Pluton

Pluton (Pu)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa94
Masa atomowa244
liczba masowa221
Grupa
Okres7
Blokf
Protony94 p+
Neutrony127 n0
Elektrony94 e-
Animated Model atomu Bohra of Pu (Pluton)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
175 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
172 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
100 pm
Crystal Radius
114 pm
promień van der Waalsa
243 pm
gęstość
19,7 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
potencjał jonizacyjny of Pu (Pluton)
ciepło parowania
343,5 kJ/mol
ciepło topnienia
2,8 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
345 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 24, 8, 2
Model atomu Bohra: Pu (Pluton)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Pu (Pluton)
konfiguracja elektronowa[Rn] 5f6 7s2
Enhanced Model atomu Bohra of Pu (Pluton)
Orbital Diagram of Pu (Pluton)
stopień utlenienia2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
elektroujemność
1.3
Electrophilicity
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
3 501,15 K
Temperatura topnienia
913,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Srebrny
appearancesilvery white, tarnishing to dark gray in air
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
0,67 MS/m
rezystywność
0,0000015 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,0000000317 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,000000007735 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,0006282
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznySimple Monoclinic (MCL)
Stała sieci krystalicznej
Lattice Anglesπ/2, 1.776571, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
43 GPa
moduł Younga
96 GPa
współczynnik Poissona
0,21
prędkość dźwięku
2 260 m/s
klasyfikowanie
KategoriaAktynowce, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number38
Mendeleev Number24
Pettifor Number43
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
132 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
1,7
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe7F0
grupa przestrzenna11 (P121/m1)

Isotopes of Plutonium

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy27
Radioactive Isotopes27

221Pu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
221,038572 ± 0,000322 Da
liczba masowa221
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

221Pu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

222Pu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
222,037638 ± 0,000322 Da
liczba masowa222
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

222Pu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

223Pu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
223,038777 ± 0,000322 Da
liczba masowa223
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

223Pu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

224Pu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
224,037875 ± 0,000322 Da
liczba masowa224
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

224Pu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

225Pu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
225,03897 ± 0,000322 Da
liczba masowa225
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

225Pu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

226Pu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
226,03825 ± 0,000215 Da
liczba masowa226
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

226Pu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

227Pu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
227,039474 ± 0,000107 Da
liczba masowa227
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

227Pu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%

228Pu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
228,038763325 ± 0,000025069 Da
liczba masowa228
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
2,1 ± 1,3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1994
parzystość+

228Pu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

229Pu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
229,040145099 ± 0,000065092 Da
liczba masowa229
g-factor
czas połowicznego rozpadu
91 ± 26 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

229Pu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)50%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)50%
SF (spontaneous fission)7%

230Pu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
230,039648313 ± 0,000015514 Da
liczba masowa230
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
105 ± 10 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1990
parzystość+

230Pu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

231Pu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
231,041125946 ± 0,000023683 Da
liczba masowa231
g-factor
czas połowicznego rozpadu
8,6 ± 0,5 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1999
parzystość+

231Pu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)13%

232Pu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
232,041182133 ± 0,000018126 Da
liczba masowa232
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
33,7 ± 0,5 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1973
parzystość+

232Pu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)%
α (α emission)20%

233Pu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
233,042997411 ± 0,000058162 Da
liczba masowa233
g-factor
czas połowicznego rozpadu
20,9 ± 0,4 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1957
parzystość+

233Pu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.12%

234Pu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
234,043317489 ± 0,000007298 Da
liczba masowa234
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
8,8 ± 0,1 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1949
parzystość+

234Pu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)94%
α (α emission)6%

235Pu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
235,045284609 ± 0,00002203 Da
liczba masowa235
g-factor
czas połowicznego rozpadu
25,3 ± 0,5 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1957
parzystość+

235Pu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.9972%
α (α emission)0.0028%

236Pu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
236,046056661 ± 0,000001942 Da
liczba masowa236
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
2,858 ± 0,008 y
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1949
parzystość+

236Pu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)1.9%
28Mg2%
+ (double β+ decay)%

237Pu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
237,048407888 ± 0,000001821 Da
liczba masowa237
g-factor
czas połowicznego rozpadu
45,64 ± 0,04 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1949
parzystość-

237Pu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)99.9958%
α (α emission)0.0042%

238Pu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
238,049558175 ± 0,000001221 Da
liczba masowa238
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
87,7 ± 0,1 y
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1949
parzystość+

238Pu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)1.9%
32Si1.4%
30Mg6%

239Pu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
239,052161596 ± 0,000001194 Da
liczba masowa239
g-factor
0,404 ± 0,008
czas połowicznego rozpadu
24,11 ± 0,03 ky
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1946
parzystość+

239Pu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)3.1%

240Pu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
240,05381174 ± 0,000001186 Da
liczba masowa240
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
6,561 ± 0,007 ky
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1949
parzystość+

240Pu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)5.796%
34Si1.3%

241Pu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
241,056849651 ± 0,000001186 Da
liczba masowa241
g-factor
-0,2712 ± 0,0056
czas połowicznego rozpadu
14,329 ± 0,029 y
spin5/2
nuclear quadrupole moment
6
data odkrycia1949
parzystość+

241Pu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
α (α emission)0.00245%
SF (spontaneous fission)2.4%

242Pu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
242,058740979 ± 0,000001336 Da
liczba masowa242
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
375 ± 2 ky
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1950
parzystość+

242Pu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)5.51%

243Pu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
243,062002068 ± 0,000002728 Da
liczba masowa243
g-factor
czas połowicznego rozpadu
4,9553 ± 0,0025 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1951
parzystość+

243Pu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

244Pu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
244,064204401 ± 0,000002518 Da
liczba masowa244
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
81,3 ± 0,3 My
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1954
parzystość+

244Pu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)99.877%
SF (spontaneous fission)0.123%
(double β decay)7.3%

245Pu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
245,067824554 ± 0,000014621 Da
liczba masowa245
g-factor
czas połowicznego rozpadu
10,5 ± 0,1 h
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1955
parzystość-

245Pu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

246Pu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
246,070204172 ± 0,000016087 Da
liczba masowa246
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
10,84 ± 0,02 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1955
parzystość+

246Pu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

247Pu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
247,0743 ± 0,000215 Da
liczba masowa247
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,27 ± 0,23 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1983
parzystość+

247Pu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
Plutonium ring

historia

odkrywca lub wynalazcaG.T.Seaborg, J.W.Kennedy, E.M.McMillan, A.C.Wohl
miejsce odkryciaUnited States
data odkrycia1940
etymologiaNamed for the planet Pluto.
wymowaploo-TOE-ni-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants