p (proton emission)

212Pa

เลขมวล212
เลขนิวตรอน121
น้ำหนักอะตอม
212.023184819 ± 0.000094047 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.8 ± 1.9 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

213Pa

เลขมวล213
เลขนิวตรอน122
น้ำหนักอะตอม
213.021099644 ± 0.000061374 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
7.4 ± 2.4 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

214Pa

เลขมวล214
เลขนิวตรอน123
น้ำหนักอะตอม
214.020891055 ± 0.00008718 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
17 ± 3 ms
สปิน7
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

215Pa

เลขมวล215
เลขนิวตรอน124
น้ำหนักอะตอม
215.019113955 ± 0.000088513 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
14 ± 2 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

216Pa

เลขมวล216
เลขนิวตรอน125
น้ำหนักอะตอม
216.019134633 ± 0.000026459 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
105 ± 12 ms
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

217Pa

เลขมวล217
เลขนิวตรอน126
น้ำหนักอะตอม
217.018309024 ± 0.000013417 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.8 ± 0.2 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β (β decay)

218Pa

เลขมวล218
เลขนิวตรอน127
น้ำหนักอะตอม
218.020021133 ± 0.000019158 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
108 ± 5 us
สปิน8
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

219Pa

เลขมวล219
เลขนิวตรอน128
น้ำหนักอะตอม
219.019949909 ± 0.000074831 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
56 ± 9 ns
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2005
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

220Pa

เลขมวล220
เลขนิวตรอน129
น้ำหนักอะตอม
220.021769753 ± 0.000015732 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
0.85 ± 0.06 us
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2005
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

221Pa

เลขมวล221
เลขนิวตรอน130
น้ำหนักอะตอม
221.021873393 ± 0.000063746 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.9 ± 1.7 us
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

222Pa

เลขมวล222
เลขนิวตรอน131
น้ำหนักอะตอม
222.023687064 ± 0.000092975 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.8 ± 0.2 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

223Pa

เลขมวล223
เลขนิวตรอน132
น้ำหนักอะตอม
223.023980414 ± 0.000081193 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.3 ± 0.3 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

224Pa

เลขมวล224
เลขนิวตรอน133
น้ำหนักอะตอม
224.025617286 ± 0.000008145 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
844 ± 19 ms
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1958
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

225Pa

เลขมวล225
เลขนิวตรอน134
น้ำหนักอะตอม
225.026147927 ± 0.000087887 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.71 ± 0.1 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1958
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

226Pa

เลขมวล226
เลขนิวตรอน135
น้ำหนักอะตอม
226.027948217 ± 0.000012037 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.8 ± 0.2 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity-

decay modeintensity
α (α emission)74%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)26%

227Pa

เลขมวล227
เลขนิวตรอน136
น้ำหนักอะตอม
227.028803586 ± 0.000007797 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
38.3 ± 0.3 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity-

decay modeintensity
α (α emission)85%
ϵ (electron capture)15%

228Pa

เลขมวล228
เลขนิวตรอน137
น้ำหนักอะตอม
228.031050758 ± 0.000004659 Da
g-factor
1.1666666666667 ± 0.16666666666667
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
22 ± 1 h
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.15%
α (α emission)1.85%

229Pa

เลขมวล229
เลขนิวตรอน138
น้ำหนักอะตอม
229.032095585 ± 0.000003521 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.55 ± 0.04 d
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)99.51%
α (α emission)0.49%

230Pa

เลขมวล230
เลขนิวตรอน139
น้ำหนักอะตอม
230.034539717 ± 0.000003261 Da
g-factor
1 ± 0.1
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
17.4 ± 0.5 d
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)92.2%
β (β decay)7.8%
α (α emission)0.0032%

231Pa

เลขมวล231
เลขนิวตรอน140
น้ำหนักอะตอม
231.0358825 ± 0.000001901 Da
g-factor
1.3266666666667 ± 0.013333333333333
natural abundance
100
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
32.65 ± 0.2 ky
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
-1.72 ± 0.05
ถูกค้นพบเมื่อ1918
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)3%
24Ne (heavy cluster emission)13.4%
23F9.9%

