Pluton

Pluton (Pu)

94. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa94
Masa atomowa244
liczba masowa221
Grupa
Okres7
Blokf
proton94 p+
neutron127 n0
elektron94 e-
Animated Model atomu Bohra of Pu (Pluton)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
175 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
172 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
100 pm
Crystal Radius
114 pm
promień van der Waalsa
243 pm
gęstość
19,7 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Pluton0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
potencjał jonizacyjny of Pu (Pluton)
ciepło parowania
343,5 kJ/mol
ciepło topnienia
2,8 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
345 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 24, 8, 2
Model atomu Bohra: Pu (Pluton)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Pu (Pluton)
konfiguracja elektronowa[Rn] 5f6 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f6 7s2
Enhanced Model atomu Bohra of Pu (Pluton)
Orbital Diagram of Pu (Pluton)
stopień utlenienia2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
elektroujemność
1.3
Electrophilicity Index
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
3 501,15 K
Temperatura topnienia
913,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Srebrny
appearancesilvery white, tarnishing to dark gray in air
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
0,67 MS/m
rezystywność
0,0000015 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,0000000317 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,000000007735 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,0006282
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznySimple Monoclinic (MCL)
Stała sieci krystalicznej
Lattice Anglesπ/2, 1.776571, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
43 GPa
moduł Younga
96 GPa
współczynnik Poissona
0,21
prędkość dźwięku
2 260 m/s
klasyfikowanie
KategoriaAktynowce, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number38
Mendeleev Number24
Pettifor Number43
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
132 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
1,7
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe7F0
grupa przestrzenna11 (P121/m1)

Isotopes of Plutonium

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy27
Natural Isotopes0

221Pu

liczba masowa221
liczba neutronów127
względna masa atomowa
221,038572 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

222Pu

liczba masowa222
liczba neutronów128
względna masa atomowa
222,037638 ± 0,000322 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

223Pu

liczba masowa223
liczba neutronów129
względna masa atomowa
223,038777 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

224Pu

liczba masowa224
liczba neutronów130
względna masa atomowa
224,037875 ± 0,000322 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

225Pu

liczba masowa225
liczba neutronów131
względna masa atomowa
225,03897 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

226Pu

liczba masowa226
liczba neutronów132
względna masa atomowa
226,03825 ± 0,000215 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

227Pu

liczba masowa227
liczba neutronów133
względna masa atomowa
227,039474 ± 0,000107 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)

228Pu

liczba masowa228
liczba neutronów134
względna masa atomowa
228,038763325 ± 0,000025069 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,1 ± 1,3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1994
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

229Pu

liczba masowa229
liczba neutronów135
względna masa atomowa
229,040145099 ± 0,000065092 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
91 ± 26 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)50%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)50%
SF (spontaneous fission)7%

230Pu

liczba masowa230
liczba neutronów136
względna masa atomowa
230,039648313 ± 0,000015514 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
105 ± 10 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1990
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

231Pu

liczba masowa231
liczba neutronów137
względna masa atomowa
231,041125946 ± 0,000023683 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8,6 ± 0,5 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1999
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)13%

232Pu

liczba masowa232
liczba neutronów138
względna masa atomowa
232,041182133 ± 0,000018126 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
33,7 ± 0,5 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1973
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)
α (α emission)20%

233Pu

liczba masowa233
liczba neutronów139
względna masa atomowa
233,042997411 ± 0,000058162 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
20,9 ± 0,4 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1957
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.12%

234Pu

liczba masowa234
liczba neutronów140
względna masa atomowa
234,043317489 ± 0,000007298 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8,8 ± 0,1 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1949
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)94%
α (α emission)6%

235Pu

liczba masowa235
liczba neutronów141
względna masa atomowa
235,045284609 ± 0,00002203 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
25,3 ± 0,5 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1957
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.9972%
α (α emission)0.0028%

236Pu

liczba masowa236
liczba neutronów142
względna masa atomowa
236,046056661 ± 0,000001942 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,858 ± 0,008 y
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1949
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)1.9%
28Mg2%
+ (double β+ decay)

237Pu

liczba masowa237
liczba neutronów143
względna masa atomowa
237,048407888 ± 0,000001821 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
45,64 ± 0,04 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1949
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)99.9958%
α (α emission)0.0042%

238Pu

liczba masowa238
liczba neutronów144
względna masa atomowa
238,049558175 ± 0,000001221 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
87,7 ± 0,1 y
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1949
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)1.9%
32Si1.4%
30Mg6%

239Pu

liczba masowa239
liczba neutronów145
względna masa atomowa
239,052161596 ± 0,000001194 Da
g-factor
0,404 ± 0,008
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
24,11 ± 0,03 ky
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1946
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)3.1%

240Pu

liczba masowa240
liczba neutronów146
względna masa atomowa
240,05381174 ± 0,000001186 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6,561 ± 0,007 ky
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1949
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)5.796%
34Si1.3%

241Pu

liczba masowa241
liczba neutronów147
względna masa atomowa
241,056849651 ± 0,000001186 Da
g-factor
-0,2712 ± 0,0056
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
14,329 ± 0,029 y
spin5/2
nuclear quadrupole moment
6
data odkrycia1949
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
α (α emission)0.00245%
SF (spontaneous fission)2.4%

242Pu

liczba masowa242
liczba neutronów148
względna masa atomowa
242,058740979 ± 0,000001336 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
375 ± 2 ky
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1950
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)5.51%

243Pu

liczba masowa243
liczba neutronów149
względna masa atomowa
243,062002068 ± 0,000002728 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,9553 ± 0,0025 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1951
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

244Pu

liczba masowa244
liczba neutronów150
względna masa atomowa
244,064204401 ± 0,000002518 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
81,3 ± 0,3 My
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1954
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)99.877%
SF (spontaneous fission)0.123%
(double β decay)7.3%

245Pu

liczba masowa245
liczba neutronów151
względna masa atomowa
245,067824554 ± 0,000014621 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
10,5 ± 0,1 h
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1955
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

246Pu

liczba masowa246
liczba neutronów152
względna masa atomowa
246,070204172 ± 0,000016087 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
10,84 ± 0,02 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1955
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

247Pu

liczba masowa247
liczba neutronów153
względna masa atomowa
247,0743 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,27 ± 0,23 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1983
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
Plutonium ring

historia

odkrywca lub wynalazcaG.T.Seaborg, J.W.Kennedy, E.M.McMillan, A.C.Wohl
miejsce odkryciaUnited States
data odkrycia1940
etymologiaNamed for the planet Pluto.
wymowaploo-TOE-ni-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
abundancja naturalna (ocean)
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0 %
abundancja naturalna (meteoroid)
0 %
abundancja naturalna (Słońce)
0 %
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants