Plutonium

Plutonium (Pu)

chemický prvok s protónovým číslom 94
Protónové číslo94
Atómová hmotnosť244
Nukleónové číslo221
Skupina
Perióda7
Orbitálf
protón94 p+
Neutrón127 n0
elektrón94 e-
Animated Bohrov model atómu of Pu (Plutonium)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
175 pm
Mólový objem
Covalent Radius
172 pm
Metallic Radius
iónový polomer
100 pm
Crystal Radius
114 pm
Van der Waalsov polomer
243 pm
density
19,7 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Plutonium0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
ionization energy
ionization energy of Pu (Plutonium)
Merné skupenské teplo varu
343,5 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
2,8 kJ/mol
Štandardná zlučovacia entalpia
345 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 32, 24, 8, 2
Bohrov model atómu: Pu (Plutonium)
Valenčný elektrón2
Lewis structure: Pu (Plutonium)
electron configuration[Rn] 5f6 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f6 7s2
Enhanced Bohrov model atómu of Pu (Plutonium)
Orbital Diagram of Pu (Plutonium)
Oxidačné číslo2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Elektronegativita
1.3
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
3 501,15 K
Teplota topenia
913,15 K
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Strieborná
podobasilvery white, tarnishing to dark gray in air
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
Molárna tepelná kapacita
Tepelná kapacita
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeConductor
Merná vodivosť
0,67 MS/m
Merný elektrický odpor
0,0000015 m Ω
supravodivosť
Magnetizmus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,0000000317 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,000000007735 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,0006282
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaJednoduchý monoklinický (MCL)
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, 1.776571, π/2
mechanical property
Materiálová tvrdosť
bulk modulus
shear modulus
43 GPa
Youngov modul
96 GPa
Poissonova konštanta
0,21
rýchlosť zvuku
2 260 m/s
classification
KategóriaAktinoidy, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number38
Mendeleev Number24
Pettifor Number43
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
132 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
1,7
Neutron Mass Absorption
Kvantové číslo7F0
Priestorová grupa11 (P121/m1)

Isotopes of Plutonium

Stabilné izotopy0
Nestabilné izotopy27
Natural Isotopes0

221Pu

Nukleónové číslo221
neutrónové číslo127
Relatívna atómová hmotnosť
221,038572 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

222Pu

Nukleónové číslo222
neutrónové číslo128
Relatívna atómová hmotnosť
222,037638 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

223Pu

Nukleónové číslo223
neutrónové číslo129
Relatívna atómová hmotnosť
223,038777 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

224Pu

Nukleónové číslo224
neutrónové číslo130
Relatívna atómová hmotnosť
224,037875 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

225Pu

Nukleónové číslo225
neutrónové číslo131
Relatívna atómová hmotnosť
225,03897 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

226Pu

Nukleónové číslo226
neutrónové číslo132
Relatívna atómová hmotnosť
226,03825 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

227Pu

Nukleónové číslo227
neutrónové číslo133
Relatívna atómová hmotnosť
227,039474 ± 0,000107 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
α (α emission)

228Pu

Nukleónové číslo228
neutrónové číslo134
Relatívna atómová hmotnosť
228,038763325 ± 0,000025069 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,1 ± 1,3 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1994
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

229Pu

Nukleónové číslo229
neutrónové číslo135
Relatívna atómová hmotnosť
229,040145099 ± 0,000065092 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
91 ± 26 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1994
parity+

decay modeintensity
α (α emission)50%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)50%
SF (spontaneous fission)7%

230Pu

Nukleónové číslo230
neutrónové číslo136
Relatívna atómová hmotnosť
230,039648313 ± 0,000015514 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
105 ± 10 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1990
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

231Pu

Nukleónové číslo231
neutrónové číslo137
Relatívna atómová hmotnosť
231,041125946 ± 0,000023683 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
8,6 ± 0,5 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1999
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)13%

232Pu

Nukleónové číslo232
neutrónové číslo138
Relatívna atómová hmotnosť
232,041182133 ± 0,000018126 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
33,7 ± 0,5 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1973
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)
α (α emission)20%