232Pa

เลขมวล232
เลขนิวตรอน141
น้ำหนักอะตอม
232.038590205 ± 0.000008206 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.32 ± 0.02 d
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)

233Pa

เลขมวล233
เลขนิวตรอน142
น้ำหนักอะตอม
233.040246535 ± 0.000001433 Da
g-factor
2.6666666666667 ± 0.46666666666667
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
26.975 ± 0.013 d
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
-3 ± 0.4
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

234Pa

เลขมวล234
เลขนิวตรอน143
น้ำหนักอะตอม
234.043305555 ± 0.000004395 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6.7 ± 0.05 h
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1913
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

235Pa

เลขมวล235
เลขนิวตรอน144
น้ำหนักอะตอม
235.045399 ± 0.000015 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
24.4 ± 0.2 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

236Pa

เลขมวล236
เลขนิวตรอน145
น้ำหนักอะตอม
236.048668 ± 0.000015 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
9.1 ± 0.1 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)6%

237Pa

เลขมวล237
เลขนิวตรอน146
น้ำหนักอะตอม
237.051023 ± 0.000014 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
8.7 ± 0.2 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

238Pa

เลขมวล238
เลขนิวตรอน147
น้ำหนักอะตอม
238.054637 ± 0.000017 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.28 ± 0.09 m
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)2.6%

239Pa

เลขมวล239
เลขนิวตรอน148
น้ำหนักอะตอม
239.05726 ± 0.00021 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.8 ± 0.5 h
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

240Pa

เลขมวล240
เลขนิวตรอน149
น้ำหนักอะตอม
240.061203 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

241Pa

เลขมวล241
เลขนิวตรอน150
น้ำหนักอะตอม
241.064134 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
Protactinium-233

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Fredrich Soddy, John Cranston, Otto Hahn, Lise Meitner
สถานที่ค้นพบEngland/France
ถูกค้นพบเมื่อ1917
ศัพทมูลวิทยาGreek: proto and actinium (parent of actinium); it forms actinium when it radioactively decays.
pronunciationPRO-tak-tin-eh-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.0000014 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
0.00000000005 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
0 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0 %