233Pu

Nukleónové číslo233
neutrónové číslo139
Relatívna atómová hmotnosť
233,042997411 ± 0,000058162 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
20,9 ± 0,4 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1957
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.12%

234Pu

Nukleónové číslo234
neutrónové číslo140
Relatívna atómová hmotnosť
234,043317489 ± 0,000007298 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
8,8 ± 0,1 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1949
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)94%
α (α emission)6%

235Pu

Nukleónové číslo235
neutrónové číslo141
Relatívna atómová hmotnosť
235,045284609 ± 0,00002203 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
25,3 ± 0,5 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1957
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.9972%
α (α emission)0.0028%

236Pu

Nukleónové číslo236
neutrónové číslo142
Relatívna atómová hmotnosť
236,046056661 ± 0,000001942 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,858 ± 0,008 y
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1949
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)1.9%
28Mg2%
+ (double β+ decay)

237Pu

Nukleónové číslo237
neutrónové číslo143
Relatívna atómová hmotnosť
237,048407888 ± 0,000001821 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
45,64 ± 0,04 d
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1949
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)99.9958%
α (α emission)0.0042%

238Pu

Nukleónové číslo238
neutrónové číslo144
Relatívna atómová hmotnosť
238,049558175 ± 0,000001221 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
87,7 ± 0,1 y
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1949
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)1.9%
32Si1.4%
30Mg6%

239Pu

Nukleónové číslo239
neutrónové číslo145
Relatívna atómová hmotnosť
239,052161596 ± 0,000001194 Da
g-factor
0,404 ± 0,008
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
24,11 ± 0,03 ky
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1946
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)3.1%

240Pu

Nukleónové číslo240
neutrónové číslo146
Relatívna atómová hmotnosť
240,05381174 ± 0,000001186 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
6,561 ± 0,007 ky
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1949
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)5.796%
34Si1.3%

241Pu

Nukleónové číslo241
neutrónové číslo147
Relatívna atómová hmotnosť
241,056849651 ± 0,000001186 Da
g-factor
-0,2712 ± 0,0056
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
14,329 ± 0,029 y
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
6
dátum objavu1949
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)0.00245%
SF (spontaneous fission)2.4%

242Pu

Nukleónové číslo242
neutrónové číslo148
Relatívna atómová hmotnosť
242,058740979 ± 0,000001336 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
375 ± 2 ky
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1950
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)5.51%

243Pu

Nukleónové číslo243
neutrónové číslo149
Relatívna atómová hmotnosť
243,062002068 ± 0,000002728 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,9553 ± 0,0025 h
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1951
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

244Pu

Nukleónové číslo244
neutrónové číslo150
Relatívna atómová hmotnosť
244,064204401 ± 0,000002518 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
81,3 ± 0,3 My
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1954
parity+

decay modeintensity
α (α emission)99.877%
SF (spontaneous fission)0.123%
(double β decay)7.3%

245Pu

Nukleónové číslo245
neutrónové číslo151
Relatívna atómová hmotnosť
245,067824554 ± 0,000014621 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
10,5 ± 0,1 h
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1955
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

246Pu

Nukleónové číslo246
neutrónové číslo152
Relatívna atómová hmotnosť
246,070204172 ± 0,000016087 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
10,84 ± 0,02 d
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1955
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

247Pu

Nukleónové číslo247
neutrónové číslo153
Relatívna atómová hmotnosť
247,0743 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,27 ± 0,23 d
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1983
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
Plutonium ring

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaG.T.Seaborg, J.W.Kennedy, E.M.McMillan, A.C.Wohl
miesto nálezuUnited States
dátum objavu1940
etymológiaNamed for the planet Pluto.
pronunciationploo-TOE-ni-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
natural abundance (Oceán)
natural abundance (Ľudské telo)
0 %
natural abundance (Meteoroid)
0 %
natural abundance (Slnko)
0 %
Množstvo vo vesmíre
0 %

Nuclear Screening Constants