Nuclear Screening Constants

alias

 • โพรแทกทิเนียม

การแปล

 • ฝรั่งเศสprotactinium
 • นอร์เวย์บุคมอลprotactinium
 • อังกฤษprotactinium
 • เยอรมันProtactinium
 • อิตาลีprotoattinio
 • สเปนprotactinio
 • นอร์เวย์นีนอสก์protactinium
 • เดนมาร์กprotactinium
 • ฮังการีprotaktínium
 • โปแลนด์protaktyn
 • อัมฮาราፕሮታክቲኒየም
 • อาหรับبروتكتينيوم
 • อาเซอร์ไบจานProtaktinium
 • เบลารุสПратактыній
 • บัลแกเรียпротактиний
 • บังกลาপ্রোটেক্টিনিয়াম
 • บอสเนียprotaktinij
 • คาตาลันprotoactini
 • คอร์ซิกาProtoattiniu
 • เช็กprotaktinium
 • ชูวัชПротактини
 • เวลส์Protactiniwm
 • กรีกπρωτακτίνιο
 • เอสเปรันโตprotaktinio
 • เอสโตเนียprotaktiinium
 • บาสก์protaktinio
 • เปอร์เซียپروتاکتینیم
 • ฟินแลนด์protaktinium
 • ฟรูลีProtoatini
 • ไอริชprótachtainiam
 • กาลิเซียprotactinio
 • มานซ์Protaghtinnium
 • จีนแคะprotactinium
 • ฮิบรูפרוטקטיניום
 • ฮินดีฟิจิProtactinium
 • โครเอเชียprotaktinij
 • อาร์เมเนียպրոտակտինիում
 • อินเตอร์ลิงกัวprotactinium
 • อินโดนีเซียprotaktinium
 • อีโดprotaktinio
 • ญี่ปุ่นプロトアクチニウム
 • โลชบันjinmrproktini
 • ชวาProtaktinium
 • กันนาดาಪ್ರೊಟಾಕ್ಟಿನಿಯಮ್
 • เกาหลี프로탁티늄
 • โกมิПротактиний
 • ละตินprotactinium
 • ลักเซมเบิร์กProtactinium
 • ลิกูเรียProtoattinio
 • ลิทัวเนียprotaktinis
 • ลัตเวียprotaktīnijs
 • มาลายาลัมപ്രൊട്ടക്റ്റിനിയം
 • มราฐีप्रोटॅक्टिनियम
 • มารีตะวันตกПротактиний
 • มาเลย์Protaktinium
 • พม่าပရိုတက်တီနီယမ်
 • ดัตช์protactinium
 • อ็อกซิตันprotactini
 • ลาฮ์นดาپروٹیکٹینیم
 • โปรตุเกสprotactínio
 • เคชวาProtaktinyu
 • โรมาเนียprotactiniu
 • รัสเซียпротактиний
 • ซาคาПротактиниум
 • ซิซิลีprutuattiniu
 • สกอตส์Protactinium
 • เซอร์โบ-โครเอเชียProtaktinijum
 • สโลวักprotaktínium
 • สโลวีเนียprotaktinij
 • เซอร์เบียпротактинијум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Protaktinium
 • สวีเดนprotaktinium
 • ตุรกีprotaktinyum
 • อุยกูร์پروتاكتىنىي
 • ยูเครนпротактиній
 • อูรดูprotactinium
 • เวปส์Protaktinii
 • เวียดนามprotactini
 • วาเรย์Protactinyo
 • คัลมืยค์Протактиниум
 • โยรูบาProtaktiníọ̀m
 • จีน
 • จอร์เจียპროტაქტინიუმი
 • เซบูProtactinyo
 • เคิร์ดตอนกลางپرۆتەکتینیۆم
 • มาซิโดเนียпротактиниум
 • เบรตันProtaktiniom
 • คุชราตપ્રોટેક્ટિનીયમ
 • เยอรมันต่ำProtactinium
 • โอดิยาପ୍ରୋଟାକ୍ଟିଅମ
 • ทมิฬபிரொடாக்டினியம்
 • ตาตาร์Протактиний
 • พีดมอนต์Protoactini
 • ฮินดีप्रोटैक्टीनियम
 • คาซัคПротактиний
 • เนวาร์प्रोट्याक्टिनियम
 • กวางตุ้ง
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)Пратактын
 • แอลเบเนียProtaktini
 • จีน (จีน)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • อาโรมาเนียProtactiniu
 • อุซเบกProtaktiniy
 • คีร์กีซПротактиний
 • ลิมเบิร์กProtactinium
 • สันสกฤตप्रोट्याक्टिनियम
 • มอลตาprotaktinju
 • เกลิกสกอตProtactinium
 • เตลูกูప్రొటాక్టీనియం
 • cdoProtactinium
 • จีนมินหนานProtactinium
 • อัสตูเรียสProtactiniu
 • เนปาลप्रोट्याक्टिनियम
 • บาลีप्रोट्याक्टिनियम
 • โภชปุรีप्रोटैक्टिनियम
 • ทิเบตཔུ་རོ་ཊེག་ཊི་ནིམ།
 • จีน (เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (มาเลเซีย)
 • จีน (สิงคโปร์)
 • โปรตุเกส (บราซิล)protactínio
 • จีนคลาสสิก
 • ตากาล็อกProtaktinyo
 • kbpPrɔtakɩtɩnɩyɔm
 • แอฟริกานส์Protaktinium
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาprotactinio
 • ฟริเซียนเหนือProtaktiinium
 • oloProtaktinii
 • โวลาพึคprotaktinin
 • สินธิپروٽيڪٽينيم
 • มองโกเลียпротактини
 • ทาจิกПротактиний
 • จีนอู๋
 • ซาร์เดญาProtoatìniu
 • สวาฮีลีProtaktini
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)protactinium
 • อาหรับโมร็อกโกپروطاكتينيوم
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์بروتكتينيوم
 • พัชโตپروټېکټېنيوم
 • คอร์นิชProtaktiniom
 • บาหลีProtaktinium